ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Bhaskar Gyan» ક્યારેય નહીં ડૂબનારા જહાજનું 3 કલાકમાં આ રીતે થઇ ગયેલું THE END | Titanic Ship The End in just three hours

  ક્યારેય નહીં ડૂબનારા જહાજનું 3 કલાકમાં આ રીતે થઇ ગયેલું THE END, જોઈ લો PHOTOS

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 14, 2018, 05:52 PM IST

  અમે આપને જણાવી દઇએ કે ટાઇટેનિકના અમેઝિંગ ફેક્ટસ અને ફોટોઝ, જે ભાગ્યે જ કોઈએ જોયા હશે
  • અનેક લોકોનું માનવું છે કે ફક્ત 15 મિનિટમાં ટાઇટેનિક જહાજ પાણીની સપાટી પરથી નીચે તળિયામાં જતું રહ્યું
   +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અનેક લોકોનું માનવું છે કે ફક્ત 15 મિનિટમાં ટાઇટેનિક જહાજ પાણીની સપાટી પરથી નીચે તળિયામાં જતું રહ્યું

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પોતાના સમયમાં ટાઇટેનિક સૌથી મોટું શિપ હતું જેના વિશે એવો દાવો કરાયો હતો કે,તે ક્યારેય ડૂબી શકતું નથી. પણ પછી થયું એવું કે આ શિપ 15 એપ્રિલ 1912ના એક આઇસબર્ગથી ટકરાઇને ફક્ત 3 કલાકમાં ડૂબી ગયું, એ પણ 12 હજાર ફીટ નીચે એટલાંટિક મહાસાગરમાં. રાબર્ટ બેલાર્ડે તેના અવશેષોને પછી રિ-ડિસ્કવર કર્યા હતા. અનેક વર્ષો બાદ આ શિપના દર્દનાક ફોટો 1997માં આવી અને Titanic મૂવી આવી.


   જાણો, ટાઇટેનિકના અમેઝિંગ ફેક્ટસ અને ફોટોઝ....

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પોતાના સમયમાં ટાઇટેનિક સૌથી મોટું શિપ હતું જેના વિશે એવો દાવો કરાયો હતો કે,તે ક્યારેય ડૂબી શકતું નથી. પણ પછી થયું એવું કે આ શિપ 15 એપ્રિલ 1912ના એક આઇસબર્ગથી ટકરાઇને ફક્ત 3 કલાકમાં ડૂબી ગયું, એ પણ 12 હજાર ફીટ નીચે એટલાંટિક મહાસાગરમાં. રાબર્ટ બેલાર્ડે તેના અવશેષોને પછી રિ-ડિસ્કવર કર્યા હતા. અનેક વર્ષો બાદ આ શિપના દર્દનાક ફોટો 1997માં આવી અને Titanic મૂવી આવી.


   જાણો, ટાઇટેનિકના અમેઝિંગ ફેક્ટસ અને ફોટોઝ....

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પોતાના સમયમાં ટાઇટેનિક સૌથી મોટું શિપ હતું જેના વિશે એવો દાવો કરાયો હતો કે,તે ક્યારેય ડૂબી શકતું નથી. પણ પછી થયું એવું કે આ શિપ 15 એપ્રિલ 1912ના એક આઇસબર્ગથી ટકરાઇને ફક્ત 3 કલાકમાં ડૂબી ગયું, એ પણ 12 હજાર ફીટ નીચે એટલાંટિક મહાસાગરમાં. રાબર્ટ બેલાર્ડે તેના અવશેષોને પછી રિ-ડિસ્કવર કર્યા હતા. અનેક વર્ષો બાદ આ શિપના દર્દનાક ફોટો 1997માં આવી અને Titanic મૂવી આવી.


   જાણો, ટાઇટેનિકના અમેઝિંગ ફેક્ટસ અને ફોટોઝ....

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પોતાના સમયમાં ટાઇટેનિક સૌથી મોટું શિપ હતું જેના વિશે એવો દાવો કરાયો હતો કે,તે ક્યારેય ડૂબી શકતું નથી. પણ પછી થયું એવું કે આ શિપ 15 એપ્રિલ 1912ના એક આઇસબર્ગથી ટકરાઇને ફક્ત 3 કલાકમાં ડૂબી ગયું, એ પણ 12 હજાર ફીટ નીચે એટલાંટિક મહાસાગરમાં. રાબર્ટ બેલાર્ડે તેના અવશેષોને પછી રિ-ડિસ્કવર કર્યા હતા. અનેક વર્ષો બાદ આ શિપના દર્દનાક ફોટો 1997માં આવી અને Titanic મૂવી આવી.


   જાણો, ટાઇટેનિકના અમેઝિંગ ફેક્ટસ અને ફોટોઝ....

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પોતાના સમયમાં ટાઇટેનિક સૌથી મોટું શિપ હતું જેના વિશે એવો દાવો કરાયો હતો કે,તે ક્યારેય ડૂબી શકતું નથી. પણ પછી થયું એવું કે આ શિપ 15 એપ્રિલ 1912ના એક આઇસબર્ગથી ટકરાઇને ફક્ત 3 કલાકમાં ડૂબી ગયું, એ પણ 12 હજાર ફીટ નીચે એટલાંટિક મહાસાગરમાં. રાબર્ટ બેલાર્ડે તેના અવશેષોને પછી રિ-ડિસ્કવર કર્યા હતા. અનેક વર્ષો બાદ આ શિપના દર્દનાક ફોટો 1997માં આવી અને Titanic મૂવી આવી.


   જાણો, ટાઇટેનિકના અમેઝિંગ ફેક્ટસ અને ફોટોઝ....

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પોતાના સમયમાં ટાઇટેનિક સૌથી મોટું શિપ હતું જેના વિશે એવો દાવો કરાયો હતો કે,તે ક્યારેય ડૂબી શકતું નથી. પણ પછી થયું એવું કે આ શિપ 15 એપ્રિલ 1912ના એક આઇસબર્ગથી ટકરાઇને ફક્ત 3 કલાકમાં ડૂબી ગયું, એ પણ 12 હજાર ફીટ નીચે એટલાંટિક મહાસાગરમાં. રાબર્ટ બેલાર્ડે તેના અવશેષોને પછી રિ-ડિસ્કવર કર્યા હતા. અનેક વર્ષો બાદ આ શિપના દર્દનાક ફોટો 1997માં આવી અને Titanic મૂવી આવી.


   જાણો, ટાઇટેનિકના અમેઝિંગ ફેક્ટસ અને ફોટોઝ....

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પોતાના સમયમાં ટાઇટેનિક સૌથી મોટું શિપ હતું જેના વિશે એવો દાવો કરાયો હતો કે,તે ક્યારેય ડૂબી શકતું નથી. પણ પછી થયું એવું કે આ શિપ 15 એપ્રિલ 1912ના એક આઇસબર્ગથી ટકરાઇને ફક્ત 3 કલાકમાં ડૂબી ગયું, એ પણ 12 હજાર ફીટ નીચે એટલાંટિક મહાસાગરમાં. રાબર્ટ બેલાર્ડે તેના અવશેષોને પછી રિ-ડિસ્કવર કર્યા હતા. અનેક વર્ષો બાદ આ શિપના દર્દનાક ફોટો 1997માં આવી અને Titanic મૂવી આવી.


   જાણો, ટાઇટેનિકના અમેઝિંગ ફેક્ટસ અને ફોટોઝ....

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પોતાના સમયમાં ટાઇટેનિક સૌથી મોટું શિપ હતું જેના વિશે એવો દાવો કરાયો હતો કે,તે ક્યારેય ડૂબી શકતું નથી. પણ પછી થયું એવું કે આ શિપ 15 એપ્રિલ 1912ના એક આઇસબર્ગથી ટકરાઇને ફક્ત 3 કલાકમાં ડૂબી ગયું, એ પણ 12 હજાર ફીટ નીચે એટલાંટિક મહાસાગરમાં. રાબર્ટ બેલાર્ડે તેના અવશેષોને પછી રિ-ડિસ્કવર કર્યા હતા. અનેક વર્ષો બાદ આ શિપના દર્દનાક ફોટો 1997માં આવી અને Titanic મૂવી આવી.


