ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Eight things about Dubai which are wrong but people believe it right

  દુબઇ વિશેની આ 8 વાતો છે એકદમ ખોટી, જેને આપણે અજાણતા જ માનીએ છીએ સાચી

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 26, 2018, 05:44 PM IST

  દુનિયાભરમાં લગભગ 2208 યુએસ ડોલર બિલિયનર્સ છે. જો કે આમાંથી માત્ર 8 બિલિયનર્સ જ દુબઈના છે
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુબઈની ઓળખ ઊંચી-ઊંચી ઇમારતો અને શેખોના ઠાઠ તરીકે થાય છે. અહીંના અદભુત બાંધકામ, સોના સાથે જોડાયેલો સામાન અને પેટ્સ તરીકે વાઘ-ચિત્તાના ફોટોઝ સોશિયલ મીડિયા પર સામાન્ય છે. લગભગ આ જ કારણ છે કે આ શહેર વિશે લોકોએ કેટલીયે ધારણાઓ બનાવી રાખી છે. જેમ કે સામાન્ય રીતે લોકોનું માનવું છે કે દુબઇ બિલિયનર્સનું કેપિટલ છે અથવા તો અહીં દારૂ પર પ્રતિબંધ છે. આ બધા ફેક્ટ્સ સંપૂર્ણ રીતે સાચા નથી. અહીં આપણે એવા જ 8 ફેક્ટ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે સામાન્ય રીતે ખોટી છે.

   બિલિયનર્સનું શહેર છે દુબઇ

   દુનિયાભરમાં લગભગ 2208 યુએસ ડોલર બિલિયનર્સ છે. જો કે આમાંથી માત્ર 8 બિલિયનર્સ જ દુબઈના છે. અમેરિકા અને ચીન આ મામલે ટોપ પર છે. અમેરિકામાં 585 બિલિયનર્સ છે, જયારે ચીનમાં 373 બિલિયનર્સ છે.

   આગળ વાંચો આવા જ કેટલાક ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુબઈની ઓળખ ઊંચી-ઊંચી ઇમારતો અને શેખોના ઠાઠ તરીકે થાય છે. અહીંના અદભુત બાંધકામ, સોના સાથે જોડાયેલો સામાન અને પેટ્સ તરીકે વાઘ-ચિત્તાના ફોટોઝ સોશિયલ મીડિયા પર સામાન્ય છે. લગભગ આ જ કારણ છે કે આ શહેર વિશે લોકોએ કેટલીયે ધારણાઓ બનાવી રાખી છે. જેમ કે સામાન્ય રીતે લોકોનું માનવું છે કે દુબઇ બિલિયનર્સનું કેપિટલ છે અથવા તો અહીં દારૂ પર પ્રતિબંધ છે. આ બધા ફેક્ટ્સ સંપૂર્ણ રીતે સાચા નથી. અહીં આપણે એવા જ 8 ફેક્ટ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે સામાન્ય રીતે ખોટી છે.

   બિલિયનર્સનું શહેર છે દુબઇ

   દુનિયાભરમાં લગભગ 2208 યુએસ ડોલર બિલિયનર્સ છે. જો કે આમાંથી માત્ર 8 બિલિયનર્સ જ દુબઈના છે. અમેરિકા અને ચીન આ મામલે ટોપ પર છે. અમેરિકામાં 585 બિલિયનર્સ છે, જયારે ચીનમાં 373 બિલિયનર્સ છે.

   આગળ વાંચો આવા જ કેટલાક ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુબઈની ઓળખ ઊંચી-ઊંચી ઇમારતો અને શેખોના ઠાઠ તરીકે થાય છે. અહીંના અદભુત બાંધકામ, સોના સાથે જોડાયેલો સામાન અને પેટ્સ તરીકે વાઘ-ચિત્તાના ફોટોઝ સોશિયલ મીડિયા પર સામાન્ય છે. લગભગ આ જ કારણ છે કે આ શહેર વિશે લોકોએ કેટલીયે ધારણાઓ બનાવી રાખી છે. જેમ કે સામાન્ય રીતે લોકોનું માનવું છે કે દુબઇ બિલિયનર્સનું કેપિટલ છે અથવા તો અહીં દારૂ પર પ્રતિબંધ છે. આ બધા ફેક્ટ્સ સંપૂર્ણ રીતે સાચા નથી. અહીં આપણે એવા જ 8 ફેક્ટ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે સામાન્ય રીતે ખોટી છે.

   બિલિયનર્સનું શહેર છે દુબઇ

   દુનિયાભરમાં લગભગ 2208 યુએસ ડોલર બિલિયનર્સ છે. જો કે આમાંથી માત્ર 8 બિલિયનર્સ જ દુબઈના છે. અમેરિકા અને ચીન આ મામલે ટોપ પર છે. અમેરિકામાં 585 બિલિયનર્સ છે, જયારે ચીનમાં 373 બિલિયનર્સ છે.

   આગળ વાંચો આવા જ કેટલાક ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુબઈની ઓળખ ઊંચી-ઊંચી ઇમારતો અને શેખોના ઠાઠ તરીકે થાય છે. અહીંના અદભુત બાંધકામ, સોના સાથે જોડાયેલો સામાન અને પેટ્સ તરીકે વાઘ-ચિત્તાના ફોટોઝ સોશિયલ મીડિયા પર સામાન્ય છે. લગભગ આ જ કારણ છે કે આ શહેર વિશે લોકોએ કેટલીયે ધારણાઓ બનાવી રાખી છે. જેમ કે સામાન્ય રીતે લોકોનું માનવું છે કે દુબઇ બિલિયનર્સનું કેપિટલ છે અથવા તો અહીં દારૂ પર પ્રતિબંધ છે. આ બધા ફેક્ટ્સ સંપૂર્ણ રીતે સાચા નથી. અહીં આપણે એવા જ 8 ફેક્ટ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે સામાન્ય રીતે ખોટી છે.

   બિલિયનર્સનું શહેર છે દુબઇ

   દુનિયાભરમાં લગભગ 2208 યુએસ ડોલર બિલિયનર્સ છે. જો કે આમાંથી માત્ર 8 બિલિયનર્સ જ દુબઈના છે. અમેરિકા અને ચીન આ મામલે ટોપ પર છે. અમેરિકામાં 585 બિલિયનર્સ છે, જયારે ચીનમાં 373 બિલિયનર્સ છે.

   આગળ વાંચો આવા જ કેટલાક ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુબઈની ઓળખ ઊંચી-ઊંચી ઇમારતો અને શેખોના ઠાઠ તરીકે થાય છે. અહીંના અદભુત બાંધકામ, સોના સાથે જોડાયેલો સામાન અને પેટ્સ તરીકે વાઘ-ચિત્તાના ફોટોઝ સોશિયલ મીડિયા પર સામાન્ય છે. લગભગ આ જ કારણ છે કે આ શહેર વિશે લોકોએ કેટલીયે ધારણાઓ બનાવી રાખી છે. જેમ કે સામાન્ય રીતે લોકોનું માનવું છે કે દુબઇ બિલિયનર્સનું કેપિટલ છે અથવા તો અહીં દારૂ પર પ્રતિબંધ છે. આ બધા ફેક્ટ્સ સંપૂર્ણ રીતે સાચા નથી. અહીં આપણે એવા જ 8 ફેક્ટ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે સામાન્ય રીતે ખોટી છે.

   બિલિયનર્સનું શહેર છે દુબઇ

   દુનિયાભરમાં લગભગ 2208 યુએસ ડોલર બિલિયનર્સ છે. જો કે આમાંથી માત્ર 8 બિલિયનર્સ જ દુબઈના છે. અમેરિકા અને ચીન આ મામલે ટોપ પર છે. અમેરિકામાં 585 બિલિયનર્સ છે, જયારે ચીનમાં 373 બિલિયનર્સ છે.

   આગળ વાંચો આવા જ કેટલાક ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુબઈની ઓળખ ઊંચી-ઊંચી ઇમારતો અને શેખોના ઠાઠ તરીકે થાય છે. અહીંના અદભુત બાંધકામ, સોના સાથે જોડાયેલો સામાન અને પેટ્સ તરીકે વાઘ-ચિત્તાના ફોટોઝ સોશિયલ મીડિયા પર સામાન્ય છે. લગભગ આ જ કારણ છે કે આ શહેર વિશે લોકોએ કેટલીયે ધારણાઓ બનાવી રાખી છે. જેમ કે સામાન્ય રીતે લોકોનું માનવું છે કે દુબઇ બિલિયનર્સનું કેપિટલ છે અથવા તો અહીં દારૂ પર પ્રતિબંધ છે. આ બધા ફેક્ટ્સ સંપૂર્ણ રીતે સાચા નથી. અહીં આપણે એવા જ 8 ફેક્ટ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે સામાન્ય રીતે ખોટી છે.

   બિલિયનર્સનું શહેર છે દુબઇ

   દુનિયાભરમાં લગભગ 2208 યુએસ ડોલર બિલિયનર્સ છે. જો કે આમાંથી માત્ર 8 બિલિયનર્સ જ દુબઈના છે. અમેરિકા અને ચીન આ મામલે ટોપ પર છે. અમેરિકામાં 585 બિલિયનર્સ છે, જયારે ચીનમાં 373 બિલિયનર્સ છે.

   આગળ વાંચો આવા જ કેટલાક ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુબઈની ઓળખ ઊંચી-ઊંચી ઇમારતો અને શેખોના ઠાઠ તરીકે થાય છે. અહીંના અદભુત બાંધકામ, સોના સાથે જોડાયેલો સામાન અને પેટ્સ તરીકે વાઘ-ચિત્તાના ફોટોઝ સોશિયલ મીડિયા પર સામાન્ય છે. લગભગ આ જ કારણ છે કે આ શહેર વિશે લોકોએ કેટલીયે ધારણાઓ બનાવી રાખી છે. જેમ કે સામાન્ય રીતે લોકોનું માનવું છે કે દુબઇ બિલિયનર્સનું કેપિટલ છે અથવા તો અહીં દારૂ પર પ્રતિબંધ છે. આ બધા ફેક્ટ્સ સંપૂર્ણ રીતે સાચા નથી. અહીં આપણે એવા જ 8 ફેક્ટ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે સામાન્ય રીતે ખોટી છે.

   બિલિયનર્સનું શહેર છે દુબઇ

   દુનિયાભરમાં લગભગ 2208 યુએસ ડોલર બિલિયનર્સ છે. જો કે આમાંથી માત્ર 8 બિલિયનર્સ જ દુબઈના છે. અમેરિકા અને ચીન આ મામલે ટોપ પર છે. અમેરિકામાં 585 બિલિયનર્સ છે, જયારે ચીનમાં 373 બિલિયનર્સ છે.

   આગળ વાંચો આવા જ કેટલાક ફેક્ટ્સ વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Eight things about Dubai which are wrong but people believe it right
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top