ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Latest News » International» ઘટનાને નજરે જોનારા લોકોનાં શ્વાસ થયા અદ્ધર | He has been charged with attempted murder

  ટોળાંએ બૂમો પાડી 'ફેંકી દે', ઘાતકી પિતાએ બીજાં માળેથી દીકરીને નીચે પટકી

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 14, 2018, 01:00 PM IST

  તેણે ગુસ્સામાં માત્ર એક પગ પકડીને બાળકીને હવામાં જ ઝૂલાવ્યે રાખી
  • એક વર્ષની બાળકી ડરી ગઇ હતી અને તે જોરજોરથી ચીસો પાડીને રડી રહી હતી
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એક વર્ષની બાળકી ડરી ગઇ હતી અને તે જોરજોરથી ચીસો પાડીને રડી રહી હતી

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આ દ્રશ્ય જોતાં જ કોઇ પણ વ્યક્તિના શ્વાસ બે ઘડી માટે થંભી જશે. ગેરકાયદેસર રીતે દેશમાં ઘૂસણખોરી કરેલા એક પરિવારને પોલીસ ડિપોર્ટ કરવા માટે પહોંચી હતી. જ્યાં પોલીસથી બચવા માટે પિતાએ તેની એક વર્ષની બાળકીને છત પર ફેંકી દીધી હતી. હકીકતમાં, પોલીસ તેઓની બિલ્ડિંગને તોડવા અને અહીં વસેલા લોકોને હટાવવા માટે પહોંચી હતી.

   ફેંકતા પહેલાં છત પરથી પગ પકડીને ઝૂલાવી


   - ગેરકાયદેસર બાંધકામ અને લોકોને હટાવવા આવેલી પોલીસે નોંધ્યું કે, આ પિતા તેની બાળકીને ફેંકી દેવાની તૈયારીમાં છે. પોલીસે પહેલાં તેને રાઉન્ડ કરી ઘેરી લીધો.
   - આ વ્યક્તિને લાગ્યું કે, પોલીસ અટકી ગઇ છે પરંતુ તેઓ ધીરેધીરે આરોપી તરફ આગળ વધ્યા.
   - આ દરમિયાન આ એક વર્ષની બાળકી ડરી ગઇ હતી અને તે જોરજોરથી ચીસો પાડીને રડી રહી હતી.
   - મકાનની નીચે ઉભેલા લોકોનાં ટોળાંમાંથી લોકો બૂમો પાડી રહ્યા હતા, 'ફેંકી દો, ફેંકી દો.' આ જોતાં એક પોલીસ કર્મચારીએ નીચે ઉભેલા અન્ય એક પોલીસને કહી દીધું કે તે બાળકીને નીચે ફેંકવાનો છે.
   - આ સાંભળતા જ એક પોલીસ ઓફિસર બાળકીને પકડવા માટે આગળ આવ્યો. પિતા બાળકીને ફેંકવાની તૈયારીમાં હતો અને નીચે જોયું કે, પોલીસ તેને પકડી લેશે. આ જોતાં તેણે ગુસ્સામાં માત્ર એક પગ પકડીને બાળકીને હવામાં જ ઝૂલાવ્યે રાખી.
   - આ પ્રકારે જોરજોરથી ઝૂલાવતા પિતાએ બિલ્ડિંગના બીજાં માળેથી એક વર્ષની બાળકીને ફેંકી દીધી. આ ઘટનાને નજરે જોનારા લોકોનાં શ્વાસ આ મિનિટે અદ્ધર થઇ ગયા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો, બાળકીને બીજાં માળેથી નીચે ફેંક્યા બાદ શું થયું, શા માટે પિતાએ ફેંકી દીધી એક વર્ષની બાળકીને નીચે...

  • 38 વર્ષીય વ્યક્તિ તેની એક વર્ષની દીકરીને લઇને છત પર ચઢી ગયો
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   38 વર્ષીય વ્યક્તિ તેની એક વર્ષની દીકરીને લઇને છત પર ચઢી ગયો

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આ દ્રશ્ય જોતાં જ કોઇ પણ વ્યક્તિના શ્વાસ બે ઘડી માટે થંભી જશે. ગેરકાયદેસર રીતે દેશમાં ઘૂસણખોરી કરેલા એક પરિવારને પોલીસ ડિપોર્ટ કરવા માટે પહોંચી હતી. જ્યાં પોલીસથી બચવા માટે પિતાએ તેની એક વર્ષની બાળકીને છત પર ફેંકી દીધી હતી. હકીકતમાં, પોલીસ તેઓની બિલ્ડિંગને તોડવા અને અહીં વસેલા લોકોને હટાવવા માટે પહોંચી હતી.

   ફેંકતા પહેલાં છત પરથી પગ પકડીને ઝૂલાવી


   - ગેરકાયદેસર બાંધકામ અને લોકોને હટાવવા આવેલી પોલીસે નોંધ્યું કે, આ પિતા તેની બાળકીને ફેંકી દેવાની તૈયારીમાં છે. પોલીસે પહેલાં તેને રાઉન્ડ કરી ઘેરી લીધો.
   - આ વ્યક્તિને લાગ્યું કે, પોલીસ અટકી ગઇ છે પરંતુ તેઓ ધીરેધીરે આરોપી તરફ આગળ વધ્યા.
   - આ દરમિયાન આ એક વર્ષની બાળકી ડરી ગઇ હતી અને તે જોરજોરથી ચીસો પાડીને રડી રહી હતી.
   - મકાનની નીચે ઉભેલા લોકોનાં ટોળાંમાંથી લોકો બૂમો પાડી રહ્યા હતા, 'ફેંકી દો, ફેંકી દો.' આ જોતાં એક પોલીસ કર્મચારીએ નીચે ઉભેલા અન્ય એક પોલીસને કહી દીધું કે તે બાળકીને નીચે ફેંકવાનો છે.
   - આ સાંભળતા જ એક પોલીસ ઓફિસર બાળકીને પકડવા માટે આગળ આવ્યો. પિતા બાળકીને ફેંકવાની તૈયારીમાં હતો અને નીચે જોયું કે, પોલીસ તેને પકડી લેશે. આ જોતાં તેણે ગુસ્સામાં માત્ર એક પગ પકડીને બાળકીને હવામાં જ ઝૂલાવ્યે રાખી.
   - આ પ્રકારે જોરજોરથી ઝૂલાવતા પિતાએ બિલ્ડિંગના બીજાં માળેથી એક વર્ષની બાળકીને ફેંકી દીધી. આ ઘટનાને નજરે જોનારા લોકોનાં શ્વાસ આ મિનિટે અદ્ધર થઇ ગયા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો, બાળકીને બીજાં માળેથી નીચે ફેંક્યા બાદ શું થયું, શા માટે પિતાએ ફેંકી દીધી એક વર્ષની બાળકીને નીચે...

  • આ વ્યક્તિને લાગ્યું કે, પોલીસ અટકી ગઇ છે પરંતુ તેઓ ધીરેધીરે આરોપી તરફ આગળ વધ્યા.
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   આ વ્યક્તિને લાગ્યું કે, પોલીસ અટકી ગઇ છે પરંતુ તેઓ ધીરેધીરે આરોપી તરફ આગળ વધ્યા.

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આ દ્રશ્ય જોતાં જ કોઇ પણ વ્યક્તિના શ્વાસ બે ઘડી માટે થંભી જશે. ગેરકાયદેસર રીતે દેશમાં ઘૂસણખોરી કરેલા એક પરિવારને પોલીસ ડિપોર્ટ કરવા માટે પહોંચી હતી. જ્યાં પોલીસથી બચવા માટે પિતાએ તેની એક વર્ષની બાળકીને છત પર ફેંકી દીધી હતી. હકીકતમાં, પોલીસ તેઓની બિલ્ડિંગને તોડવા અને અહીં વસેલા લોકોને હટાવવા માટે પહોંચી હતી.

