ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Special» Read story of plane crash at nepal tribhuvan international airport

  પ્લેન ક્રેશઃ જોતજોતામાં જીવતા સળગી ગયા 50 લોકો, કંપારી છોડાવી દેતા દ્રશ્યો

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 13, 2018, 05:01 PM IST

  વિમાનમાં 27 મહિલાઓ, 2 બાળકો, 37 પુરુષ મુસાફરી કરી રહ્યા હતા
  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાંગ્લાદેશ અને નેપાળના 67 મુસાફરો સહિત કુલ 71 લોકોને લઈને બાંગ્લાદેશની એક પ્રાઈવેટ એરલાઈન્સ ઢાકાથી કાઠમંડુ માટે ઉડાન ભરે છે. લગભગ 2 કલાકની ઉડાન દરમિયાન હવામાં બધુ બરાબર હતું. હવામાન પણ સ્વચ્છ અને વિમાનમાં કોઈ ટેક્નિકલ ખામી પણ નહી. ત્યારબાદ વિમાન જમીન પર ઉતરે છે. પરંતુ વિમાન અને જમીનનો સંપર્ક થથા અચાનક આખું પ્લેન આગના ગોળામાં ફેરવાઈ જાય છે.


   ઢાકાથી ભરી હતી ઉડાન

   દિવસ હતો 12 માર્ચ 2018. બપોરે 12 વાગીને 52 મિનિટ થઈ હતી. બાંગ્લાદેશની પ્રાઈવેટ યુએસ-બાંગ્લા એરલાઈન્ડની ઉડાન સંખ્યા બીએસ 211 પોતાના નક્કી કરેલા સમયથી 22 મિનિટ મોડી ઢાકાના હઝરત શાહ જલાલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી નેપાળની રાજધાની કાઢમંડુ માટે ઉડાન ભરી. વિમાનમાં 67 મુસાફરો અને 4 ક્રૂ મેમ્બર સહિત કુલ 71 લોકો હતા. કાઠમંડુ સુધીનું અંતર તો 2 કલાકમાં પૂરું થવાનું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો સમગ્ર ઘટના...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાંગ્લાદેશ અને નેપાળના 67 મુસાફરો સહિત કુલ 71 લોકોને લઈને બાંગ્લાદેશની એક પ્રાઈવેટ એરલાઈન્સ ઢાકાથી કાઠમંડુ માટે ઉડાન ભરે છે. લગભગ 2 કલાકની ઉડાન દરમિયાન હવામાં બધુ બરાબર હતું. હવામાન પણ સ્વચ્છ અને વિમાનમાં કોઈ ટેક્નિકલ ખામી પણ નહી. ત્યારબાદ વિમાન જમીન પર ઉતરે છે. પરંતુ વિમાન અને જમીનનો સંપર્ક થથા અચાનક આખું પ્લેન આગના ગોળામાં ફેરવાઈ જાય છે.


   ઢાકાથી ભરી હતી ઉડાન

   દિવસ હતો 12 માર્ચ 2018. બપોરે 12 વાગીને 52 મિનિટ થઈ હતી. બાંગ્લાદેશની પ્રાઈવેટ યુએસ-બાંગ્લા એરલાઈન્ડની ઉડાન સંખ્યા બીએસ 211 પોતાના નક્કી કરેલા સમયથી 22 મિનિટ મોડી ઢાકાના હઝરત શાહ જલાલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી નેપાળની રાજધાની કાઢમંડુ માટે ઉડાન ભરી. વિમાનમાં 67 મુસાફરો અને 4 ક્રૂ મેમ્બર સહિત કુલ 71 લોકો હતા. કાઠમંડુ સુધીનું અંતર તો 2 કલાકમાં પૂરું થવાનું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો સમગ્ર ઘટના...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાંગ્લાદેશ અને નેપાળના 67 મુસાફરો સહિત કુલ 71 લોકોને લઈને બાંગ્લાદેશની એક પ્રાઈવેટ એરલાઈન્સ ઢાકાથી કાઠમંડુ માટે ઉડાન ભરે છે. લગભગ 2 કલાકની ઉડાન દરમિયાન હવામાં બધુ બરાબર હતું. હવામાન પણ સ્વચ્છ અને વિમાનમાં કોઈ ટેક્નિકલ ખામી પણ નહી. ત્યારબાદ વિમાન જમીન પર ઉતરે છે. પરંતુ વિમાન અને જમીનનો સંપર્ક થથા અચાનક આખું પ્લેન આગના ગોળામાં ફેરવાઈ જાય છે.


   ઢાકાથી ભરી હતી ઉડાન

   દિવસ હતો 12 માર્ચ 2018. બપોરે 12 વાગીને 52 મિનિટ થઈ હતી. બાંગ્લાદેશની પ્રાઈવેટ યુએસ-બાંગ્લા એરલાઈન્ડની ઉડાન સંખ્યા બીએસ 211 પોતાના નક્કી કરેલા સમયથી 22 મિનિટ મોડી ઢાકાના હઝરત શાહ જલાલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી નેપાળની રાજધાની કાઢમંડુ માટે ઉડાન ભરી. વિમાનમાં 67 મુસાફરો અને 4 ક્રૂ મેમ્બર સહિત કુલ 71 લોકો હતા. કાઠમંડુ સુધીનું અંતર તો 2 કલાકમાં પૂરું થવાનું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો સમગ્ર ઘટના...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાંગ્લાદેશ અને નેપાળના 67 મુસાફરો સહિત કુલ 71 લોકોને લઈને બાંગ્લાદેશની એક પ્રાઈવેટ એરલાઈન્સ ઢાકાથી કાઠમંડુ માટે ઉડાન ભરે છે. લગભગ 2 કલાકની ઉડાન દરમિયાન હવામાં બધુ બરાબર હતું. હવામાન પણ સ્વચ્છ અને વિમાનમાં કોઈ ટેક્નિકલ ખામી પણ નહી. ત્યારબાદ વિમાન જમીન પર ઉતરે છે. પરંતુ વિમાન અને જમીનનો સંપર્ક થથા અચાનક આખું પ્લેન આગના ગોળામાં ફેરવાઈ જાય છે.


   ઢાકાથી ભરી હતી ઉડાન

   દિવસ હતો 12 માર્ચ 2018. બપોરે 12 વાગીને 52 મિનિટ થઈ હતી. બાંગ્લાદેશની પ્રાઈવેટ યુએસ-બાંગ્લા એરલાઈન્ડની ઉડાન સંખ્યા બીએસ 211 પોતાના નક્કી કરેલા સમયથી 22 મિનિટ મોડી ઢાકાના હઝરત શાહ જલાલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી નેપાળની રાજધાની કાઢમંડુ માટે ઉડાન ભરી. વિમાનમાં 67 મુસાફરો અને 4 ક્રૂ મેમ્બર સહિત કુલ 71 લોકો હતા. કાઠમંડુ સુધીનું અંતર તો 2 કલાકમાં પૂરું થવાનું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો સમગ્ર ઘટના...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાંગ્લાદેશ અને નેપાળના 67 મુસાફરો સહિત કુલ 71 લોકોને લઈને બાંગ્લાદેશની એક પ્રાઈવેટ એરલાઈન્સ ઢાકાથી કાઠમંડુ માટે ઉડાન ભરે છે. લગભગ 2 કલાકની ઉડાન દરમિયાન હવામાં બધુ બરાબર હતું. હવામાન પણ સ્વચ્છ અને વિમાનમાં કોઈ ટેક્નિકલ ખામી પણ નહી. ત્યારબાદ વિમાન જમીન પર ઉતરે છે. પરંતુ વિમાન અને જમીનનો સંપર્ક થથા અચાનક આખું પ્લેન આગના ગોળામાં ફેરવાઈ જાય છે.


   ઢાકાથી ભરી હતી ઉડાન

   દિવસ હતો 12 માર્ચ 2018. બપોરે 12 વાગીને 52 મિનિટ થઈ હતી. બાંગ્લાદેશની પ્રાઈવેટ યુએસ-બાંગ્લા એરલાઈન્ડની ઉડાન સંખ્યા બીએસ 211 પોતાના નક્કી કરેલા સમયથી 22 મિનિટ મોડી ઢાકાના હઝરત શાહ જલાલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી નેપાળની રાજધાની કાઢમંડુ માટે ઉડાન ભરી. વિમાનમાં 67 મુસાફરો અને 4 ક્રૂ મેમ્બર સહિત કુલ 71 લોકો હતા. કાઠમંડુ સુધીનું અંતર તો 2 કલાકમાં પૂરું થવાનું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો સમગ્ર ઘટના...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાંગ્લાદેશ અને નેપાળના 67 મુસાફરો સહિત કુલ 71 લોકોને લઈને બાંગ્લાદેશની એક પ્રાઈવેટ એરલાઈન્સ ઢાકાથી કાઠમંડુ માટે ઉડાન ભરે છે. લગભગ 2 કલાકની ઉડાન દરમિયાન હવામાં બધુ બરાબર હતું. હવામાન પણ સ્વચ્છ અને વિમાનમાં કોઈ ટેક્નિકલ ખામી પણ નહી. ત્યારબાદ વિમાન જમીન પર ઉતરે છે. પરંતુ વિમાન અને જમીનનો સંપર્ક થથા અચાનક આખું પ્લેન આગના ગોળામાં ફેરવાઈ જાય છે.


   ઢાકાથી ભરી હતી ઉડાન

   દિવસ હતો 12 માર્ચ 2018. બપોરે 12 વાગીને 52 મિનિટ થઈ હતી. બાંગ્લાદેશની પ્રાઈવેટ યુએસ-બાંગ્લા એરલાઈન્ડની ઉડાન સંખ્યા બીએસ 211 પોતાના નક્કી કરેલા સમયથી 22 મિનિટ મોડી ઢાકાના હઝરત શાહ જલાલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી નેપાળની રાજધાની કાઢમંડુ માટે ઉડાન ભરી. વિમાનમાં 67 મુસાફરો અને 4 ક્રૂ મેમ્બર સહિત કુલ 71 લોકો હતા. કાઠમંડુ સુધીનું અંતર તો 2 કલાકમાં પૂરું થવાનું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો સમગ્ર ઘટના...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાંગ્લાદેશ અને નેપાળના 67 મુસાફરો સહિત કુલ 71 લોકોને લઈને બાંગ્લાદેશની એક પ્રાઈવેટ એરલાઈન્સ ઢાકાથી કાઠમંડુ માટે ઉડાન ભરે છે. લગભગ 2 કલાકની ઉડાન દરમિયાન હવામાં બધુ બરાબર હતું. હવામાન પણ સ્વચ્છ અને વિમાનમાં કોઈ ટેક્નિકલ ખામી પણ નહી. ત્યારબાદ વિમાન જમીન પર ઉતરે છે. પરંતુ વિમાન અને જમીનનો સંપર્ક થથા અચાનક આખું પ્લેન આગના ગોળામાં ફેરવાઈ જાય છે.


   ઢાકાથી ભરી હતી ઉડાન

   દિવસ હતો 12 માર્ચ 2018. બપોરે 12 વાગીને 52 મિનિટ થઈ હતી. બાંગ્લાદેશની પ્રાઈવેટ યુએસ-બાંગ્લા એરલાઈન્ડની ઉડાન સંખ્યા બીએસ 211 પોતાના નક્કી કરેલા સમયથી 22 મિનિટ મોડી ઢાકાના હઝરત શાહ જલાલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી નેપાળની રાજધાની કાઢમંડુ માટે ઉડાન ભરી. વિમાનમાં 67 મુસાફરો અને 4 ક્રૂ મેમ્બર સહિત કુલ 71 લોકો હતા. કાઠમંડુ સુધીનું અંતર તો 2 કલાકમાં પૂરું થવાનું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો સમગ્ર ઘટના...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાંગ્લાદેશ અને નેપાળના 67 મુસાફરો સહિત કુલ 71 લોકોને લઈને બાંગ્લાદેશની એક પ્રાઈવેટ એરલાઈન્સ ઢાકાથી કાઠમંડુ માટે ઉડાન ભરે છે. લગભગ 2 કલાકની ઉડાન દરમિયાન હવામાં બધુ બરાબર હતું. હવામાન પણ સ્વચ્છ અને વિમાનમાં કોઈ ટેક્નિકલ ખામી પણ નહી. ત્યારબાદ વિમાન જમીન પર ઉતરે છે. પરંતુ વિમાન અને જમીનનો સંપર્ક થથા અચાનક આખું પ્લેન આગના ગોળામાં ફેરવાઈ જાય છે.


   ઢાકાથી ભરી હતી ઉડાન

   દિવસ હતો 12 માર્ચ 2018. બપોરે 12 વાગીને 52 મિનિટ થઈ હતી. બાંગ્લાદેશની પ્રાઈવેટ યુએસ-બાંગ્લા એરલાઈન્ડની ઉડાન સંખ્યા બીએસ 211 પોતાના નક્કી કરેલા સમયથી 22 મિનિટ મોડી ઢાકાના હઝરત શાહ જલાલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી નેપાળની રાજધાની કાઢમંડુ માટે ઉડાન ભરી. વિમાનમાં 67 મુસાફરો અને 4 ક્રૂ મેમ્બર સહિત કુલ 71 લોકો હતા. કાઠમંડુ સુધીનું અંતર તો 2 કલાકમાં પૂરું થવાનું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો સમગ્ર ઘટના...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાંગ્લાદેશ અને નેપાળના 67 મુસાફરો સહિત કુલ 71 લોકોને લઈને બાંગ્લાદેશની એક પ્રાઈવેટ એરલાઈન્સ ઢાકાથી કાઠમંડુ માટે ઉડાન ભરે છે. લગભગ 2 કલાકની ઉડાન દરમિયાન હવામાં બધુ બરાબર હતું. હવામાન પણ સ્વચ્છ અને વિમાનમાં કોઈ ટેક્નિકલ ખામી પણ નહી. ત્યારબાદ વિમાન જમીન પર ઉતરે છે. પરંતુ વિમાન અને જમીનનો સંપર્ક થથા અચાનક આખું પ્લેન આગના ગોળામાં ફેરવાઈ જાય છે.


   ઢાકાથી ભરી હતી ઉડાન

   દિવસ હતો 12 માર્ચ 2018. બપોરે 12 વાગીને 52 મિનિટ થઈ હતી. બાંગ્લાદેશની પ્રાઈવેટ યુએસ-બાંગ્લા એરલાઈન્ડની ઉડાન સંખ્યા બીએસ 211 પોતાના નક્કી કરેલા સમયથી 22 મિનિટ મોડી ઢાકાના હઝરત શાહ જલાલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી નેપાળની રાજધાની કાઢમંડુ માટે ઉડાન ભરી. વિમાનમાં 67 મુસાફરો અને 4 ક્રૂ મેમ્બર સહિત કુલ 71 લોકો હતા. કાઠમંડુ સુધીનું અંતર તો 2 કલાકમાં પૂરું થવાનું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો સમગ્ર ઘટના...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાંગ્લાદેશ અને નેપાળના 67 મુસાફરો સહિત કુલ 71 લોકોને લઈને બાંગ્લાદેશની એક પ્રાઈવેટ એરલાઈન્સ ઢાકાથી કાઠમંડુ માટે ઉડાન ભરે છે. લગભગ 2 કલાકની ઉડાન દરમિયાન હવામાં બધુ બરાબર હતું. હવામાન પણ સ્વચ્છ અને વિમાનમાં કોઈ ટેક્નિકલ ખામી પણ નહી. ત્યારબાદ વિમાન જમીન પર ઉતરે છે. પરંતુ વિમાન અને જમીનનો સંપર્ક થથા અચાનક આખું પ્લેન આગના ગોળામાં ફેરવાઈ જાય છે.


   ઢાકાથી ભરી હતી ઉડાન

   દિવસ હતો 12 માર્ચ 2018. બપોરે 12 વાગીને 52 મિનિટ થઈ હતી. બાંગ્લાદેશની પ્રાઈવેટ યુએસ-બાંગ્લા એરલાઈન્ડની ઉડાન સંખ્યા બીએસ 211 પોતાના નક્કી કરેલા સમયથી 22 મિનિટ મોડી ઢાકાના હઝરત શાહ જલાલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી નેપાળની રાજધાની કાઢમંડુ માટે ઉડાન ભરી. વિમાનમાં 67 મુસાફરો અને 4 ક્રૂ મેમ્બર સહિત કુલ 71 લોકો હતા. કાઠમંડુ સુધીનું અંતર તો 2 કલાકમાં પૂરું થવાનું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો સમગ્ર ઘટના...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાંગ્લાદેશ અને નેપાળના 67 મુસાફરો સહિત કુલ 71 લોકોને લઈને બાંગ્લાદેશની એક પ્રાઈવેટ એરલાઈન્સ ઢાકાથી કાઠમંડુ માટે ઉડાન ભરે છે. લગભગ 2 કલાકની ઉડાન દરમિયાન હવામાં બધુ બરાબર હતું. હવામાન પણ સ્વચ્છ અને વિમાનમાં કોઈ ટેક્નિકલ ખામી પણ નહી. ત્યારબાદ વિમાન જમીન પર ઉતરે છે. પરંતુ વિમાન અને જમીનનો સંપર્ક થથા અચાનક આખું પ્લેન આગના ગોળામાં ફેરવાઈ જાય છે.


   ઢાકાથી ભરી હતી ઉડાન

   દિવસ હતો 12 માર્ચ 2018. બપોરે 12 વાગીને 52 મિનિટ થઈ હતી. બાંગ્લાદેશની પ્રાઈવેટ યુએસ-બાંગ્લા એરલાઈન્ડની ઉડાન સંખ્યા બીએસ 211 પોતાના નક્કી કરેલા સમયથી 22 મિનિટ મોડી ઢાકાના હઝરત શાહ જલાલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી નેપાળની રાજધાની કાઢમંડુ માટે ઉડાન ભરી. વિમાનમાં 67 મુસાફરો અને 4 ક્રૂ મેમ્બર સહિત કુલ 71 લોકો હતા. કાઠમંડુ સુધીનું અંતર તો 2 કલાકમાં પૂરું થવાનું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો સમગ્ર ઘટના...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાંગ્લાદેશ અને નેપાળના 67 મુસાફરો સહિત કુલ 71 લોકોને લઈને બાંગ્લાદેશની એક પ્રાઈવેટ એરલાઈન્સ ઢાકાથી કાઠમંડુ માટે ઉડાન ભરે છે. લગભગ 2 કલાકની ઉડાન દરમિયાન હવામાં બધુ બરાબર હતું. હવામાન પણ સ્વચ્છ અને વિમાનમાં કોઈ ટેક્નિકલ ખામી પણ નહી. ત્યારબાદ વિમાન જમીન પર ઉતરે છે. પરંતુ વિમાન અને જમીનનો સંપર્ક થથા અચાનક આખું પ્લેન આગના ગોળામાં ફેરવાઈ જાય છે.


   ઢાકાથી ભરી હતી ઉડાન

   દિવસ હતો 12 માર્ચ 2018. બપોરે 12 વાગીને 52 મિનિટ થઈ હતી. બાંગ્લાદેશની પ્રાઈવેટ યુએસ-બાંગ્લા એરલાઈન્ડની ઉડાન સંખ્યા બીએસ 211 પોતાના નક્કી કરેલા સમયથી 22 મિનિટ મોડી ઢાકાના હઝરત શાહ જલાલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી નેપાળની રાજધાની કાઢમંડુ માટે ઉડાન ભરી. વિમાનમાં 67 મુસાફરો અને 4 ક્રૂ મેમ્બર સહિત કુલ 71 લોકો હતા. કાઠમંડુ સુધીનું અંતર તો 2 કલાકમાં પૂરું થવાનું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો સમગ્ર ઘટના...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાંગ્લાદેશ અને નેપાળના 67 મુસાફરો સહિત કુલ 71 લોકોને લઈને બાંગ્લાદેશની એક પ્રાઈવેટ એરલાઈન્સ ઢાકાથી કાઠમંડુ માટે ઉડાન ભરે છે. લગભગ 2 કલાકની ઉડાન દરમિયાન હવામાં બધુ બરાબર હતું. હવામાન પણ સ્વચ્છ અને વિમાનમાં કોઈ ટેક્નિકલ ખામી પણ નહી. ત્યારબાદ વિમાન જમીન પર ઉતરે છે. પરંતુ વિમાન અને જમીનનો સંપર્ક થથા અચાનક આખું પ્લેન આગના ગોળામાં ફેરવાઈ જાય છે.


   ઢાકાથી ભરી હતી ઉડાન

   દિવસ હતો 12 માર્ચ 2018. બપોરે 12 વાગીને 52 મિનિટ થઈ હતી. બાંગ્લાદેશની પ્રાઈવેટ યુએસ-બાંગ્લા એરલાઈન્ડની ઉડાન સંખ્યા બીએસ 211 પોતાના નક્કી કરેલા સમયથી 22 મિનિટ મોડી ઢાકાના હઝરત શાહ જલાલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી નેપાળની રાજધાની કાઢમંડુ માટે ઉડાન ભરી. વિમાનમાં 67 મુસાફરો અને 4 ક્રૂ મેમ્બર સહિત કુલ 71 લોકો હતા. કાઠમંડુ સુધીનું અંતર તો 2 કલાકમાં પૂરું થવાનું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો સમગ્ર ઘટના...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાંગ્લાદેશ અને નેપાળના 67 મુસાફરો સહિત કુલ 71 લોકોને લઈને બાંગ્લાદેશની એક પ્રાઈવેટ એરલાઈન્સ ઢાકાથી કાઠમંડુ માટે ઉડાન ભરે છે. લગભગ 2 કલાકની ઉડાન દરમિયાન હવામાં બધુ બરાબર હતું. હવામાન પણ સ્વચ્છ અને વિમાનમાં કોઈ ટેક્નિકલ ખામી પણ નહી. ત્યારબાદ વિમાન જમીન પર ઉતરે છે. પરંતુ વિમાન અને જમીનનો સંપર્ક થથા અચાનક આખું પ્લેન આગના ગોળામાં ફેરવાઈ જાય છે.


   ઢાકાથી ભરી હતી ઉડાન

   દિવસ હતો 12 માર્ચ 2018. બપોરે 12 વાગીને 52 મિનિટ થઈ હતી. બાંગ્લાદેશની પ્રાઈવેટ યુએસ-બાંગ્લા એરલાઈન્ડની ઉડાન સંખ્યા બીએસ 211 પોતાના નક્કી કરેલા સમયથી 22 મિનિટ મોડી ઢાકાના હઝરત શાહ જલાલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી નેપાળની રાજધાની કાઢમંડુ માટે ઉડાન ભરી. વિમાનમાં 67 મુસાફરો અને 4 ક્રૂ મેમ્બર સહિત કુલ 71 લોકો હતા. કાઠમંડુ સુધીનું અંતર તો 2 કલાકમાં પૂરું થવાનું હતું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો સમગ્ર ઘટના...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Special Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Read story of plane crash at nepal tribhuvan international airport
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `