ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Special» Read about 5 facebook controversy and its apology

  પહેલીવાર ફેસબુકે નથી માંગી માફી, આ અગાઉ પણ કરી ચૂક્યું છે 'અફસોસ'

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 23, 2018, 11:51 AM IST

  અગાઉ બનેલા પાંચ એવા મામલા જેમાં ફેસબુકને માંગવી પડી છે માફી
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ફેસબુકના સીઈઓ માર્ક ઝકરબર્ગે કેમ્બ્રિજ એનાલિટિકા સ્કેન્ડલના મામલાનો સ્વીકાર કરતા માફી માંગી છે. તેમણે કહ્યું કે, 'આ મામલો વિશ્વાસઘાતનો છે.' ઝકરબર્ગે તેમની ફેસબુક પોસ્ટમાં લખ્યું કે, 'હું કેમ્બ્રિજ એનાલિટિકા અંગે મારી વાત રજૂ કરવા માંગુ છું. અમે આ દિશામાં આવી રહેલી મૂશ્કેલીને પહોંચવા માટે જરૂરી પગલાં લીધા છે. મેં એ સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો કે, આ બધું થયું કેવી રીતે અને ફરીવાર ના થાય એ માટે શું કરવું જોઈએ.'

   પરંતુ એવું નથી કે ફેસબુકે પહેલીવાર કોઈ ઘટનાને લઈને માફી માંગી હોય. આ અગાઉ પણ ફેસબુકને ઘણા મામલે માફી માંગવી પડી છે. તો આજે અમે તમને જણાવીએ છીએ કે આ પહેલા ફેસબુકે ક્યારે-ક્યારે માફી માંગી હતી.

   આગળ વાંચોઃ આ 5 મામલે ફેસબુકે માંગી ચૂક્યું છે માફી...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ફેસબુકના સીઈઓ માર્ક ઝકરબર્ગે કેમ્બ્રિજ એનાલિટિકા સ્કેન્ડલના મામલાનો સ્વીકાર કરતા માફી માંગી છે. તેમણે કહ્યું કે, 'આ મામલો વિશ્વાસઘાતનો છે.' ઝકરબર્ગે તેમની ફેસબુક પોસ્ટમાં લખ્યું કે, 'હું કેમ્બ્રિજ એનાલિટિકા અંગે મારી વાત રજૂ કરવા માંગુ છું. અમે આ દિશામાં આવી રહેલી મૂશ્કેલીને પહોંચવા માટે જરૂરી પગલાં લીધા છે. મેં એ સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો કે, આ બધું થયું કેવી રીતે અને ફરીવાર ના થાય એ માટે શું કરવું જોઈએ.'

   પરંતુ એવું નથી કે ફેસબુકે પહેલીવાર કોઈ ઘટનાને લઈને માફી માંગી હોય. આ અગાઉ પણ ફેસબુકને ઘણા મામલે માફી માંગવી પડી છે. તો આજે અમે તમને જણાવીએ છીએ કે આ પહેલા ફેસબુકે ક્યારે-ક્યારે માફી માંગી હતી.

   આગળ વાંચોઃ આ 5 મામલે ફેસબુકે માંગી ચૂક્યું છે માફી...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ફેસબુકના સીઈઓ માર્ક ઝકરબર્ગે કેમ્બ્રિજ એનાલિટિકા સ્કેન્ડલના મામલાનો સ્વીકાર કરતા માફી માંગી છે. તેમણે કહ્યું કે, 'આ મામલો વિશ્વાસઘાતનો છે.' ઝકરબર્ગે તેમની ફેસબુક પોસ્ટમાં લખ્યું કે, 'હું કેમ્બ્રિજ એનાલિટિકા અંગે મારી વાત રજૂ કરવા માંગુ છું. અમે આ દિશામાં આવી રહેલી મૂશ્કેલીને પહોંચવા માટે જરૂરી પગલાં લીધા છે. મેં એ સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો કે, આ બધું થયું કેવી રીતે અને ફરીવાર ના થાય એ માટે શું કરવું જોઈએ.'

   પરંતુ એવું નથી કે ફેસબુકે પહેલીવાર કોઈ ઘટનાને લઈને માફી માંગી હોય. આ અગાઉ પણ ફેસબુકને ઘણા મામલે માફી માંગવી પડી છે. તો આજે અમે તમને જણાવીએ છીએ કે આ પહેલા ફેસબુકે ક્યારે-ક્યારે માફી માંગી હતી.

   આગળ વાંચોઃ આ 5 મામલે ફેસબુકે માંગી ચૂક્યું છે માફી...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ફેસબુકના સીઈઓ માર્ક ઝકરબર્ગે કેમ્બ્રિજ એનાલિટિકા સ્કેન્ડલના મામલાનો સ્વીકાર કરતા માફી માંગી છે. તેમણે કહ્યું કે, 'આ મામલો વિશ્વાસઘાતનો છે.' ઝકરબર્ગે તેમની ફેસબુક પોસ્ટમાં લખ્યું કે, 'હું કેમ્બ્રિજ એનાલિટિકા અંગે મારી વાત રજૂ કરવા માંગુ છું. અમે આ દિશામાં આવી રહેલી મૂશ્કેલીને પહોંચવા માટે જરૂરી પગલાં લીધા છે. મેં એ સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો કે, આ બધું થયું કેવી રીતે અને ફરીવાર ના થાય એ માટે શું કરવું જોઈએ.'

   પરંતુ એવું નથી કે ફેસબુકે પહેલીવાર કોઈ ઘટનાને લઈને માફી માંગી હોય. આ અગાઉ પણ ફેસબુકને ઘણા મામલે માફી માંગવી પડી છે. તો આજે અમે તમને જણાવીએ છીએ કે આ પહેલા ફેસબુકે ક્યારે-ક્યારે માફી માંગી હતી.

   આગળ વાંચોઃ આ 5 મામલે ફેસબુકે માંગી ચૂક્યું છે માફી...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ફેસબુકના સીઈઓ માર્ક ઝકરબર્ગે કેમ્બ્રિજ એનાલિટિકા સ્કેન્ડલના મામલાનો સ્વીકાર કરતા માફી માંગી છે. તેમણે કહ્યું કે, 'આ મામલો વિશ્વાસઘાતનો છે.' ઝકરબર્ગે તેમની ફેસબુક પોસ્ટમાં લખ્યું કે, 'હું કેમ્બ્રિજ એનાલિટિકા અંગે મારી વાત રજૂ કરવા માંગુ છું. અમે આ દિશામાં આવી રહેલી મૂશ્કેલીને પહોંચવા માટે જરૂરી પગલાં લીધા છે. મેં એ સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો કે, આ બધું થયું કેવી રીતે અને ફરીવાર ના થાય એ માટે શું કરવું જોઈએ.'

   પરંતુ એવું નથી કે ફેસબુકે પહેલીવાર કોઈ ઘટનાને લઈને માફી માંગી હોય. આ અગાઉ પણ ફેસબુકને ઘણા મામલે માફી માંગવી પડી છે. તો આજે અમે તમને જણાવીએ છીએ કે આ પહેલા ફેસબુકે ક્યારે-ક્યારે માફી માંગી હતી.

   આગળ વાંચોઃ આ 5 મામલે ફેસબુકે માંગી ચૂક્યું છે માફી...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ફેસબુકના સીઈઓ માર્ક ઝકરબર્ગે કેમ્બ્રિજ એનાલિટિકા સ્કેન્ડલના મામલાનો સ્વીકાર કરતા માફી માંગી છે. તેમણે કહ્યું કે, 'આ મામલો વિશ્વાસઘાતનો છે.' ઝકરબર્ગે તેમની ફેસબુક પોસ્ટમાં લખ્યું કે, 'હું કેમ્બ્રિજ એનાલિટિકા અંગે મારી વાત રજૂ કરવા માંગુ છું. અમે આ દિશામાં આવી રહેલી મૂશ્કેલીને પહોંચવા માટે જરૂરી પગલાં લીધા છે. મેં એ સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો કે, આ બધું થયું કેવી રીતે અને ફરીવાર ના થાય એ માટે શું કરવું જોઈએ.'

   પરંતુ એવું નથી કે ફેસબુકે પહેલીવાર કોઈ ઘટનાને લઈને માફી માંગી હોય. આ અગાઉ પણ ફેસબુકને ઘણા મામલે માફી માંગવી પડી છે. તો આજે અમે તમને જણાવીએ છીએ કે આ પહેલા ફેસબુકે ક્યારે-ક્યારે માફી માંગી હતી.

   આગળ વાંચોઃ આ 5 મામલે ફેસબુકે માંગી ચૂક્યું છે માફી...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Special Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Read about 5 facebook controversy and its apology
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top