ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Bhaskar Gyan» Japan navy appointed woman for the first time to do this job

  અહીં પહેલીવાર સેનામાં મહિલાને મળી આ જવાબદારી, ભારતમાં પણ નથી થયું આવું

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 09, 2018, 10:23 AM IST

  44 વર્ષની રિયોકોને સ્ક્વોડન બનાવાયા બાદ કહ્યું, હું એવું નથી માનતી કે મહિલા કે પુરુષ હોવાથી કોઈ ખાસ ફેરફાર પડે છે
  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જાપાને વોરશીપ આઇસુમો પર પહેલીવાર મહિલા ઓફિસરને શિપની કમાન્ડ આપવામાં આવી છે. અહીં જે વોરશીપ પર લેડી ઓફિસર રિયોકોને ડ્યુટી સોંપવામાં આવી છે તે એક હેલીકૉપટર કેરિયર છે. રિયોંકો પાસે ચાર શિપ સાથે 1000 કમ્બાઇન્ડ ક્રૂની કમાન્ડ છે. મહિલાને સ્ક્વોડન લીડર બનાવવા પાછળ જાપાનનો હેતુ વધુમાં વધુ મહિલાઓને સેનામાં સામેલ કરવા અને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.

   - રિયોંકો વોરશીપમાં 1000 ક્રૂને કમાન્ડ કરશે, જેમાં માત્ર 30 મહિલાઓ છે. આ ક્રૂ જાપાનની પહેલી એસ્કોર્ટ ડિવિઝન મેરિટાઇમ સેલ્ફ ડિફેન્સ ફોર્સનો ભાગ છે
   - 44 વર્ષની રિયોકોને સ્ક્વોડન બનાવાયા બાદ કહ્યું, હું એવું નથી માનતી કે મહિલા કે પુરુષ હોવાથી કોઈ ખાસ ફેરફાર પડે છે
   - ટોક્યો પાસે યોકોહાલા શિપયાર્ડમાં ઉભેલા વોરશીપ આઇસુમો પર કમાન્ડ સેરેમની યોજાઈ, જેમાં સવારી કરતા 400 સૈલર્સ વચ્ચે રિયોકોએ આ વાત કહી.
   - નેવીએ 10 વર્ષ પહેલા વોરશીપમાં મહિલાઓની નિયુક્તિ માટે બનાવેલા અમુક નિયમો ખતમ કરી દીધા છે. જો કે સબમરીનમાં હજુ પણ મહિલાઓની નિયુક્તિ મંજૂર કરવામાં આવી નથી.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને આવી જ કેટલીક મહિલાઓની સફળતા વિશે જાણો...

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જાપાને વોરશીપ આઇસુમો પર પહેલીવાર મહિલા ઓફિસરને શિપની કમાન્ડ આપવામાં આવી છે. અહીં જે વોરશીપ પર લેડી ઓફિસર રિયોકોને ડ્યુટી સોંપવામાં આવી છે તે એક હેલીકૉપટર કેરિયર છે. રિયોંકો પાસે ચાર શિપ સાથે 1000 કમ્બાઇન્ડ ક્રૂની કમાન્ડ છે. મહિલાને સ્ક્વોડન લીડર બનાવવા પાછળ જાપાનનો હેતુ વધુમાં વધુ મહિલાઓને સેનામાં સામેલ કરવા અને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.

   - રિયોંકો વોરશીપમાં 1000 ક્રૂને કમાન્ડ કરશે, જેમાં માત્ર 30 મહિલાઓ છે. આ ક્રૂ જાપાનની પહેલી એસ્કોર્ટ ડિવિઝન મેરિટાઇમ સેલ્ફ ડિફેન્સ ફોર્સનો ભાગ છે
   - 44 વર્ષની રિયોકોને સ્ક્વોડન બનાવાયા બાદ કહ્યું, હું એવું નથી માનતી કે મહિલા કે પુરુષ હોવાથી કોઈ ખાસ ફેરફાર પડે છે
   - ટોક્યો પાસે યોકોહાલા શિપયાર્ડમાં ઉભેલા વોરશીપ આઇસુમો પર કમાન્ડ સેરેમની યોજાઈ, જેમાં સવારી કરતા 400 સૈલર્સ વચ્ચે રિયોકોએ આ વાત કહી.
   - નેવીએ 10 વર્ષ પહેલા વોરશીપમાં મહિલાઓની નિયુક્તિ માટે બનાવેલા અમુક નિયમો ખતમ કરી દીધા છે. જો કે સબમરીનમાં હજુ પણ મહિલાઓની નિયુક્તિ મંજૂર કરવામાં આવી નથી.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને આવી જ કેટલીક મહિલાઓની સફળતા વિશે જાણો...

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જાપાને વોરશીપ આઇસુમો પર પહેલીવાર મહિલા ઓફિસરને શિપની કમાન્ડ આપવામાં આવી છે. અહીં જે વોરશીપ પર લેડી ઓફિસર રિયોકોને ડ્યુટી સોંપવામાં આવી છે તે એક હેલીકૉપટર કેરિયર છે. રિયોંકો પાસે ચાર શિપ સાથે 1000 કમ્બાઇન્ડ ક્રૂની કમાન્ડ છે. મહિલાને સ્ક્વોડન લીડર બનાવવા પાછળ જાપાનનો હેતુ વધુમાં વધુ મહિલાઓને સેનામાં સામેલ કરવા અને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.

   - રિયોંકો વોરશીપમાં 1000 ક્રૂને કમાન્ડ કરશે, જેમાં માત્ર 30 મહિલાઓ છે. આ ક્રૂ જાપાનની પહેલી એસ્કોર્ટ ડિવિઝન મેરિટાઇમ સેલ્ફ ડિફેન્સ ફોર્સનો ભાગ છે
   - 44 વર્ષની રિયોકોને સ્ક્વોડન બનાવાયા બાદ કહ્યું, હું એવું નથી માનતી કે મહિલા કે પુરુષ હોવાથી કોઈ ખાસ ફેરફાર પડે છે
   - ટોક્યો પાસે યોકોહાલા શિપયાર્ડમાં ઉભેલા વોરશીપ આઇસુમો પર કમાન્ડ સેરેમની યોજાઈ, જેમાં સવારી કરતા 400 સૈલર્સ વચ્ચે રિયોકોએ આ વાત કહી.
   - નેવીએ 10 વર્ષ પહેલા વોરશીપમાં મહિલાઓની નિયુક્તિ માટે બનાવેલા અમુક નિયમો ખતમ કરી દીધા છે. જો કે સબમરીનમાં હજુ પણ મહિલાઓની નિયુક્તિ મંજૂર કરવામાં આવી નથી.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને આવી જ કેટલીક મહિલાઓની સફળતા વિશે જાણો...

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જાપાને વોરશીપ આઇસુમો પર પહેલીવાર મહિલા ઓફિસરને શિપની કમાન્ડ આપવામાં આવી છે. અહીં જે વોરશીપ પર લેડી ઓફિસર રિયોકોને ડ્યુટી સોંપવામાં આવી છે તે એક હેલીકૉપટર કેરિયર છે. રિયોંકો પાસે ચાર શિપ સાથે 1000 કમ્બાઇન્ડ ક્રૂની કમાન્ડ છે. મહિલાને સ્ક્વોડન લીડર બનાવવા પાછળ જાપાનનો હેતુ વધુમાં વધુ મહિલાઓને સેનામાં સામેલ કરવા અને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.

   - રિયોંકો વોરશીપમાં 1000 ક્રૂને કમાન્ડ કરશે, જેમાં માત્ર 30 મહિલાઓ છે. આ ક્રૂ જાપાનની પહેલી એસ્કોર્ટ ડિવિઝન મેરિટાઇમ સેલ્ફ ડિફેન્સ ફોર્સનો ભાગ છે
   - 44 વર્ષની રિયોકોને સ્ક્વોડન બનાવાયા બાદ કહ્યું, હું એવું નથી માનતી કે મહિલા કે પુરુષ હોવાથી કોઈ ખાસ ફેરફાર પડે છે
   - ટોક્યો પાસે યોકોહાલા શિપયાર્ડમાં ઉભેલા વોરશીપ આઇસુમો પર કમાન્ડ સેરેમની યોજાઈ, જેમાં સવારી કરતા 400 સૈલર્સ વચ્ચે રિયોકોએ આ વાત કહી.
   - નેવીએ 10 વર્ષ પહેલા વોરશીપમાં મહિલાઓની નિયુક્તિ માટે બનાવેલા અમુક નિયમો ખતમ કરી દીધા છે. જો કે સબમરીનમાં હજુ પણ મહિલાઓની નિયુક્તિ મંજૂર કરવામાં આવી નથી.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને આવી જ કેટલીક મહિલાઓની સફળતા વિશે જાણો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Bhaskar Gyan Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Japan navy appointed woman for the first time to do this job
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `