ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Special» Story of this girl who Become billionaire by selling tea in America

  USAમાં કોફીની બોલબાલા વચ્ચે આ મહિલાએ વેચી 'ચા', બની ગઈ અબજોપતિ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 31, 2018, 11:09 AM IST

  અમેરિકામાં પહેલેથી કોફીની બોલબાલા રહી છે, પરંતુ આપણી દેશી ચા આજકાલ તેને ટક્કર આપી રહી છે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ તમારે પણ ઝડપથી ચાની દુકાન ખોલી લેવી જોઈએ. હસો નહી કારણ કે ચા વેચનારાની સફળતાની સ્ટોરી અદભૂત છે. એક ચા વેચનાર છોકરો આજે ભારતનો વડાપ્રધાન છે. એક ચા વેચનારી મહિલા અબજોપતિ છે. જી હાં, આ કામ કરી બતાવ્યું છે અમેરિકાની બ્રૂક એડીએ. એડીએ ચા વેચની 35 મિલિયન ડોલર એટલે કે 227 કરોડની માલિક બની ગઈ છે. તેને ચા વેચવાનો વિચાર ભારતથી જ આવ્યો હતો. 2002માં એડી ભારત આવી હતી.

   અમેરિકામાં ચાની ડિમાન્ડ અચાનક વધી ગઈ છે. આમ તો અમેરિકામાં પહેલેથી કોફીની બોલબાલા રહી છે, પરંતુ આપણી દેશી ચા આજકાલ તેને ટક્કર આપી રહી છે. તેની પાછળ એક ગોરી મહિલા બ્રૂક એડીનો હાથ છે.

   એડીને ચા વેચવાનો વિચાર ભારતથી જ આવ્યો હતો. 2002માં ભારતના પ્રવાસ પરથી પરત ફર્યા બાદ બ્રૂક એડી અમેરિકાના ઘણા કાફેમાં ગઈ અને ચા પીધી, પરંતુ તેને એવો સ્વાદ ન મળ્યો, જેવો તેને ભારતમાં મળ્યો હતો. ત્યાં તેને ભારતની ચાના સ્વાદની તલબ લાગી હતી. જો કે, તેણે આશા ન છોડી તેનામાં ચા વિશે એટલો જુસ્સો વધી ગયો કે તેણે જાતે જ ચાનો બિઝનેસ શરૂ કરવાનું નક્કી કરી લીધું.

   આગળ વાંચોઃ આ મહિલાએ કેવી રીતે મેળવી સફળતા...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ તમારે પણ ઝડપથી ચાની દુકાન ખોલી લેવી જોઈએ. હસો નહી કારણ કે ચા વેચનારાની સફળતાની સ્ટોરી અદભૂત છે. એક ચા વેચનાર છોકરો આજે ભારતનો વડાપ્રધાન છે. એક ચા વેચનારી મહિલા અબજોપતિ છે. જી હાં, આ કામ કરી બતાવ્યું છે અમેરિકાની બ્રૂક એડીએ. એડીએ ચા વેચની 35 મિલિયન ડોલર એટલે કે 227 કરોડની માલિક બની ગઈ છે. તેને ચા વેચવાનો વિચાર ભારતથી જ આવ્યો હતો. 2002માં એડી ભારત આવી હતી.

   અમેરિકામાં ચાની ડિમાન્ડ અચાનક વધી ગઈ છે. આમ તો અમેરિકામાં પહેલેથી કોફીની બોલબાલા રહી છે, પરંતુ આપણી દેશી ચા આજકાલ તેને ટક્કર આપી રહી છે. તેની પાછળ એક ગોરી મહિલા બ્રૂક એડીનો હાથ છે.

   એડીને ચા વેચવાનો વિચાર ભારતથી જ આવ્યો હતો. 2002માં ભારતના પ્રવાસ પરથી પરત ફર્યા બાદ બ્રૂક એડી અમેરિકાના ઘણા કાફેમાં ગઈ અને ચા પીધી, પરંતુ તેને એવો સ્વાદ ન મળ્યો, જેવો તેને ભારતમાં મળ્યો હતો. ત્યાં તેને ભારતની ચાના સ્વાદની તલબ લાગી હતી. જો કે, તેણે આશા ન છોડી તેનામાં ચા વિશે એટલો જુસ્સો વધી ગયો કે તેણે જાતે જ ચાનો બિઝનેસ શરૂ કરવાનું નક્કી કરી લીધું.

   આગળ વાંચોઃ આ મહિલાએ કેવી રીતે મેળવી સફળતા...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ તમારે પણ ઝડપથી ચાની દુકાન ખોલી લેવી જોઈએ. હસો નહી કારણ કે ચા વેચનારાની સફળતાની સ્ટોરી અદભૂત છે. એક ચા વેચનાર છોકરો આજે ભારતનો વડાપ્રધાન છે. એક ચા વેચનારી મહિલા અબજોપતિ છે. જી હાં, આ કામ કરી બતાવ્યું છે અમેરિકાની બ્રૂક એડીએ. એડીએ ચા વેચની 35 મિલિયન ડોલર એટલે કે 227 કરોડની માલિક બની ગઈ છે. તેને ચા વેચવાનો વિચાર ભારતથી જ આવ્યો હતો. 2002માં એડી ભારત આવી હતી.

   અમેરિકામાં ચાની ડિમાન્ડ અચાનક વધી ગઈ છે. આમ તો અમેરિકામાં પહેલેથી કોફીની બોલબાલા રહી છે, પરંતુ આપણી દેશી ચા આજકાલ તેને ટક્કર આપી રહી છે. તેની પાછળ એક ગોરી મહિલા બ્રૂક એડીનો હાથ છે.

   એડીને ચા વેચવાનો વિચાર ભારતથી જ આવ્યો હતો. 2002માં ભારતના પ્રવાસ પરથી પરત ફર્યા બાદ બ્રૂક એડી અમેરિકાના ઘણા કાફેમાં ગઈ અને ચા પીધી, પરંતુ તેને એવો સ્વાદ ન મળ્યો, જેવો તેને ભારતમાં મળ્યો હતો. ત્યાં તેને ભારતની ચાના સ્વાદની તલબ લાગી હતી. જો કે, તેણે આશા ન છોડી તેનામાં ચા વિશે એટલો જુસ્સો વધી ગયો કે તેણે જાતે જ ચાનો બિઝનેસ શરૂ કરવાનું નક્કી કરી લીધું.

   આગળ વાંચોઃ આ મહિલાએ કેવી રીતે મેળવી સફળતા...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ તમારે પણ ઝડપથી ચાની દુકાન ખોલી લેવી જોઈએ. હસો નહી કારણ કે ચા વેચનારાની સફળતાની સ્ટોરી અદભૂત છે. એક ચા વેચનાર છોકરો આજે ભારતનો વડાપ્રધાન છે. એક ચા વેચનારી મહિલા અબજોપતિ છે. જી હાં, આ કામ કરી બતાવ્યું છે અમેરિકાની બ્રૂક એડીએ. એડીએ ચા વેચની 35 મિલિયન ડોલર એટલે કે 227 કરોડની માલિક બની ગઈ છે. તેને ચા વેચવાનો વિચાર ભારતથી જ આવ્યો હતો. 2002માં એડી ભારત આવી હતી.

   અમેરિકામાં ચાની ડિમાન્ડ અચાનક વધી ગઈ છે. આમ તો અમેરિકામાં પહેલેથી કોફીની બોલબાલા રહી છે, પરંતુ આપણી દેશી ચા આજકાલ તેને ટક્કર આપી રહી છે. તેની પાછળ એક ગોરી મહિલા બ્રૂક એડીનો હાથ છે.

   એડીને ચા વેચવાનો વિચાર ભારતથી જ આવ્યો હતો. 2002માં ભારતના પ્રવાસ પરથી પરત ફર્યા બાદ બ્રૂક એડી અમેરિકાના ઘણા કાફેમાં ગઈ અને ચા પીધી, પરંતુ તેને એવો સ્વાદ ન મળ્યો, જેવો તેને ભારતમાં મળ્યો હતો. ત્યાં તેને ભારતની ચાના સ્વાદની તલબ લાગી હતી. જો કે, તેણે આશા ન છોડી તેનામાં ચા વિશે એટલો જુસ્સો વધી ગયો કે તેણે જાતે જ ચાનો બિઝનેસ શરૂ કરવાનું નક્કી કરી લીધું.

   આગળ વાંચોઃ આ મહિલાએ કેવી રીતે મેળવી સફળતા...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ તમારે પણ ઝડપથી ચાની દુકાન ખોલી લેવી જોઈએ. હસો નહી કારણ કે ચા વેચનારાની સફળતાની સ્ટોરી અદભૂત છે. એક ચા વેચનાર છોકરો આજે ભારતનો વડાપ્રધાન છે. એક ચા વેચનારી મહિલા અબજોપતિ છે. જી હાં, આ કામ કરી બતાવ્યું છે અમેરિકાની બ્રૂક એડીએ. એડીએ ચા વેચની 35 મિલિયન ડોલર એટલે કે 227 કરોડની માલિક બની ગઈ છે. તેને ચા વેચવાનો વિચાર ભારતથી જ આવ્યો હતો. 2002માં એડી ભારત આવી હતી.

   અમેરિકામાં ચાની ડિમાન્ડ અચાનક વધી ગઈ છે. આમ તો અમેરિકામાં પહેલેથી કોફીની બોલબાલા રહી છે, પરંતુ આપણી દેશી ચા આજકાલ તેને ટક્કર આપી રહી છે. તેની પાછળ એક ગોરી મહિલા બ્રૂક એડીનો હાથ છે.

   એડીને ચા વેચવાનો વિચાર ભારતથી જ આવ્યો હતો. 2002માં ભારતના પ્રવાસ પરથી પરત ફર્યા બાદ બ્રૂક એડી અમેરિકાના ઘણા કાફેમાં ગઈ અને ચા પીધી, પરંતુ તેને એવો સ્વાદ ન મળ્યો, જેવો તેને ભારતમાં મળ્યો હતો. ત્યાં તેને ભારતની ચાના સ્વાદની તલબ લાગી હતી. જો કે, તેણે આશા ન છોડી તેનામાં ચા વિશે એટલો જુસ્સો વધી ગયો કે તેણે જાતે જ ચાનો બિઝનેસ શરૂ કરવાનું નક્કી કરી લીધું.

   આગળ વાંચોઃ આ મહિલાએ કેવી રીતે મેળવી સફળતા...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ તમારે પણ ઝડપથી ચાની દુકાન ખોલી લેવી જોઈએ. હસો નહી કારણ કે ચા વેચનારાની સફળતાની સ્ટોરી અદભૂત છે. એક ચા વેચનાર છોકરો આજે ભારતનો વડાપ્રધાન છે. એક ચા વેચનારી મહિલા અબજોપતિ છે. જી હાં, આ કામ કરી બતાવ્યું છે અમેરિકાની બ્રૂક એડીએ. એડીએ ચા વેચની 35 મિલિયન ડોલર એટલે કે 227 કરોડની માલિક બની ગઈ છે. તેને ચા વેચવાનો વિચાર ભારતથી જ આવ્યો હતો. 2002માં એડી ભારત આવી હતી.

   અમેરિકામાં ચાની ડિમાન્ડ અચાનક વધી ગઈ છે. આમ તો અમેરિકામાં પહેલેથી કોફીની બોલબાલા રહી છે, પરંતુ આપણી દેશી ચા આજકાલ તેને ટક્કર આપી રહી છે. તેની પાછળ એક ગોરી મહિલા બ્રૂક એડીનો હાથ છે.

   એડીને ચા વેચવાનો વિચાર ભારતથી જ આવ્યો હતો. 2002માં ભારતના પ્રવાસ પરથી પરત ફર્યા બાદ બ્રૂક એડી અમેરિકાના ઘણા કાફેમાં ગઈ અને ચા પીધી, પરંતુ તેને એવો સ્વાદ ન મળ્યો, જેવો તેને ભારતમાં મળ્યો હતો. ત્યાં તેને ભારતની ચાના સ્વાદની તલબ લાગી હતી. જો કે, તેણે આશા ન છોડી તેનામાં ચા વિશે એટલો જુસ્સો વધી ગયો કે તેણે જાતે જ ચાનો બિઝનેસ શરૂ કરવાનું નક્કી કરી લીધું.

   આગળ વાંચોઃ આ મહિલાએ કેવી રીતે મેળવી સફળતા...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ તમારે પણ ઝડપથી ચાની દુકાન ખોલી લેવી જોઈએ. હસો નહી કારણ કે ચા વેચનારાની સફળતાની સ્ટોરી અદભૂત છે. એક ચા વેચનાર છોકરો આજે ભારતનો વડાપ્રધાન છે. એક ચા વેચનારી મહિલા અબજોપતિ છે. જી હાં, આ કામ કરી બતાવ્યું છે અમેરિકાની બ્રૂક એડીએ. એડીએ ચા વેચની 35 મિલિયન ડોલર એટલે કે 227 કરોડની માલિક બની ગઈ છે. તેને ચા વેચવાનો વિચાર ભારતથી જ આવ્યો હતો. 2002માં એડી ભારત આવી હતી.

   અમેરિકામાં ચાની ડિમાન્ડ અચાનક વધી ગઈ છે. આમ તો અમેરિકામાં પહેલેથી કોફીની બોલબાલા રહી છે, પરંતુ આપણી દેશી ચા આજકાલ તેને ટક્કર આપી રહી છે. તેની પાછળ એક ગોરી મહિલા બ્રૂક એડીનો હાથ છે.

   એડીને ચા વેચવાનો વિચાર ભારતથી જ આવ્યો હતો. 2002માં ભારતના પ્રવાસ પરથી પરત ફર્યા બાદ બ્રૂક એડી અમેરિકાના ઘણા કાફેમાં ગઈ અને ચા પીધી, પરંતુ તેને એવો સ્વાદ ન મળ્યો, જેવો તેને ભારતમાં મળ્યો હતો. ત્યાં તેને ભારતની ચાના સ્વાદની તલબ લાગી હતી. જો કે, તેણે આશા ન છોડી તેનામાં ચા વિશે એટલો જુસ્સો વધી ગયો કે તેણે જાતે જ ચાનો બિઝનેસ શરૂ કરવાનું નક્કી કરી લીધું.

   આગળ વાંચોઃ આ મહિલાએ કેવી રીતે મેળવી સફળતા...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ તમારે પણ ઝડપથી ચાની દુકાન ખોલી લેવી જોઈએ. હસો નહી કારણ કે ચા વેચનારાની સફળતાની સ્ટોરી અદભૂત છે. એક ચા વેચનાર છોકરો આજે ભારતનો વડાપ્રધાન છે. એક ચા વેચનારી મહિલા અબજોપતિ છે. જી હાં, આ કામ કરી બતાવ્યું છે અમેરિકાની બ્રૂક એડીએ. એડીએ ચા વેચની 35 મિલિયન ડોલર એટલે કે 227 કરોડની માલિક બની ગઈ છે. તેને ચા વેચવાનો વિચાર ભારતથી જ આવ્યો હતો. 2002માં એડી ભારત આવી હતી.

   અમેરિકામાં ચાની ડિમાન્ડ અચાનક વધી ગઈ છે. આમ તો અમેરિકામાં પહેલેથી કોફીની બોલબાલા રહી છે, પરંતુ આપણી દેશી ચા આજકાલ તેને ટક્કર આપી રહી છે. તેની પાછળ એક ગોરી મહિલા બ્રૂક એડીનો હાથ છે.

   એડીને ચા વેચવાનો વિચાર ભારતથી જ આવ્યો હતો. 2002માં ભારતના પ્રવાસ પરથી પરત ફર્યા બાદ બ્રૂક એડી અમેરિકાના ઘણા કાફેમાં ગઈ અને ચા પીધી, પરંતુ તેને એવો સ્વાદ ન મળ્યો, જેવો તેને ભારતમાં મળ્યો હતો. ત્યાં તેને ભારતની ચાના સ્વાદની તલબ લાગી હતી. જો કે, તેણે આશા ન છોડી તેનામાં ચા વિશે એટલો જુસ્સો વધી ગયો કે તેણે જાતે જ ચાનો બિઝનેસ શરૂ કરવાનું નક્કી કરી લીધું.

   આગળ વાંચોઃ આ મહિલાએ કેવી રીતે મેળવી સફળતા...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Special Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Story of this girl who Become billionaire by selling tea in America
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top