ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Latest News » International» Kim Jong never seen out of North Korea in last 17 years is a mystery

  17 વર્ષથી પોતાના જ દેશમાં કેદ છે તાનાશાહ કિમ જોંગ ઉન, તેમાં શું છે રહસ્ય

  International Desk | Last Modified - Mar 17, 2018, 08:08 PM IST

  તાનાશાહ કિમ જોંગ છેલ્લા 17 વર્ષથી ઉત્તર કોરીયાની બહાર જ ગયા નથી, કોઇને મળ્યા નથી કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં પણ જોવા મળ્યા નથી
  • ઉત્તર કોરીયાના તાનાશાહ કિમ જોંગ ઉન
   +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ઉત્તર કોરીયાના તાનાશાહ કિમ જોંગ ઉન

   આખી દુનિયા અત્યારે રાહ જોઇ રહી છે 2018ના વર્ષની સૌથી મોટી રાજકીય ઘટનાની. મે મહિનામાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઉત્તર કોરીયાના માર્શલ કિંમ જોંગ ઉનની મુલાકાત થવાની છે. આ મુલાકાતમાં એવા બે જણા મળવાના છે કે જેઓ એકબીજાને પાડી દેવાની ધમકીઓ આપતા રહ્યા છે. આ મુલાકાત અગાઉ એક હકીકત જાણવા જેવી છે. છેલ્લા સાત વર્ષથી કિંમ જોંગ ઉત્તર કોરિયામાં સત્તા પર છે. પરંતુ આ સાત વર્ષ દરમિયાન તે ક્યારેય કોઇ દેશના વડાને નથી મળ્યા. છેલ્લા 17 વર્ષમાં કિમ જોંગ એકપણ વખત ઉત્તર કોરીયાની બહાર જોવા મળ્યા નથી. એટલે કે આટલા વરસોથી તે ઉત્તર કોરીયામાં કેદ છે.

   ઉત્તર કોરીયાની બહાર નથી જતા કિમ


   તાનાશાહ કિમ જોંગ છેલ્લા 17 વર્ષથી ઉત્તર કોરીયાની બહાર જ ગયા નથી. છેલ્લા સાત વર્ષથી તે કોઇ રાષ્ટ્રના અધ્યક્ષ કે પ્રમુખને મળ્યા નથી. અરે, તે ક્યારેય સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં પણ બોલવા માટે પણ ગયા નથી. તેને કોઇએ ક્યારેય ગ્લોબલ સમિટમાં નથી જોયા. દેશના વડા હોવા છતાં ક્યારેય કોઇ વિદેશ યાત્રા નથી કરી.

   આગળ વાંચો...તેની પાછળ શું છે રહસ્ય

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આખી દુનિયા અત્યારે રાહ જોઇ રહી છે 2018ના વર્ષની સૌથી મોટી રાજકીય ઘટનાની. મે મહિનામાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઉત્તર કોરીયાના માર્શલ કિંમ જોંગ ઉનની મુલાકાત થવાની છે. આ મુલાકાતમાં એવા બે જણા મળવાના છે કે જેઓ એકબીજાને પાડી દેવાની ધમકીઓ આપતા રહ્યા છે. આ મુલાકાત અગાઉ એક હકીકત જાણવા જેવી છે. છેલ્લા સાત વર્ષથી કિંમ જોંગ ઉત્તર કોરિયામાં સત્તા પર છે. પરંતુ આ સાત વર્ષ દરમિયાન તે ક્યારેય કોઇ દેશના વડાને નથી મળ્યા. છેલ્લા 17 વર્ષમાં કિમ જોંગ એકપણ વખત ઉત્તર કોરીયાની બહાર જોવા મળ્યા નથી. એટલે કે આટલા વરસોથી તે ઉત્તર કોરીયામાં કેદ છે.

   ઉત્તર કોરીયાની બહાર નથી જતા કિમ


   તાનાશાહ કિમ જોંગ છેલ્લા 17 વર્ષથી ઉત્તર કોરીયાની બહાર જ ગયા નથી. છેલ્લા સાત વર્ષથી તે કોઇ રાષ્ટ્રના અધ્યક્ષ કે પ્રમુખને મળ્યા નથી. અરે, તે ક્યારેય સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં પણ બોલવા માટે પણ ગયા નથી. તેને કોઇએ ક્યારેય ગ્લોબલ સમિટમાં નથી જોયા. દેશના વડા હોવા છતાં ક્યારેય કોઇ વિદેશ યાત્રા નથી કરી.

   આગળ વાંચો...તેની પાછળ શું છે રહસ્ય

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આખી દુનિયા અત્યારે રાહ જોઇ રહી છે 2018ના વર્ષની સૌથી મોટી રાજકીય ઘટનાની. મે મહિનામાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઉત્તર કોરીયાના માર્શલ કિંમ જોંગ ઉનની મુલાકાત થવાની છે. આ મુલાકાતમાં એવા બે જણા મળવાના છે કે જેઓ એકબીજાને પાડી દેવાની ધમકીઓ આપતા રહ્યા છે. આ મુલાકાત અગાઉ એક હકીકત જાણવા જેવી છે. છેલ્લા સાત વર્ષથી કિંમ જોંગ ઉત્તર કોરિયામાં સત્તા પર છે. પરંતુ આ સાત વર્ષ દરમિયાન તે ક્યારેય કોઇ દેશના વડાને નથી મળ્યા. છેલ્લા 17 વર્ષમાં કિમ જોંગ એકપણ વખત ઉત્તર કોરીયાની બહાર જોવા મળ્યા નથી. એટલે કે આટલા વરસોથી તે ઉત્તર કોરીયામાં કેદ છે.

   ઉત્તર કોરીયાની બહાર નથી જતા કિમ


   તાનાશાહ કિમ જોંગ છેલ્લા 17 વર્ષથી ઉત્તર કોરીયાની બહાર જ ગયા નથી. છેલ્લા સાત વર્ષથી તે કોઇ રાષ્ટ્રના અધ્યક્ષ કે પ્રમુખને મળ્યા નથી. અરે, તે ક્યારેય સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં પણ બોલવા માટે પણ ગયા નથી. તેને કોઇએ ક્યારેય ગ્લોબલ સમિટમાં નથી જોયા. દેશના વડા હોવા છતાં ક્યારેય કોઇ વિદેશ યાત્રા નથી કરી.

   આગળ વાંચો...તેની પાછળ શું છે રહસ્ય

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આખી દુનિયા અત્યારે રાહ જોઇ રહી છે 2018ના વર્ષની સૌથી મોટી રાજકીય ઘટનાની. મે મહિનામાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઉત્તર કોરીયાના માર્શલ કિંમ જોંગ ઉનની મુલાકાત થવાની છે. આ મુલાકાતમાં એવા બે જણા મળવાના છે કે જેઓ એકબીજાને પાડી દેવાની ધમકીઓ આપતા રહ્યા છે. આ મુલાકાત અગાઉ એક હકીકત જાણવા જેવી છે. છેલ્લા સાત વર્ષથી કિંમ જોંગ ઉત્તર કોરિયામાં સત્તા પર છે. પરંતુ આ સાત વર્ષ દરમિયાન તે ક્યારેય કોઇ દેશના વડાને નથી મળ્યા. છેલ્લા 17 વર્ષમાં કિમ જોંગ એકપણ વખત ઉત્તર કોરીયાની બહાર જોવા મળ્યા નથી. એટલે કે આટલા વરસોથી તે ઉત્તર કોરીયામાં કેદ છે.

   ઉત્તર કોરીયાની બહાર નથી જતા કિમ


   તાનાશાહ કિમ જોંગ છેલ્લા 17 વર્ષથી ઉત્તર કોરીયાની બહાર જ ગયા નથી. છેલ્લા સાત વર્ષથી તે કોઇ રાષ્ટ્રના અધ્યક્ષ કે પ્રમુખને મળ્યા નથી. અરે, તે ક્યારેય સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં પણ બોલવા માટે પણ ગયા નથી. તેને કોઇએ ક્યારેય ગ્લોબલ સમિટમાં નથી જોયા. દેશના વડા હોવા છતાં ક્યારેય કોઇ વિદેશ યાત્રા નથી કરી.

   આગળ વાંચો...તેની પાછળ શું છે રહસ્ય

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આખી દુનિયા અત્યારે રાહ જોઇ રહી છે 2018ના વર્ષની સૌથી મોટી રાજકીય ઘટનાની. મે મહિનામાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઉત્તર કોરીયાના માર્શલ કિંમ જોંગ ઉનની મુલાકાત થવાની છે. આ મુલાકાતમાં એવા બે જણા મળવાના છે કે જેઓ એકબીજાને પાડી દેવાની ધમકીઓ આપતા રહ્યા છે. આ મુલાકાત અગાઉ એક હકીકત જાણવા જેવી છે. છેલ્લા સાત વર્ષથી કિંમ જોંગ ઉત્તર કોરિયામાં સત્તા પર છે. પરંતુ આ સાત વર્ષ દરમિયાન તે ક્યારેય કોઇ દેશના વડાને નથી મળ્યા. છેલ્લા 17 વર્ષમાં કિમ જોંગ એકપણ વખત ઉત્તર કોરીયાની બહાર જોવા મળ્યા નથી. એટલે કે આટલા વરસોથી તે ઉત્તર કોરીયામાં કેદ છે.

   ઉત્તર કોરીયાની બહાર નથી જતા કિમ


   તાનાશાહ કિમ જોંગ છેલ્લા 17 વર્ષથી ઉત્તર કોરીયાની બહાર જ ગયા નથી. છેલ્લા સાત વર્ષથી તે કોઇ રાષ્ટ્રના અધ્યક્ષ કે પ્રમુખને મળ્યા નથી. અરે, તે ક્યારેય સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં પણ બોલવા માટે પણ ગયા નથી. તેને કોઇએ ક્યારેય ગ્લોબલ સમિટમાં નથી જોયા. દેશના વડા હોવા છતાં ક્યારેય કોઇ વિદેશ યાત્રા નથી કરી.

   આગળ વાંચો...તેની પાછળ શું છે રહસ્ય

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Latest Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Kim Jong never seen out of North Korea in last 17 years is a mystery
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top