ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Latest News » International» World Famous Scientist Stephen Hawking Was Cremated At Cambridge

  સ્ટીફન હોકિંગને તેમની કર્મભૂમિ કેમ્બ્રિજમાં અંતિમ વિદાય અપાઇ

  DivyaBhaskar.com | Last Modified - Apr 01, 2018, 02:56 AM IST

  પૂર્વ પત્ની જેન, પુત્ર ટિમોથી અને પુત્રી લ્યુસી સહિતના પરિવારજનો-મિત્રો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા
  • સ્ટીફન હોકિંગને તેમની કર્મભૂમિ કેમ્બ્રિજમાં અંતિમ વિદાય અપાઇ
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સ્ટીફન હોકિંગને તેમની કર્મભૂમિ કેમ્બ્રિજમાં અંતિમ વિદાય અપાઇ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: વિશ્વપ્રસિદ્ધ વિજ્ઞાની સ્ટીફન હોકિંગની શનિવારે કેમ્બ્રિજમાં અંતિમવિધિ થઇ. 52 વર્ષ સુધી હોકિંગનું એકેડેમિક હોમ રહેલી કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી નજીકના કેમ્બ્રિજ ચર્ચમાં તેમની અંતિમવિધિમાં તેમના પૂર્વ પત્ની જેન, પુત્ર ટિમોથી અને પુત્રી લ્યુસી સહિતના પરિવારજનો-મિત્રો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. હોકિંગની અંતિમયાત્રામાં પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. હોકિંગનું ગત 14 માર્ચે કેમ્બ્રિજમાં તેમના નિવાસે નિધન થયું હતું. તેઓ 76 વર્ષના હતા.

   વધુ તસવીરો જોવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો.....

  • સ્ટીફન હોકિંગની પુત્રી લ્યુસી
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સ્ટીફન હોકિંગની પુત્રી લ્યુસી

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: વિશ્વપ્રસિદ્ધ વિજ્ઞાની સ્ટીફન હોકિંગની શનિવારે કેમ્બ્રિજમાં અંતિમવિધિ થઇ. 52 વર્ષ સુધી હોકિંગનું એકેડેમિક હોમ રહેલી કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી નજીકના કેમ્બ્રિજ ચર્ચમાં તેમની અંતિમવિધિમાં તેમના પૂર્વ પત્ની જેન, પુત્ર ટિમોથી અને પુત્રી લ્યુસી સહિતના પરિવારજનો-મિત્રો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. હોકિંગની અંતિમયાત્રામાં પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. હોકિંગનું ગત 14 માર્ચે કેમ્બ્રિજમાં તેમના નિવાસે નિધન થયું હતું. તેઓ 76 વર્ષના હતા.

   વધુ તસવીરો જોવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો.....

  • સ્ટીફન હોકિંગની પૂર્વ પત્ની જેન પુત્ર ટિમોથી સાથે
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સ્ટીફન હોકિંગની પૂર્વ પત્ની જેન પુત્ર ટિમોથી સાથે

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: વિશ્વપ્રસિદ્ધ વિજ્ઞાની સ્ટીફન હોકિંગની શનિવારે કેમ્બ્રિજમાં અંતિમવિધિ થઇ. 52 વર્ષ સુધી હોકિંગનું એકેડેમિક હોમ રહેલી કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી નજીકના કેમ્બ્રિજ ચર્ચમાં તેમની અંતિમવિધિમાં તેમના પૂર્વ પત્ની જેન, પુત્ર ટિમોથી અને પુત્રી લ્યુસી સહિતના પરિવારજનો-મિત્રો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. હોકિંગની અંતિમયાત્રામાં પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. હોકિંગનું ગત 14 માર્ચે કેમ્બ્રિજમાં તેમના નિવાસે નિધન થયું હતું. તેઓ 76 વર્ષના હતા.

   વધુ તસવીરો જોવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો.....

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: વિશ્વપ્રસિદ્ધ વિજ્ઞાની સ્ટીફન હોકિંગની શનિવારે કેમ્બ્રિજમાં અંતિમવિધિ થઇ. 52 વર્ષ સુધી હોકિંગનું એકેડેમિક હોમ રહેલી કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી નજીકના કેમ્બ્રિજ ચર્ચમાં તેમની અંતિમવિધિમાં તેમના પૂર્વ પત્ની જેન, પુત્ર ટિમોથી અને પુત્રી લ્યુસી સહિતના પરિવારજનો-મિત્રો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. હોકિંગની અંતિમયાત્રામાં પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. હોકિંગનું ગત 14 માર્ચે કેમ્બ્રિજમાં તેમના નિવાસે નિધન થયું હતું. તેઓ 76 વર્ષના હતા.

   વધુ તસવીરો જોવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો.....

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: વિશ્વપ્રસિદ્ધ વિજ્ઞાની સ્ટીફન હોકિંગની શનિવારે કેમ્બ્રિજમાં અંતિમવિધિ થઇ. 52 વર્ષ સુધી હોકિંગનું એકેડેમિક હોમ રહેલી કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી નજીકના કેમ્બ્રિજ ચર્ચમાં તેમની અંતિમવિધિમાં તેમના પૂર્વ પત્ની જેન, પુત્ર ટિમોથી અને પુત્રી લ્યુસી સહિતના પરિવારજનો-મિત્રો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. હોકિંગની અંતિમયાત્રામાં પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. હોકિંગનું ગત 14 માર્ચે કેમ્બ્રિજમાં તેમના નિવાસે નિધન થયું હતું. તેઓ 76 વર્ષના હતા.

   વધુ તસવીરો જોવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો.....

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: વિશ્વપ્રસિદ્ધ વિજ્ઞાની સ્ટીફન હોકિંગની શનિવારે કેમ્બ્રિજમાં અંતિમવિધિ થઇ. 52 વર્ષ સુધી હોકિંગનું એકેડેમિક હોમ રહેલી કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી નજીકના કેમ્બ્રિજ ચર્ચમાં તેમની અંતિમવિધિમાં તેમના પૂર્વ પત્ની જેન, પુત્ર ટિમોથી અને પુત્રી લ્યુસી સહિતના પરિવારજનો-મિત્રો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. હોકિંગની અંતિમયાત્રામાં પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. હોકિંગનું ગત 14 માર્ચે કેમ્બ્રિજમાં તેમના નિવાસે નિધન થયું હતું. તેઓ 76 વર્ષના હતા.

   વધુ તસવીરો જોવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો.....

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: વિશ્વપ્રસિદ્ધ વિજ્ઞાની સ્ટીફન હોકિંગની શનિવારે કેમ્બ્રિજમાં અંતિમવિધિ થઇ. 52 વર્ષ સુધી હોકિંગનું એકેડેમિક હોમ રહેલી કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી નજીકના કેમ્બ્રિજ ચર્ચમાં તેમની અંતિમવિધિમાં તેમના પૂર્વ પત્ની જેન, પુત્ર ટિમોથી અને પુત્રી લ્યુસી સહિતના પરિવારજનો-મિત્રો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. હોકિંગની અંતિમયાત્રામાં પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. હોકિંગનું ગત 14 માર્ચે કેમ્બ્રિજમાં તેમના નિવાસે નિધન થયું હતું. તેઓ 76 વર્ષના હતા.

   વધુ તસવીરો જોવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો.....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Latest Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: World Famous Scientist Stephen Hawking Was Cremated At Cambridge
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top