ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Bhaskar Gyan» Ten mind blowing inventions that will come out this year

  પાણીની બોટલ ખાઈ શકાય તો? વર્ષ 2018માં આવશે આ 10 અનોખા Inventions

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 31, 2018, 02:44 PM IST

  આ ટેક્નોલોજીમાં એડિબલ પાણીની બોટલ, વાતને તરત જ ટ્રાન્સલેટ કરી આપતું ડિવાઇસ, એર લેસ ટાયર સહિત 10 ટેક્નોલોજી સામેલ
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયાભરમાં ટેક્નોલોજી કૂદકે ને ભૂસકે આગળ વધી રહી છે ત્યારે આ વર્ષે એટલે કે 2018માં સામે આવનારી સંભવત ટેક્નોલોજી અંગેની કેટલીક તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં ફરતી થઇ છે.

   આ ટેક્નોલોજીમાં એડિબલ પાણીની બોટલ, વાતને તરત જ ટ્રાન્સલેટ કરી આપતું ડિવાઇસ, એર લેસ ટાયર સહિત 10 ટેક્નોલોજી સામેલ છે, જે આ વર્ષે તમારું પોકેટ હળવું કરી શકે એમ છે.

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જુઓ વર્ષ 2018માં આવનારા 10 અનોખા Inventionsની તસવીરો અને તેની ખાસિયતો વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયાભરમાં ટેક્નોલોજી કૂદકે ને ભૂસકે આગળ વધી રહી છે ત્યારે આ વર્ષે એટલે કે 2018માં સામે આવનારી સંભવત ટેક્નોલોજી અંગેની કેટલીક તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં ફરતી થઇ છે.

   આ ટેક્નોલોજીમાં એડિબલ પાણીની બોટલ, વાતને તરત જ ટ્રાન્સલેટ કરી આપતું ડિવાઇસ, એર લેસ ટાયર સહિત 10 ટેક્નોલોજી સામેલ છે, જે આ વર્ષે તમારું પોકેટ હળવું કરી શકે એમ છે.

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જુઓ વર્ષ 2018માં આવનારા 10 અનોખા Inventionsની તસવીરો અને તેની ખાસિયતો વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયાભરમાં ટેક્નોલોજી કૂદકે ને ભૂસકે આગળ વધી રહી છે ત્યારે આ વર્ષે એટલે કે 2018માં સામે આવનારી સંભવત ટેક્નોલોજી અંગેની કેટલીક તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં ફરતી થઇ છે.

   આ ટેક્નોલોજીમાં એડિબલ પાણીની બોટલ, વાતને તરત જ ટ્રાન્સલેટ કરી આપતું ડિવાઇસ, એર લેસ ટાયર સહિત 10 ટેક્નોલોજી સામેલ છે, જે આ વર્ષે તમારું પોકેટ હળવું કરી શકે એમ છે.

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જુઓ વર્ષ 2018માં આવનારા 10 અનોખા Inventionsની તસવીરો અને તેની ખાસિયતો વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયાભરમાં ટેક્નોલોજી કૂદકે ને ભૂસકે આગળ વધી રહી છે ત્યારે આ વર્ષે એટલે કે 2018માં સામે આવનારી સંભવત ટેક્નોલોજી અંગેની કેટલીક તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં ફરતી થઇ છે.

   આ ટેક્નોલોજીમાં એડિબલ પાણીની બોટલ, વાતને તરત જ ટ્રાન્સલેટ કરી આપતું ડિવાઇસ, એર લેસ ટાયર સહિત 10 ટેક્નોલોજી સામેલ છે, જે આ વર્ષે તમારું પોકેટ હળવું કરી શકે એમ છે.

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જુઓ વર્ષ 2018માં આવનારા 10 અનોખા Inventionsની તસવીરો અને તેની ખાસિયતો વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયાભરમાં ટેક્નોલોજી કૂદકે ને ભૂસકે આગળ વધી રહી છે ત્યારે આ વર્ષે એટલે કે 2018માં સામે આવનારી સંભવત ટેક્નોલોજી અંગેની કેટલીક તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં ફરતી થઇ છે.

   આ ટેક્નોલોજીમાં એડિબલ પાણીની બોટલ, વાતને તરત જ ટ્રાન્સલેટ કરી આપતું ડિવાઇસ, એર લેસ ટાયર સહિત 10 ટેક્નોલોજી સામેલ છે, જે આ વર્ષે તમારું પોકેટ હળવું કરી શકે એમ છે.

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જુઓ વર્ષ 2018માં આવનારા 10 અનોખા Inventionsની તસવીરો અને તેની ખાસિયતો વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયાભરમાં ટેક્નોલોજી કૂદકે ને ભૂસકે આગળ વધી રહી છે ત્યારે આ વર્ષે એટલે કે 2018માં સામે આવનારી સંભવત ટેક્નોલોજી અંગેની કેટલીક તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં ફરતી થઇ છે.

   આ ટેક્નોલોજીમાં એડિબલ પાણીની બોટલ, વાતને તરત જ ટ્રાન્સલેટ કરી આપતું ડિવાઇસ, એર લેસ ટાયર સહિત 10 ટેક્નોલોજી સામેલ છે, જે આ વર્ષે તમારું પોકેટ હળવું કરી શકે એમ છે.

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જુઓ વર્ષ 2018માં આવનારા 10 અનોખા Inventionsની તસવીરો અને તેની ખાસિયતો વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયાભરમાં ટેક્નોલોજી કૂદકે ને ભૂસકે આગળ વધી રહી છે ત્યારે આ વર્ષે એટલે કે 2018માં સામે આવનારી સંભવત ટેક્નોલોજી અંગેની કેટલીક તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં ફરતી થઇ છે.

   આ ટેક્નોલોજીમાં એડિબલ પાણીની બોટલ, વાતને તરત જ ટ્રાન્સલેટ કરી આપતું ડિવાઇસ, એર લેસ ટાયર સહિત 10 ટેક્નોલોજી સામેલ છે, જે આ વર્ષે તમારું પોકેટ હળવું કરી શકે એમ છે.

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જુઓ વર્ષ 2018માં આવનારા 10 અનોખા Inventionsની તસવીરો અને તેની ખાસિયતો વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયાભરમાં ટેક્નોલોજી કૂદકે ને ભૂસકે આગળ વધી રહી છે ત્યારે આ વર્ષે એટલે કે 2018માં સામે આવનારી સંભવત ટેક્નોલોજી અંગેની કેટલીક તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં ફરતી થઇ છે.

   આ ટેક્નોલોજીમાં એડિબલ પાણીની બોટલ, વાતને તરત જ ટ્રાન્સલેટ કરી આપતું ડિવાઇસ, એર લેસ ટાયર સહિત 10 ટેક્નોલોજી સામેલ છે, જે આ વર્ષે તમારું પોકેટ હળવું કરી શકે એમ છે.

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જુઓ વર્ષ 2018માં આવનારા 10 અનોખા Inventionsની તસવીરો અને તેની ખાસિયતો વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયાભરમાં ટેક્નોલોજી કૂદકે ને ભૂસકે આગળ વધી રહી છે ત્યારે આ વર્ષે એટલે કે 2018માં સામે આવનારી સંભવત ટેક્નોલોજી અંગેની કેટલીક તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં ફરતી થઇ છે.

   આ ટેક્નોલોજીમાં એડિબલ પાણીની બોટલ, વાતને તરત જ ટ્રાન્સલેટ કરી આપતું ડિવાઇસ, એર લેસ ટાયર સહિત 10 ટેક્નોલોજી સામેલ છે, જે આ વર્ષે તમારું પોકેટ હળવું કરી શકે એમ છે.

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જુઓ વર્ષ 2018માં આવનારા 10 અનોખા Inventionsની તસવીરો અને તેની ખાસિયતો વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયાભરમાં ટેક્નોલોજી કૂદકે ને ભૂસકે આગળ વધી રહી છે ત્યારે આ વર્ષે એટલે કે 2018માં સામે આવનારી સંભવત ટેક્નોલોજી અંગેની કેટલીક તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં ફરતી થઇ છે.

   આ ટેક્નોલોજીમાં એડિબલ પાણીની બોટલ, વાતને તરત જ ટ્રાન્સલેટ કરી આપતું ડિવાઇસ, એર લેસ ટાયર સહિત 10 ટેક્નોલોજી સામેલ છે, જે આ વર્ષે તમારું પોકેટ હળવું કરી શકે એમ છે.

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જુઓ વર્ષ 2018માં આવનારા 10 અનોખા Inventionsની તસવીરો અને તેની ખાસિયતો વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુનિયાભરમાં ટેક્નોલોજી કૂદકે ને ભૂસકે આગળ વધી રહી છે ત્યારે આ વર્ષે એટલે કે 2018માં સામે આવનારી સંભવત ટેક્નોલોજી અંગેની કેટલીક તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં ફરતી થઇ છે.

   આ ટેક્નોલોજીમાં એડિબલ પાણીની બોટલ, વાતને તરત જ ટ્રાન્સલેટ કરી આપતું ડિવાઇસ, એર લેસ ટાયર સહિત 10 ટેક્નોલોજી સામેલ છે, જે આ વર્ષે તમારું પોકેટ હળવું કરી શકે એમ છે.

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જુઓ વર્ષ 2018માં આવનારા 10 અનોખા Inventionsની તસવીરો અને તેની ખાસિયતો વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Bhaskar Gyan Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Ten mind blowing inventions that will come out this year
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `