ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Special» Most difficult places in the world where humans can not to go

  ધરતી પરની સૌથી મુશ્કેલ જગ્યાઓ, જ્યાં આ કારણે માણસોના જવા પર છે પ્રતિબંધ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 02, 2018, 03:21 PM IST

  અમુક જગ્યાને દુનિયાથી છૂપાઈને સીક્રેટ રાખવામાં આવી છે, કેમ કે તે માણસો માટે ખતરનાક છે
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ધરતી પર વિવિધ જગ્યાઓ છે. તેમાંથી કેટલીક જગ્યાએ માણસો વસે છે તો કેટલી જગ્યા એવી છે, જ્યાં માણસોને જવાની પણ મનાઈ છે. તેમાંથી અમુક જગ્યાને દુનિયાથી છૂપાઈને સીક્રેટ રાખવામાં આવી છે, જ્યારે અમુક એવી છે જે માણસો માટે ખતરનાક છે. અહીંયા અમે એવી જ જગ્યાઓ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

   નોર્થ સેન્ટિનલ આઈલેન્ડ, હિન્દ મહાસાગર


   નોર્થ સેંટિનલ આઈલેન્ડ હિન્દ મહાસાગરનો એક ખતરનાક આઈલેન્ડ છે. નોર્થ સેન્ટિનલ નામના આ આઈલેન્ડ પર બહુ ખતરનાક સેન્ટિનલીઝ જનજાતિના લોકો રહે છે. તેમની મોડર્ન સભ્યતા સાથે કંઈ જ લેવાદેવા નથી. આ લોકો એટલા આક્રમક હોય છે કે, તેમની પાસે કોઈને ભટકવા પણ દેતા નથી. બહારનો કોઈ વ્યક્તિ અહીંયા આવવાનો પ્રયાસ કરે તો તેને આદિવાસીઓ મારી નાખે છે. આ લોકોને લોસ્ટ ટ્રાઈબ પણ કહેવાય છે. આ આઈલેન્ડ ભારતના અધિકાર વિસ્તારમાં આવે છે. એવામાં અહીંયા લોકોને જતા અટકાવવા માટે ભારતીય નેવીએ ટુરિસ્ટ્સ અને રિસર્ચરને દૂર રાખવા માટે 2 માઈલ દૂરનું બફર જોન બનાવી રાખ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ, આવી જ અન્ય જગ્યાઓ વિશે...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ધરતી પર વિવિધ જગ્યાઓ છે. તેમાંથી કેટલીક જગ્યાએ માણસો વસે છે તો કેટલી જગ્યા એવી છે, જ્યાં માણસોને જવાની પણ મનાઈ છે. તેમાંથી અમુક જગ્યાને દુનિયાથી છૂપાઈને સીક્રેટ રાખવામાં આવી છે, જ્યારે અમુક એવી છે જે માણસો માટે ખતરનાક છે. અહીંયા અમે એવી જ જગ્યાઓ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

   નોર્થ સેન્ટિનલ આઈલેન્ડ, હિન્દ મહાસાગર


   નોર્થ સેંટિનલ આઈલેન્ડ હિન્દ મહાસાગરનો એક ખતરનાક આઈલેન્ડ છે. નોર્થ સેન્ટિનલ નામના આ આઈલેન્ડ પર બહુ ખતરનાક સેન્ટિનલીઝ જનજાતિના લોકો રહે છે. તેમની મોડર્ન સભ્યતા સાથે કંઈ જ લેવાદેવા નથી. આ લોકો એટલા આક્રમક હોય છે કે, તેમની પાસે કોઈને ભટકવા પણ દેતા નથી. બહારનો કોઈ વ્યક્તિ અહીંયા આવવાનો પ્રયાસ કરે તો તેને આદિવાસીઓ મારી નાખે છે. આ લોકોને લોસ્ટ ટ્રાઈબ પણ કહેવાય છે. આ આઈલેન્ડ ભારતના અધિકાર વિસ્તારમાં આવે છે. એવામાં અહીંયા લોકોને જતા અટકાવવા માટે ભારતીય નેવીએ ટુરિસ્ટ્સ અને રિસર્ચરને દૂર રાખવા માટે 2 માઈલ દૂરનું બફર જોન બનાવી રાખ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ, આવી જ અન્ય જગ્યાઓ વિશે...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ધરતી પર વિવિધ જગ્યાઓ છે. તેમાંથી કેટલીક જગ્યાએ માણસો વસે છે તો કેટલી જગ્યા એવી છે, જ્યાં માણસોને જવાની પણ મનાઈ છે. તેમાંથી અમુક જગ્યાને દુનિયાથી છૂપાઈને સીક્રેટ રાખવામાં આવી છે, જ્યારે અમુક એવી છે જે માણસો માટે ખતરનાક છે. અહીંયા અમે એવી જ જગ્યાઓ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

   નોર્થ સેન્ટિનલ આઈલેન્ડ, હિન્દ મહાસાગર


   નોર્થ સેંટિનલ આઈલેન્ડ હિન્દ મહાસાગરનો એક ખતરનાક આઈલેન્ડ છે. નોર્થ સેન્ટિનલ નામના આ આઈલેન્ડ પર બહુ ખતરનાક સેન્ટિનલીઝ જનજાતિના લોકો રહે છે. તેમની મોડર્ન સભ્યતા સાથે કંઈ જ લેવાદેવા નથી. આ લોકો એટલા આક્રમક હોય છે કે, તેમની પાસે કોઈને ભટકવા પણ દેતા નથી. બહારનો કોઈ વ્યક્તિ અહીંયા આવવાનો પ્રયાસ કરે તો તેને આદિવાસીઓ મારી નાખે છે. આ લોકોને લોસ્ટ ટ્રાઈબ પણ કહેવાય છે. આ આઈલેન્ડ ભારતના અધિકાર વિસ્તારમાં આવે છે. એવામાં અહીંયા લોકોને જતા અટકાવવા માટે ભારતીય નેવીએ ટુરિસ્ટ્સ અને રિસર્ચરને દૂર રાખવા માટે 2 માઈલ દૂરનું બફર જોન બનાવી રાખ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ, આવી જ અન્ય જગ્યાઓ વિશે...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ધરતી પર વિવિધ જગ્યાઓ છે. તેમાંથી કેટલીક જગ્યાએ માણસો વસે છે તો કેટલી જગ્યા એવી છે, જ્યાં માણસોને જવાની પણ મનાઈ છે. તેમાંથી અમુક જગ્યાને દુનિયાથી છૂપાઈને સીક્રેટ રાખવામાં આવી છે, જ્યારે અમુક એવી છે જે માણસો માટે ખતરનાક છે. અહીંયા અમે એવી જ જગ્યાઓ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

   નોર્થ સેન્ટિનલ આઈલેન્ડ, હિન્દ મહાસાગર


   નોર્થ સેંટિનલ આઈલેન્ડ હિન્દ મહાસાગરનો એક ખતરનાક આઈલેન્ડ છે. નોર્થ સેન્ટિનલ નામના આ આઈલેન્ડ પર બહુ ખતરનાક સેન્ટિનલીઝ જનજાતિના લોકો રહે છે. તેમની મોડર્ન સભ્યતા સાથે કંઈ જ લેવાદેવા નથી. આ લોકો એટલા આક્રમક હોય છે કે, તેમની પાસે કોઈને ભટકવા પણ દેતા નથી. બહારનો કોઈ વ્યક્તિ અહીંયા આવવાનો પ્રયાસ કરે તો તેને આદિવાસીઓ મારી નાખે છે. આ લોકોને લોસ્ટ ટ્રાઈબ પણ કહેવાય છે. આ આઈલેન્ડ ભારતના અધિકાર વિસ્તારમાં આવે છે. એવામાં અહીંયા લોકોને જતા અટકાવવા માટે ભારતીય નેવીએ ટુરિસ્ટ્સ અને રિસર્ચરને દૂર રાખવા માટે 2 માઈલ દૂરનું બફર જોન બનાવી રાખ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ, આવી જ અન્ય જગ્યાઓ વિશે...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ધરતી પર વિવિધ જગ્યાઓ છે. તેમાંથી કેટલીક જગ્યાએ માણસો વસે છે તો કેટલી જગ્યા એવી છે, જ્યાં માણસોને જવાની પણ મનાઈ છે. તેમાંથી અમુક જગ્યાને દુનિયાથી છૂપાઈને સીક્રેટ રાખવામાં આવી છે, જ્યારે અમુક એવી છે જે માણસો માટે ખતરનાક છે. અહીંયા અમે એવી જ જગ્યાઓ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

   નોર્થ સેન્ટિનલ આઈલેન્ડ, હિન્દ મહાસાગર


   નોર્થ સેંટિનલ આઈલેન્ડ હિન્દ મહાસાગરનો એક ખતરનાક આઈલેન્ડ છે. નોર્થ સેન્ટિનલ નામના આ આઈલેન્ડ પર બહુ ખતરનાક સેન્ટિનલીઝ જનજાતિના લોકો રહે છે. તેમની મોડર્ન સભ્યતા સાથે કંઈ જ લેવાદેવા નથી. આ લોકો એટલા આક્રમક હોય છે કે, તેમની પાસે કોઈને ભટકવા પણ દેતા નથી. બહારનો કોઈ વ્યક્તિ અહીંયા આવવાનો પ્રયાસ કરે તો તેને આદિવાસીઓ મારી નાખે છે. આ લોકોને લોસ્ટ ટ્રાઈબ પણ કહેવાય છે. આ આઈલેન્ડ ભારતના અધિકાર વિસ્તારમાં આવે છે. એવામાં અહીંયા લોકોને જતા અટકાવવા માટે ભારતીય નેવીએ ટુરિસ્ટ્સ અને રિસર્ચરને દૂર રાખવા માટે 2 માઈલ દૂરનું બફર જોન બનાવી રાખ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ, આવી જ અન્ય જગ્યાઓ વિશે...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ધરતી પર વિવિધ જગ્યાઓ છે. તેમાંથી કેટલીક જગ્યાએ માણસો વસે છે તો કેટલી જગ્યા એવી છે, જ્યાં માણસોને જવાની પણ મનાઈ છે. તેમાંથી અમુક જગ્યાને દુનિયાથી છૂપાઈને સીક્રેટ રાખવામાં આવી છે, જ્યારે અમુક એવી છે જે માણસો માટે ખતરનાક છે. અહીંયા અમે એવી જ જગ્યાઓ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

   નોર્થ સેન્ટિનલ આઈલેન્ડ, હિન્દ મહાસાગર


   નોર્થ સેંટિનલ આઈલેન્ડ હિન્દ મહાસાગરનો એક ખતરનાક આઈલેન્ડ છે. નોર્થ સેન્ટિનલ નામના આ આઈલેન્ડ પર બહુ ખતરનાક સેન્ટિનલીઝ જનજાતિના લોકો રહે છે. તેમની મોડર્ન સભ્યતા સાથે કંઈ જ લેવાદેવા નથી. આ લોકો એટલા આક્રમક હોય છે કે, તેમની પાસે કોઈને ભટકવા પણ દેતા નથી. બહારનો કોઈ વ્યક્તિ અહીંયા આવવાનો પ્રયાસ કરે તો તેને આદિવાસીઓ મારી નાખે છે. આ લોકોને લોસ્ટ ટ્રાઈબ પણ કહેવાય છે. આ આઈલેન્ડ ભારતના અધિકાર વિસ્તારમાં આવે છે. એવામાં અહીંયા લોકોને જતા અટકાવવા માટે ભારતીય નેવીએ ટુરિસ્ટ્સ અને રિસર્ચરને દૂર રાખવા માટે 2 માઈલ દૂરનું બફર જોન બનાવી રાખ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ, આવી જ અન્ય જગ્યાઓ વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Special Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Most difficult places in the world where humans can not to go
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top