ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Dubai Prince also torched in this hotel which has these many secrets

  સાઉદીની આ હોટેલમાં પ્રિન્સને પણ ડંડા પડ્યા? છુપાયા છે આ Secrets

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 15, 2018, 11:01 AM IST

  અહીં ભ્રષ્ટાચારના મામલે સાઉદીના પ્રિન્સ અને ઓફિસરોએ અહીં માત્ર જેલ નથી ભોગવી પણ જાતજાતના ટોર્ચર પણ સહન કર્યા છે
  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી અરબની રીટઝ કાર્લટન હોટેલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. અહીં ભ્રષ્ટાચારના મામલે સાઉદીના પ્રિન્સ અને ઓફિસરોને માત્ર જેલ નહોતી થઇ પણ જાતજાતના ટોર્ચર પણ સહન કરવા પડ્યા હતા. હોટેલમાં આ બાબત સાથે જોડાયેલા કેટલાયે સિક્રેટ્સ છુપાયા હોવાની વાતો થઇ રહી છે, જેના પર સાઉદી સરકાર સતત પડદો પાડી રહી છે. 52 એકરમાં ફેલાયેલ આ હોટેલ રાજધાની રિયાદમાં આવનારા બિલિયનર્સ અને સ્ટેટ હેડને હોસ્ટ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ આ હોટેલની અંદરની તસવીરો...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી અરબની રીટઝ કાર્લટન હોટેલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. અહીં ભ્રષ્ટાચારના મામલે સાઉદીના પ્રિન્સ અને ઓફિસરોને માત્ર જેલ નહોતી થઇ પણ જાતજાતના ટોર્ચર પણ સહન કરવા પડ્યા હતા. હોટેલમાં આ બાબત સાથે જોડાયેલા કેટલાયે સિક્રેટ્સ છુપાયા હોવાની વાતો થઇ રહી છે, જેના પર સાઉદી સરકાર સતત પડદો પાડી રહી છે. 52 એકરમાં ફેલાયેલ આ હોટેલ રાજધાની રિયાદમાં આવનારા બિલિયનર્સ અને સ્ટેટ હેડને હોસ્ટ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ આ હોટેલની અંદરની તસવીરો...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી અરબની રીટઝ કાર્લટન હોટેલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. અહીં ભ્રષ્ટાચારના મામલે સાઉદીના પ્રિન્સ અને ઓફિસરોને માત્ર જેલ નહોતી થઇ પણ જાતજાતના ટોર્ચર પણ સહન કરવા પડ્યા હતા. હોટેલમાં આ બાબત સાથે જોડાયેલા કેટલાયે સિક્રેટ્સ છુપાયા હોવાની વાતો થઇ રહી છે, જેના પર સાઉદી સરકાર સતત પડદો પાડી રહી છે. 52 એકરમાં ફેલાયેલ આ હોટેલ રાજધાની રિયાદમાં આવનારા બિલિયનર્સ અને સ્ટેટ હેડને હોસ્ટ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ આ હોટેલની અંદરની તસવીરો...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી અરબની રીટઝ કાર્લટન હોટેલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. અહીં ભ્રષ્ટાચારના મામલે સાઉદીના પ્રિન્સ અને ઓફિસરોને માત્ર જેલ નહોતી થઇ પણ જાતજાતના ટોર્ચર પણ સહન કરવા પડ્યા હતા. હોટેલમાં આ બાબત સાથે જોડાયેલા કેટલાયે સિક્રેટ્સ છુપાયા હોવાની વાતો થઇ રહી છે, જેના પર સાઉદી સરકાર સતત પડદો પાડી રહી છે. 52 એકરમાં ફેલાયેલ આ હોટેલ રાજધાની રિયાદમાં આવનારા બિલિયનર્સ અને સ્ટેટ હેડને હોસ્ટ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ આ હોટેલની અંદરની તસવીરો...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી અરબની રીટઝ કાર્લટન હોટેલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. અહીં ભ્રષ્ટાચારના મામલે સાઉદીના પ્રિન્સ અને ઓફિસરોને માત્ર જેલ નહોતી થઇ પણ જાતજાતના ટોર્ચર પણ સહન કરવા પડ્યા હતા. હોટેલમાં આ બાબત સાથે જોડાયેલા કેટલાયે સિક્રેટ્સ છુપાયા હોવાની વાતો થઇ રહી છે, જેના પર સાઉદી સરકાર સતત પડદો પાડી રહી છે. 52 એકરમાં ફેલાયેલ આ હોટેલ રાજધાની રિયાદમાં આવનારા બિલિયનર્સ અને સ્ટેટ હેડને હોસ્ટ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ આ હોટેલની અંદરની તસવીરો...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી અરબની રીટઝ કાર્લટન હોટેલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. અહીં ભ્રષ્ટાચારના મામલે સાઉદીના પ્રિન્સ અને ઓફિસરોને માત્ર જેલ નહોતી થઇ પણ જાતજાતના ટોર્ચર પણ સહન કરવા પડ્યા હતા. હોટેલમાં આ બાબત સાથે જોડાયેલા કેટલાયે સિક્રેટ્સ છુપાયા હોવાની વાતો થઇ રહી છે, જેના પર સાઉદી સરકાર સતત પડદો પાડી રહી છે. 52 એકરમાં ફેલાયેલ આ હોટેલ રાજધાની રિયાદમાં આવનારા બિલિયનર્સ અને સ્ટેટ હેડને હોસ્ટ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ આ હોટેલની અંદરની તસવીરો...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી અરબની રીટઝ કાર્લટન હોટેલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. અહીં ભ્રષ્ટાચારના મામલે સાઉદીના પ્રિન્સ અને ઓફિસરોને માત્ર જેલ નહોતી થઇ પણ જાતજાતના ટોર્ચર પણ સહન કરવા પડ્યા હતા. હોટેલમાં આ બાબત સાથે જોડાયેલા કેટલાયે સિક્રેટ્સ છુપાયા હોવાની વાતો થઇ રહી છે, જેના પર સાઉદી સરકાર સતત પડદો પાડી રહી છે. 52 એકરમાં ફેલાયેલ આ હોટેલ રાજધાની રિયાદમાં આવનારા બિલિયનર્સ અને સ્ટેટ હેડને હોસ્ટ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ આ હોટેલની અંદરની તસવીરો...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી અરબની રીટઝ કાર્લટન હોટેલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. અહીં ભ્રષ્ટાચારના મામલે સાઉદીના પ્રિન્સ અને ઓફિસરોને માત્ર જેલ નહોતી થઇ પણ જાતજાતના ટોર્ચર પણ સહન કરવા પડ્યા હતા. હોટેલમાં આ બાબત સાથે જોડાયેલા કેટલાયે સિક્રેટ્સ છુપાયા હોવાની વાતો થઇ રહી છે, જેના પર સાઉદી સરકાર સતત પડદો પાડી રહી છે. 52 એકરમાં ફેલાયેલ આ હોટેલ રાજધાની રિયાદમાં આવનારા બિલિયનર્સ અને સ્ટેટ હેડને હોસ્ટ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ આ હોટેલની અંદરની તસવીરો...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી અરબની રીટઝ કાર્લટન હોટેલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. અહીં ભ્રષ્ટાચારના મામલે સાઉદીના પ્રિન્સ અને ઓફિસરોને માત્ર જેલ નહોતી થઇ પણ જાતજાતના ટોર્ચર પણ સહન કરવા પડ્યા હતા. હોટેલમાં આ બાબત સાથે જોડાયેલા કેટલાયે સિક્રેટ્સ છુપાયા હોવાની વાતો થઇ રહી છે, જેના પર સાઉદી સરકાર સતત પડદો પાડી રહી છે. 52 એકરમાં ફેલાયેલ આ હોટેલ રાજધાની રિયાદમાં આવનારા બિલિયનર્સ અને સ્ટેટ હેડને હોસ્ટ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ આ હોટેલની અંદરની તસવીરો...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી અરબની રીટઝ કાર્લટન હોટેલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. અહીં ભ્રષ્ટાચારના મામલે સાઉદીના પ્રિન્સ અને ઓફિસરોને માત્ર જેલ નહોતી થઇ પણ જાતજાતના ટોર્ચર પણ સહન કરવા પડ્યા હતા. હોટેલમાં આ બાબત સાથે જોડાયેલા કેટલાયે સિક્રેટ્સ છુપાયા હોવાની વાતો થઇ રહી છે, જેના પર સાઉદી સરકાર સતત પડદો પાડી રહી છે. 52 એકરમાં ફેલાયેલ આ હોટેલ રાજધાની રિયાદમાં આવનારા બિલિયનર્સ અને સ્ટેટ હેડને હોસ્ટ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ આ હોટેલની અંદરની તસવીરો...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી અરબની રીટઝ કાર્લટન હોટેલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. અહીં ભ્રષ્ટાચારના મામલે સાઉદીના પ્રિન્સ અને ઓફિસરોને માત્ર જેલ નહોતી થઇ પણ જાતજાતના ટોર્ચર પણ સહન કરવા પડ્યા હતા. હોટેલમાં આ બાબત સાથે જોડાયેલા કેટલાયે સિક્રેટ્સ છુપાયા હોવાની વાતો થઇ રહી છે, જેના પર સાઉદી સરકાર સતત પડદો પાડી રહી છે. 52 એકરમાં ફેલાયેલ આ હોટેલ રાજધાની રિયાદમાં આવનારા બિલિયનર્સ અને સ્ટેટ હેડને હોસ્ટ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ આ હોટેલની અંદરની તસવીરો...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી અરબની રીટઝ કાર્લટન હોટેલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. અહીં ભ્રષ્ટાચારના મામલે સાઉદીના પ્રિન્સ અને ઓફિસરોને માત્ર જેલ નહોતી થઇ પણ જાતજાતના ટોર્ચર પણ સહન કરવા પડ્યા હતા. હોટેલમાં આ બાબત સાથે જોડાયેલા કેટલાયે સિક્રેટ્સ છુપાયા હોવાની વાતો થઇ રહી છે, જેના પર સાઉદી સરકાર સતત પડદો પાડી રહી છે. 52 એકરમાં ફેલાયેલ આ હોટેલ રાજધાની રિયાદમાં આવનારા બિલિયનર્સ અને સ્ટેટ હેડને હોસ્ટ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ આ હોટેલની અંદરની તસવીરો...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી અરબની રીટઝ કાર્લટન હોટેલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. અહીં ભ્રષ્ટાચારના મામલે સાઉદીના પ્રિન્સ અને ઓફિસરોને માત્ર જેલ નહોતી થઇ પણ જાતજાતના ટોર્ચર પણ સહન કરવા પડ્યા હતા. હોટેલમાં આ બાબત સાથે જોડાયેલા કેટલાયે સિક્રેટ્સ છુપાયા હોવાની વાતો થઇ રહી છે, જેના પર સાઉદી સરકાર સતત પડદો પાડી રહી છે. 52 એકરમાં ફેલાયેલ આ હોટેલ રાજધાની રિયાદમાં આવનારા બિલિયનર્સ અને સ્ટેટ હેડને હોસ્ટ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ આ હોટેલની અંદરની તસવીરો...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી અરબની રીટઝ કાર્લટન હોટેલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. અહીં ભ્રષ્ટાચારના મામલે સાઉદીના પ્રિન્સ અને ઓફિસરોને માત્ર જેલ નહોતી થઇ પણ જાતજાતના ટોર્ચર પણ સહન કરવા પડ્યા હતા. હોટેલમાં આ બાબત સાથે જોડાયેલા કેટલાયે સિક્રેટ્સ છુપાયા હોવાની વાતો થઇ રહી છે, જેના પર સાઉદી સરકાર સતત પડદો પાડી રહી છે. 52 એકરમાં ફેલાયેલ આ હોટેલ રાજધાની રિયાદમાં આવનારા બિલિયનર્સ અને સ્ટેટ હેડને હોસ્ટ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ આ હોટેલની અંદરની તસવીરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Dubai Prince also torched in this hotel which has these many secrets
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top