ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Special» Read Creepy truth of Pakistan where eliminate Hindus with these things

  હિન્દૂઓ નાબૂદ કરવા પાકિસ્તાન કરી રહ્યું છે આ કામ, વાંચો ધ્રુજાવી દેતી હકીકત

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 31, 2018, 05:01 PM IST

  કહેવાય તો એમ છે કે હિન્દૂ તેમની મરજીથી ધર્મ બદલી રહ્યા છે, પરંતુ હકીકત કંઈક અલગ જ
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પાકિસ્તાનની સિંધ પ્રાંતના માતલી જિલ્લામાં 35 માર્ચના રોજ 500 હિન્દૂઓને બળજબરીપૂર્વક મુસલમાન બનાવી દેવાયા. ધર્મ પરિવર્તનની આ રમત રમી પાકિસ્તાનના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પરવેજ મુશર્રફની પાર્ટી ઓલ પાકિસ્તાન મુસ્લિમ લીગે. મંચ પર પીર મુખ્તયાર જાન સરહદી, પીર સજ્જાદ જાન સરહદી અને પીર સાકિબ જાન સરહદીએ કલમા પઢ્યા અને સામે ઉભેલા 500 હિન્દૂઓને બોલવા માટે કહ્યું. તેમણે કલમા બોલ્યા બાદ તેમને મુસ્લિમ જાહેર કરી દેવાયા.

   આ આયોજન પર કહેવાયું તો એ હતું કે, આ હિન્દૂ તેમની મરજીથી ધર્મ બદલી રહ્યા છે, પરંતુ હકીકત કંઈક અલગ જ છે. આ ધર્મ પરિવર્તનનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. જેમાં હિન્દૂઓના ચહેરા પર લાચારી સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. આ વીડિયોમાં મંચ પર રહેલા લોકોનો અવાજ પણ આવી રહ્યો છે, તે કહી રહ્યા છે, 'હવે હું કલમા વાંચીશ તમે બધા સાથે બોલશો. મોટા અવાજે, મોટા અવાજે વાંચો, કલમા વાંચીને તમે બધા મુસ્લિમ બની ગયા, હું તમને બધાને મુબાકરબાદ આપું છું, અલ્લાહ તમને ઈસ્લામમાં કબૂલ ફરમાવે.'

   આગળ વાંચોઃ જે હિન્દૂઓનું ધર્મ પરિવર્તન થયું એ કોણ છે?

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પાકિસ્તાનની સિંધ પ્રાંતના માતલી જિલ્લામાં 35 માર્ચના રોજ 500 હિન્દૂઓને બળજબરીપૂર્વક મુસલમાન બનાવી દેવાયા. ધર્મ પરિવર્તનની આ રમત રમી પાકિસ્તાનના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પરવેજ મુશર્રફની પાર્ટી ઓલ પાકિસ્તાન મુસ્લિમ લીગે. મંચ પર પીર મુખ્તયાર જાન સરહદી, પીર સજ્જાદ જાન સરહદી અને પીર સાકિબ જાન સરહદીએ કલમા પઢ્યા અને સામે ઉભેલા 500 હિન્દૂઓને બોલવા માટે કહ્યું. તેમણે કલમા બોલ્યા બાદ તેમને મુસ્લિમ જાહેર કરી દેવાયા.

   આ આયોજન પર કહેવાયું તો એ હતું કે, આ હિન્દૂ તેમની મરજીથી ધર્મ બદલી રહ્યા છે, પરંતુ હકીકત કંઈક અલગ જ છે. આ ધર્મ પરિવર્તનનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. જેમાં હિન્દૂઓના ચહેરા પર લાચારી સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. આ વીડિયોમાં મંચ પર રહેલા લોકોનો અવાજ પણ આવી રહ્યો છે, તે કહી રહ્યા છે, 'હવે હું કલમા વાંચીશ તમે બધા સાથે બોલશો. મોટા અવાજે, મોટા અવાજે વાંચો, કલમા વાંચીને તમે બધા મુસ્લિમ બની ગયા, હું તમને બધાને મુબાકરબાદ આપું છું, અલ્લાહ તમને ઈસ્લામમાં કબૂલ ફરમાવે.'

   આગળ વાંચોઃ જે હિન્દૂઓનું ધર્મ પરિવર્તન થયું એ કોણ છે?

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પાકિસ્તાનની સિંધ પ્રાંતના માતલી જિલ્લામાં 35 માર્ચના રોજ 500 હિન્દૂઓને બળજબરીપૂર્વક મુસલમાન બનાવી દેવાયા. ધર્મ પરિવર્તનની આ રમત રમી પાકિસ્તાનના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પરવેજ મુશર્રફની પાર્ટી ઓલ પાકિસ્તાન મુસ્લિમ લીગે. મંચ પર પીર મુખ્તયાર જાન સરહદી, પીર સજ્જાદ જાન સરહદી અને પીર સાકિબ જાન સરહદીએ કલમા પઢ્યા અને સામે ઉભેલા 500 હિન્દૂઓને બોલવા માટે કહ્યું. તેમણે કલમા બોલ્યા બાદ તેમને મુસ્લિમ જાહેર કરી દેવાયા.

   આ આયોજન પર કહેવાયું તો એ હતું કે, આ હિન્દૂ તેમની મરજીથી ધર્મ બદલી રહ્યા છે, પરંતુ હકીકત કંઈક અલગ જ છે. આ ધર્મ પરિવર્તનનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. જેમાં હિન્દૂઓના ચહેરા પર લાચારી સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. આ વીડિયોમાં મંચ પર રહેલા લોકોનો અવાજ પણ આવી રહ્યો છે, તે કહી રહ્યા છે, 'હવે હું કલમા વાંચીશ તમે બધા સાથે બોલશો. મોટા અવાજે, મોટા અવાજે વાંચો, કલમા વાંચીને તમે બધા મુસ્લિમ બની ગયા, હું તમને બધાને મુબાકરબાદ આપું છું, અલ્લાહ તમને ઈસ્લામમાં કબૂલ ફરમાવે.'

   આગળ વાંચોઃ જે હિન્દૂઓનું ધર્મ પરિવર્તન થયું એ કોણ છે?

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પાકિસ્તાનની સિંધ પ્રાંતના માતલી જિલ્લામાં 35 માર્ચના રોજ 500 હિન્દૂઓને બળજબરીપૂર્વક મુસલમાન બનાવી દેવાયા. ધર્મ પરિવર્તનની આ રમત રમી પાકિસ્તાનના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પરવેજ મુશર્રફની પાર્ટી ઓલ પાકિસ્તાન મુસ્લિમ લીગે. મંચ પર પીર મુખ્તયાર જાન સરહદી, પીર સજ્જાદ જાન સરહદી અને પીર સાકિબ જાન સરહદીએ કલમા પઢ્યા અને સામે ઉભેલા 500 હિન્દૂઓને બોલવા માટે કહ્યું. તેમણે કલમા બોલ્યા બાદ તેમને મુસ્લિમ જાહેર કરી દેવાયા.

   આ આયોજન પર કહેવાયું તો એ હતું કે, આ હિન્દૂ તેમની મરજીથી ધર્મ બદલી રહ્યા છે, પરંતુ હકીકત કંઈક અલગ જ છે. આ ધર્મ પરિવર્તનનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. જેમાં હિન્દૂઓના ચહેરા પર લાચારી સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. આ વીડિયોમાં મંચ પર રહેલા લોકોનો અવાજ પણ આવી રહ્યો છે, તે કહી રહ્યા છે, 'હવે હું કલમા વાંચીશ તમે બધા સાથે બોલશો. મોટા અવાજે, મોટા અવાજે વાંચો, કલમા વાંચીને તમે બધા મુસ્લિમ બની ગયા, હું તમને બધાને મુબાકરબાદ આપું છું, અલ્લાહ તમને ઈસ્લામમાં કબૂલ ફરમાવે.'

   આગળ વાંચોઃ જે હિન્દૂઓનું ધર્મ પરિવર્તન થયું એ કોણ છે?

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પાકિસ્તાનની સિંધ પ્રાંતના માતલી જિલ્લામાં 35 માર્ચના રોજ 500 હિન્દૂઓને બળજબરીપૂર્વક મુસલમાન બનાવી દેવાયા. ધર્મ પરિવર્તનની આ રમત રમી પાકિસ્તાનના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પરવેજ મુશર્રફની પાર્ટી ઓલ પાકિસ્તાન મુસ્લિમ લીગે. મંચ પર પીર મુખ્તયાર જાન સરહદી, પીર સજ્જાદ જાન સરહદી અને પીર સાકિબ જાન સરહદીએ કલમા પઢ્યા અને સામે ઉભેલા 500 હિન્દૂઓને બોલવા માટે કહ્યું. તેમણે કલમા બોલ્યા બાદ તેમને મુસ્લિમ જાહેર કરી દેવાયા.

   આ આયોજન પર કહેવાયું તો એ હતું કે, આ હિન્દૂ તેમની મરજીથી ધર્મ બદલી રહ્યા છે, પરંતુ હકીકત કંઈક અલગ જ છે. આ ધર્મ પરિવર્તનનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. જેમાં હિન્દૂઓના ચહેરા પર લાચારી સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. આ વીડિયોમાં મંચ પર રહેલા લોકોનો અવાજ પણ આવી રહ્યો છે, તે કહી રહ્યા છે, 'હવે હું કલમા વાંચીશ તમે બધા સાથે બોલશો. મોટા અવાજે, મોટા અવાજે વાંચો, કલમા વાંચીને તમે બધા મુસ્લિમ બની ગયા, હું તમને બધાને મુબાકરબાદ આપું છું, અલ્લાહ તમને ઈસ્લામમાં કબૂલ ફરમાવે.'

   આગળ વાંચોઃ જે હિન્દૂઓનું ધર્મ પરિવર્તન થયું એ કોણ છે?

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Special Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Read Creepy truth of Pakistan where eliminate Hindus with these things
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top