ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Bhaskar Gyan» Worlds eight most hated job which may blow your mind

  દુનિયાની 8 સૌથી 'વાહિયાત' નોકરીઓ, જેવા-તેવાનું કામ નથી કે કરી શકે

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 09, 2018, 11:47 AM IST

  દુનિયાભરમાં એવા કેટલાયે પ્રોફેશન્સ છે જેના વિશે જાણશો તો કદાચ તમારી ખરાબ લાગતી નોકરી પસંદ આવવા લાગશે
  • બગલ સૂંઘવાની નોકરી
   +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બગલ સૂંઘવાની નોકરી

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયામાં એવા કેટલાયે કામ છે જે ઘણા જ ખતરનાક છે અથવા તો સૂગ ચડે એવા છે તેમ છતાં લોકો તેને પોતાનું રોજીંદુ કામ બનાવી લે છે. આવું કરવા પાછળનું કારણ એ છે કે તેના લીધે આ લોકો સારા એવા રૂપિયા કમાય છે. જો કે, આમાંથી કેટલાક કામોમાં ખતરો એટલો બધો છે કે લોકોનો જીવ પણ જઈ શકે છે અને તેમ છતાં લોકો તેને કરે છે. તેનું કારણ રૂપિયા અથવા તો રોમાન્ચ છે.

   તો આવો જાણીએ ડેઇલી મેલ અને ધ રીચેસ્ટ વેબસાઈટ તરફથી લિસ્ટેડ દુનિયાભરના આવા જ કેટલાક પ્રોફેશન્સ વિશે, જેને વાહિયાત ગણવામાં આવ્યા છે અને તેના વિશે જાણ્યા બાદ કદાચ તમને તમારી નોકરી સાથે વધુ પ્રેમ થઇ જાય...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયામાં એવા કેટલાયે કામ છે જે ઘણા જ ખતરનાક છે અથવા તો સૂગ ચડે એવા છે તેમ છતાં લોકો તેને પોતાનું રોજીંદુ કામ બનાવી લે છે. આવું કરવા પાછળનું કારણ એ છે કે તેના લીધે આ લોકો સારા એવા રૂપિયા કમાય છે. જો કે, આમાંથી કેટલાક કામોમાં ખતરો એટલો બધો છે કે લોકોનો જીવ પણ જઈ શકે છે અને તેમ છતાં લોકો તેને કરે છે. તેનું કારણ રૂપિયા અથવા તો રોમાન્ચ છે.

   તો આવો જાણીએ ડેઇલી મેલ અને ધ રીચેસ્ટ વેબસાઈટ તરફથી લિસ્ટેડ દુનિયાભરના આવા જ કેટલાક પ્રોફેશન્સ વિશે, જેને વાહિયાત ગણવામાં આવ્યા છે અને તેના વિશે જાણ્યા બાદ કદાચ તમને તમારી નોકરી સાથે વધુ પ્રેમ થઇ જાય...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયામાં એવા કેટલાયે કામ છે જે ઘણા જ ખતરનાક છે અથવા તો સૂગ ચડે એવા છે તેમ છતાં લોકો તેને પોતાનું રોજીંદુ કામ બનાવી લે છે. આવું કરવા પાછળનું કારણ એ છે કે તેના લીધે આ લોકો સારા એવા રૂપિયા કમાય છે. જો કે, આમાંથી કેટલાક કામોમાં ખતરો એટલો બધો છે કે લોકોનો જીવ પણ જઈ શકે છે અને તેમ છતાં લોકો તેને કરે છે. તેનું કારણ રૂપિયા અથવા તો રોમાન્ચ છે.

   તો આવો જાણીએ ડેઇલી મેલ અને ધ રીચેસ્ટ વેબસાઈટ તરફથી લિસ્ટેડ દુનિયાભરના આવા જ કેટલાક પ્રોફેશન્સ વિશે, જેને વાહિયાત ગણવામાં આવ્યા છે અને તેના વિશે જાણ્યા બાદ કદાચ તમને તમારી નોકરી સાથે વધુ પ્રેમ થઇ જાય...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયામાં એવા કેટલાયે કામ છે જે ઘણા જ ખતરનાક છે અથવા તો સૂગ ચડે એવા છે તેમ છતાં લોકો તેને પોતાનું રોજીંદુ કામ બનાવી લે છે. આવું કરવા પાછળનું કારણ એ છે કે તેના લીધે આ લોકો સારા એવા રૂપિયા કમાય છે. જો કે, આમાંથી કેટલાક કામોમાં ખતરો એટલો બધો છે કે લોકોનો જીવ પણ જઈ શકે છે અને તેમ છતાં લોકો તેને કરે છે. તેનું કારણ રૂપિયા અથવા તો રોમાન્ચ છે.

   તો આવો જાણીએ ડેઇલી મેલ અને ધ રીચેસ્ટ વેબસાઈટ તરફથી લિસ્ટેડ દુનિયાભરના આવા જ કેટલાક પ્રોફેશન્સ વિશે, જેને વાહિયાત ગણવામાં આવ્યા છે અને તેના વિશે જાણ્યા બાદ કદાચ તમને તમારી નોકરી સાથે વધુ પ્રેમ થઇ જાય...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયામાં એવા કેટલાયે કામ છે જે ઘણા જ ખતરનાક છે અથવા તો સૂગ ચડે એવા છે તેમ છતાં લોકો તેને પોતાનું રોજીંદુ કામ બનાવી લે છે. આવું કરવા પાછળનું કારણ એ છે કે તેના લીધે આ લોકો સારા એવા રૂપિયા કમાય છે. જો કે, આમાંથી કેટલાક કામોમાં ખતરો એટલો બધો છે કે લોકોનો જીવ પણ જઈ શકે છે અને તેમ છતાં લોકો તેને કરે છે. તેનું કારણ રૂપિયા અથવા તો રોમાન્ચ છે.

   તો આવો જાણીએ ડેઇલી મેલ અને ધ રીચેસ્ટ વેબસાઈટ તરફથી લિસ્ટેડ દુનિયાભરના આવા જ કેટલાક પ્રોફેશન્સ વિશે, જેને વાહિયાત ગણવામાં આવ્યા છે અને તેના વિશે જાણ્યા બાદ કદાચ તમને તમારી નોકરી સાથે વધુ પ્રેમ થઇ જાય...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયામાં એવા કેટલાયે કામ છે જે ઘણા જ ખતરનાક છે અથવા તો સૂગ ચડે એવા છે તેમ છતાં લોકો તેને પોતાનું રોજીંદુ કામ બનાવી લે છે. આવું કરવા પાછળનું કારણ એ છે કે તેના લીધે આ લોકો સારા એવા રૂપિયા કમાય છે. જો કે, આમાંથી કેટલાક કામોમાં ખતરો એટલો બધો છે કે લોકોનો જીવ પણ જઈ શકે છે અને તેમ છતાં લોકો તેને કરે છે. તેનું કારણ રૂપિયા અથવા તો રોમાન્ચ છે.

   તો આવો જાણીએ ડેઇલી મેલ અને ધ રીચેસ્ટ વેબસાઈટ તરફથી લિસ્ટેડ દુનિયાભરના આવા જ કેટલાક પ્રોફેશન્સ વિશે, જેને વાહિયાત ગણવામાં આવ્યા છે અને તેના વિશે જાણ્યા બાદ કદાચ તમને તમારી નોકરી સાથે વધુ પ્રેમ થઇ જાય...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયામાં એવા કેટલાયે કામ છે જે ઘણા જ ખતરનાક છે અથવા તો સૂગ ચડે એવા છે તેમ છતાં લોકો તેને પોતાનું રોજીંદુ કામ બનાવી લે છે. આવું કરવા પાછળનું કારણ એ છે કે તેના લીધે આ લોકો સારા એવા રૂપિયા કમાય છે. જો કે, આમાંથી કેટલાક કામોમાં ખતરો એટલો બધો છે કે લોકોનો જીવ પણ જઈ શકે છે અને તેમ છતાં લોકો તેને કરે છે. તેનું કારણ રૂપિયા અથવા તો રોમાન્ચ છે.

   તો આવો જાણીએ ડેઇલી મેલ અને ધ રીચેસ્ટ વેબસાઈટ તરફથી લિસ્ટેડ દુનિયાભરના આવા જ કેટલાક પ્રોફેશન્સ વિશે, જેને વાહિયાત ગણવામાં આવ્યા છે અને તેના વિશે જાણ્યા બાદ કદાચ તમને તમારી નોકરી સાથે વધુ પ્રેમ થઇ જાય...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયામાં એવા કેટલાયે કામ છે જે ઘણા જ ખતરનાક છે અથવા તો સૂગ ચડે એવા છે તેમ છતાં લોકો તેને પોતાનું રોજીંદુ કામ બનાવી લે છે. આવું કરવા પાછળનું કારણ એ છે કે તેના લીધે આ લોકો સારા એવા રૂપિયા કમાય છે. જો કે, આમાંથી કેટલાક કામોમાં ખતરો એટલો બધો છે કે લોકોનો જીવ પણ જઈ શકે છે અને તેમ છતાં લોકો તેને કરે છે. તેનું કારણ રૂપિયા અથવા તો રોમાન્ચ છે.

   તો આવો જાણીએ ડેઇલી મેલ અને ધ રીચેસ્ટ વેબસાઈટ તરફથી લિસ્ટેડ દુનિયાભરના આવા જ કેટલાક પ્રોફેશન્સ વિશે, જેને વાહિયાત ગણવામાં આવ્યા છે અને તેના વિશે જાણ્યા બાદ કદાચ તમને તમારી નોકરી સાથે વધુ પ્રેમ થઇ જાય...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Bhaskar Gyan Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Worlds eight most hated job which may blow your mind
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `