ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Bhutan royal baby reincarnation story related to Nalanda university

  1300 વર્ષ જૂની છે પુનર્જન્મની આ કહાણી, હકીકત જાણીને પણ નહીં થાય વિશ્વાસ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 16, 2018, 03:28 PM IST

  પુનર્જન્મની અનોખી કહાણીઃ ભૂટાનનો આ પ્રિન્સે જન્મના 1 વર્ષમાં બોલવાનું શરૂ કરી દીધેલું
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પુનર્જન્મની વાતમાં કોઇ હકીકત હો કે નહીં? આ કહેવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. મોટાંભાગે પુનર્જન્મની જે કહાણીઓ સામે આવતી રહી છે, તે 100 વર્ષ કે તેની આસપાસની હોય છે. ભૂટાનના શાહી પરિવારના રાજકુમારની આ કહાણી 1300 વર્ષોથી વધારે જૂની છે. 4 વર્ષના પ્રિન્સ જિગ્મી જિગ્તેન આંગ્ચુકે દાવો કર્યો છે કે તેણે પૂર્વજન્મમાં પ્રાચીન નાલંદા યૂનિવર્સિટીથી અભ્યાસ કર્યો હતો. ગયા વર્ષે તે પોતાના પરિવાર સાથે નાલંદા ફરવા આવ્યાં હતો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આ સંપૂર્ણ કહાણી....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પુનર્જન્મની વાતમાં કોઇ હકીકત હો કે નહીં? આ કહેવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. મોટાંભાગે પુનર્જન્મની જે કહાણીઓ સામે આવતી રહી છે, તે 100 વર્ષ કે તેની આસપાસની હોય છે. ભૂટાનના શાહી પરિવારના રાજકુમારની આ કહાણી 1300 વર્ષોથી વધારે જૂની છે. 4 વર્ષના પ્રિન્સ જિગ્મી જિગ્તેન આંગ્ચુકે દાવો કર્યો છે કે તેણે પૂર્વજન્મમાં પ્રાચીન નાલંદા યૂનિવર્સિટીથી અભ્યાસ કર્યો હતો. ગયા વર્ષે તે પોતાના પરિવાર સાથે નાલંદા ફરવા આવ્યાં હતો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આ સંપૂર્ણ કહાણી....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પુનર્જન્મની વાતમાં કોઇ હકીકત હો કે નહીં? આ કહેવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. મોટાંભાગે પુનર્જન્મની જે કહાણીઓ સામે આવતી રહી છે, તે 100 વર્ષ કે તેની આસપાસની હોય છે. ભૂટાનના શાહી પરિવારના રાજકુમારની આ કહાણી 1300 વર્ષોથી વધારે જૂની છે. 4 વર્ષના પ્રિન્સ જિગ્મી જિગ્તેન આંગ્ચુકે દાવો કર્યો છે કે તેણે પૂર્વજન્મમાં પ્રાચીન નાલંદા યૂનિવર્સિટીથી અભ્યાસ કર્યો હતો. ગયા વર્ષે તે પોતાના પરિવાર સાથે નાલંદા ફરવા આવ્યાં હતો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આ સંપૂર્ણ કહાણી....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પુનર્જન્મની વાતમાં કોઇ હકીકત હો કે નહીં? આ કહેવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. મોટાંભાગે પુનર્જન્મની જે કહાણીઓ સામે આવતી રહી છે, તે 100 વર્ષ કે તેની આસપાસની હોય છે. ભૂટાનના શાહી પરિવારના રાજકુમારની આ કહાણી 1300 વર્ષોથી વધારે જૂની છે. 4 વર્ષના પ્રિન્સ જિગ્મી જિગ્તેન આંગ્ચુકે દાવો કર્યો છે કે તેણે પૂર્વજન્મમાં પ્રાચીન નાલંદા યૂનિવર્સિટીથી અભ્યાસ કર્યો હતો. ગયા વર્ષે તે પોતાના પરિવાર સાથે નાલંદા ફરવા આવ્યાં હતો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આ સંપૂર્ણ કહાણી....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પુનર્જન્મની વાતમાં કોઇ હકીકત હો કે નહીં? આ કહેવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. મોટાંભાગે પુનર્જન્મની જે કહાણીઓ સામે આવતી રહી છે, તે 100 વર્ષ કે તેની આસપાસની હોય છે. ભૂટાનના શાહી પરિવારના રાજકુમારની આ કહાણી 1300 વર્ષોથી વધારે જૂની છે. 4 વર્ષના પ્રિન્સ જિગ્મી જિગ્તેન આંગ્ચુકે દાવો કર્યો છે કે તેણે પૂર્વજન્મમાં પ્રાચીન નાલંદા યૂનિવર્સિટીથી અભ્યાસ કર્યો હતો. ગયા વર્ષે તે પોતાના પરિવાર સાથે નાલંદા ફરવા આવ્યાં હતો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આ સંપૂર્ણ કહાણી....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પુનર્જન્મની વાતમાં કોઇ હકીકત હો કે નહીં? આ કહેવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. મોટાંભાગે પુનર્જન્મની જે કહાણીઓ સામે આવતી રહી છે, તે 100 વર્ષ કે તેની આસપાસની હોય છે. ભૂટાનના શાહી પરિવારના રાજકુમારની આ કહાણી 1300 વર્ષોથી વધારે જૂની છે. 4 વર્ષના પ્રિન્સ જિગ્મી જિગ્તેન આંગ્ચુકે દાવો કર્યો છે કે તેણે પૂર્વજન્મમાં પ્રાચીન નાલંદા યૂનિવર્સિટીથી અભ્યાસ કર્યો હતો. ગયા વર્ષે તે પોતાના પરિવાર સાથે નાલંદા ફરવા આવ્યાં હતો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આ સંપૂર્ણ કહાણી....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પુનર્જન્મની વાતમાં કોઇ હકીકત હો કે નહીં? આ કહેવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. મોટાંભાગે પુનર્જન્મની જે કહાણીઓ સામે આવતી રહી છે, તે 100 વર્ષ કે તેની આસપાસની હોય છે. ભૂટાનના શાહી પરિવારના રાજકુમારની આ કહાણી 1300 વર્ષોથી વધારે જૂની છે. 4 વર્ષના પ્રિન્સ જિગ્મી જિગ્તેન આંગ્ચુકે દાવો કર્યો છે કે તેણે પૂર્વજન્મમાં પ્રાચીન નાલંદા યૂનિવર્સિટીથી અભ્યાસ કર્યો હતો. ગયા વર્ષે તે પોતાના પરિવાર સાથે નાલંદા ફરવા આવ્યાં હતો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આ સંપૂર્ણ કહાણી....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પુનર્જન્મની વાતમાં કોઇ હકીકત હો કે નહીં? આ કહેવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. મોટાંભાગે પુનર્જન્મની જે કહાણીઓ સામે આવતી રહી છે, તે 100 વર્ષ કે તેની આસપાસની હોય છે. ભૂટાનના શાહી પરિવારના રાજકુમારની આ કહાણી 1300 વર્ષોથી વધારે જૂની છે. 4 વર્ષના પ્રિન્સ જિગ્મી જિગ્તેન આંગ્ચુકે દાવો કર્યો છે કે તેણે પૂર્વજન્મમાં પ્રાચીન નાલંદા યૂનિવર્સિટીથી અભ્યાસ કર્યો હતો. ગયા વર્ષે તે પોતાના પરિવાર સાથે નાલંદા ફરવા આવ્યાં હતો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આ સંપૂર્ણ કહાણી....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Bhutan royal baby reincarnation story related to Nalanda university
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `