ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Doctors removed elephant size nose from child nose in pakistan

  હાથીની સૂંઢ જેવું હતું બાળકીનું નાક, માતાએ સર્જરી માટે વેચી નાખી આ વસ્તુ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 17, 2018, 03:27 PM IST

  પાકિસ્તાનના સિંધમાં રહેતી આસિયાના નાકની સર્જરી સફળ રહી, તેની નાક સૂંઢના આકારની હતી
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પાકિસ્તાનના સિંધમાં રહેતી 16 મહિનાની બાળકી આસિયાના નાકની સર્જરી સફળ રહી, તેની નાક સૂંઢના આકારની હતી. જેના લીધે તે ન તો સરખું ઊંઘી શકતી હતી ન તો સરખું ખાઈ શકતી હતી. ટેનિસ બોલ જેવું થઇ ગયું હતું તેનું નાક...

   સિંધ પ્રાંતમાં રહેતી આસિયાનું નાક ફુલાઈને ટેનિસ બોલના આકારનું થઇ ગયું હતું. જેના પછી તેના ઘરવાળા તેને શ્રાપિત સમજવા લાગ્યા. પરિવારના લોકોએ જયારે ડોક્ટરને જણાવ્યું તો ખબર પડી કે બાળકી ફ્રનટીનજલ એંસેફલોસીલ નામની બીમારીથી પીડાય છે. આસિયાની માતા દીકરીના ઈલાજ માટે કરાચીના જિન્નાહ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ મેડિકલ સેન્ટર લઇ ગઈ હતી. જેના પછી ડોકટરે 2 મહિના પછી ઈલાજ માટે કહ્યું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને વાંચો અહેવાલ અને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પાકિસ્તાનના સિંધમાં રહેતી 16 મહિનાની બાળકી આસિયાના નાકની સર્જરી સફળ રહી, તેની નાક સૂંઢના આકારની હતી. જેના લીધે તે ન તો સરખું ઊંઘી શકતી હતી ન તો સરખું ખાઈ શકતી હતી. ટેનિસ બોલ જેવું થઇ ગયું હતું તેનું નાક...

   સિંધ પ્રાંતમાં રહેતી આસિયાનું નાક ફુલાઈને ટેનિસ બોલના આકારનું થઇ ગયું હતું. જેના પછી તેના ઘરવાળા તેને શ્રાપિત સમજવા લાગ્યા. પરિવારના લોકોએ જયારે ડોક્ટરને જણાવ્યું તો ખબર પડી કે બાળકી ફ્રનટીનજલ એંસેફલોસીલ નામની બીમારીથી પીડાય છે. આસિયાની માતા દીકરીના ઈલાજ માટે કરાચીના જિન્નાહ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ મેડિકલ સેન્ટર લઇ ગઈ હતી. જેના પછી ડોકટરે 2 મહિના પછી ઈલાજ માટે કહ્યું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને વાંચો અહેવાલ અને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પાકિસ્તાનના સિંધમાં રહેતી 16 મહિનાની બાળકી આસિયાના નાકની સર્જરી સફળ રહી, તેની નાક સૂંઢના આકારની હતી. જેના લીધે તે ન તો સરખું ઊંઘી શકતી હતી ન તો સરખું ખાઈ શકતી હતી. ટેનિસ બોલ જેવું થઇ ગયું હતું તેનું નાક...

   સિંધ પ્રાંતમાં રહેતી આસિયાનું નાક ફુલાઈને ટેનિસ બોલના આકારનું થઇ ગયું હતું. જેના પછી તેના ઘરવાળા તેને શ્રાપિત સમજવા લાગ્યા. પરિવારના લોકોએ જયારે ડોક્ટરને જણાવ્યું તો ખબર પડી કે બાળકી ફ્રનટીનજલ એંસેફલોસીલ નામની બીમારીથી પીડાય છે. આસિયાની માતા દીકરીના ઈલાજ માટે કરાચીના જિન્નાહ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ મેડિકલ સેન્ટર લઇ ગઈ હતી. જેના પછી ડોકટરે 2 મહિના પછી ઈલાજ માટે કહ્યું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને વાંચો અહેવાલ અને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પાકિસ્તાનના સિંધમાં રહેતી 16 મહિનાની બાળકી આસિયાના નાકની સર્જરી સફળ રહી, તેની નાક સૂંઢના આકારની હતી. જેના લીધે તે ન તો સરખું ઊંઘી શકતી હતી ન તો સરખું ખાઈ શકતી હતી. ટેનિસ બોલ જેવું થઇ ગયું હતું તેનું નાક...