   ફેંકતા પહેલાં છત પરથી પગ પકડીને ઝૂલાવી


   - ગેરકાયદેસર બાંધકામ અને લોકોને હટાવવા આવેલી પોલીસે નોંધ્યું કે, આ પિતા તેની બાળકીને ફેંકી દેવાની તૈયારીમાં છે. પોલીસે પહેલાં તેને રાઉન્ડ કરી ઘેરી લીધો.
   - આ વ્યક્તિને લાગ્યું કે, પોલીસ અટકી ગઇ છે પરંતુ તેઓ ધીરેધીરે આરોપી તરફ આગળ વધ્યા.
   - આ દરમિયાન આ એક વર્ષની બાળકી ડરી ગઇ હતી અને તે જોરજોરથી ચીસો પાડીને રડી રહી હતી.
   - મકાનની નીચે ઉભેલા લોકોનાં ટોળાંમાંથી લોકો બૂમો પાડી રહ્યા હતા, 'ફેંકી દો, ફેંકી દો.' આ જોતાં એક પોલીસ કર્મચારીએ નીચે ઉભેલા અન્ય એક પોલીસને કહી દીધું કે તે બાળકીને નીચે ફેંકવાનો છે.
   - આ સાંભળતા જ એક પોલીસ ઓફિસર બાળકીને પકડવા માટે આગળ આવ્યો. પિતા બાળકીને ફેંકવાની તૈયારીમાં હતો અને નીચે જોયું કે, પોલીસ તેને પકડી લેશે. આ જોતાં તેણે ગુસ્સામાં માત્ર એક પગ પકડીને બાળકીને હવામાં જ ઝૂલાવ્યે રાખી.
   - આ પ્રકારે જોરજોરથી ઝૂલાવતા પિતાએ બિલ્ડિંગના બીજાં માળેથી એક વર્ષની બાળકીને ફેંકી દીધી. આ ઘટનાને નજરે જોનારા લોકોનાં શ્વાસ આ મિનિટે અદ્ધર થઇ ગયા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો, બાળકીને બીજાં માળેથી નીચે ફેંક્યા બાદ શું થયું, શા માટે પિતાએ ફેંકી દીધી એક વર્ષની બાળકીને નીચે...

  • પોલીસ તેઓની બિલ્ડિંગને તોડવા અને અહીં વસેલા લોકોને હટાવવા માટે પહોંચી હતી.
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પોલીસ તેઓની બિલ્ડિંગને તોડવા અને અહીં વસેલા લોકોને હટાવવા માટે પહોંચી હતી.

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આ દ્રશ્ય જોતાં જ કોઇ પણ વ્યક્તિના શ્વાસ બે ઘડી માટે થંભી જશે. ગેરકાયદેસર રીતે દેશમાં ઘૂસણખોરી કરેલા એક પરિવારને પોલીસ ડિપોર્ટ કરવા માટે પહોંચી હતી. જ્યાં પોલીસથી બચવા માટે પિતાએ તેની એક વર્ષની બાળકીને છત પર ફેંકી દીધી હતી. હકીકતમાં, પોલીસ તેઓની બિલ્ડિંગને તોડવા અને અહીં વસેલા લોકોને હટાવવા માટે પહોંચી હતી.

   ફેંકતા પહેલાં છત પરથી પગ પકડીને ઝૂલાવી


   - ગેરકાયદેસર બાંધકામ અને લોકોને હટાવવા આવેલી પોલીસે નોંધ્યું કે, આ પિતા તેની બાળકીને ફેંકી દેવાની તૈયારીમાં છે. પોલીસે પહેલાં તેને રાઉન્ડ કરી ઘેરી લીધો.
   - આ વ્યક્તિને લાગ્યું કે, પોલીસ અટકી ગઇ છે પરંતુ તેઓ ધીરેધીરે આરોપી તરફ આગળ વધ્યા.
   - આ દરમિયાન આ એક વર્ષની બાળકી ડરી ગઇ હતી અને તે જોરજોરથી ચીસો પાડીને રડી રહી હતી.
   - મકાનની નીચે ઉભેલા લોકોનાં ટોળાંમાંથી લોકો બૂમો પાડી રહ્યા હતા, 'ફેંકી દો, ફેંકી દો.' આ જોતાં એક પોલીસ કર્મચારીએ નીચે ઉભેલા અન્ય એક પોલીસને કહી દીધું કે તે બાળકીને નીચે ફેંકવાનો છે.
   - આ સાંભળતા જ એક પોલીસ ઓફિસર બાળકીને પકડવા માટે આગળ આવ્યો. પિતા બાળકીને ફેંકવાની તૈયારીમાં હતો અને નીચે જોયું કે, પોલીસ તેને પકડી લેશે. આ જોતાં તેણે ગુસ્સામાં માત્ર એક પગ પકડીને બાળકીને હવામાં જ ઝૂલાવ્યે રાખી.
   - આ પ્રકારે જોરજોરથી ઝૂલાવતા પિતાએ બિલ્ડિંગના બીજાં માળેથી એક વર્ષની બાળકીને ફેંકી દીધી. આ ઘટનાને નજરે જોનારા લોકોનાં શ્વાસ આ મિનિટે અદ્ધર થઇ ગયા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો, બાળકીને બીજાં માળેથી નીચે ફેંક્યા બાદ શું થયું, શા માટે પિતાએ ફેંકી દીધી એક વર્ષની બાળકીને નીચે...

  • તેણે ગુસ્સામાં માત્ર એક પગ પકડીને બાળકીને હવામાં જ ઝૂલાવ્યે રાખી
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   તેણે ગુસ્સામાં માત્ર એક પગ પકડીને બાળકીને હવામાં જ ઝૂલાવ્યે રાખી

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આ દ્રશ્ય જોતાં જ કોઇ પણ વ્યક્તિના શ્વાસ બે ઘડી માટે થંભી જશે. ગેરકાયદેસર રીતે દેશમાં ઘૂસણખોરી કરેલા એક પરિવારને પોલીસ ડિપોર્ટ કરવા માટે પહોંચી હતી. જ્યાં પોલીસથી બચવા માટે પિતાએ તેની એક વર્ષની બાળકીને છત પર ફેંકી દીધી હતી. હકીકતમાં, પોલીસ તેઓની બિલ્ડિંગને તોડવા અને અહીં વસેલા લોકોને હટાવવા માટે પહોંચી હતી.

   ફેંકતા પહેલાં છત પરથી પગ પકડીને ઝૂલાવી


   - ગેરકાયદેસર બાંધકામ અને લોકોને હટાવવા આવેલી પોલીસે નોંધ્યું કે, આ પિતા તેની બાળકીને ફેંકી દેવાની તૈયારીમાં છે. પોલીસે પહેલાં તેને રાઉન્ડ કરી ઘેરી લીધો.
   - આ વ્યક્તિને લાગ્યું કે, પોલીસ અટકી ગઇ છે પરંતુ તેઓ ધીરેધીરે આરોપી તરફ આગળ વધ્યા.
   - આ દરમિયાન આ એક વર્ષની બાળકી ડરી ગઇ હતી અને તે જોરજોરથી ચીસો પાડીને રડી રહી હતી.
   - મકાનની નીચે ઉભેલા લોકોનાં ટોળાંમાંથી લોકો બૂમો પાડી રહ્યા હતા, 'ફેંકી દો, ફેંકી દો.' આ જોતાં એક પોલીસ કર્મચારીએ નીચે ઉભેલા અન્ય એક પોલીસને કહી દીધું કે તે બાળકીને નીચે ફેંકવાનો છે.
   - આ સાંભળતા જ એક પોલીસ ઓફિસર બાળકીને પકડવા માટે આગળ આવ્યો. પિતા બાળકીને ફેંકવાની તૈયારીમાં હતો અને નીચે જોયું કે, પોલીસ તેને પકડી લેશે. આ જોતાં તેણે ગુસ્સામાં માત્ર એક પગ પકડીને બાળકીને હવામાં જ ઝૂલાવ્યે રાખી.
   - આ પ્રકારે જોરજોરથી ઝૂલાવતા પિતાએ બિલ્ડિંગના બીજાં માળેથી એક વર્ષની બાળકીને ફેંકી દીધી. આ ઘટનાને નજરે જોનારા લોકોનાં શ્વાસ આ મિનિટે અદ્ધર થઇ ગયા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો, બાળકીને બીજાં માળેથી નીચે ફેંક્યા બાદ શું થયું, શા માટે પિતાએ ફેંકી દીધી એક વર્ષની બાળકીને નીચે...

  • પિતાએ ફેંકી દીધેલી દીકરીને નીચે ઉભેલા એક ઓફિસરે પકડી લીધી અને તેનો જીવ બચાવ્યો
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પિતાએ ફેંકી દીધેલી દીકરીને નીચે ઉભેલા એક ઓફિસરે પકડી લીધી અને તેનો જીવ બચાવ્યો

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આ દ્રશ્ય જોતાં જ કોઇ પણ વ્યક્તિના શ્વાસ બે ઘડી માટે થંભી જશે. ગેરકાયદેસર રીતે દેશમાં ઘૂસણખોરી કરેલા એક પરિવારને પોલીસ ડિપોર્ટ કરવા માટે પહોંચી હતી. જ્યાં પોલીસથી બચવા માટે પિતાએ તેની એક વર્ષની બાળકીને છત પર ફેંકી દીધી હતી. હકીકતમાં, પોલીસ તેઓની બિલ્ડિંગને તોડવા અને અહીં વસેલા લોકોને હટાવવા માટે પહોંચી હતી.

   ફેંકતા પહેલાં છત પરથી પગ પકડીને ઝૂલાવી


   - ગેરકાયદેસર બાંધકામ અને લોકોને હટાવવા આવેલી પોલીસે નોંધ્યું કે, આ પિતા તેની બાળકીને ફેંકી દેવાની તૈયારીમાં છે. પોલીસે પહેલાં તેને રાઉન્ડ કરી ઘેરી લીધો.
   - આ વ્યક્તિને લાગ્યું કે, પોલીસ અટકી ગઇ છે પરંતુ તેઓ ધીરેધીરે આરોપી તરફ આગળ વધ્યા.
   - આ દરમિયાન આ એક વર્ષની બાળકી ડરી ગઇ હતી અને તે જોરજોરથી ચીસો પાડીને રડી રહી હતી.
   - મકાનની નીચે ઉભેલા લોકોનાં ટોળાંમાંથી લોકો બૂમો પાડી રહ્યા હતા, 'ફેંકી દો, ફેંકી દો.' આ જોતાં એક પોલીસ કર્મચારીએ નીચે ઉભેલા અન્ય એક પોલીસને કહી દીધું કે તે બાળકીને નીચે ફેંકવાનો છે.
   - આ સાંભળતા જ એક પોલીસ ઓફિસર બાળકીને પકડવા માટે આગળ આવ્યો. પિતા બાળકીને ફેંકવાની તૈયારીમાં હતો અને નીચે જોયું કે, પોલીસ તેને પકડી લેશે. આ જોતાં તેણે ગુસ્સામાં માત્ર એક પગ પકડીને બાળકીને હવામાં જ ઝૂલાવ્યે રાખી.
   - આ પ્રકારે જોરજોરથી ઝૂલાવતા પિતાએ બિલ્ડિંગના બીજાં માળેથી એક વર્ષની બાળકીને ફેંકી દીધી. આ ઘટનાને નજરે જોનારા લોકોનાં શ્વાસ આ મિનિટે અદ્ધર થઇ ગયા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો, બાળકીને બીજાં માળેથી નીચે ફેંક્યા બાદ શું થયું, શા માટે પિતાએ ફેંકી દીધી એક વર્ષની બાળકીને નીચે...

  • અન્ય ત્રણ પોલીસ ઓફિસર્સે 38 વર્ષીય આરોપીને જકડી લીધો અને તેની ધરપકડ કરી લીધી
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અન્ય ત્રણ પોલીસ ઓફિસર્સે 38 વર્ષીય આરોપીને જકડી લીધો અને તેની ધરપકડ કરી લીધી

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આ દ્રશ્ય જોતાં જ કોઇ પણ વ્યક્તિના શ્વાસ બે ઘડી માટે થંભી જશે. ગેરકાયદેસર રીતે દેશમાં ઘૂસણખોરી કરેલા એક પરિવારને પોલીસ ડિપોર્ટ કરવા માટે પહોંચી હતી. જ્યાં પોલીસથી બચવા માટે પિતાએ તેની એક વર્ષની બાળકીને છત પર ફેંકી દીધી હતી. હકીકતમાં, પોલીસ તેઓની બિલ્ડિંગને તોડવા અને અહીં વસેલા લોકોને હટાવવા માટે પહોંચી હતી.

   ફેંકતા પહેલાં છત પરથી પગ પકડીને ઝૂલાવી


   - ગેરકાયદેસર બાંધકામ અને લોકોને હટાવવા આવેલી પોલીસે નોંધ્યું કે, આ પિતા તેની બાળકીને ફેંકી દેવાની તૈયારીમાં છે. પોલીસે પહેલાં તેને રાઉન્ડ કરી ઘેરી લીધો.
   - આ વ્યક્તિને લાગ્યું કે, પોલીસ અટકી ગઇ છે પરંતુ તેઓ ધીરેધીરે આરોપી તરફ આગળ વધ્યા.
   - આ દરમિયાન આ એક વર્ષની બાળકી ડરી ગઇ હતી અને તે જોરજોરથી ચીસો પાડીને રડી રહી હતી.
   - મકાનની નીચે ઉભેલા લોકોનાં ટોળાંમાંથી લોકો બૂમો પાડી રહ્યા હતા, 'ફેંકી દો, ફેંકી દો.' આ જોતાં એક પોલીસ કર્મચારીએ નીચે ઉભેલા અન્ય એક પોલીસને કહી દીધું કે તે બાળકીને નીચે ફેંકવાનો છે.
   - આ સાંભળતા જ એક પોલીસ ઓફિસર બાળકીને પકડવા માટે આગળ આવ્યો. પિતા બાળકીને ફેંકવાની તૈયારીમાં હતો અને નીચે જોયું કે, પોલીસ તેને પકડી લેશે. આ જોતાં તેણે ગુસ્સામાં માત્ર એક પગ પકડીને બાળકીને હવામાં જ ઝૂલાવ્યે રાખી.
   - આ પ્રકારે જોરજોરથી ઝૂલાવતા પિતાએ બિલ્ડિંગના બીજાં માળેથી એક વર્ષની બાળકીને ફેંકી દીધી. આ ઘટનાને નજરે જોનારા લોકોનાં શ્વાસ આ મિનિટે અદ્ધર થઇ ગયા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો, બાળકીને બીજાં માળેથી નીચે ફેંક્યા બાદ શું થયું, શા માટે પિતાએ ફેંકી દીધી એક વર્ષની બાળકીને નીચે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Latest Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: ઘટનાને નજરે જોનારા લોકોનાં શ્વાસ થયા અદ્ધર | He has been charged with attempted murder
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top