ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» અહીં Rapistને બનાવી દેવામાં આવે છે નપુંસક | Cruel Punishments for criminals in these countries

  અહીં Rapistને બનાવી દેવામાં આવે છે નપુંસક, અન્ય દેશોમાં છે આવી સજા

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 16, 2018, 07:49 PM IST

  ઇન્ડોનેશિયામાં બે વર્ષ પહેલા જ કાયદો પાસ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના અંતર્ગત રેપના આરોપીને નપુંસક બનાવવાનો પ્રસ્તાવ છે
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: કઠુઆ કાંડનો અવાજ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુધી પહોંચ્યો છે. UN મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસેએ આ મામલાને બેહદ ભયાનક બતાવ્યો છે. એમણે આશા વ્યક્ત કરી છે કે દોષિતોને વ્યાજબી સજા મળશે. રેપને લઈને ભારત જ નહીં દુનિયાભરના કાયદાઓ કડક છે. ઇન્ડોનેશિયામાં બે વર્ષ પહેલા જ કાયદો પાસ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના અંતર્ગત રેપના આરોપીને નપુંસક બનાવવાનો પ્રસ્તાવ છે. અહીં આપણે અલગ-અલગ દેશોમાં રેપના આરોપીઓને અપાતી સજા વિશે જણાવી રહ્યા છીએ....


   અહીં રેપિસ્ટને નપુંસક બનાવવાથી લઈને મોત સુધીની સજા...

   - ઇન્ડોનેશિયામાં 2016માં થયેલા ગેંગરેપની ભયાનક ઘટના બાદ કડક કાયદાઓ પાસ કરવામાં આવ્યા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ, નવા કાનૂન અંતર્ગત દોષિતોમાં મહિલાઓના હોર્મોન્સ નાંખીને તેમને નપુંસક બનાવી દેવામાં આવે છે. ત્યાં જ, ઓછામાં ઓછી 10 વર્ષની સજા થશે. તેમના દોષિતોના નામ સાર્વજનિક કરવામાં આવશે અને સજા પૂરી કરીને નીકળ્યા બાદ તેમની ગતિવિધિઓ પર ઇલેક્ટ્રિક ચિપની મદદથી નજર રાખવામાં આવશે.


   આગળ જાણો, અન્ય દેશોમાં રેપિસ્ટ લોકો માટે કેવી ખતરનાક સજાઓના કાયદા છે...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: કઠુઆ કાંડનો અવાજ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુધી પહોંચ્યો છે. UN મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસેએ આ મામલાને બેહદ ભયાનક બતાવ્યો છે. એમણે આશા વ્યક્ત કરી છે કે દોષિતોને વ્યાજબી સજા મળશે. રેપને લઈને ભારત જ નહીં દુનિયાભરના કાયદાઓ કડક છે. ઇન્ડોનેશિયામાં બે વર્ષ પહેલા જ કાયદો પાસ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના અંતર્ગત રેપના આરોપીને નપુંસક બનાવવાનો પ્રસ્તાવ છે. અહીં આપણે અલગ-અલગ દેશોમાં રેપના આરોપીઓને અપાતી સજા વિશે જણાવી રહ્યા છીએ....


   અહીં રેપિસ્ટને નપુંસક બનાવવાથી લઈને મોત સુધીની સજા...

   - ઇન્ડોનેશિયામાં 2016માં થયેલા ગેંગરેપની ભયાનક ઘટના બાદ કડક કાયદાઓ પાસ કરવામાં આવ્યા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ, નવા કાનૂન અંતર્ગત દોષિતોમાં મહિલાઓના હોર્મોન્સ નાંખીને તેમને નપુંસક બનાવી દેવામાં આવે છે. ત્યાં જ, ઓછામાં ઓછી 10 વર્ષની સજા થશે. તેમના દોષિતોના નામ સાર્વજનિક કરવામાં આવશે અને સજા પૂરી કરીને નીકળ્યા બાદ તેમની ગતિવિધિઓ પર ઇલેક્ટ્રિક ચિપની મદદથી નજર રાખવામાં આવશે.


   આગળ જાણો, અન્ય દેશોમાં રેપિસ્ટ લોકો માટે કેવી ખતરનાક સજાઓના કાયદા છે...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: કઠુઆ કાંડનો અવાજ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુધી પહોંચ્યો છે. UN મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસેએ આ મામલાને બેહદ ભયાનક બતાવ્યો છે. એમણે આશા વ્યક્ત કરી છે કે દોષિતોને વ્યાજબી સજા મળશે. રેપને લઈને ભારત જ નહીં દુનિયાભરના કાયદાઓ કડક છે. ઇન્ડોનેશિયામાં બે વર્ષ પહેલા જ કાયદો પાસ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના અંતર્ગત રેપના આરોપીને નપુંસક બનાવવાનો પ્રસ્તાવ છે. અહીં આપણે અલગ-અલગ દેશોમાં રેપના આરોપીઓને અપાતી સજા વિશે જણાવી રહ્યા છીએ....


   અહીં રેપિસ્ટને નપુંસક બનાવવાથી લઈને મોત સુધીની સજા...

   - ઇન્ડોનેશિયામાં 2016માં થયેલા ગેંગરેપની ભયાનક ઘટના બાદ કડક કાયદાઓ પાસ કરવામાં આવ્યા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ, નવા કાનૂન અંતર્ગત દોષિતોમાં મહિલાઓના હોર્મોન્સ નાંખીને તેમને નપુંસક બનાવી દેવામાં આવે છે. ત્યાં જ, ઓછામાં ઓછી 10 વર્ષની સજા થશે. તેમના દોષિતોના નામ સાર્વજનિક કરવામાં આવશે અને સજા પૂરી કરીને નીકળ્યા બાદ તેમની ગતિવિધિઓ પર ઇલેક્ટ્રિક ચિપની મદદથી નજર રાખવામાં આવશે.


   આગળ જાણો, અન્ય દેશોમાં રેપિસ્ટ લોકો માટે કેવી ખતરનાક સજાઓના કાયદા છે...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: કઠુઆ કાંડનો અવાજ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુધી પહોંચ્યો છે. UN મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસેએ આ મામલાને બેહદ ભયાનક બતાવ્યો છે. એમણે આશા વ્યક્ત કરી છે કે દોષિતોને વ્યાજબી સજા મળશે. રેપને લઈને ભારત જ નહીં દુનિયાભરના કાયદાઓ કડક છે. ઇન્ડોનેશિયામાં બે વર્ષ પહેલા જ કાયદો પાસ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના અંતર્ગત રેપના આરોપીને નપુંસક બનાવવાનો પ્રસ્તાવ છે. અહીં આપણે અલગ-અલગ દેશોમાં રેપના આરોપીઓને અપાતી સજા વિશે જણાવી રહ્યા છીએ....


   અહીં રેપિસ્ટને નપુંસક બનાવવાથી લઈને મોત સુધીની સજા...

   - ઇન્ડોનેશિયામાં 2016માં થયેલા ગેંગરેપની ભયાનક ઘટના બાદ કડક કાયદાઓ પાસ કરવામાં આવ્યા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ, નવા કાનૂન અંતર્ગત દોષિતોમાં મહિલાઓના હોર્મોન્સ નાંખીને તેમને નપુંસક બનાવી દેવામાં આવે છે. ત્યાં જ, ઓછામાં ઓછી 10 વર્ષની સજા થશે. તેમના દોષિતોના નામ સાર્વજનિક કરવામાં આવશે અને સજા પૂરી કરીને નીકળ્યા બાદ તેમની ગતિવિધિઓ પર ઇલેક્ટ્રિક ચિપની મદદથી નજર રાખવામાં આવશે.


   આગળ જાણો, અન્ય દેશોમાં રેપિસ્ટ લોકો માટે કેવી ખતરનાક સજાઓના કાયદા છે...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: કઠુઆ કાંડનો અવાજ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુધી પહોંચ્યો છે. UN મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસેએ આ મામલાને બેહદ ભયાનક બતાવ્યો છે. એમણે આશા વ્યક્ત કરી છે કે દોષિતોને વ્યાજબી સજા મળશે. રેપને લઈને ભારત જ નહીં દુનિયાભરના કાયદાઓ કડક છે. ઇન્ડોનેશિયામાં બે વર્ષ પહેલા જ કાયદો પાસ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના અંતર્ગત રેપના આરોપીને નપુંસક બનાવવાનો પ્રસ્તાવ છે. અહીં આપણે અલગ-અલગ દેશોમાં રેપના આરોપીઓને અપાતી સજા વિશે જણાવી રહ્યા છીએ....


   અહીં રેપિસ્ટને નપુંસક બનાવવાથી લઈને મોત સુધીની સજા...

   - ઇન્ડોનેશિયામાં 2016માં થયેલા ગેંગરેપની ભયાનક ઘટના બાદ કડક કાયદાઓ પાસ કરવામાં આવ્યા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ, નવા કાનૂન અંતર્ગત દોષિતોમાં મહિલાઓના હોર્મોન્સ નાંખીને તેમને નપુંસક બનાવી દેવામાં આવે છે. ત્યાં જ, ઓછામાં ઓછી 10 વર્ષની સજા થશે. તેમના દોષિતોના નામ સાર્વજનિક કરવામાં આવશે અને સજા પૂરી કરીને નીકળ્યા બાદ તેમની ગતિવિધિઓ પર ઇલેક્ટ્રિક ચિપની મદદથી નજર રાખવામાં આવશે.


   આગળ જાણો, અન્ય દેશોમાં રેપિસ્ટ લોકો માટે કેવી ખતરનાક સજાઓના કાયદા છે...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: કઠુઆ કાંડનો અવાજ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુધી પહોંચ્યો છે. UN મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસેએ આ મામલાને બેહદ ભયાનક બતાવ્યો છે. એમણે આશા વ્યક્ત કરી છે કે દોષિતોને વ્યાજબી સજા મળશે. રેપને લઈને ભારત જ નહીં દુનિયાભરના કાયદાઓ કડક છે. ઇન્ડોનેશિયામાં બે વર્ષ પહેલા જ કાયદો પાસ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના અંતર્ગત રેપના આરોપીને નપુંસક બનાવવાનો પ્રસ્તાવ છે. અહીં આપણે અલગ-અલગ દેશોમાં રેપના આરોપીઓને અપાતી સજા વિશે જણાવી રહ્યા છીએ....


   અહીં રેપિસ્ટને નપુંસક બનાવવાથી લઈને મોત સુધીની સજા...

   - ઇન્ડોનેશિયામાં 2016માં થયેલા ગેંગરેપની ભયાનક ઘટના બાદ કડક કાયદાઓ પાસ કરવામાં આવ્યા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ, નવા કાનૂન અંતર્ગત દોષિતોમાં મહિલાઓના હોર્મોન્સ નાંખીને તેમને નપુંસક બનાવી દેવામાં આવે છે. ત્યાં જ, ઓછામાં ઓછી 10 વર્ષની સજા થશે. તેમના દોષિતોના નામ સાર્વજનિક કરવામાં આવશે અને સજા પૂરી કરીને નીકળ્યા બાદ તેમની ગતિવિધિઓ પર ઇલેક્ટ્રિક ચિપની મદદથી નજર રાખવામાં આવશે.


   આગળ જાણો, અન્ય દેશોમાં રેપિસ્ટ લોકો માટે કેવી ખતરનાક સજાઓના કાયદા છે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: અહીં Rapistને બનાવી દેવામાં આવે છે નપુંસક | Cruel Punishments for criminals in these countries
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top