ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Chinese men in search of Wife visiting this country

  એકથી એક સુંદર યુવતીઓ વાળો દેશ, દુલ્હનની શોધમાં યુવકો કરે છે WIFE Tour

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 24, 2018, 12:42 PM IST

  ચીની યુવકોને લગ્ન માટે યુવતીઓ મળી રહી નથી, આ જ કારણ છે કે ચીનના યુવકો દુલ્હનની શોધમાં અહીં WIFE Tour કરે છે
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઈબેરિયાનું નામ સામે આવતા જ બરફથી ઢંકાયેલા એક પ્રદેશની તસવીર નજર સામે આવે છે. આ સિવાય આ વિસ્તાર સુંદર યુવતીઓ માટે પણ ખુબ જાણીતો છે, જેના લીધે આ જગ્યા મેરેજ હબ બની રહી છે. યુવતીઓની અછત સાથે ઝઝૂમતા ચીનના અમીર બિઝનેસમેન લોકો પણ લગ્ન માટે સાઈબેરિયા તરફ વળે છે. આ જ કારણ છે કે આ જગ્યાને વાઈફ પેરેડાઇઝ પણ ગણવામાં આવે છે. 'વાઈફ ટૂર' માટે જાય છે સાઈબેરિયા...

   - ચીનમાં સરકારની ઘણા સમયથી વન ચાઈલ્ડ પોલિસી રહી છે, જેના લીધે અહીં યુવતીઓની સંખ્યા ઘણી ઓછી થઇ ગઈ છે
   - હાલ એવો છે કે ચીની યુવકોને લગ્ન માટે યુવતીઓ મળી રહી નથી. આ જ કારણ છે કે ચીનના યુવકો દુલ્હનની શોધમાં અહીં વાઈફ ટૂર પર નીકળે છે
   - સામાન્ય રીતે ચીની છોકરાઓ રશિયાથી સાઈબેરિયા પહોંચે છે, કારણકે અહીંની યુવતીઓ બેહદ સુંદર હોય છે. આ કામ માટે સાઈબેરિયા બ્રાઈડ ડોટ કોમ જેવી એજન્સીઓ પણ ચાલી રહી છે
   - ચીનમાં દર 100 મહિલાઓએ 120 પુરુષ છે. એટલે કે ચીનમાં 3 કરોડ 10 લાખ પુરુષો માટે મહિલાઓ જ નથી. ત્યાં જ રશિયામાં દર 100 મહિલાઓએ માત્ર 85 પુરુષ છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઈબેરિયાનું નામ સામે આવતા જ બરફથી ઢંકાયેલા એક પ્રદેશની તસવીર નજર સામે આવે છે. આ સિવાય આ વિસ્તાર સુંદર યુવતીઓ માટે પણ ખુબ જાણીતો છે, જેના લીધે આ જગ્યા મેરેજ હબ બની રહી છે. યુવતીઓની અછત સાથે ઝઝૂમતા ચીનના અમીર બિઝનેસમેન લોકો પણ લગ્ન માટે સાઈબેરિયા તરફ વળે છે. આ જ કારણ છે કે આ જગ્યાને વાઈફ પેરેડાઇઝ પણ ગણવામાં આવે છે. 'વાઈફ ટૂર' માટે જાય છે સાઈબેરિયા...

   - ચીનમાં સરકારની ઘણા સમયથી વન ચાઈલ્ડ પોલિસી રહી છે, જેના લીધે અહીં યુવતીઓની સંખ્યા ઘણી ઓછી થઇ ગઈ છે
   - હાલ એવો છે કે ચીની યુવકોને લગ્ન માટે યુવતીઓ મળી રહી નથી. આ જ કારણ છે કે ચીનના યુવકો દુલ્હનની શોધમાં અહીં વાઈફ ટૂર પર નીકળે છે
   - સામાન્ય રીતે ચીની છોકરાઓ રશિયાથી સાઈબેરિયા પહોંચે છે, કારણકે અહીંની યુવતીઓ બેહદ સુંદર હોય છે. આ કામ માટે સાઈબેરિયા બ્રાઈડ ડોટ કોમ જેવી એજન્સીઓ પણ ચાલી રહી છે
   - ચીનમાં દર 100 મહિલાઓએ 120 પુરુષ છે. એટલે કે ચીનમાં 3 કરોડ 10 લાખ પુરુષો માટે મહિલાઓ જ નથી. ત્યાં જ રશિયામાં દર 100 મહિલાઓએ માત્ર 85 પુરુષ છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઈબેરિયાનું નામ સામે આવતા જ બરફથી ઢંકાયેલા એક પ્રદેશની તસવીર નજર સામે આવે છે. આ સિવાય આ વિસ્તાર સુંદર યુવતીઓ માટે પણ ખુબ જાણીતો છે, જેના લીધે આ જગ્યા મેરેજ હબ બની રહી છે. યુવતીઓની અછત સાથે ઝઝૂમતા ચીનના અમીર બિઝનેસમેન લોકો પણ લગ્ન માટે સાઈબેરિયા તરફ વળે છે. આ જ કારણ છે કે આ જગ્યાને વાઈફ પેરેડાઇઝ પણ ગણવામાં આવે છે. 'વાઈફ ટૂર' માટે જાય છે સાઈબેરિયા...

   - ચીનમાં સરકારની ઘણા સમયથી વન ચાઈલ્ડ પોલિસી રહી છે, જેના લીધે અહીં યુવતીઓની સંખ્યા ઘણી ઓછી થઇ ગઈ છે
   - હાલ એવો છે કે ચીની યુવકોને લગ્ન માટે યુવતીઓ મળી રહી નથી. આ જ કારણ છે કે ચીનના યુવકો દુલ્હનની શોધમાં અહીં વાઈફ ટૂર પર નીકળે છે
   - સામાન્ય રીતે ચીની છોકરાઓ રશિયાથી સાઈબેરિયા પહોંચે છે, કારણકે અહીંની યુવતીઓ બેહદ સુંદર હોય છે. આ કામ માટે સાઈબેરિયા બ્રાઈડ ડોટ કોમ જેવી એજન્સીઓ પણ ચાલી રહી છે
   - ચીનમાં દર 100 મહિલાઓએ 120 પુરુષ છે. એટલે કે ચીનમાં 3 કરોડ 10 લાખ પુરુષો માટે મહિલાઓ જ નથી. ત્યાં જ રશિયામાં દર 100 મહિલાઓએ માત્ર 85 પુરુષ છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઈબેરિયાનું નામ સામે આવતા જ બરફથી ઢંકાયેલા એક પ્રદેશની તસવીર નજર સામે આવે છે. આ સિવાય આ વિસ્તાર સુંદર યુવતીઓ માટે પણ ખુબ જાણીતો છે, જેના લીધે આ જગ્યા મેરેજ હબ બની રહી છે. યુવતીઓની અછત સાથે ઝઝૂમતા ચીનના અમીર બિઝનેસમેન લોકો પણ લગ્ન માટે સાઈબેરિયા તરફ વળે છે. આ જ કારણ છે કે આ જગ્યાને વાઈફ પેરેડાઇઝ પણ ગણવામાં આવે છે. 'વાઈફ ટૂર' માટે જાય છે સાઈબેરિયા...

   - ચીનમાં સરકારની ઘણા સમયથી વન ચાઈલ્ડ પોલિસી રહી છે, જેના લીધે અહીં યુવતીઓની સંખ્યા ઘણી ઓછી થઇ ગઈ છે
   - હાલ એવો છે કે ચીની યુવકોને લગ્ન માટે યુવતીઓ મળી રહી નથી. આ જ કારણ છે કે ચીનના યુવકો દુલ્હનની શોધમાં અહીં વાઈફ ટૂર પર નીકળે છે
   - સામાન્ય રીતે ચીની છોકરાઓ રશિયાથી સાઈબેરિયા પહોંચે છે, કારણકે અહીંની યુવતીઓ બેહદ સુંદર હોય છે. આ કામ માટે સાઈબેરિયા બ્રાઈડ ડોટ કોમ જેવી એજન્સીઓ પણ ચાલી રહી છે
   - ચીનમાં દર 100 મહિલાઓએ 120 પુરુષ છે. એટલે કે ચીનમાં 3 કરોડ 10 લાખ પુરુષો માટે મહિલાઓ જ નથી. ત્યાં જ રશિયામાં દર 100 મહિલાઓએ માત્ર 85 પુરુષ છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઈબેરિયાનું નામ સામે આવતા જ બરફથી ઢંકાયેલા એક પ્રદેશની તસવીર નજર સામે આવે છે. આ સિવાય આ વિસ્તાર સુંદર યુવતીઓ માટે પણ ખુબ જાણીતો છે, જેના લીધે આ જગ્યા મેરેજ હબ બની રહી છે. યુવતીઓની અછત સાથે ઝઝૂમતા ચીનના અમીર બિઝનેસમેન લોકો પણ લગ્ન માટે સાઈબેરિયા તરફ વળે છે. આ જ કારણ છે કે આ જગ્યાને વાઈફ પેરેડાઇઝ પણ ગણવામાં આવે છે. 'વાઈફ ટૂર' માટે જાય છે સાઈબેરિયા...

   - ચીનમાં સરકારની ઘણા સમયથી વન ચાઈલ્ડ પોલિસી રહી છે, જેના લીધે અહીં યુવતીઓની સંખ્યા ઘણી ઓછી થઇ ગઈ છે
   - હાલ એવો છે કે ચીની યુવકોને લગ્ન માટે યુવતીઓ મળી રહી નથી. આ જ કારણ છે કે ચીનના યુવકો દુલ્હનની શોધમાં અહીં વાઈફ ટૂર પર નીકળે છે
   - સામાન્ય રીતે ચીની છોકરાઓ રશિયાથી સાઈબેરિયા પહોંચે છે, કારણકે અહીંની યુવતીઓ બેહદ સુંદર હોય છે. આ કામ માટે સાઈબેરિયા બ્રાઈડ ડોટ કોમ જેવી એજન્સીઓ પણ ચાલી રહી છે
   - ચીનમાં દર 100 મહિલાઓએ 120 પુરુષ છે. એટલે કે ચીનમાં 3 કરોડ 10 લાખ પુરુષો માટે મહિલાઓ જ નથી. ત્યાં જ રશિયામાં દર 100 મહિલાઓએ માત્ર 85 પુરુષ છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઈબેરિયાનું નામ સામે આવતા જ બરફથી ઢંકાયેલા એક પ્રદેશની તસવીર નજર સામે આવે છે. આ સિવાય આ વિસ્તાર સુંદર યુવતીઓ માટે પણ ખુબ જાણીતો છે, જેના લીધે આ જગ્યા મેરેજ હબ બની રહી છે. યુવતીઓની અછત સાથે ઝઝૂમતા ચીનના અમીર બિઝનેસમેન લોકો પણ લગ્ન માટે સાઈબેરિયા તરફ વળે છે. આ જ કારણ છે કે આ જગ્યાને વાઈફ પેરેડાઇઝ પણ ગણવામાં આવે છે. 'વાઈફ ટૂર' માટે જાય છે સાઈબેરિયા...

   - ચીનમાં સરકારની ઘણા સમયથી વન ચાઈલ્ડ પોલિસી રહી છે, જેના લીધે અહીં યુવતીઓની સંખ્યા ઘણી ઓછી થઇ ગઈ છે
   - હાલ એવો છે કે ચીની યુવકોને લગ્ન માટે યુવતીઓ મળી રહી નથી. આ જ કારણ છે કે ચીનના યુવકો દુલ્હનની શોધમાં અહીં વાઈફ ટૂર પર નીકળે છે
   - સામાન્ય રીતે ચીની છોકરાઓ રશિયાથી સાઈબેરિયા પહોંચે છે, કારણકે અહીંની યુવતીઓ બેહદ સુંદર હોય છે. આ કામ માટે સાઈબેરિયા બ્રાઈડ ડોટ કોમ જેવી એજન્સીઓ પણ ચાલી રહી છે
   - ચીનમાં દર 100 મહિલાઓએ 120 પુરુષ છે. એટલે કે ચીનમાં 3 કરોડ 10 લાખ પુરુષો માટે મહિલાઓ જ નથી. ત્યાં જ રશિયામાં દર 100 મહિલાઓએ માત્ર 85 પુરુષ છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઈબેરિયાનું નામ સામે આવતા જ બરફથી ઢંકાયેલા એક પ્રદેશની તસવીર નજર સામે આવે છે. આ સિવાય આ વિસ્તાર સુંદર યુવતીઓ માટે પણ ખુબ જાણીતો છે, જેના લીધે આ જગ્યા મેરેજ હબ બની રહી છે. યુવતીઓની અછત સાથે ઝઝૂમતા ચીનના અમીર બિઝનેસમેન લોકો પણ લગ્ન માટે સાઈબેરિયા તરફ વળે છે. આ જ કારણ છે કે આ જગ્યાને વાઈફ પેરેડાઇઝ પણ ગણવામાં આવે છે. 'વાઈફ ટૂર' માટે જાય છે સાઈબેરિયા...

   - ચીનમાં સરકારની ઘણા સમયથી વન ચાઈલ્ડ પોલિસી રહી છે, જેના લીધે અહીં યુવતીઓની સંખ્યા ઘણી ઓછી થઇ ગઈ છે
   - હાલ એવો છે કે ચીની યુવકોને લગ્ન માટે યુવતીઓ મળી રહી નથી. આ જ કારણ છે કે ચીનના યુવકો દુલ્હનની શોધમાં અહીં વાઈફ ટૂર પર નીકળે છે
   - સામાન્ય રીતે ચીની છોકરાઓ રશિયાથી સાઈબેરિયા પહોંચે છે, કારણકે અહીંની યુવતીઓ બેહદ સુંદર હોય છે. આ કામ માટે સાઈબેરિયા બ્રાઈડ ડોટ કોમ જેવી એજન્સીઓ પણ ચાલી રહી છે
   - ચીનમાં દર 100 મહિલાઓએ 120 પુરુષ છે. એટલે કે ચીનમાં 3 કરોડ 10 લાખ પુરુષો માટે મહિલાઓ જ નથી. ત્યાં જ રશિયામાં દર 100 મહિલાઓએ માત્ર 85 પુરુષ છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઈબેરિયાનું નામ સામે આવતા જ બરફથી ઢંકાયેલા એક પ્રદેશની તસવીર નજર સામે આવે છે. આ સિવાય આ વિસ્તાર સુંદર યુવતીઓ માટે પણ ખુબ જાણીતો છે, જેના લીધે આ જગ્યા મેરેજ હબ બની રહી છે. યુવતીઓની અછત સાથે ઝઝૂમતા ચીનના અમીર બિઝનેસમેન લોકો પણ લગ્ન માટે સાઈબેરિયા તરફ વળે છે. આ જ કારણ છે કે આ જગ્યાને વાઈફ પેરેડાઇઝ પણ ગણવામાં આવે છે. 'વાઈફ ટૂર' માટે જાય છે સાઈબેરિયા...

   - ચીનમાં સરકારની ઘણા સમયથી વન ચાઈલ્ડ પોલિસી રહી છે, જેના લીધે અહીં યુવતીઓની સંખ્યા ઘણી ઓછી થઇ ગઈ છે
   - હાલ એવો છે કે ચીની યુવકોને લગ્ન માટે યુવતીઓ મળી રહી નથી. આ જ કારણ છે કે ચીનના યુવકો દુલ્હનની શોધમાં અહીં વાઈફ ટૂર પર નીકળે છે
   - સામાન્ય રીતે ચીની છોકરાઓ રશિયાથી સાઈબેરિયા પહોંચે છે, કારણકે અહીંની યુવતીઓ બેહદ સુંદર હોય છે. આ કામ માટે સાઈબેરિયા બ્રાઈડ ડોટ કોમ જેવી એજન્સીઓ પણ ચાલી રહી છે
   - ચીનમાં દર 100 મહિલાઓએ 120 પુરુષ છે. એટલે કે ચીનમાં 3 કરોડ 10 લાખ પુરુષો માટે મહિલાઓ જ નથી. ત્યાં જ રશિયામાં દર 100 મહિલાઓએ માત્ર 85 પુરુષ છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઈબેરિયાનું નામ સામે આવતા જ બરફથી ઢંકાયેલા એક પ્રદેશની તસવીર નજર સામે આવે છે. આ સિવાય આ વિસ્તાર સુંદર યુવતીઓ માટે પણ ખુબ જાણીતો છે, જેના લીધે આ જગ્યા મેરેજ હબ બની રહી છે. યુવતીઓની અછત સાથે ઝઝૂમતા ચીનના અમીર બિઝનેસમેન લોકો પણ લગ્ન માટે સાઈબેરિયા તરફ વળે છે. આ જ કારણ છે કે આ જગ્યાને વાઈફ પેરેડાઇઝ પણ ગણવામાં આવે છે. 'વાઈફ ટૂર' માટે જાય છે સાઈબેરિયા...

   - ચીનમાં સરકારની ઘણા સમયથી વન ચાઈલ્ડ પોલિસી રહી છે, જેના લીધે અહીં યુવતીઓની સંખ્યા ઘણી ઓછી થઇ ગઈ છે
   - હાલ એવો છે કે ચીની યુવકોને લગ્ન માટે યુવતીઓ મળી રહી નથી. આ જ કારણ છે કે ચીનના યુવકો દુલ્હનની શોધમાં અહીં વાઈફ ટૂર પર નીકળે છે
   - સામાન્ય રીતે ચીની છોકરાઓ રશિયાથી સાઈબેરિયા પહોંચે છે, કારણકે અહીંની યુવતીઓ બેહદ સુંદર હોય છે. આ કામ માટે સાઈબેરિયા બ્રાઈડ ડોટ કોમ જેવી એજન્સીઓ પણ ચાલી રહી છે
   - ચીનમાં દર 100 મહિલાઓએ 120 પુરુષ છે. એટલે કે ચીનમાં 3 કરોડ 10 લાખ પુરુષો માટે મહિલાઓ જ નથી. ત્યાં જ રશિયામાં દર 100 મહિલાઓએ માત્ર 85 પુરુષ છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Chinese men in search of Wife visiting this country
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `