ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Every parent must see this X ray of lodged in a small childs throat

  માતાએ પાંચ વર્ષના બાળકને આપી દ્રાક્ષ, આગળ જે થયું તે ભયંકર હતું

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 14, 2018, 04:13 PM IST

  બાળકના ડાયેટમાંથી દ્રાક્ષ જેવી વસ્તુઓ હટાવી દેવી જોઈએ, આપવી જ હોય તો કાપીને આપવી જોઈએ
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   સિડની: બાળકો ફૂલ જેવા નાજૂક હોય છે. પેરેન્ટ્સને તેની સારસંભાળમાં ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. એમાં પણ ખાસ કરીને તેના ફૂ઼ડને લઈને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કહેવામાં આવે છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં હાલમાં એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જે પેરેન્ટ્સ માટે આંખ ઉઘાડનારો છે.

   ઓસ્ટ્રેલિયન બ્લોગર એન્જેલા હેન્ડરસને હાલમાં એક પોસ્ટ અપલોડ કરી હતી. જે વાયરલ થઈ છે. જેમાં તેણે એક બાળકના કિસ્સાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. એક મહિલાએ પાંચ વર્ષના તેના બાળકને ખાવા માટે દ્રાક્ષ આપી હતી. બાદમાં તે મહિલા અન્ય કામમાં લાગી ગઈ હતી. બાળક દ્રાક્ષ ખાઈ રહ્યો હતો. થોડીવાર પછી મહિલાનું ધ્યાન બાળક પર પડ્યું તો જોયું કે તેનું બાળક ખૂબ પરેશાન લાગી રહ્યું હતું અને તેને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ રહી હતી. મહિલાએ તાત્કાલિક બાળકને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી તેનો એક્સ-રે કરાવ્યો હતો. એક્સ-રે બાદ ડોક્ટર્સને આખો મામલો સમજમાં આવી ગયો હતો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   સિડની: બાળકો ફૂલ જેવા નાજૂક હોય છે. પેરેન્ટ્સને તેની સારસંભાળમાં ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. એમાં પણ ખાસ કરીને તેના ફૂ઼ડને લઈને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કહેવામાં આવે છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં હાલમાં એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જે પેરેન્ટ્સ માટે આંખ ઉઘાડનારો છે.

   ઓસ્ટ્રેલિયન બ્લોગર એન્જેલા હેન્ડરસને હાલમાં એક પોસ્ટ અપલોડ કરી હતી. જે વાયરલ થઈ છે. જેમાં તેણે એક બાળકના કિસ્સાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. એક મહિલાએ પાંચ વર્ષના તેના બાળકને ખાવા માટે દ્રાક્ષ આપી હતી. બાદમાં તે મહિલા અન્ય કામમાં લાગી ગઈ હતી. બાળક દ્રાક્ષ ખાઈ રહ્યો હતો. થોડીવાર પછી મહિલાનું ધ્યાન બાળક પર પડ્યું તો જોયું કે તેનું બાળક ખૂબ પરેશાન લાગી રહ્યું હતું અને તેને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ રહી હતી. મહિલાએ તાત્કાલિક બાળકને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી તેનો એક્સ-રે કરાવ્યો હતો. એક્સ-રે બાદ ડોક્ટર્સને આખો મામલો સમજમાં આવી ગયો હતો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   સિડની: બાળકો ફૂલ જેવા નાજૂક હોય છે. પેરેન્ટ્સને તેની સારસંભાળમાં ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. એમાં પણ ખાસ કરીને તેના ફૂ઼ડને લઈને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કહેવામાં આવે છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં હાલમાં એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જે પેરેન્ટ્સ માટે આંખ ઉઘાડનારો છે.

   ઓસ્ટ્રેલિયન બ્લોગર એન્જેલા હેન્ડરસને હાલમાં એક પોસ્ટ અપલોડ કરી હતી. જે વાયરલ થઈ છે. જેમાં તેણે એક બાળકના કિસ્સાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. એક મહિલાએ પાંચ વર્ષના તેના બાળકને ખાવા માટે દ્રાક્ષ આપી હતી. બાદમાં તે મહિલા અન્ય કામમાં લાગી ગઈ હતી. બાળક દ્રાક્ષ ખાઈ રહ્યો હતો. થોડીવાર પછી મહિલાનું ધ્યાન બાળક પર પડ્યું તો જોયું કે તેનું બાળક ખૂબ પરેશાન લાગી રહ્યું હતું અને તેને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ રહી હતી. મહિલાએ તાત્કાલિક બાળકને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી તેનો એક્સ-રે કરાવ્યો હતો. એક્સ-રે બાદ ડોક્ટર્સને આખો મામલો સમજમાં આવી ગયો હતો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   સિડની: બાળકો ફૂલ જેવા નાજૂક હોય છે. પેરેન્ટ્સને તેની સારસંભાળમાં ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. એમાં પણ ખાસ કરીને તેના ફૂ઼ડને લઈને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કહેવામાં આવે છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં હાલમાં એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જે પેરેન્ટ્સ માટે આંખ ઉઘાડનારો છે.

   ઓસ્ટ્રેલિયન બ્લોગર એન્જેલા હેન્ડરસને હાલમાં એક પોસ્ટ અપલોડ કરી હતી. જે વાયરલ થઈ છે. જેમાં તેણે એક બાળકના કિસ્સાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. એક મહિલાએ પાંચ વર્ષના તેના બાળકને ખાવા માટે દ્રાક્ષ આપી હતી. બાદમાં તે મહિલા અન્ય કામમાં લાગી ગઈ હતી. બાળક દ્રાક્ષ ખાઈ રહ્યો હતો. થોડીવાર પછી મહિલાનું ધ્યાન બાળક પર પડ્યું તો જોયું કે તેનું બાળક ખૂબ પરેશાન લાગી રહ્યું હતું અને તેને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ રહી હતી. મહિલાએ તાત્કાલિક બાળકને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી તેનો એક્સ-રે કરાવ્યો હતો. એક્સ-રે બાદ ડોક્ટર્સને આખો મામલો સમજમાં આવી ગયો હતો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   સિડની: બાળકો ફૂલ જેવા નાજૂક હોય છે. પેરેન્ટ્સને તેની સારસંભાળમાં ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. એમાં પણ ખાસ કરીને તેના ફૂ઼ડને લઈને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કહેવામાં આવે છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં હાલમાં એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જે પેરેન્ટ્સ માટે આંખ ઉઘાડનારો છે.

   ઓસ્ટ્રેલિયન બ્લોગર એન્જેલા હેન્ડરસને હાલમાં એક પોસ્ટ અપલોડ કરી હતી. જે વાયરલ થઈ છે. જેમાં તેણે એક બાળકના કિસ્સાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. એક મહિલાએ પાંચ વર્ષના તેના બાળકને ખાવા માટે દ્રાક્ષ આપી હતી. બાદમાં તે મહિલા અન્ય કામમાં લાગી ગઈ હતી. બાળક દ્રાક્ષ ખાઈ રહ્યો હતો. થોડીવાર પછી મહિલાનું ધ્યાન બાળક પર પડ્યું તો જોયું કે તેનું બાળક ખૂબ પરેશાન લાગી રહ્યું હતું અને તેને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ રહી હતી. મહિલાએ તાત્કાલિક બાળકને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી તેનો એક્સ-રે કરાવ્યો હતો. એક્સ-રે બાદ ડોક્ટર્સને આખો મામલો સમજમાં આવી ગયો હતો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Every parent must see this X ray of lodged in a small childs throat
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `