ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Special» Steve Jobs Rare Facts and his life on his birthday

  જમવા માટે 12KM ચાલીને કૃષ્ણ મંદિર જતા સ્ટીવ જોબ્સ, ભારતથી મેળવ્યું'તું જ્ઞાન

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 23, 2018, 04:40 PM IST

  1974ના વર્ષમાં મોટા લેવલે કંઇક મેળવવાની ઇચ્છામાં તેઓ ભારત આવ્યા હતા
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: એપલના સહસંસ્થાપક સ્ટીવ જોબ્સનો આજે જન્મ દિવસ છે. જોબ્સનો જન્મ 24મી ફેબ્રુઆરી, 1955ના રોજ થયો હતો. પોતાના ઇનોવેશન અને દૂરદર્શિતાને માટે તેઓ જાણીતા રહ્યા હતા. ઘણા ઓછા લોકો જાણતા હશે કે જીવનનું જ્ઞાન તેમને ભારતમાંથી મળ્યુ હતું. 1974ના વર્ષમાં ઘણા મોટા લેવલે કંઇક મેળવવાની ઇચ્છામાં તેઓ ભારત આવ્યા હતા. જીવનનું જ્ઞાન લેવા માટે પોતાના દોસ્તની સાથે નૈનીતાલના નીમ કેરોલીબાબાના કૈચી આશ્રમ પહોંચ્યા. પોતાના ચમત્કારોને માટે વિશ્વમાં જાણીતા બાબાના વિચારોથી તેઓ પ્રભાવિત થયા અને ભારત પહોંચ્યા તો બાબાનું નિધન થયું.

   અહીં તેઓને ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ એન યોગી નામનું પુસ્તક મળ્યું, તેઓએ તેને વાંચ્યું. એક નહીં અનેક વાર. આ પુસ્તક વિશે સ્ટીવ જોબ્સે કહ્યું હતું કે, આ પુસ્તક છે જેણે તેમના વિચારોને બદલવાની તાકાત આપી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ પર જાણો સ્ટીવ જોબ્સની જિંદગીની કેટલીક ખાસ વાતોને...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: એપલના સહસંસ્થાપક સ્ટીવ જોબ્સનો આજે જન્મ દિવસ છે. જોબ્સનો જન્મ 24મી ફેબ્રુઆરી, 1955ના રોજ થયો હતો. પોતાના ઇનોવેશન અને દૂરદર્શિતાને માટે તેઓ જાણીતા રહ્યા હતા. ઘણા ઓછા લોકો જાણતા હશે કે જીવનનું જ્ઞાન તેમને ભારતમાંથી મળ્યુ હતું. 1974ના વર્ષમાં ઘણા મોટા લેવલે કંઇક મેળવવાની ઇચ્છામાં તેઓ ભારત આવ્યા હતા. જીવનનું જ્ઞાન લેવા માટે પોતાના દોસ્તની સાથે નૈનીતાલના નીમ કેરોલીબાબાના કૈચી આશ્રમ પહોંચ્યા. પોતાના ચમત્કારોને માટે વિશ્વમાં જાણીતા બાબાના વિચારોથી તેઓ પ્રભાવિત થયા અને ભારત પહોંચ્યા તો બાબાનું નિધન થયું.

   અહીં તેઓને ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ એન યોગી નામનું પુસ્તક મળ્યું, તેઓએ તેને વાંચ્યું. એક નહીં અનેક વાર. આ પુસ્તક વિશે સ્ટીવ જોબ્સે કહ્યું હતું કે, આ પુસ્તક છે જેણે તેમના વિચારોને બદલવાની તાકાત આપી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ પર જાણો સ્ટીવ જોબ્સની જિંદગીની કેટલીક ખાસ વાતોને...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: એપલના સહસંસ્થાપક સ્ટીવ જોબ્સનો આજે જન્મ દિવસ છે. જોબ્સનો જન્મ 24મી ફેબ્રુઆરી, 1955ના રોજ થયો હતો. પોતાના ઇનોવેશન અને દૂરદર્શિતાને માટે તેઓ જાણીતા રહ્યા હતા. ઘણા ઓછા લોકો જાણતા હશે કે જીવનનું જ્ઞાન તેમને ભારતમાંથી મળ્યુ હતું. 1974ના વર્ષમાં ઘણા મોટા લેવલે કંઇક મેળવવાની ઇચ્છામાં તેઓ ભારત આવ્યા હતા. જીવનનું જ્ઞાન લેવા માટે પોતાના દોસ્તની સાથે નૈનીતાલના નીમ કેરોલીબાબાના કૈચી આશ્રમ પહોંચ્યા. પોતાના ચમત્કારોને માટે વિશ્વમાં જાણીતા બાબાના વિચારોથી તેઓ પ્રભાવિત થયા અને ભારત પહોંચ્યા તો બાબાનું નિધન થયું.

   અહીં તેઓને ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ એન યોગી નામનું પુસ્તક મળ્યું, તેઓએ તેને વાંચ્યું. એક નહીં અનેક વાર. આ પુસ્તક વિશે સ્ટીવ જોબ્સે કહ્યું હતું કે, આ પુસ્તક છે જેણે તેમના વિચારોને બદલવાની તાકાત આપી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ પર જાણો સ્ટીવ જોબ્સની જિંદગીની કેટલીક ખાસ વાતોને...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: એપલના સહસંસ્થાપક સ્ટીવ જોબ્સનો આજે જન્મ દિવસ છે. જોબ્સનો જન્મ 24મી ફેબ્રુઆરી, 1955ના રોજ થયો હતો. પોતાના ઇનોવેશન અને દૂરદર્શિતાને માટે તેઓ જાણીતા રહ્યા હતા. ઘણા ઓછા લોકો જાણતા હશે કે જીવનનું જ્ઞાન તેમને ભારતમાંથી મળ્યુ હતું. 1974ના વર્ષમાં ઘણા મોટા લેવલે કંઇક મેળવવાની ઇચ્છામાં તેઓ ભારત આવ્યા હતા. જીવનનું જ્ઞાન લેવા માટે પોતાના દોસ્તની સાથે નૈનીતાલના નીમ કેરોલીબાબાના કૈચી આશ્રમ પહોંચ્યા. પોતાના ચમત્કારોને માટે વિશ્વમાં જાણીતા બાબાના વિચારોથી તેઓ પ્રભાવિત થયા અને ભારત પહોંચ્યા તો બાબાનું નિધન થયું.

   અહીં તેઓને ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ એન યોગી નામનું પુસ્તક મળ્યું, તેઓએ તેને વાંચ્યું. એક નહીં અનેક વાર. આ પુસ્તક વિશે સ્ટીવ જોબ્સે કહ્યું હતું કે, આ પુસ્તક છે જેણે તેમના વિચારોને બદલવાની તાકાત આપી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ પર જાણો સ્ટીવ જોબ્સની જિંદગીની કેટલીક ખાસ વાતોને...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: એપલના સહસંસ્થાપક સ્ટીવ જોબ્સનો આજે જન્મ દિવસ છે. જોબ્સનો જન્મ 24મી ફેબ્રુઆરી, 1955ના રોજ થયો હતો. પોતાના ઇનોવેશન અને દૂરદર્શિતાને માટે તેઓ જાણીતા રહ્યા હતા. ઘણા ઓછા લોકો જાણતા હશે કે જીવનનું જ્ઞાન તેમને ભારતમાંથી મળ્યુ હતું. 1974ના વર્ષમાં ઘણા મોટા લેવલે કંઇક મેળવવાની ઇચ્છામાં તેઓ ભારત આવ્યા હતા. જીવનનું જ્ઞાન લેવા માટે પોતાના દોસ્તની સાથે નૈનીતાલના નીમ કેરોલીબાબાના કૈચી આશ્રમ પહોંચ્યા. પોતાના ચમત્કારોને માટે વિશ્વમાં જાણીતા બાબાના વિચારોથી તેઓ પ્રભાવિત થયા અને ભારત પહોંચ્યા તો બાબાનું નિધન થયું.

   અહીં તેઓને ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ એન યોગી નામનું પુસ્તક મળ્યું, તેઓએ તેને વાંચ્યું. એક નહીં અનેક વાર. આ પુસ્તક વિશે સ્ટીવ જોબ્સે કહ્યું હતું કે, આ પુસ્તક છે જેણે તેમના વિચારોને બદલવાની તાકાત આપી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ પર જાણો સ્ટીવ જોબ્સની જિંદગીની કેટલીક ખાસ વાતોને...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: એપલના સહસંસ્થાપક સ્ટીવ જોબ્સનો આજે જન્મ દિવસ છે. જોબ્સનો જન્મ 24મી ફેબ્રુઆરી, 1955ના રોજ થયો હતો. પોતાના ઇનોવેશન અને દૂરદર્શિતાને માટે તેઓ જાણીતા રહ્યા હતા. ઘણા ઓછા લોકો જાણતા હશે કે જીવનનું જ્ઞાન તેમને ભારતમાંથી મળ્યુ હતું. 1974ના વર્ષમાં ઘણા મોટા લેવલે કંઇક મેળવવાની ઇચ્છામાં તેઓ ભારત આવ્યા હતા. જીવનનું જ્ઞાન લેવા માટે પોતાના દોસ્તની સાથે નૈનીતાલના નીમ કેરોલીબાબાના કૈચી આશ્રમ પહોંચ્યા. પોતાના ચમત્કારોને માટે વિશ્વમાં જાણીતા બાબાના વિચારોથી તેઓ પ્રભાવિત થયા અને ભારત પહોંચ્યા તો બાબાનું નિધન થયું.

   અહીં તેઓને ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ એન યોગી નામનું પુસ્તક મળ્યું, તેઓએ તેને વાંચ્યું. એક નહીં અનેક વાર. આ પુસ્તક વિશે સ્ટીવ જોબ્સે કહ્યું હતું કે, આ પુસ્તક છે જેણે તેમના વિચારોને બદલવાની તાકાત આપી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ પર જાણો સ્ટીવ જોબ્સની જિંદગીની કેટલીક ખાસ વાતોને...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: એપલના સહસંસ્થાપક સ્ટીવ જોબ્સનો આજે જન્મ દિવસ છે. જોબ્સનો જન્મ 24મી ફેબ્રુઆરી, 1955ના રોજ થયો હતો. પોતાના ઇનોવેશન અને દૂરદર્શિતાને માટે તેઓ જાણીતા રહ્યા હતા. ઘણા ઓછા લોકો જાણતા હશે કે જીવનનું જ્ઞાન તેમને ભારતમાંથી મળ્યુ હતું. 1974ના વર્ષમાં ઘણા મોટા લેવલે કંઇક મેળવવાની ઇચ્છામાં તેઓ ભારત આવ્યા હતા. જીવનનું જ્ઞાન લેવા માટે પોતાના દોસ્તની સાથે નૈનીતાલના નીમ કેરોલીબાબાના કૈચી આશ્રમ પહોંચ્યા. પોતાના ચમત્કારોને માટે વિશ્વમાં જાણીતા બાબાના વિચારોથી તેઓ પ્રભાવિત થયા અને ભારત પહોંચ્યા તો બાબાનું નિધન થયું.

   અહીં તેઓને ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ એન યોગી નામનું પુસ્તક મળ્યું, તેઓએ તેને વાંચ્યું. એક નહીં અનેક વાર. આ પુસ્તક વિશે સ્ટીવ જોબ્સે કહ્યું હતું કે, આ પુસ્તક છે જેણે તેમના વિચારોને બદલવાની તાકાત આપી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ પર જાણો સ્ટીવ જોબ્સની જિંદગીની કેટલીક ખાસ વાતોને...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: એપલના સહસંસ્થાપક સ્ટીવ જોબ્સનો આજે જન્મ દિવસ છે. જોબ્સનો જન્મ 24મી ફેબ્રુઆરી, 1955ના રોજ થયો હતો. પોતાના ઇનોવેશન અને દૂરદર્શિતાને માટે તેઓ જાણીતા રહ્યા હતા. ઘણા ઓછા લોકો જાણતા હશે કે જીવનનું જ્ઞાન તેમને ભારતમાંથી મળ્યુ હતું. 1974ના વર્ષમાં ઘણા મોટા લેવલે કંઇક મેળવવાની ઇચ્છામાં તેઓ ભારત આવ્યા હતા. જીવનનું જ્ઞાન લેવા માટે પોતાના દોસ્તની સાથે નૈનીતાલના નીમ કેરોલીબાબાના કૈચી આશ્રમ પહોંચ્યા. પોતાના ચમત્કારોને માટે વિશ્વમાં જાણીતા બાબાના વિચારોથી તેઓ પ્રભાવિત થયા અને ભારત પહોંચ્યા તો બાબાનું નિધન થયું.

   અહીં તેઓને ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ એન યોગી નામનું પુસ્તક મળ્યું, તેઓએ તેને વાંચ્યું. એક નહીં અનેક વાર. આ પુસ્તક વિશે સ્ટીવ જોબ્સે કહ્યું હતું કે, આ પુસ્તક છે જેણે તેમના વિચારોને બદલવાની તાકાત આપી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ પર જાણો સ્ટીવ જોબ્સની જિંદગીની કેટલીક ખાસ વાતોને...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: એપલના સહસંસ્થાપક સ્ટીવ જોબ્સનો આજે જન્મ દિવસ છે. જોબ્સનો જન્મ 24મી ફેબ્રુઆરી, 1955ના રોજ થયો હતો. પોતાના ઇનોવેશન અને દૂરદર્શિતાને માટે તેઓ જાણીતા રહ્યા હતા. ઘણા ઓછા લોકો જાણતા હશે કે જીવનનું જ્ઞાન તેમને ભારતમાંથી મળ્યુ હતું. 1974ના વર્ષમાં ઘણા મોટા લેવલે કંઇક મેળવવાની ઇચ્છામાં તેઓ ભારત આવ્યા હતા. જીવનનું જ્ઞાન લેવા માટે પોતાના દોસ્તની સાથે નૈનીતાલના નીમ કેરોલીબાબાના કૈચી આશ્રમ પહોંચ્યા. પોતાના ચમત્કારોને માટે વિશ્વમાં જાણીતા બાબાના વિચારોથી તેઓ પ્રભાવિત થયા અને ભારત પહોંચ્યા તો બાબાનું નિધન થયું.

   અહીં તેઓને ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ એન યોગી નામનું પુસ્તક મળ્યું, તેઓએ તેને વાંચ્યું. એક નહીં અનેક વાર. આ પુસ્તક વિશે સ્ટીવ જોબ્સે કહ્યું હતું કે, આ પુસ્તક છે જેણે તેમના વિચારોને બદલવાની તાકાત આપી હતી.

   આગળની સ્લાઇડ પર જાણો સ્ટીવ જોબ્સની જિંદગીની કેટલીક ખાસ વાતોને...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Special Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Steve Jobs Rare Facts and his life on his birthday
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `