ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Special» In pakistan why hindu people choose burial over cremation

  પાકિસ્તાનમાં શા માટે હિન્દૂ મૃતદેહને દફનાવે છે? 'લાચારી' નહી પણ આ છે હકીકત

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 18, 2018, 11:00 AM IST

  લોકો માને છે કે પાકિસ્તાન જેવા દેશોમાં આવું કરવું મજબૂરી હોઈ શકે, પરંતુ કારણ કંઈક અલગ જ છે
  • પ્રતિકાત્મક તસવીર
   +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પ્રતિકાત્મક તસવીર

   ઈન્ટરનેશલ ડેસ્કઃ મૃત્યુ જીવનનું સત્ય છે અને આ સત્યને તેના અંતિમ પડાવ સુધી પહોંચાડવા માટે દરેક ધર્મના લોકો તેમની પરંપરાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કર્મકાંડ કરે છે. હિન્દૂ મૃતદેહને મૃત્યુ બાદ બાળવામાં આવે છે અને મુસ્લિમ દફનાવે છે. પરંતુ પાકિસ્તાનમાં રહેતા મોટાભાગના હિન્દૂ મૃતદેહોને બાળવાના બદલે દફનાવે છે. પોતાની પરંપરા સાથે આટલું કોમ્પ્રોમાઈઝ કરવું કદાચ કોઈને પણ વિચિત્ર લાગે. લોકો એમ પણ કહી શકે છે કે, પાકિસ્તાન જેવા મુસ્લિમ દેશોમાં તો આવું કરવું મજબૂરી હોઈ શકે, પરંતુ કારણ કંઈક અલગ જ છે.

   કરાચી પાકિસ્તાનનું એક મોટું શહેર છે. હિન્દૂઓ માટે સૌથી મોટું સ્મશાન અહીંયા લયારીમાં છે. પરંતુ એક સદીથી પણ વધારે જૂનું આ સ્મશાન ઘાટ અંગ્રેજોના જમાનામાં બનાવવામાં આવ્યું હતું અને આ અંદાજે 22 એકરમાં પથરાયેલું છે. પરંતુ આ સ્મશાન ઘાટમાં મોત જેવું જ મૌન પ્રસરેલું છે. અવાજના નામે કાગળા, કબૂતર અને ચકલીનો અવાજ બાકી રહ્યો છે, અહીંયા હવે કોઈ ક્રિયા કર્મ થતા નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, શા માટે હિન્દૂઓએ પસંદ કરી દફનાવવાની ક્રિયા...

  • પ્રતિકાત્મક તસવીર
   +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પ્રતિકાત્મક તસવીર

   ઈન્ટરનેશલ ડેસ્કઃ મૃત્યુ જીવનનું સત્ય છે અને આ સત્યને તેના અંતિમ પડાવ સુધી પહોંચાડવા માટે દરેક ધર્મના લોકો તેમની પરંપરાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કર્મકાંડ કરે છે. હિન્દૂ મૃતદેહને મૃત્યુ બાદ બાળવામાં આવે છે અને મુસ્લિમ દફનાવે છે. પરંતુ પાકિસ્તાનમાં રહેતા મોટાભાગના હિન્દૂ મૃતદેહોને બાળવાના બદલે દફનાવે છે. પોતાની પરંપરા સાથે આટલું કોમ્પ્રોમાઈઝ કરવું કદાચ કોઈને પણ વિચિત્ર લાગે. લોકો એમ પણ કહી શકે છે કે, પાકિસ્તાન જેવા મુસ્લિમ દેશોમાં તો આવું કરવું મજબૂરી હોઈ શકે, પરંતુ કારણ કંઈક અલગ જ છે.

   કરાચી પાકિસ્તાનનું એક મોટું શહેર છે. હિન્દૂઓ માટે સૌથી મોટું સ્મશાન અહીંયા લયારીમાં છે. પરંતુ એક સદીથી પણ વધારે જૂનું આ સ્મશાન ઘાટ અંગ્રેજોના જમાનામાં બનાવવામાં આવ્યું હતું અને આ અંદાજે 22 એકરમાં પથરાયેલું છે. પરંતુ આ સ્મશાન ઘાટમાં મોત જેવું જ મૌન પ્રસરેલું છે. અવાજના નામે કાગળા, કબૂતર અને ચકલીનો અવાજ બાકી રહ્યો છે, અહીંયા હવે કોઈ ક્રિયા કર્મ થતા નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, શા માટે હિન્દૂઓએ પસંદ કરી દફનાવવાની ક્રિયા...

  • પ્રતિકાત્મક તસવીર
   +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પ્રતિકાત્મક તસવીર

   ઈન્ટરનેશલ ડેસ્કઃ મૃત્યુ જીવનનું સત્ય છે અને આ સત્યને તેના અંતિમ પડાવ સુધી પહોંચાડવા માટે દરેક ધર્મના લોકો તેમની પરંપરાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કર્મકાંડ કરે છે. હિન્દૂ મૃતદેહને મૃત્યુ બાદ બાળવામાં આવે છે અને મુસ્લિમ દફનાવે છે. પરંતુ પાકિસ્તાનમાં રહેતા મોટાભાગના હિન્દૂ મૃતદેહોને બાળવાના બદલે દફનાવે છે. પોતાની પરંપરા સાથે આટલું કોમ્પ્રોમાઈઝ કરવું કદાચ કોઈને પણ વિચિત્ર લાગે. લોકો એમ પણ કહી શકે છે કે, પાકિસ્તાન જેવા મુસ્લિમ દેશોમાં તો આવું કરવું મજબૂરી હોઈ શકે, પરંતુ કારણ કંઈક અલગ જ છે.

   કરાચી પાકિસ્તાનનું એક મોટું શહેર છે. હિન્દૂઓ માટે સૌથી મોટું સ્મશાન અહીંયા લયારીમાં છે. પરંતુ એક સદીથી પણ વધારે જૂનું આ સ્મશાન ઘાટ અંગ્રેજોના જમાનામાં બનાવવામાં આવ્યું હતું અને આ અંદાજે 22 એકરમાં પથરાયેલું છે. પરંતુ આ સ્મશાન ઘાટમાં મોત જેવું જ મૌન પ્રસરેલું છે. અવાજના નામે કાગળા, કબૂતર અને ચકલીનો અવાજ બાકી રહ્યો છે, અહીંયા હવે કોઈ ક્રિયા કર્મ થતા નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, શા માટે હિન્દૂઓએ પસંદ કરી દફનાવવાની ક્રિયા...

  • પ્રતિકાત્મક તસવીર
   +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પ્રતિકાત્મક તસવીર

   ઈન્ટરનેશલ ડેસ્કઃ મૃત્યુ જીવનનું સત્ય છે અને આ સત્યને તેના અંતિમ પડાવ સુધી પહોંચાડવા માટે દરેક ધર્મના લોકો તેમની પરંપરાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કર્મકાંડ કરે છે. હિન્દૂ મૃતદેહને મૃત્યુ બાદ બાળવામાં આવે છે અને મુસ્લિમ દફનાવે છે. પરંતુ પાકિસ્તાનમાં રહેતા મોટાભાગના હિન્દૂ મૃતદેહોને બાળવાના બદલે દફનાવે છે. પોતાની પરંપરા સાથે આટલું કોમ્પ્રોમાઈઝ કરવું કદાચ કોઈને પણ વિચિત્ર લાગે. લોકો એમ પણ કહી શકે છે કે, પાકિસ્તાન જેવા મુસ્લિમ દેશોમાં તો આવું કરવું મજબૂરી હોઈ શકે, પરંતુ કારણ કંઈક અલગ જ છે.

   કરાચી પાકિસ્તાનનું એક મોટું શહેર છે. હિન્દૂઓ માટે સૌથી મોટું સ્મશાન અહીંયા લયારીમાં છે. પરંતુ એક સદીથી પણ વધારે જૂનું આ સ્મશાન ઘાટ અંગ્રેજોના જમાનામાં બનાવવામાં આવ્યું હતું અને આ અંદાજે 22 એકરમાં પથરાયેલું છે. પરંતુ આ સ્મશાન ઘાટમાં મોત જેવું જ મૌન પ્રસરેલું છે. અવાજના નામે કાગળા, કબૂતર અને ચકલીનો અવાજ બાકી રહ્યો છે, અહીંયા હવે કોઈ ક્રિયા કર્મ થતા નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, શા માટે હિન્દૂઓએ પસંદ કરી દફનાવવાની ક્રિયા...

  • પ્રતિકાત્મક તસવીર
   +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પ્રતિકાત્મક તસવીર

   ઈન્ટરનેશલ ડેસ્કઃ મૃત્યુ જીવનનું સત્ય છે અને આ સત્યને તેના અંતિમ પડાવ સુધી પહોંચાડવા માટે દરેક ધર્મના લોકો તેમની પરંપરાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કર્મકાંડ કરે છે. હિન્દૂ મૃતદેહને મૃત્યુ બાદ બાળવામાં આવે છે અને મુસ્લિમ દફનાવે છે. પરંતુ પાકિસ્તાનમાં રહેતા મોટાભાગના હિન્દૂ મૃતદેહોને બાળવાના બદલે દફનાવે છે. પોતાની પરંપરા સાથે આટલું કોમ્પ્રોમાઈઝ કરવું કદાચ કોઈને પણ વિચિત્ર લાગે. લોકો એમ પણ કહી શકે છે કે, પાકિસ્તાન જેવા મુસ્લિમ દેશોમાં તો આવું કરવું મજબૂરી હોઈ શકે, પરંતુ કારણ કંઈક અલગ જ છે.

   કરાચી પાકિસ્તાનનું એક મોટું શહેર છે. હિન્દૂઓ માટે સૌથી મોટું સ્મશાન અહીંયા લયારીમાં છે. પરંતુ એક સદીથી પણ વધારે જૂનું આ સ્મશાન ઘાટ અંગ્રેજોના જમાનામાં બનાવવામાં આવ્યું હતું અને આ અંદાજે 22 એકરમાં પથરાયેલું છે. પરંતુ આ સ્મશાન ઘાટમાં મોત જેવું જ મૌન પ્રસરેલું છે. અવાજના નામે કાગળા, કબૂતર અને ચકલીનો અવાજ બાકી રહ્યો છે, અહીંયા હવે કોઈ ક્રિયા કર્મ થતા નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, શા માટે હિન્દૂઓએ પસંદ કરી દફનાવવાની ક્રિયા...

  • પ્રતિકાત્મક તસવીર
   +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પ્રતિકાત્મક તસવીર

   ઈન્ટરનેશલ ડેસ્કઃ મૃત્યુ જીવનનું સત્ય છે અને આ સત્યને તેના અંતિમ પડાવ સુધી પહોંચાડવા માટે દરેક ધર્મના લોકો તેમની પરંપરાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કર્મકાંડ કરે છે. હિન્દૂ મૃતદેહને મૃત્યુ બાદ બાળવામાં આવે છે અને મુસ્લિમ દફનાવે છે. પરંતુ પાકિસ્તાનમાં રહેતા મોટાભાગના હિન્દૂ મૃતદેહોને બાળવાના બદલે દફનાવે છે. પોતાની પરંપરા સાથે આટલું કોમ્પ્રોમાઈઝ કરવું કદાચ કોઈને પણ વિચિત્ર લાગે. લોકો એમ પણ કહી શકે છે કે, પાકિસ્તાન જેવા મુસ્લિમ દેશોમાં તો આવું કરવું મજબૂરી હોઈ શકે, પરંતુ કારણ કંઈક અલગ જ છે.

   કરાચી પાકિસ્તાનનું એક મોટું શહેર છે. હિન્દૂઓ માટે સૌથી મોટું સ્મશાન અહીંયા લયારીમાં છે. પરંતુ એક સદીથી પણ વધારે જૂનું આ સ્મશાન ઘાટ અંગ્રેજોના જમાનામાં બનાવવામાં આવ્યું હતું અને આ અંદાજે 22 એકરમાં પથરાયેલું છે. પરંતુ આ સ્મશાન ઘાટમાં મોત જેવું જ મૌન પ્રસરેલું છે. અવાજના નામે કાગળા, કબૂતર અને ચકલીનો અવાજ બાકી રહ્યો છે, અહીંયા હવે કોઈ ક્રિયા કર્મ થતા નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, શા માટે હિન્દૂઓએ પસંદ કરી દફનાવવાની ક્રિયા...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશલ ડેસ્કઃ મૃત્યુ જીવનનું સત્ય છે અને આ સત્યને તેના અંતિમ પડાવ સુધી પહોંચાડવા માટે દરેક ધર્મના લોકો તેમની પરંપરાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કર્મકાંડ કરે છે. હિન્દૂ મૃતદેહને મૃત્યુ બાદ બાળવામાં આવે છે અને મુસ્લિમ દફનાવે છે. પરંતુ પાકિસ્તાનમાં રહેતા મોટાભાગના હિન્દૂ મૃતદેહોને બાળવાના બદલે દફનાવે છે. પોતાની પરંપરા સાથે આટલું કોમ્પ્રોમાઈઝ કરવું કદાચ કોઈને પણ વિચિત્ર લાગે. લોકો એમ પણ કહી શકે છે કે, પાકિસ્તાન જેવા મુસ્લિમ દેશોમાં તો આવું કરવું મજબૂરી હોઈ શકે, પરંતુ કારણ કંઈક અલગ જ છે.

   કરાચી પાકિસ્તાનનું એક મોટું શહેર છે. હિન્દૂઓ માટે સૌથી મોટું સ્મશાન અહીંયા લયારીમાં છે. પરંતુ એક સદીથી પણ વધારે જૂનું આ સ્મશાન ઘાટ અંગ્રેજોના જમાનામાં બનાવવામાં આવ્યું હતું અને આ અંદાજે 22 એકરમાં પથરાયેલું છે. પરંતુ આ સ્મશાન ઘાટમાં મોત જેવું જ મૌન પ્રસરેલું છે. અવાજના નામે કાગળા, કબૂતર અને ચકલીનો અવાજ બાકી રહ્યો છે, અહીંયા હવે કોઈ ક્રિયા કર્મ થતા નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, શા માટે હિન્દૂઓએ પસંદ કરી દફનાવવાની ક્રિયા...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશલ ડેસ્કઃ મૃત્યુ જીવનનું સત્ય છે અને આ સત્યને તેના અંતિમ પડાવ સુધી પહોંચાડવા માટે દરેક ધર્મના લોકો તેમની પરંપરાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કર્મકાંડ કરે છે. હિન્દૂ મૃતદેહને મૃત્યુ બાદ બાળવામાં આવે છે અને મુસ્લિમ દફનાવે છે. પરંતુ પાકિસ્તાનમાં રહેતા મોટાભાગના હિન્દૂ મૃતદેહોને બાળવાના બદલે દફનાવે છે. પોતાની પરંપરા સાથે આટલું કોમ્પ્રોમાઈઝ કરવું કદાચ કોઈને પણ વિચિત્ર લાગે. લોકો એમ પણ કહી શકે છે કે, પાકિસ્તાન જેવા મુસ્લિમ દેશોમાં તો આવું કરવું મજબૂરી હોઈ શકે, પરંતુ કારણ કંઈક અલગ જ છે.

   કરાચી પાકિસ્તાનનું એક મોટું શહેર છે. હિન્દૂઓ માટે સૌથી મોટું સ્મશાન અહીંયા લયારીમાં છે. પરંતુ એક સદીથી પણ વધારે જૂનું આ સ્મશાન ઘાટ અંગ્રેજોના જમાનામાં બનાવવામાં આવ્યું હતું અને આ અંદાજે 22 એકરમાં પથરાયેલું છે. પરંતુ આ સ્મશાન ઘાટમાં મોત જેવું જ મૌન પ્રસરેલું છે. અવાજના નામે કાગળા, કબૂતર અને ચકલીનો અવાજ બાકી રહ્યો છે, અહીંયા હવે કોઈ ક્રિયા કર્મ થતા નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, શા માટે હિન્દૂઓએ પસંદ કરી દફનાવવાની ક્રિયા...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Special Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: In pakistan why hindu people choose burial over cremation
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top