ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Special» Read about most expensive and luxury houses in world

  દુનિયાના 10 સૌથી મોંઘા બંગલા, આ નંબરે આવે છે અંબાણીનું Antilia

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 30, 2018, 12:37 PM IST

  વેબસાઈટ વંડર્સલિસ્ટે દુનિયાના 10 સૌથી મોંઘા ઘરોનું લિસ્ટિંગ કર્યું, જેમાં અંબાણીનું Antilia પણ સામેલ
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ એક સમય હતો જ્યારે રાજા મહારાજા કિલ્લા અને મહેલોમાં રહેતા હતા. હવે આ રાજા મહારાજાઓની જગ્યા શ્રીમંત લોકોએ લઈ લીધી છે, પરંતુ હવે બંગલા પહેલા જેવા મહેલોની જેવા રહ્યા નથી. ના તો એટલી જગ્યા છે કે ના એના જેવું બાંધકામ. જો કે, હજુ પણ ઘણા એવા ધનિક લોકો છે, જેમણે પોમના માટે મહેલ જેવા બંગલા બનાવ્યા છે. તેમાં બ્રિટનના શાહી પરિવારથી લઈને ભારતના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ મુકેશ અંબાણી સુધી અનેક શ્રીમંતના બંગલા સામેલ છે. વેબસાઈટ વંડર્સલિસ્ટે દુનિયાના 10 સૌથી મોંઘા ઘરોનું લિસ્ટિંગ કર્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, દુનિયાના સૌથી મોંઘા બંગલા વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ એક સમય હતો જ્યારે રાજા મહારાજા કિલ્લા અને મહેલોમાં રહેતા હતા. હવે આ રાજા મહારાજાઓની જગ્યા શ્રીમંત લોકોએ લઈ લીધી છે, પરંતુ હવે બંગલા પહેલા જેવા મહેલોની જેવા રહ્યા નથી. ના તો એટલી જગ્યા છે કે ના એના જેવું બાંધકામ. જો કે, હજુ પણ ઘણા એવા ધનિક લોકો છે, જેમણે પોમના માટે મહેલ જેવા બંગલા બનાવ્યા છે. તેમાં બ્રિટનના શાહી પરિવારથી લઈને ભારતના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ મુકેશ અંબાણી સુધી અનેક શ્રીમંતના બંગલા સામેલ છે. વેબસાઈટ વંડર્સલિસ્ટે દુનિયાના 10 સૌથી મોંઘા ઘરોનું લિસ્ટિંગ કર્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, દુનિયાના સૌથી મોંઘા બંગલા વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ એક સમય હતો જ્યારે રાજા મહારાજા કિલ્લા અને મહેલોમાં રહેતા હતા. હવે આ રાજા મહારાજાઓની જગ્યા શ્રીમંત લોકોએ લઈ લીધી છે, પરંતુ હવે બંગલા પહેલા જેવા મહેલોની જેવા રહ્યા નથી. ના તો એટલી જગ્યા છે કે ના એના જેવું બાંધકામ. જો કે, હજુ પણ ઘણા એવા ધનિક લોકો છે, જેમણે પોમના માટે મહેલ જેવા બંગલા બનાવ્યા છે. તેમાં બ્રિટનના શાહી પરિવારથી લઈને ભારતના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ મુકેશ અંબાણી સુધી અનેક શ્રીમંતના બંગલા સામેલ છે. વેબસાઈટ વંડર્સલિસ્ટે દુનિયાના 10 સૌથી મોંઘા ઘરોનું લિસ્ટિંગ કર્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, દુનિયાના સૌથી મોંઘા બંગલા વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ એક સમય હતો જ્યારે રાજા મહારાજા કિલ્લા અને મહેલોમાં રહેતા હતા. હવે આ રાજા મહારાજાઓની જગ્યા શ્રીમંત લોકોએ લઈ લીધી છે, પરંતુ હવે બંગલા પહેલા જેવા મહેલોની જેવા રહ્યા નથી. ના તો એટલી જગ્યા છે કે ના એના જેવું બાંધકામ. જો કે, હજુ પણ ઘણા એવા ધનિક લોકો છે, જેમણે પોમના માટે મહેલ જેવા બંગલા બનાવ્યા છે. તેમાં બ્રિટનના શાહી પરિવારથી લઈને ભારતના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ મુકેશ અંબાણી સુધી અનેક શ્રીમંતના બંગલા સામેલ છે. વેબસાઈટ વંડર્સલિસ્ટે દુનિયાના 10 સૌથી મોંઘા ઘરોનું લિસ્ટિંગ કર્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, દુનિયાના સૌથી મોંઘા બંગલા વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ એક સમય હતો જ્યારે રાજા મહારાજા કિલ્લા અને મહેલોમાં રહેતા હતા. હવે આ રાજા મહારાજાઓની જગ્યા શ્રીમંત લોકોએ લઈ લીધી છે, પરંતુ હવે બંગલા પહેલા જેવા મહેલોની જેવા રહ્યા નથી. ના તો એટલી જગ્યા છે કે ના એના જેવું બાંધકામ. જો કે, હજુ પણ ઘણા એવા ધનિક લોકો છે, જેમણે પોમના માટે મહેલ જેવા બંગલા બનાવ્યા છે. તેમાં બ્રિટનના શાહી પરિવારથી લઈને ભારતના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ મુકેશ અંબાણી સુધી અનેક શ્રીમંતના બંગલા સામેલ છે. વેબસાઈટ વંડર્સલિસ્ટે દુનિયાના 10 સૌથી મોંઘા ઘરોનું લિસ્ટિંગ કર્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, દુનિયાના સૌથી મોંઘા બંગલા વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ એક સમય હતો જ્યારે રાજા મહારાજા કિલ્લા અને મહેલોમાં રહેતા હતા. હવે આ રાજા મહારાજાઓની જગ્યા શ્રીમંત લોકોએ લઈ લીધી છે, પરંતુ હવે બંગલા પહેલા જેવા મહેલોની જેવા રહ્યા નથી. ના તો એટલી જગ્યા છે કે ના એના જેવું બાંધકામ. જો કે, હજુ પણ ઘણા એવા ધનિક લોકો છે, જેમણે પોમના માટે મહેલ જેવા બંગલા બનાવ્યા છે. તેમાં બ્રિટનના શાહી પરિવારથી લઈને ભારતના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ મુકેશ અંબાણી સુધી અનેક શ્રીમંતના બંગલા સામેલ છે. વેબસાઈટ વંડર્સલિસ્ટે દુનિયાના 10 સૌથી મોંઘા ઘરોનું લિસ્ટિંગ કર્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, દુનિયાના સૌથી મોંઘા બંગલા વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ એક સમય હતો જ્યારે રાજા મહારાજા કિલ્લા અને મહેલોમાં રહેતા હતા. હવે આ રાજા મહારાજાઓની જગ્યા શ્રીમંત લોકોએ લઈ લીધી છે, પરંતુ હવે બંગલા પહેલા જેવા મહેલોની જેવા રહ્યા નથી. ના તો એટલી જગ્યા છે કે ના એના જેવું બાંધકામ. જો કે, હજુ પણ ઘણા એવા ધનિક લોકો છે, જેમણે પોમના માટે મહેલ જેવા બંગલા બનાવ્યા છે. તેમાં બ્રિટનના શાહી પરિવારથી લઈને ભારતના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ મુકેશ અંબાણી સુધી અનેક શ્રીમંતના બંગલા સામેલ છે. વેબસાઈટ વંડર્સલિસ્ટે દુનિયાના 10 સૌથી મોંઘા ઘરોનું લિસ્ટિંગ કર્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, દુનિયાના સૌથી મોંઘા બંગલા વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ એક સમય હતો જ્યારે રાજા મહારાજા કિલ્લા અને મહેલોમાં રહેતા હતા. હવે આ રાજા મહારાજાઓની જગ્યા શ્રીમંત લોકોએ લઈ લીધી છે, પરંતુ હવે બંગલા પહેલા જેવા મહેલોની જેવા રહ્યા નથી. ના તો એટલી જગ્યા છે કે ના એના જેવું બાંધકામ. જો કે, હજુ પણ ઘણા એવા ધનિક લોકો છે, જેમણે પોમના માટે મહેલ જેવા બંગલા બનાવ્યા છે. તેમાં બ્રિટનના શાહી પરિવારથી લઈને ભારતના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ મુકેશ અંબાણી સુધી અનેક શ્રીમંતના બંગલા સામેલ છે. વેબસાઈટ વંડર્સલિસ્ટે દુનિયાના 10 સૌથી મોંઘા ઘરોનું લિસ્ટિંગ કર્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, દુનિયાના સૌથી મોંઘા બંગલા વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ એક સમય હતો જ્યારે રાજા મહારાજા કિલ્લા અને મહેલોમાં રહેતા હતા. હવે આ રાજા મહારાજાઓની જગ્યા શ્રીમંત લોકોએ લઈ લીધી છે, પરંતુ હવે બંગલા પહેલા જેવા મહેલોની જેવા રહ્યા નથી. ના તો એટલી જગ્યા છે કે ના એના જેવું બાંધકામ. જો કે, હજુ પણ ઘણા એવા ધનિક લોકો છે, જેમણે પોમના માટે મહેલ જેવા બંગલા બનાવ્યા છે. તેમાં બ્રિટનના શાહી પરિવારથી લઈને ભારતના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ મુકેશ અંબાણી સુધી અનેક શ્રીમંતના બંગલા સામેલ છે. વેબસાઈટ વંડર્સલિસ્ટે દુનિયાના 10 સૌથી મોંઘા ઘરોનું લિસ્ટિંગ કર્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, દુનિયાના સૌથી મોંઘા બંગલા વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ એક સમય હતો જ્યારે રાજા મહારાજા કિલ્લા અને મહેલોમાં રહેતા હતા. હવે આ રાજા મહારાજાઓની જગ્યા શ્રીમંત લોકોએ લઈ લીધી છે, પરંતુ હવે બંગલા પહેલા જેવા મહેલોની જેવા રહ્યા નથી. ના તો એટલી જગ્યા છે કે ના એના જેવું બાંધકામ. જો કે, હજુ પણ ઘણા એવા ધનિક લોકો છે, જેમણે પોમના માટે મહેલ જેવા બંગલા બનાવ્યા છે. તેમાં બ્રિટનના શાહી પરિવારથી લઈને ભારતના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ મુકેશ અંબાણી સુધી અનેક શ્રીમંતના બંગલા સામેલ છે. વેબસાઈટ વંડર્સલિસ્ટે દુનિયાના 10 સૌથી મોંઘા ઘરોનું લિસ્ટિંગ કર્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, દુનિયાના સૌથી મોંઘા બંગલા વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ એક સમય હતો જ્યારે રાજા મહારાજા કિલ્લા અને મહેલોમાં રહેતા હતા. હવે આ રાજા મહારાજાઓની જગ્યા શ્રીમંત લોકોએ લઈ લીધી છે, પરંતુ હવે બંગલા પહેલા જેવા મહેલોની જેવા રહ્યા નથી. ના તો એટલી જગ્યા છે કે ના એના જેવું બાંધકામ. જો કે, હજુ પણ ઘણા એવા ધનિક લોકો છે, જેમણે પોમના માટે મહેલ જેવા બંગલા બનાવ્યા છે. તેમાં બ્રિટનના શાહી પરિવારથી લઈને ભારતના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ મુકેશ અંબાણી સુધી અનેક શ્રીમંતના બંગલા સામેલ છે. વેબસાઈટ વંડર્સલિસ્ટે દુનિયાના 10 સૌથી મોંઘા ઘરોનું લિસ્ટિંગ કર્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, દુનિયાના સૌથી મોંઘા બંગલા વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Special Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Read about most expensive and luxury houses in world
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top