ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Special» A road where long traffic jam and a week seems to cross

  અહી થાય છે 130kmનો 'મજબૂરી' જામ, 200 કિમી કાપતા લાગે છે એક સપ્તાહ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 07, 2018, 05:01 PM IST

  ગરીબીનો સામનો કરી રહેલા દેશમાં જોખમી રસ્તા પર ટ્રક ચલાવવા સિવાય બીજો રસ્તો પણ નથી
  • રણમાં ટ્રાફિક જાન
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   રણમાં ટ્રાફિક જાન

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 130 કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ અને તેને પાર કરવા માટે એક અઠવાડિયાની રાહ. મંગોલિયાના હજારો ટ્રક ડ્રાઈવર આ પ્રકારે રોજી રોટી કમાય છે. મંગોલિયામાં બહુ વધારે ગરીબી છે. સરકારી ખર્ચામાં પણ કાપ મૂકવામાં આવી રહી છે. એવામાં મંગોલિયાના લોકો સારા ભવિષ્યની રાહ જ જોઈ શકે છે.

   રણમાં ટ્રાફિક જામ


   કોલસાથી ભરેલા હજારો ટ્રકને મંગોલિયામાંથી બહાર કાઢવાનું કામ પણ આ લોકો જ કરે છે. ગોબી રણમાંથી પસાર થતો આ રસ્તો ચીનની સરહદ સુધી જાય છે અને અહીંયા ટ્રક ડ્રાઈવરોને કાયમ ચીનની સરહદ પાસે એક અઠવાડિયા સુધી રાહ જોવી પડે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • પ્રતીક્ષા અને વ્યવસ્થા
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પ્રતીક્ષા અને વ્યવસ્થા

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 130 કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ અને તેને પાર કરવા માટે એક અઠવાડિયાની રાહ. મંગોલિયાના હજારો ટ્રક ડ્રાઈવર આ પ્રકારે રોજી રોટી કમાય છે. મંગોલિયામાં બહુ વધારે ગરીબી છે. સરકારી ખર્ચામાં પણ કાપ મૂકવામાં આવી રહી છે. એવામાં મંગોલિયાના લોકો સારા ભવિષ્યની રાહ જ જોઈ શકે છે.

   રણમાં ટ્રાફિક જામ


   કોલસાથી ભરેલા હજારો ટ્રકને મંગોલિયામાંથી બહાર કાઢવાનું કામ પણ આ લોકો જ કરે છે. ગોબી રણમાંથી પસાર થતો આ રસ્તો ચીનની સરહદ સુધી જાય છે અને અહીંયા ટ્રક ડ્રાઈવરોને કાયમ ચીનની સરહદ પાસે એક અઠવાડિયા સુધી રાહ જોવી પડે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • હરતી ફરતી દુકાન
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હરતી ફરતી દુકાન

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 130 કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ અને તેને પાર કરવા માટે એક અઠવાડિયાની રાહ. મંગોલિયાના હજારો ટ્રક ડ્રાઈવર આ પ્રકારે રોજી રોટી કમાય છે. મંગોલિયામાં બહુ વધારે ગરીબી છે. સરકારી ખર્ચામાં પણ કાપ મૂકવામાં આવી રહી છે. એવામાં મંગોલિયાના લોકો સારા ભવિષ્યની રાહ જ જોઈ શકે છે.

   રણમાં ટ્રાફિક જામ


   કોલસાથી ભરેલા હજારો ટ્રકને મંગોલિયામાંથી બહાર કાઢવાનું કામ પણ આ લોકો જ કરે છે. ગોબી રણમાંથી પસાર થતો આ રસ્તો ચીનની સરહદ સુધી જાય છે અને અહીંયા ટ્રક ડ્રાઈવરોને કાયમ ચીનની સરહદ પાસે એક અઠવાડિયા સુધી રાહ જોવી પડે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • ડીઝલની વ્યવસ્થા
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ડીઝલની વ્યવસ્થા

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 130 કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ અને તેને પાર કરવા માટે એક અઠવાડિયાની રાહ. મંગોલિયાના હજારો ટ્રક ડ્રાઈવર આ પ્રકારે રોજી રોટી કમાય છે. મંગોલિયામાં બહુ વધારે ગરીબી છે. સરકારી ખર્ચામાં પણ કાપ મૂકવામાં આવી રહી છે. એવામાં મંગોલિયાના લોકો સારા ભવિષ્યની રાહ જ જોઈ શકે છે.

   રણમાં ટ્રાફિક જામ


   કોલસાથી ભરેલા હજારો ટ્રકને મંગોલિયામાંથી બહાર કાઢવાનું કામ પણ આ લોકો જ કરે છે. ગોબી રણમાંથી પસાર થતો આ રસ્તો ચીનની સરહદ સુધી જાય છે અને અહીંયા ટ્રક ડ્રાઈવરોને કાયમ ચીનની સરહદ પાસે એક અઠવાડિયા સુધી રાહ જોવી પડે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • હાઈવે પરનું જીવન
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હાઈવે પરનું જીવન

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 130 કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ અને તેને પાર કરવા માટે એક અઠવાડિયાની રાહ. મંગોલિયાના હજારો ટ્રક ડ્રાઈવર આ પ્રકારે રોજી રોટી કમાય છે. મંગોલિયામાં બહુ વધારે ગરીબી છે. સરકારી ખર્ચામાં પણ કાપ મૂકવામાં આવી રહી છે. એવામાં મંગોલિયાના લોકો સારા ભવિષ્યની રાહ જ જોઈ શકે છે.

   રણમાં ટ્રાફિક જામ


   કોલસાથી ભરેલા હજારો ટ્રકને મંગોલિયામાંથી બહાર કાઢવાનું કામ પણ આ લોકો જ કરે છે. ગોબી રણમાંથી પસાર થતો આ રસ્તો ચીનની સરહદ સુધી જાય છે અને અહીંયા ટ્રક ડ્રાઈવરોને કાયમ ચીનની સરહદ પાસે એક અઠવાડિયા સુધી રાહ જોવી પડે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • ચીન પાસેથી મોટી ડિમાન્ડ
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ચીન પાસેથી મોટી ડિમાન્ડ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 130 કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ અને તેને પાર કરવા માટે એક અઠવાડિયાની રાહ. મંગોલિયાના હજારો ટ્રક ડ્રાઈવર આ પ્રકારે રોજી રોટી કમાય છે. મંગોલિયામાં બહુ વધારે ગરીબી છે. સરકારી ખર્ચામાં પણ કાપ મૂકવામાં આવી રહી છે. એવામાં મંગોલિયાના લોકો સારા ભવિષ્યની રાહ જ જોઈ શકે છે.

   રણમાં ટ્રાફિક જામ


   કોલસાથી ભરેલા હજારો ટ્રકને મંગોલિયામાંથી બહાર કાઢવાનું કામ પણ આ લોકો જ કરે છે. ગોબી રણમાંથી પસાર થતો આ રસ્તો ચીનની સરહદ સુધી જાય છે અને અહીંયા ટ્રક ડ્રાઈવરોને કાયમ ચીનની સરહદ પાસે એક અઠવાડિયા સુધી રાહ જોવી પડે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • જીવલેણ મુસાફરી
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   જીવલેણ મુસાફરી

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 130 કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ અને તેને પાર કરવા માટે એક અઠવાડિયાની રાહ. મંગોલિયાના હજારો ટ્રક ડ્રાઈવર આ પ્રકારે રોજી રોટી કમાય છે. મંગોલિયામાં બહુ વધારે ગરીબી છે. સરકારી ખર્ચામાં પણ કાપ મૂકવામાં આવી રહી છે. એવામાં મંગોલિયાના લોકો સારા ભવિષ્યની રાહ જ જોઈ શકે છે.

   રણમાં ટ્રાફિક જામ


   કોલસાથી ભરેલા હજારો ટ્રકને મંગોલિયામાંથી બહાર કાઢવાનું કામ પણ આ લોકો જ કરે છે. ગોબી રણમાંથી પસાર થતો આ રસ્તો ચીનની સરહદ સુધી જાય છે અને અહીંયા ટ્રક ડ્રાઈવરોને કાયમ ચીનની સરહદ પાસે એક અઠવાડિયા સુધી રાહ જોવી પડે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 130 કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ અને તેને પાર કરવા માટે એક અઠવાડિયાની રાહ. મંગોલિયાના હજારો ટ્રક ડ્રાઈવર આ પ્રકારે રોજી રોટી કમાય છે. મંગોલિયામાં બહુ વધારે ગરીબી છે. સરકારી ખર્ચામાં પણ કાપ મૂકવામાં આવી રહી છે. એવામાં મંગોલિયાના લોકો સારા ભવિષ્યની રાહ જ જોઈ શકે છે.

   રણમાં ટ્રાફિક જામ


   કોલસાથી ભરેલા હજારો ટ્રકને મંગોલિયામાંથી બહાર કાઢવાનું કામ પણ આ લોકો જ કરે છે. ગોબી રણમાંથી પસાર થતો આ રસ્તો ચીનની સરહદ સુધી જાય છે અને અહીંયા ટ્રક ડ્રાઈવરોને કાયમ ચીનની સરહદ પાસે એક અઠવાડિયા સુધી રાહ જોવી પડે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 130 કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ અને તેને પાર કરવા માટે એક અઠવાડિયાની રાહ. મંગોલિયાના હજારો ટ્રક ડ્રાઈવર આ પ્રકારે રોજી રોટી કમાય છે. મંગોલિયામાં બહુ વધારે ગરીબી છે. સરકારી ખર્ચામાં પણ કાપ મૂકવામાં આવી રહી છે. એવામાં મંગોલિયાના લોકો સારા ભવિષ્યની રાહ જ જોઈ શકે છે.

   રણમાં ટ્રાફિક જામ


   કોલસાથી ભરેલા હજારો ટ્રકને મંગોલિયામાંથી બહાર કાઢવાનું કામ પણ આ લોકો જ કરે છે. ગોબી રણમાંથી પસાર થતો આ રસ્તો ચીનની સરહદ સુધી જાય છે અને અહીંયા ટ્રક ડ્રાઈવરોને કાયમ ચીનની સરહદ પાસે એક અઠવાડિયા સુધી રાહ જોવી પડે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Special Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: A road where long traffic jam and a week seems to cross
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `