ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Bhaskar Gyan» What were the first words used for telephone conversation Interesting facts about phone

  ફોન પર બોલાયેલા સૌથી પહેલા શબ્દો શું હતા? જાણો સૌથી રોચક FACTS

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 02, 2018, 05:52 PM IST

  એક અંદાજ પ્રમાણે વિશ્વમાં કુલ 4.77 અબજ લોકો મોબાઈલ ફોનનો યુઝ કરી રહ્યા છે
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે એક વસ્તુ એવી છે કે જે માણસના જીવનમાં અનિવાર્ય બની ગઈ છે. આ વસ્તુ એટલે મોબાઈલ ફોન. એક અંદાજ પ્રમાણે વિશ્વમાં કુલ 4.77 અબજ લોકો મોબાઈલ ફોનનો યુઝ કરી રહ્યા છે. મોબાઈલ ફોનની વાત કરીએ તો ટેલિફોનને કેમ ભૂલી શકીએ.

   ટેલિફોનના શોધક એલેકઝાંડર ગ્રેહામ બેલનો 3 માર્ચના રોજ જન્મદિવસ છે. 10 માર્ચ, 1876ના રોજ અમેરિકાના બોસ્ટનમાં એલેકઝાંડરે તેના આસિસ્ટન્ટ વોટ્સન સાથે ટેલિફોન દ્વારા પહેલીવાર વાત કરી હતી. વર્ષ 1847માં સ્કોટલેન્ડના એડીનબર્ગમાં જન્મેલા એલેકઝાંડરને તેની શોધ માટે હંમેશા યાદ કરવામાં આવશે. એલેકઝાંડરની આ શોધથી કમ્યુનિકેશન ક્ષેત્રે સૌ પહેલા અમેરિકા-કેનેડા પછી આખા વિશ્વમાં ક્રાંતિ આવી હતી. તો આવો એલેકઝાંડરના જન્મદિવસ પર જાણીએ ટેલિફોન-મોબાઈલ સાથે જોડાયેલા રસપ્રદ ફેક્ટ્સ...

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જાણો ફોન વાતચીતની શરૂઆતમાં “Hello” પહેલા કયો શબ્દ યુઝ થતો હતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે એક વસ્તુ એવી છે કે જે માણસના જીવનમાં અનિવાર્ય બની ગઈ છે. આ વસ્તુ એટલે મોબાઈલ ફોન. એક અંદાજ પ્રમાણે વિશ્વમાં કુલ 4.77 અબજ લોકો મોબાઈલ ફોનનો યુઝ કરી રહ્યા છે. મોબાઈલ ફોનની વાત કરીએ તો ટેલિફોનને કેમ ભૂલી શકીએ.

   ટેલિફોનના શોધક એલેકઝાંડર ગ્રેહામ બેલનો 3 માર્ચના રોજ જન્મદિવસ છે. 10 માર્ચ, 1876ના રોજ અમેરિકાના બોસ્ટનમાં એલેકઝાંડરે તેના આસિસ્ટન્ટ વોટ્સન સાથે ટેલિફોન દ્વારા પહેલીવાર વાત કરી હતી. વર્ષ 1847માં સ્કોટલેન્ડના એડીનબર્ગમાં જન્મેલા એલેકઝાંડરને તેની શોધ માટે હંમેશા યાદ કરવામાં આવશે. એલેકઝાંડરની આ શોધથી કમ્યુનિકેશન ક્ષેત્રે સૌ પહેલા અમેરિકા-કેનેડા પછી આખા વિશ્વમાં ક્રાંતિ આવી હતી. તો આવો એલેકઝાંડરના જન્મદિવસ પર જાણીએ ટેલિફોન-મોબાઈલ સાથે જોડાયેલા રસપ્રદ ફેક્ટ્સ...

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જાણો ફોન વાતચીતની શરૂઆતમાં “Hello” પહેલા કયો શબ્દ યુઝ થતો હતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે એક વસ્તુ એવી છે કે જે માણસના જીવનમાં અનિવાર્ય બની ગઈ છે. આ વસ્તુ એટલે મોબાઈલ ફોન. એક અંદાજ પ્રમાણે વિશ્વમાં કુલ 4.77 અબજ લોકો મોબાઈલ ફોનનો યુઝ કરી રહ્યા છે. મોબાઈલ ફોનની વાત કરીએ તો ટેલિફોનને કેમ ભૂલી શકીએ.

   ટેલિફોનના શોધક એલેકઝાંડર ગ્રેહામ બેલનો 3 માર્ચના રોજ જન્મદિવસ છે. 10 માર્ચ, 1876ના રોજ અમેરિકાના બોસ્ટનમાં એલેકઝાંડરે તેના આસિસ્ટન્ટ વોટ્સન સાથે ટેલિફોન દ્વારા પહેલીવાર વાત કરી હતી. વર્ષ 1847માં સ્કોટલેન્ડના એડીનબર્ગમાં જન્મેલા એલેકઝાંડરને તેની શોધ માટે હંમેશા યાદ કરવામાં આવશે. એલેકઝાંડરની આ શોધથી કમ્યુનિકેશન ક્ષેત્રે સૌ પહેલા અમેરિકા-કેનેડા પછી આખા વિશ્વમાં ક્રાંતિ આવી હતી. તો આવો એલેકઝાંડરના જન્મદિવસ પર જાણીએ ટેલિફોન-મોબાઈલ સાથે જોડાયેલા રસપ્રદ ફેક્ટ્સ...

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જાણો ફોન વાતચીતની શરૂઆતમાં “Hello” પહેલા કયો શબ્દ યુઝ થતો હતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે એક વસ્તુ એવી છે કે જે માણસના જીવનમાં અનિવાર્ય બની ગઈ છે. આ વસ્તુ એટલે મોબાઈલ ફોન. એક અંદાજ પ્રમાણે વિશ્વમાં કુલ 4.77 અબજ લોકો મોબાઈલ ફોનનો યુઝ કરી રહ્યા છે. મોબાઈલ ફોનની વાત કરીએ તો ટેલિફોનને કેમ ભૂલી શકીએ.

   ટેલિફોનના શોધક એલેકઝાંડર ગ્રેહામ બેલનો 3 માર્ચના રોજ જન્મદિવસ છે. 10 માર્ચ, 1876ના રોજ અમેરિકાના બોસ્ટનમાં એલેકઝાંડરે તેના આસિસ્ટન્ટ વોટ્સન સાથે ટેલિફોન દ્વારા પહેલીવાર વાત કરી હતી. વર્ષ 1847માં સ્કોટલેન્ડના એડીનબર્ગમાં જન્મેલા એલેકઝાંડરને તેની શોધ માટે હંમેશા યાદ કરવામાં આવશે. એલેકઝાંડરની આ શોધથી કમ્યુનિકેશન ક્ષેત્રે સૌ પહેલા અમેરિકા-કેનેડા પછી આખા વિશ્વમાં ક્રાંતિ આવી હતી. તો આવો એલેકઝાંડરના જન્મદિવસ પર જાણીએ ટેલિફોન-મોબાઈલ સાથે જોડાયેલા રસપ્રદ ફેક્ટ્સ...

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જાણો ફોન વાતચીતની શરૂઆતમાં “Hello” પહેલા કયો શબ્દ યુઝ થતો હતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે એક વસ્તુ એવી છે કે જે માણસના જીવનમાં અનિવાર્ય બની ગઈ છે. આ વસ્તુ એટલે મોબાઈલ ફોન. એક અંદાજ પ્રમાણે વિશ્વમાં કુલ 4.77 અબજ લોકો મોબાઈલ ફોનનો યુઝ કરી રહ્યા છે. મોબાઈલ ફોનની વાત કરીએ તો ટેલિફોનને કેમ ભૂલી શકીએ.

   ટેલિફોનના શોધક એલેકઝાંડર ગ્રેહામ બેલનો 3 માર્ચના રોજ જન્મદિવસ છે. 10 માર્ચ, 1876ના રોજ અમેરિકાના બોસ્ટનમાં એલેકઝાંડરે તેના આસિસ્ટન્ટ વોટ્સન સાથે ટેલિફોન દ્વારા પહેલીવાર વાત કરી હતી. વર્ષ 1847માં સ્કોટલેન્ડના એડીનબર્ગમાં જન્મેલા એલેકઝાંડરને તેની શોધ માટે હંમેશા યાદ કરવામાં આવશે. એલેકઝાંડરની આ શોધથી કમ્યુનિકેશન ક્ષેત્રે સૌ પહેલા અમેરિકા-કેનેડા પછી આખા વિશ્વમાં ક્રાંતિ આવી હતી. તો આવો એલેકઝાંડરના જન્મદિવસ પર જાણીએ ટેલિફોન-મોબાઈલ સાથે જોડાયેલા રસપ્રદ ફેક્ટ્સ...

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જાણો ફોન વાતચીતની શરૂઆતમાં “Hello” પહેલા કયો શબ્દ યુઝ થતો હતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે એક વસ્તુ એવી છે કે જે માણસના જીવનમાં અનિવાર્ય બની ગઈ છે. આ વસ્તુ એટલે મોબાઈલ ફોન. એક અંદાજ પ્રમાણે વિશ્વમાં કુલ 4.77 અબજ લોકો મોબાઈલ ફોનનો યુઝ કરી રહ્યા છે. મોબાઈલ ફોનની વાત કરીએ તો ટેલિફોનને કેમ ભૂલી શકીએ.

   ટેલિફોનના શોધક એલેકઝાંડર ગ્રેહામ બેલનો 3 માર્ચના રોજ જન્મદિવસ છે. 10 માર્ચ, 1876ના રોજ અમેરિકાના બોસ્ટનમાં એલેકઝાંડરે તેના આસિસ્ટન્ટ વોટ્સન સાથે ટેલિફોન દ્વારા પહેલીવાર વાત કરી હતી. વર્ષ 1847માં સ્કોટલેન્ડના એડીનબર્ગમાં જન્મેલા એલેકઝાંડરને તેની શોધ માટે હંમેશા યાદ કરવામાં આવશે. એલેકઝાંડરની આ શોધથી કમ્યુનિકેશન ક્ષેત્રે સૌ પહેલા અમેરિકા-કેનેડા પછી આખા વિશ્વમાં ક્રાંતિ આવી હતી. તો આવો એલેકઝાંડરના જન્મદિવસ પર જાણીએ ટેલિફોન-મોબાઈલ સાથે જોડાયેલા રસપ્રદ ફેક્ટ્સ...

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જાણો ફોન વાતચીતની શરૂઆતમાં “Hello” પહેલા કયો શબ્દ યુઝ થતો હતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે એક વસ્તુ એવી છે કે જે માણસના જીવનમાં અનિવાર્ય બની ગઈ છે. આ વસ્તુ એટલે મોબાઈલ ફોન. એક અંદાજ પ્રમાણે વિશ્વમાં કુલ 4.77 અબજ લોકો મોબાઈલ ફોનનો યુઝ કરી રહ્યા છે. મોબાઈલ ફોનની વાત કરીએ તો ટેલિફોનને કેમ ભૂલી શકીએ.

   ટેલિફોનના શોધક એલેકઝાંડર ગ્રેહામ બેલનો 3 માર્ચના રોજ જન્મદિવસ છે. 10 માર્ચ, 1876ના રોજ અમેરિકાના બોસ્ટનમાં એલેકઝાંડરે તેના આસિસ્ટન્ટ વોટ્સન સાથે ટેલિફોન દ્વારા પહેલીવાર વાત કરી હતી. વર્ષ 1847માં સ્કોટલેન્ડના એડીનબર્ગમાં જન્મેલા એલેકઝાંડરને તેની શોધ માટે હંમેશા યાદ કરવામાં આવશે. એલેકઝાંડરની આ શોધથી કમ્યુનિકેશન ક્ષેત્રે સૌ પહેલા અમેરિકા-કેનેડા પછી આખા વિશ્વમાં ક્રાંતિ આવી હતી. તો આવો એલેકઝાંડરના જન્મદિવસ પર જાણીએ ટેલિફોન-મોબાઈલ સાથે જોડાયેલા રસપ્રદ ફેક્ટ્સ...

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જાણો ફોન વાતચીતની શરૂઆતમાં “Hello” પહેલા કયો શબ્દ યુઝ થતો હતો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Bhaskar Gyan Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: What were the first words used for telephone conversation Interesting facts about phone
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `