ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Special» Worlds 9 top companies have indian CEO who taking so much salaries

  વિશ્વની આ 9 ટોચની કંપની પર છે ભારતીયોનું રાજ, લે છે આટલો પગાર

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 11, 2018, 11:36 AM IST

  ગૂગલ અને માઈક્રોસોફ્ટના સીઈઓથી લઈને ટેક કંપની નોકિયા સુધીના સીઈઓ ભારતીય
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ માઈક્રોબ્લોગિંગ સાઈટ ટ્વિટર ઈંકે ભારતના પરાગ અગ્રવાલને ચીફ ટેક્નોલોજી ઓફિસર એટલે કે સીટોઓ એપોઈન્ટ કર્યો છે. પરાગે 2011માં એક એન્જિનિયર તરીકે ટ્વિટરમાં જોડાયો હતો. અહી સુધી પહોંચનાર પરાગ કોઈ પહેલો ભારતીય નથી. દુનિયાની મોટી મોટી આઈટી અને ટેક કંપનીઓ ભારતીયો જ સંભાળી રહ્યા છે. ગૂગલ અને માઈક્રોસોફ્ટના સીઈઓથી લઈને ટેક કંપની નોકિયા સુધીના સીઈઓ ભારતીય છે. ચાલો જાણીએ વિશ્વની ટોપ કંપનીઝમાં ટોપ પોઝિશન પર બેસેલા ભારતીયો વિશે...

   સુંદર પિચાઈ
   સીઈઓ, ગૂગલ
   ઓગસ્ટ 2015થી

   નાણાકીય વર્ષ 2016માં ફાઈલ કરવામાં આવેલા પ્રોક્સી સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે, પિચાઈની સેલરી વર્ષે 1298 કરોડ રૂપિયા છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આવા જ અન્ય ભારતીયો વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ માઈક્રોબ્લોગિંગ સાઈટ ટ્વિટર ઈંકે ભારતના પરાગ અગ્રવાલને ચીફ ટેક્નોલોજી ઓફિસર એટલે કે સીટોઓ એપોઈન્ટ કર્યો છે. પરાગે 2011માં એક એન્જિનિયર તરીકે ટ્વિટરમાં જોડાયો હતો. અહી સુધી પહોંચનાર પરાગ કોઈ પહેલો ભારતીય નથી. દુનિયાની મોટી મોટી આઈટી અને ટેક કંપનીઓ ભારતીયો જ સંભાળી રહ્યા છે. ગૂગલ અને માઈક્રોસોફ્ટના સીઈઓથી લઈને ટેક કંપની નોકિયા સુધીના સીઈઓ ભારતીય છે. ચાલો જાણીએ વિશ્વની ટોપ કંપનીઝમાં ટોપ પોઝિશન પર બેસેલા ભારતીયો વિશે...

   સુંદર પિચાઈ
   સીઈઓ, ગૂગલ
   ઓગસ્ટ 2015થી

   નાણાકીય વર્ષ 2016માં ફાઈલ કરવામાં આવેલા પ્રોક્સી સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે, પિચાઈની સેલરી વર્ષે 1298 કરોડ રૂપિયા છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આવા જ અન્ય ભારતીયો વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ માઈક્રોબ્લોગિંગ સાઈટ ટ્વિટર ઈંકે ભારતના પરાગ અગ્રવાલને ચીફ ટેક્નોલોજી ઓફિસર એટલે કે સીટોઓ એપોઈન્ટ કર્યો છે. પરાગે 2011માં એક એન્જિનિયર તરીકે ટ્વિટરમાં જોડાયો હતો. અહી સુધી પહોંચનાર પરાગ કોઈ પહેલો ભારતીય નથી. દુનિયાની મોટી મોટી આઈટી અને ટેક કંપનીઓ ભારતીયો જ સંભાળી રહ્યા છે. ગૂગલ અને માઈક્રોસોફ્ટના સીઈઓથી લઈને ટેક કંપની નોકિયા સુધીના સીઈઓ ભારતીય છે. ચાલો જાણીએ વિશ્વની ટોપ કંપનીઝમાં ટોપ પોઝિશન પર બેસેલા ભારતીયો વિશે...

   સુંદર પિચાઈ
   સીઈઓ, ગૂગલ
   ઓગસ્ટ 2015થી

   નાણાકીય વર્ષ 2016માં ફાઈલ કરવામાં આવેલા પ્રોક્સી સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે, પિચાઈની સેલરી વર્ષે 1298 કરોડ રૂપિયા છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આવા જ અન્ય ભારતીયો વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ માઈક્રોબ્લોગિંગ સાઈટ ટ્વિટર ઈંકે ભારતના પરાગ અગ્રવાલને ચીફ ટેક્નોલોજી ઓફિસર એટલે કે સીટોઓ એપોઈન્ટ કર્યો છે. પરાગે 2011માં એક એન્જિનિયર તરીકે ટ્વિટરમાં જોડાયો હતો. અહી સુધી પહોંચનાર પરાગ કોઈ પહેલો ભારતીય નથી. દુનિયાની મોટી મોટી આઈટી અને ટેક કંપનીઓ ભારતીયો જ સંભાળી રહ્યા છે. ગૂગલ અને માઈક્રોસોફ્ટના સીઈઓથી લઈને ટેક કંપની નોકિયા સુધીના સીઈઓ ભારતીય છે. ચાલો જાણીએ વિશ્વની ટોપ કંપનીઝમાં ટોપ પોઝિશન પર બેસેલા ભારતીયો વિશે...

   સુંદર પિચાઈ
   સીઈઓ, ગૂગલ
   ઓગસ્ટ 2015થી

   નાણાકીય વર્ષ 2016માં ફાઈલ કરવામાં આવેલા પ્રોક્સી સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે, પિચાઈની સેલરી વર્ષે 1298 કરોડ રૂપિયા છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આવા જ અન્ય ભારતીયો વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ માઈક્રોબ્લોગિંગ સાઈટ ટ્વિટર ઈંકે ભારતના પરાગ અગ્રવાલને ચીફ ટેક્નોલોજી ઓફિસર એટલે કે સીટોઓ એપોઈન્ટ કર્યો છે. પરાગે 2011માં એક એન્જિનિયર તરીકે ટ્વિટરમાં જોડાયો હતો. અહી સુધી પહોંચનાર પરાગ કોઈ પહેલો ભારતીય નથી. દુનિયાની મોટી મોટી આઈટી અને ટેક કંપનીઓ ભારતીયો જ સંભાળી રહ્યા છે. ગૂગલ અને માઈક્રોસોફ્ટના સીઈઓથી લઈને ટેક કંપની નોકિયા સુધીના સીઈઓ ભારતીય છે. ચાલો જાણીએ વિશ્વની ટોપ કંપનીઝમાં ટોપ પોઝિશન પર બેસેલા ભારતીયો વિશે...

   સુંદર પિચાઈ
   સીઈઓ, ગૂગલ
   ઓગસ્ટ 2015થી

   નાણાકીય વર્ષ 2016માં ફાઈલ કરવામાં આવેલા પ્રોક્સી સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે, પિચાઈની સેલરી વર્ષે 1298 કરોડ રૂપિયા છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આવા જ અન્ય ભારતીયો વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ માઈક્રોબ્લોગિંગ સાઈટ ટ્વિટર ઈંકે ભારતના પરાગ અગ્રવાલને ચીફ ટેક્નોલોજી ઓફિસર એટલે કે સીટોઓ એપોઈન્ટ કર્યો છે. પરાગે 2011માં એક એન્જિનિયર તરીકે ટ્વિટરમાં જોડાયો હતો. અહી સુધી પહોંચનાર પરાગ કોઈ પહેલો ભારતીય નથી. દુનિયાની મોટી મોટી આઈટી અને ટેક કંપનીઓ ભારતીયો જ સંભાળી રહ્યા છે. ગૂગલ અને માઈક્રોસોફ્ટના સીઈઓથી લઈને ટેક કંપની નોકિયા સુધીના સીઈઓ ભારતીય છે. ચાલો જાણીએ વિશ્વની ટોપ કંપનીઝમાં ટોપ પોઝિશન પર બેસેલા ભારતીયો વિશે...

   સુંદર પિચાઈ
   સીઈઓ, ગૂગલ
   ઓગસ્ટ 2015થી

   નાણાકીય વર્ષ 2016માં ફાઈલ કરવામાં આવેલા પ્રોક્સી સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે, પિચાઈની સેલરી વર્ષે 1298 કરોડ રૂપિયા છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આવા જ અન્ય ભારતીયો વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ માઈક્રોબ્લોગિંગ સાઈટ ટ્વિટર ઈંકે ભારતના પરાગ અગ્રવાલને ચીફ ટેક્નોલોજી ઓફિસર એટલે કે સીટોઓ એપોઈન્ટ કર્યો છે. પરાગે 2011માં એક એન્જિનિયર તરીકે ટ્વિટરમાં જોડાયો હતો. અહી સુધી પહોંચનાર પરાગ કોઈ પહેલો ભારતીય નથી. દુનિયાની મોટી મોટી આઈટી અને ટેક કંપનીઓ ભારતીયો જ સંભાળી રહ્યા છે. ગૂગલ અને માઈક્રોસોફ્ટના સીઈઓથી લઈને ટેક કંપની નોકિયા સુધીના સીઈઓ ભારતીય છે. ચાલો જાણીએ વિશ્વની ટોપ કંપનીઝમાં ટોપ પોઝિશન પર બેસેલા ભારતીયો વિશે...

   સુંદર પિચાઈ
   સીઈઓ, ગૂગલ
   ઓગસ્ટ 2015થી

   નાણાકીય વર્ષ 2016માં ફાઈલ કરવામાં આવેલા પ્રોક્સી સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે, પિચાઈની સેલરી વર્ષે 1298 કરોડ રૂપિયા છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આવા જ અન્ય ભારતીયો વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ માઈક્રોબ્લોગિંગ સાઈટ ટ્વિટર ઈંકે ભારતના પરાગ અગ્રવાલને ચીફ ટેક્નોલોજી ઓફિસર એટલે કે સીટોઓ એપોઈન્ટ કર્યો છે. પરાગે 2011માં એક એન્જિનિયર તરીકે ટ્વિટરમાં જોડાયો હતો. અહી સુધી પહોંચનાર પરાગ કોઈ પહેલો ભારતીય નથી. દુનિયાની મોટી મોટી આઈટી અને ટેક કંપનીઓ ભારતીયો જ સંભાળી રહ્યા છે. ગૂગલ અને માઈક્રોસોફ્ટના સીઈઓથી લઈને ટેક કંપની નોકિયા સુધીના સીઈઓ ભારતીય છે. ચાલો જાણીએ વિશ્વની ટોપ કંપનીઝમાં ટોપ પોઝિશન પર બેસેલા ભારતીયો વિશે...

   સુંદર પિચાઈ
   સીઈઓ, ગૂગલ
   ઓગસ્ટ 2015થી

   નાણાકીય વર્ષ 2016માં ફાઈલ કરવામાં આવેલા પ્રોક્સી સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે, પિચાઈની સેલરી વર્ષે 1298 કરોડ રૂપિયા છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આવા જ અન્ય ભારતીયો વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ માઈક્રોબ્લોગિંગ સાઈટ ટ્વિટર ઈંકે ભારતના પરાગ અગ્રવાલને ચીફ ટેક્નોલોજી ઓફિસર એટલે કે સીટોઓ એપોઈન્ટ કર્યો છે. પરાગે 2011માં એક એન્જિનિયર તરીકે ટ્વિટરમાં જોડાયો હતો. અહી સુધી પહોંચનાર પરાગ કોઈ પહેલો ભારતીય નથી. દુનિયાની મોટી મોટી આઈટી અને ટેક કંપનીઓ ભારતીયો જ સંભાળી રહ્યા છે. ગૂગલ અને માઈક્રોસોફ્ટના સીઈઓથી લઈને ટેક કંપની નોકિયા સુધીના સીઈઓ ભારતીય છે. ચાલો જાણીએ વિશ્વની ટોપ કંપનીઝમાં ટોપ પોઝિશન પર બેસેલા ભારતીયો વિશે...

   સુંદર પિચાઈ
   સીઈઓ, ગૂગલ
   ઓગસ્ટ 2015થી

   નાણાકીય વર્ષ 2016માં ફાઈલ કરવામાં આવેલા પ્રોક્સી સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે, પિચાઈની સેલરી વર્ષે 1298 કરોડ રૂપિયા છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આવા જ અન્ય ભારતીયો વિશે...

  • પરાગ અગ્રવાલ
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પરાગ અગ્રવાલ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ માઈક્રોબ્લોગિંગ સાઈટ ટ્વિટર ઈંકે ભારતના પરાગ અગ્રવાલને ચીફ ટેક્નોલોજી ઓફિસર એટલે કે સીટોઓ એપોઈન્ટ કર્યો છે. પરાગે 2011માં એક એન્જિનિયર તરીકે ટ્વિટરમાં જોડાયો હતો. અહી સુધી પહોંચનાર પરાગ કોઈ પહેલો ભારતીય નથી. દુનિયાની મોટી મોટી આઈટી અને ટેક કંપનીઓ ભારતીયો જ સંભાળી રહ્યા છે. ગૂગલ અને માઈક્રોસોફ્ટના સીઈઓથી લઈને ટેક કંપની નોકિયા સુધીના સીઈઓ ભારતીય છે. ચાલો જાણીએ વિશ્વની ટોપ કંપનીઝમાં ટોપ પોઝિશન પર બેસેલા ભારતીયો વિશે...

   સુંદર પિચાઈ
   સીઈઓ, ગૂગલ
   ઓગસ્ટ 2015થી

   નાણાકીય વર્ષ 2016માં ફાઈલ કરવામાં આવેલા પ્રોક્સી સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે, પિચાઈની સેલરી વર્ષે 1298 કરોડ રૂપિયા છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આવા જ અન્ય ભારતીયો વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Special Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Worlds 9 top companies have indian CEO who taking so much salaries
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `