ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Bhaskar Gyan» These are the five hottest places on the earth

  માણસ જીવી જ ન શકે એવી 5 સૌથી ગરમ જગ્યા, એશિયાની આ જગ્યાનો પણ સમાવેશ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 02, 2018, 01:04 PM IST

  2003 થી 2009ની વચ્ચે કરાયેલા સેટેલાઇટ માપદંડ પરથી અહીં સૌથી વધુ તાપમાન 70.7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધવામાં આવ્યું હતું
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ગરમીની શરૂઆત થઇ ચુકી છે અને ધીમે-ધીમે તે આગળ જ વધતી જાય છે. અહીં તો હાલત સ્થિર છે પણ દુનિયામાં એવી કેટલીક જગ્યાઓ છે જે ભયંકર ગરમી માટે પ્રખ્યાત છે. આમાંથી કેટલીક જગ્યાઓએ તો પારો 70 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી જાય છે. જેમાં માણસ તો શું જાનવરનું પણ જીવતા રહેવું મુશ્કેલ છે. અહીં આપણે દુનિયાની એવી જ પાંચ જગ્યાઓ વિશે બતાવી રહ્યા છીએ.

   દસ્ત એ લૂટ, ઈરાન
   આ રણ વિસ્તારને ધરતીની સૌથી ગરમ જગ્યામાંથી એક માનવામાં આવે છે. 2003 થી 2009ની વચ્ચે કરાયેલા સેટેલાઇટ માપદંડ પરથી અહીં સૌથી વધુ તાપમાન 70.7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધવામાં આવ્યું હતું. ચિલીના અટાકામા ડેઝર્ટ સાથે દસ્ત એ લૂટને દુનિયાની સૌથી સૂકી જગ્યાનું ટાઇટલ મળી ચૂક્યું છે. તેના સેન્ટ્રલ એરિયા સમેત એક મોટા ભાગમાં એક નાનું જીવ પણ જીવતું ના રહી શકે. અહીં સુધી કે બેક્ટેરિયા પણ નથી બચી શકતા.

   આગળની સ્લાઇડમાં જાણો આવી જ બાકીની 4 જગ્યાઓ વિશે...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ગરમીની શરૂઆત થઇ ચુકી છે અને ધીમે-ધીમે તે આગળ જ વધતી જાય છે. અહીં તો હાલત સ્થિર છે પણ દુનિયામાં એવી કેટલીક જગ્યાઓ છે જે ભયંકર ગરમી માટે પ્રખ્યાત છે. આમાંથી કેટલીક જગ્યાઓએ તો પારો 70 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી જાય છે. જેમાં માણસ તો શું જાનવરનું પણ જીવતા રહેવું મુશ્કેલ છે. અહીં આપણે દુનિયાની એવી જ પાંચ જગ્યાઓ વિશે બતાવી રહ્યા છીએ.

   દસ્ત એ લૂટ, ઈરાન
   આ રણ વિસ્તારને ધરતીની સૌથી ગરમ જગ્યામાંથી એક માનવામાં આવે છે. 2003 થી 2009ની વચ્ચે કરાયેલા સેટેલાઇટ માપદંડ પરથી અહીં સૌથી વધુ તાપમાન 70.7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધવામાં આવ્યું હતું. ચિલીના અટાકામા ડેઝર્ટ સાથે દસ્ત એ લૂટને દુનિયાની સૌથી સૂકી જગ્યાનું ટાઇટલ મળી ચૂક્યું છે. તેના સેન્ટ્રલ એરિયા સમેત એક મોટા ભાગમાં એક નાનું જીવ પણ જીવતું ના રહી શકે. અહીં સુધી કે બેક્ટેરિયા પણ નથી બચી શકતા.

   આગળની સ્લાઇડમાં જાણો આવી જ બાકીની 4 જગ્યાઓ વિશે...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ગરમીની શરૂઆત થઇ ચુકી છે અને ધીમે-ધીમે તે આગળ જ વધતી જાય છે. અહીં તો હાલત સ્થિર છે પણ દુનિયામાં એવી કેટલીક જગ્યાઓ છે જે ભયંકર ગરમી માટે પ્રખ્યાત છે. આમાંથી કેટલીક જગ્યાઓએ તો પારો 70 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી જાય છે. જેમાં માણસ તો શું જાનવરનું પણ જીવતા રહેવું મુશ્કેલ છે. અહીં આપણે દુનિયાની એવી જ પાંચ જગ્યાઓ વિશે બતાવી રહ્યા છીએ.

   દસ્ત એ લૂટ, ઈરાન
   આ રણ વિસ્તારને ધરતીની સૌથી ગરમ જગ્યામાંથી એક માનવામાં આવે છે. 2003 થી 2009ની વચ્ચે કરાયેલા સેટેલાઇટ માપદંડ પરથી અહીં સૌથી વધુ તાપમાન 70.7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધવામાં આવ્યું હતું. ચિલીના અટાકામા ડેઝર્ટ સાથે દસ્ત એ લૂટને દુનિયાની સૌથી સૂકી જગ્યાનું ટાઇટલ મળી ચૂક્યું છે. તેના સેન્ટ્રલ એરિયા સમેત એક મોટા ભાગમાં એક નાનું જીવ પણ જીવતું ના રહી શકે. અહીં સુધી કે બેક્ટેરિયા પણ નથી બચી શકતા.

   આગળની સ્લાઇડમાં જાણો આવી જ બાકીની 4 જગ્યાઓ વિશે...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ગરમીની શરૂઆત થઇ ચુકી છે અને ધીમે-ધીમે તે આગળ જ વધતી જાય છે. અહીં તો હાલત સ્થિર છે પણ દુનિયામાં એવી કેટલીક જગ્યાઓ છે જે ભયંકર ગરમી માટે પ્રખ્યાત છે. આમાંથી કેટલીક જગ્યાઓએ તો પારો 70 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી જાય છે. જેમાં માણસ તો શું જાનવરનું પણ જીવતા રહેવું મુશ્કેલ છે. અહીં આપણે દુનિયાની એવી જ પાંચ જગ્યાઓ વિશે બતાવી રહ્યા છીએ.

   દસ્ત એ લૂટ, ઈરાન
   આ રણ વિસ્તારને ધરતીની સૌથી ગરમ જગ્યામાંથી એક માનવામાં આવે છે. 2003 થી 2009ની વચ્ચે કરાયેલા સેટેલાઇટ માપદંડ પરથી અહીં સૌથી વધુ તાપમાન 70.7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધવામાં આવ્યું હતું. ચિલીના અટાકામા ડેઝર્ટ સાથે દસ્ત એ લૂટને દુનિયાની સૌથી સૂકી જગ્યાનું ટાઇટલ મળી ચૂક્યું છે. તેના સેન્ટ્રલ એરિયા સમેત એક મોટા ભાગમાં એક નાનું જીવ પણ જીવતું ના રહી શકે. અહીં સુધી કે બેક્ટેરિયા પણ નથી બચી શકતા.

   આગળની સ્લાઇડમાં જાણો આવી જ બાકીની 4 જગ્યાઓ વિશે...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ગરમીની શરૂઆત થઇ ચુકી છે અને ધીમે-ધીમે તે આગળ જ વધતી જાય છે. અહીં તો હાલત સ્થિર છે પણ દુનિયામાં એવી કેટલીક જગ્યાઓ છે જે ભયંકર ગરમી માટે પ્રખ્યાત છે. આમાંથી કેટલીક જગ્યાઓએ તો પારો 70 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી જાય છે. જેમાં માણસ તો શું જાનવરનું પણ જીવતા રહેવું મુશ્કેલ છે. અહીં આપણે દુનિયાની એવી જ પાંચ જગ્યાઓ વિશે બતાવી રહ્યા છીએ.

   દસ્ત એ લૂટ, ઈરાન
   આ રણ વિસ્તારને ધરતીની સૌથી ગરમ જગ્યામાંથી એક માનવામાં આવે છે. 2003 થી 2009ની વચ્ચે કરાયેલા સેટેલાઇટ માપદંડ પરથી અહીં સૌથી વધુ તાપમાન 70.7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધવામાં આવ્યું હતું. ચિલીના અટાકામા ડેઝર્ટ સાથે દસ્ત એ લૂટને દુનિયાની સૌથી સૂકી જગ્યાનું ટાઇટલ મળી ચૂક્યું છે. તેના સેન્ટ્રલ એરિયા સમેત એક મોટા ભાગમાં એક નાનું જીવ પણ જીવતું ના રહી શકે. અહીં સુધી કે બેક્ટેરિયા પણ નથી બચી શકતા.

   આગળની સ્લાઇડમાં જાણો આવી જ બાકીની 4 જગ્યાઓ વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Bhaskar Gyan Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: These are the five hottest places on the earth
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top