   જાણો, ટાઇટેનિકના અમેઝિંગ ફેક્ટસ અને ફોટોઝ....

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પોતાના સમયમાં ટાઇટેનિક સૌથી મોટું શિપ હતું જેના વિશે એવો દાવો કરાયો હતો કે,તે ક્યારેય ડૂબી શકતું નથી. પણ પછી થયું એવું કે આ શિપ 15 એપ્રિલ 1912ના એક આઇસબર્ગથી ટકરાઇને ફક્ત 3 કલાકમાં ડૂબી ગયું, એ પણ 12 હજાર ફીટ નીચે એટલાંટિક મહાસાગરમાં. રાબર્ટ બેલાર્ડે તેના અવશેષોને પછી રિ-ડિસ્કવર કર્યા હતા. અનેક વર્ષો બાદ આ શિપના દર્દનાક ફોટો 1997માં આવી અને Titanic મૂવી આવી.


   જાણો, ટાઇટેનિકના અમેઝિંગ ફેક્ટસ અને ફોટોઝ....

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પોતાના સમયમાં ટાઇટેનિક સૌથી મોટું શિપ હતું જેના વિશે એવો દાવો કરાયો હતો કે,તે ક્યારેય ડૂબી શકતું નથી. પણ પછી થયું એવું કે આ શિપ 15 એપ્રિલ 1912ના એક આઇસબર્ગથી ટકરાઇને ફક્ત 3 કલાકમાં ડૂબી ગયું, એ પણ 12 હજાર ફીટ નીચે એટલાંટિક મહાસાગરમાં. રાબર્ટ બેલાર્ડે તેના અવશેષોને પછી રિ-ડિસ્કવર કર્યા હતા. અનેક વર્ષો બાદ આ શિપના દર્દનાક ફોટો 1997માં આવી અને Titanic મૂવી આવી.


   જાણો, ટાઇટેનિકના અમેઝિંગ ફેક્ટસ અને ફોટોઝ....

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પોતાના સમયમાં ટાઇટેનિક સૌથી મોટું શિપ હતું જેના વિશે એવો દાવો કરાયો હતો કે,તે ક્યારેય ડૂબી શકતું નથી. પણ પછી થયું એવું કે આ શિપ 15 એપ્રિલ 1912ના એક આઇસબર્ગથી ટકરાઇને ફક્ત 3 કલાકમાં ડૂબી ગયું, એ પણ 12 હજાર ફીટ નીચે એટલાંટિક મહાસાગરમાં. રાબર્ટ બેલાર્ડે તેના અવશેષોને પછી રિ-ડિસ્કવર કર્યા હતા. અનેક વર્ષો બાદ આ શિપના દર્દનાક ફોટો 1997માં આવી અને Titanic મૂવી આવી.


   જાણો, ટાઇટેનિકના અમેઝિંગ ફેક્ટસ અને ફોટોઝ....

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પોતાના સમયમાં ટાઇટેનિક સૌથી મોટું શિપ હતું જેના વિશે એવો દાવો કરાયો હતો કે,તે ક્યારેય ડૂબી શકતું નથી. પણ પછી થયું એવું કે આ શિપ 15 એપ્રિલ 1912ના એક આઇસબર્ગથી ટકરાઇને ફક્ત 3 કલાકમાં ડૂબી ગયું, એ પણ 12 હજાર ફીટ નીચે એટલાંટિક મહાસાગરમાં. રાબર્ટ બેલાર્ડે તેના અવશેષોને પછી રિ-ડિસ્કવર કર્યા હતા. અનેક વર્ષો બાદ આ શિપના દર્દનાક ફોટો 1997માં આવી અને Titanic મૂવી આવી.


   જાણો, ટાઇટેનિકના અમેઝિંગ ફેક્ટસ અને ફોટોઝ....

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પોતાના સમયમાં ટાઇટેનિક સૌથી મોટું શિપ હતું જેના વિશે એવો દાવો કરાયો હતો કે,તે ક્યારેય ડૂબી શકતું નથી. પણ પછી થયું એવું કે આ શિપ 15 એપ્રિલ 1912ના એક આઇસબર્ગથી ટકરાઇને ફક્ત 3 કલાકમાં ડૂબી ગયું, એ પણ 12 હજાર ફીટ નીચે એટલાંટિક મહાસાગરમાં. રાબર્ટ બેલાર્ડે તેના અવશેષોને પછી રિ-ડિસ્કવર કર્યા હતા. અનેક વર્ષો બાદ આ શિપના દર્દનાક ફોટો 1997માં આવી અને Titanic મૂવી આવી.


   જાણો, ટાઇટેનિકના અમેઝિંગ ફેક્ટસ અને ફોટોઝ....

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પોતાના સમયમાં ટાઇટેનિક સૌથી મોટું શિપ હતું જેના વિશે એવો દાવો કરાયો હતો કે,તે ક્યારેય ડૂબી શકતું નથી. પણ પછી થયું એવું કે આ શિપ 15 એપ્રિલ 1912ના એક આઇસબર્ગથી ટકરાઇને ફક્ત 3 કલાકમાં ડૂબી ગયું, એ પણ 12 હજાર ફીટ નીચે એટલાંટિક મહાસાગરમાં. રાબર્ટ બેલાર્ડે તેના અવશેષોને પછી રિ-ડિસ્કવર કર્યા હતા. અનેક વર્ષો બાદ આ શિપના દર્દનાક ફોટો 1997માં આવી અને Titanic મૂવી આવી.


   જાણો, ટાઇટેનિકના અમેઝિંગ ફેક્ટસ અને ફોટોઝ....

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પોતાના સમયમાં ટાઇટેનિક સૌથી મોટું શિપ હતું જેના વિશે એવો દાવો કરાયો હતો કે,તે ક્યારેય ડૂબી શકતું નથી. પણ પછી થયું એવું કે આ શિપ 15 એપ્રિલ 1912ના એક આઇસબર્ગથી ટકરાઇને ફક્ત 3 કલાકમાં ડૂબી ગયું, એ પણ 12 હજાર ફીટ નીચે એટલાંટિક મહાસાગરમાં. રાબર્ટ બેલાર્ડે તેના અવશેષોને પછી રિ-ડિસ્કવર કર્યા હતા. અનેક વર્ષો બાદ આ શિપના દર્દનાક ફોટો 1997માં આવી અને Titanic મૂવી આવી.


   જાણો, ટાઇટેનિકના અમેઝિંગ ફેક્ટસ અને ફોટોઝ....

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પોતાના સમયમાં ટાઇટેનિક સૌથી મોટું શિપ હતું જેના વિશે એવો દાવો કરાયો હતો કે,તે ક્યારેય ડૂબી શકતું નથી. પણ પછી થયું એવું કે આ શિપ 15 એપ્રિલ 1912ના એક આઇસબર્ગથી ટકરાઇને ફક્ત 3 કલાકમાં ડૂબી ગયું, એ પણ 12 હજાર ફીટ નીચે એટલાંટિક મહાસાગરમાં. રાબર્ટ બેલાર્ડે તેના અવશેષોને પછી રિ-ડિસ્કવર કર્યા હતા. અનેક વર્ષો બાદ આ શિપના દર્દનાક ફોટો 1997માં આવી અને Titanic મૂવી આવી.


   જાણો, ટાઇટેનિકના અમેઝિંગ ફેક્ટસ અને ફોટોઝ....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Bhaskar Gyan Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: ક્યારેય નહીં ડૂબનારા જહાજનું 3 કલાકમાં આ રીતે થઇ ગયેલું THE END | Titanic Ship The End in just three hours
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top