   સિંધ પ્રાંતમાં રહેતી આસિયાનું નાક ફુલાઈને ટેનિસ બોલના આકારનું થઇ ગયું હતું. જેના પછી તેના ઘરવાળા તેને શ્રાપિત સમજવા લાગ્યા. પરિવારના લોકોએ જયારે ડોક્ટરને જણાવ્યું તો ખબર પડી કે બાળકી ફ્રનટીનજલ એંસેફલોસીલ નામની બીમારીથી પીડાય છે. આસિયાની માતા દીકરીના ઈલાજ માટે કરાચીના જિન્નાહ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ મેડિકલ સેન્ટર લઇ ગઈ હતી. જેના પછી ડોકટરે 2 મહિના પછી ઈલાજ માટે કહ્યું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને વાંચો અહેવાલ અને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પાકિસ્તાનના સિંધમાં રહેતી 16 મહિનાની બાળકી આસિયાના નાકની સર્જરી સફળ રહી, તેની નાક સૂંઢના આકારની હતી. જેના લીધે તે ન તો સરખું ઊંઘી શકતી હતી ન તો સરખું ખાઈ શકતી હતી. ટેનિસ બોલ જેવું થઇ ગયું હતું તેનું નાક...

   સિંધ પ્રાંતમાં રહેતી આસિયાનું નાક ફુલાઈને ટેનિસ બોલના આકારનું થઇ ગયું હતું. જેના પછી તેના ઘરવાળા તેને શ્રાપિત સમજવા લાગ્યા. પરિવારના લોકોએ જયારે ડોક્ટરને જણાવ્યું તો ખબર પડી કે બાળકી ફ્રનટીનજલ એંસેફલોસીલ નામની બીમારીથી પીડાય છે. આસિયાની માતા દીકરીના ઈલાજ માટે કરાચીના જિન્નાહ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ મેડિકલ સેન્ટર લઇ ગઈ હતી. જેના પછી ડોકટરે 2 મહિના પછી ઈલાજ માટે કહ્યું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને વાંચો અહેવાલ અને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પાકિસ્તાનના સિંધમાં રહેતી 16 મહિનાની બાળકી આસિયાના નાકની સર્જરી સફળ રહી, તેની નાક સૂંઢના આકારની હતી. જેના લીધે તે ન તો સરખું ઊંઘી શકતી હતી ન તો સરખું ખાઈ શકતી હતી. ટેનિસ બોલ જેવું થઇ ગયું હતું તેનું નાક...

   સિંધ પ્રાંતમાં રહેતી આસિયાનું નાક ફુલાઈને ટેનિસ બોલના આકારનું થઇ ગયું હતું. જેના પછી તેના ઘરવાળા તેને શ્રાપિત સમજવા લાગ્યા. પરિવારના લોકોએ જયારે ડોક્ટરને જણાવ્યું તો ખબર પડી કે બાળકી ફ્રનટીનજલ એંસેફલોસીલ નામની બીમારીથી પીડાય છે. આસિયાની માતા દીકરીના ઈલાજ માટે કરાચીના જિન્નાહ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ મેડિકલ સેન્ટર લઇ ગઈ હતી. જેના પછી ડોકટરે 2 મહિના પછી ઈલાજ માટે કહ્યું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને વાંચો અહેવાલ અને જુઓ વધુ તસવીરો..

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Doctors removed elephant size nose from child nose in pakistan
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `