ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Special» Learn From Stephen Hawkins 10 Perfect Mantra Of Success

  મહાન વૈજ્ઞાનિક સ્ટીફન હોકિંગ્સની 9 વાતો જે તમારા વિચારો બદલી નાખશે

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 14, 2018, 11:14 AM IST

  આ વૈજ્ઞાનિકના મગજને બાદ કરતા શરીરનો કોઈ પણ ભાગ કામ કરતો નહોતો
  • સ્ટીફનનું 76 વર્ષની વયે નિધન થયું
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સ્ટીફનનું 76 વર્ષની વયે નિધન થયું

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1974માં બ્લેક હોલ્સ પર એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી રિસર્ચ કરીને થિયરીમાં ટ્વિસ્ટ લાવનારા સ્ટીફનનું 76 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. તેઓ સાયન્સની દુનિયાના સેલિબ્રિટી હતા. આ વૈજ્ઞાનિકના મગજને બાદ કરતા શરીરનો કોઈ પણ ભાગ કામ કરતો નહોતો.

   પોતાની સફળતાનું રહસ્ય જણાવતા તેમણે કહ્યું હતું કે, તેમની બીમારીએ તેમને વૈજ્ઞાનિક બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા નિભાવી છે. બીમારી પહેલા તે તેમના અભ્યાસ પર વધારે ધ્યાન આપતા નહોતા પરંતુ બીમારી દરમિયાન તેમને લાગ્યું કે તે લાંબો સમય સુધી જીવી નહી શકે તો તેમણે પોતાનું બધુ ધ્યાન રિસર્ચ પર લગાવી દીધું. હોંકિગ્સે બ્લેક હોલ પર રિસર્ચ કર્યું છે.

   હવે પછી તમને કોઈ એમ કહે કે, તમારી ભૂલ છે તો તેને એમ કહો કે, ભૂલ કરવી સારી વાત હોઈ શકે કારણ કે, ભૂલ વગર ના તમે જીવતા રહી શકો કે ના હું.

   આગળ વાંચોઃ સ્ટીફન હોકિંગ્સની વાતો જે તમારી વિચારસરણી બદલી નાખશે...

  • સાયન્સની દુનિયાના સેલિબ્રિટી
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સાયન્સની દુનિયાના સેલિબ્રિટી

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1974માં બ્લેક હોલ્સ પર એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી રિસર્ચ કરીને થિયરીમાં ટ્વિસ્ટ લાવનારા સ્ટીફનનું 76 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. તેઓ સાયન્સની દુનિયાના સેલિબ્રિટી હતા. આ વૈજ્ઞાનિકના મગજને બાદ કરતા શરીરનો કોઈ પણ ભાગ કામ કરતો નહોતો.

   પોતાની સફળતાનું રહસ્ય જણાવતા તેમણે કહ્યું હતું કે, તેમની બીમારીએ તેમને વૈજ્ઞાનિક બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા નિભાવી છે. બીમારી પહેલા તે તેમના અભ્યાસ પર વધારે ધ્યાન આપતા નહોતા પરંતુ બીમારી દરમિયાન તેમને લાગ્યું કે તે લાંબો સમય સુધી જીવી નહી શકે તો તેમણે પોતાનું બધુ ધ્યાન રિસર્ચ પર લગાવી દીધું. હોંકિગ્સે બ્લેક હોલ પર રિસર્ચ કર્યું છે.

   હવે પછી તમને કોઈ એમ કહે કે, તમારી ભૂલ છે તો તેને એમ કહો કે, ભૂલ કરવી સારી વાત હોઈ શકે કારણ કે, ભૂલ વગર ના તમે જીવતા રહી શકો કે ના હું.

   આગળ વાંચોઃ સ્ટીફન હોકિંગ્સની વાતો જે તમારી વિચારસરણી બદલી નાખશે...

  • આ વૈજ્ઞાનિકના મગજને બાદ કરતા શરીરનો કોઈ પણ ભાગ કામ કરતો નહોતો
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   આ વૈજ્ઞાનિકના મગજને બાદ કરતા શરીરનો કોઈ પણ ભાગ કામ કરતો નહોતો

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1974માં બ્લેક હોલ્સ પર એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી રિસર્ચ કરીને થિયરીમાં ટ્વિસ્ટ લાવનારા સ્ટીફનનું 76 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. તેઓ સાયન્સની દુનિયાના સેલિબ્રિટી હતા. આ વૈજ્ઞાનિકના મગજને બાદ કરતા શરીરનો કોઈ પણ ભાગ કામ કરતો નહોતો.

   પોતાની સફળતાનું રહસ્ય જણાવતા તેમણે કહ્યું હતું કે, તેમની બીમારીએ તેમને વૈજ્ઞાનિક બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા નિભાવી છે. બીમારી પહેલા તે તેમના અભ્યાસ પર વધારે ધ્યાન આપતા નહોતા પરંતુ બીમારી દરમિયાન તેમને લાગ્યું કે તે લાંબો સમય સુધી જીવી નહી શકે તો તેમણે પોતાનું બધુ ધ્યાન રિસર્ચ પર લગાવી દીધું. હોંકિગ્સે બ્લેક હોલ પર રિસર્ચ કર્યું છે.

   હવે પછી તમને કોઈ એમ કહે કે, તમારી ભૂલ છે તો તેને એમ કહો કે, ભૂલ કરવી સારી વાત હોઈ શકે કારણ કે, ભૂલ વગર ના તમે જીવતા રહી શકો કે ના હું.

   આગળ વાંચોઃ સ્ટીફન હોકિંગ્સની વાતો જે તમારી વિચારસરણી બદલી નાખશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1974માં બ્લેક હોલ્સ પર એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી રિસર્ચ કરીને થિયરીમાં ટ્વિસ્ટ લાવનારા સ્ટીફનનું 76 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. તેઓ સાયન્સની દુનિયાના સેલિબ્રિટી હતા. આ વૈજ્ઞાનિકના મગજને બાદ કરતા શરીરનો કોઈ પણ ભાગ કામ કરતો નહોતો.

   પોતાની સફળતાનું રહસ્ય જણાવતા તેમણે કહ્યું હતું કે, તેમની બીમારીએ તેમને વૈજ્ઞાનિક બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા નિભાવી છે. બીમારી પહેલા તે તેમના અભ્યાસ પર વધારે ધ્યાન આપતા નહોતા પરંતુ બીમારી દરમિયાન તેમને લાગ્યું કે તે લાંબો સમય સુધી જીવી નહી શકે તો તેમણે પોતાનું બધુ ધ્યાન રિસર્ચ પર લગાવી દીધું. હોંકિગ્સે બ્લેક હોલ પર રિસર્ચ કર્યું છે.

   હવે પછી તમને કોઈ એમ કહે કે, તમારી ભૂલ છે તો તેને એમ કહો કે, ભૂલ કરવી સારી વાત હોઈ શકે કારણ કે, ભૂલ વગર ના તમે જીવતા રહી શકો કે ના હું.

   આગળ વાંચોઃ સ્ટીફન હોકિંગ્સની વાતો જે તમારી વિચારસરણી બદલી નાખશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1974માં બ્લેક હોલ્સ પર એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી રિસર્ચ કરીને થિયરીમાં ટ્વિસ્ટ લાવનારા સ્ટીફનનું 76 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. તેઓ સાયન્સની દુનિયાના સેલિબ્રિટી હતા. આ વૈજ્ઞાનિકના મગજને બાદ કરતા શરીરનો કોઈ પણ ભાગ કામ કરતો નહોતો.

   પોતાની સફળતાનું રહસ્ય જણાવતા તેમણે કહ્યું હતું કે, તેમની બીમારીએ તેમને વૈજ્ઞાનિક બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા નિભાવી છે. બીમારી પહેલા તે તેમના અભ્યાસ પર વધારે ધ્યાન આપતા નહોતા પરંતુ બીમારી દરમિયાન તેમને લાગ્યું કે તે લાંબો સમય સુધી જીવી નહી શકે તો તેમણે પોતાનું બધુ ધ્યાન રિસર્ચ પર લગાવી દીધું. હોંકિગ્સે બ્લેક હોલ પર રિસર્ચ કર્યું છે.

   હવે પછી તમને કોઈ એમ કહે કે, તમારી ભૂલ છે તો તેને એમ કહો કે, ભૂલ કરવી સારી વાત હોઈ શકે કારણ કે, ભૂલ વગર ના તમે જીવતા રહી શકો કે ના હું.

   આગળ વાંચોઃ સ્ટીફન હોકિંગ્સની વાતો જે તમારી વિચારસરણી બદલી નાખશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1974માં બ્લેક હોલ્સ પર એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી રિસર્ચ કરીને થિયરીમાં ટ્વિસ્ટ લાવનારા સ્ટીફનનું 76 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. તેઓ સાયન્સની દુનિયાના સેલિબ્રિટી હતા. આ વૈજ્ઞાનિકના મગજને બાદ કરતા શરીરનો કોઈ પણ ભાગ કામ કરતો નહોતો.

   પોતાની સફળતાનું રહસ્ય જણાવતા તેમણે કહ્યું હતું કે, તેમની બીમારીએ તેમને વૈજ્ઞાનિક બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા નિભાવી છે. બીમારી પહેલા તે તેમના અભ્યાસ પર વધારે ધ્યાન આપતા નહોતા પરંતુ બીમારી દરમિયાન તેમને લાગ્યું કે તે લાંબો સમય સુધી જીવી નહી શકે તો તેમણે પોતાનું બધુ ધ્યાન રિસર્ચ પર લગાવી દીધું. હોંકિગ્સે બ્લેક હોલ પર રિસર્ચ કર્યું છે.

   હવે પછી તમને કોઈ એમ કહે કે, તમારી ભૂલ છે તો તેને એમ કહો કે, ભૂલ કરવી સારી વાત હોઈ શકે કારણ કે, ભૂલ વગર ના તમે જીવતા રહી શકો કે ના હું.

   આગળ વાંચોઃ સ્ટીફન હોકિંગ્સની વાતો જે તમારી વિચારસરણી બદલી નાખશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1974માં બ્લેક હોલ્સ પર એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી રિસર્ચ કરીને થિયરીમાં ટ્વિસ્ટ લાવનારા સ્ટીફનનું 76 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. તેઓ સાયન્સની દુનિયાના સેલિબ્રિટી હતા. આ વૈજ્ઞાનિકના મગજને બાદ કરતા શરીરનો કોઈ પણ ભાગ કામ કરતો નહોતો.

   પોતાની સફળતાનું રહસ્ય જણાવતા તેમણે કહ્યું હતું કે, તેમની બીમારીએ તેમને વૈજ્ઞાનિક બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા નિભાવી છે. બીમારી પહેલા તે તેમના અભ્યાસ પર વધારે ધ્યાન આપતા નહોતા પરંતુ બીમારી દરમિયાન તેમને લાગ્યું કે તે લાંબો સમય સુધી જીવી નહી શકે તો તેમણે પોતાનું બધુ ધ્યાન રિસર્ચ પર લગાવી દીધું. હોંકિગ્સે બ્લેક હોલ પર રિસર્ચ કર્યું છે.

   હવે પછી તમને કોઈ એમ કહે કે, તમારી ભૂલ છે તો તેને એમ કહો કે, ભૂલ કરવી સારી વાત હોઈ શકે કારણ કે, ભૂલ વગર ના તમે જીવતા રહી શકો કે ના હું.

   આગળ વાંચોઃ સ્ટીફન હોકિંગ્સની વાતો જે તમારી વિચારસરણી બદલી નાખશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1974માં બ્લેક હોલ્સ પર એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી રિસર્ચ કરીને થિયરીમાં ટ્વિસ્ટ લાવનારા સ્ટીફનનું 76 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. તેઓ સાયન્સની દુનિયાના સેલિબ્રિટી હતા. આ વૈજ્ઞાનિકના મગજને બાદ કરતા શરીરનો કોઈ પણ ભાગ કામ કરતો નહોતો.

   પોતાની સફળતાનું રહસ્ય જણાવતા તેમણે કહ્યું હતું કે, તેમની બીમારીએ તેમને વૈજ્ઞાનિક બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા નિભાવી છે. બીમારી પહેલા તે તેમના અભ્યાસ પર વધારે ધ્યાન આપતા નહોતા પરંતુ બીમારી દરમિયાન તેમને લાગ્યું કે તે લાંબો સમય સુધી જીવી નહી શકે તો તેમણે પોતાનું બધુ ધ્યાન રિસર્ચ પર લગાવી દીધું. હોંકિગ્સે બ્લેક હોલ પર રિસર્ચ કર્યું છે.

   હવે પછી તમને કોઈ એમ કહે કે, તમારી ભૂલ છે તો તેને એમ કહો કે, ભૂલ કરવી સારી વાત હોઈ શકે કારણ કે, ભૂલ વગર ના તમે જીવતા રહી શકો કે ના હું.

   આગળ વાંચોઃ સ્ટીફન હોકિંગ્સની વાતો જે તમારી વિચારસરણી બદલી નાખશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1974માં બ્લેક હોલ્સ પર એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી રિસર્ચ કરીને થિયરીમાં ટ્વિસ્ટ લાવનારા સ્ટીફનનું 76 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. તેઓ સાયન્સની દુનિયાના સેલિબ્રિટી હતા. આ વૈજ્ઞાનિકના મગજને બાદ કરતા શરીરનો કોઈ પણ ભાગ કામ કરતો નહોતો.

   પોતાની સફળતાનું રહસ્ય જણાવતા તેમણે કહ્યું હતું કે, તેમની બીમારીએ તેમને વૈજ્ઞાનિક બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા નિભાવી છે. બીમારી પહેલા તે તેમના અભ્યાસ પર વધારે ધ્યાન આપતા નહોતા પરંતુ બીમારી દરમિયાન તેમને લાગ્યું કે તે લાંબો સમય સુધી જીવી નહી શકે તો તેમણે પોતાનું બધુ ધ્યાન રિસર્ચ પર લગાવી દીધું. હોંકિગ્સે બ્લેક હોલ પર રિસર્ચ કર્યું છે.

   હવે પછી તમને કોઈ એમ કહે કે, તમારી ભૂલ છે તો તેને એમ કહો કે, ભૂલ કરવી સારી વાત હોઈ શકે કારણ કે, ભૂલ વગર ના તમે જીવતા રહી શકો કે ના હું.

   આગળ વાંચોઃ સ્ટીફન હોકિંગ્સની વાતો જે તમારી વિચારસરણી બદલી નાખશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Special Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Learn From Stephen Hawkins 10 Perfect Mantra Of Success
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `