ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Bhaskar Gyan» How many and which body parts can a human donate

  માણસ કિડની સહિત શરીરના કયા અને કેટલા અંગોનું દાન કરી શકે?

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 08, 2018, 05:27 PM IST

  શરીરના ઘણા એવા કિંમતી અંગો છે, જેનું જીવતા-જીવ, કુદરતી મોત કે બ્રેઈન ડેથ થયા બાદ દાન કરી શકાય છે
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે 8 માર્ચ એટલે કે વર્લ્ડ કિડની ડે. આજના ખાસ દિવસે આ અહેવાલ સાથે દિવ્યભાસ્કર.કોમ તમને જણાવશે કે કિડની જેવા કિંમતી અંગનું દાન ક્યારે થઇ શકે છે. વિશેષમાં ઘણા ઓછા લોકો જાણતા હશે કે કિડની સિવાય પણ શરીરના ઘણા એવા કિંમતી અંગો છે, જેનું જીવતા-જીવ, કુદરતી મોત કે બ્રેઈન ડેથ થયા બાદ દાન કરી શકાય છે.

   સમગ્ર વિશ્વમાં અને દેશમાં દરરોજ 'અંગદાન'ના અભાવે કેટલાયે લોકો મોતને ભેટતા હોય છે અને આ મૃતકોની સંખ્યામાં સતત વધારો જોવા મળ્યો છે. સામાજિક દ્રષ્ટિએ ઘણા એવા વ્યક્તિઓ છે જે પોતે અથવા પોતાના કોઈ સ્વજનના અંગોનું દાન કરીને બીજાને નવજીવન આપવા માંગતા હોય છે પણ માહિતીના અભાવે આવું કરી શકતા નથી. આજે આ અહેવાલ સાથે અમે તમને જણાવીશું ક્યારે અને કેવા સંજોગોમાં એક સામાન્ય વ્યક્તિ પોતાના શરીરના કયા-કયા અંગોનું દાન કરી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જાણો, કોઈ વ્યક્તિ કુદરતી મૃત્યુ બાદ કયા-કયા અંગોનું દાન કરી શકે છે?....

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે 8 માર્ચ એટલે કે વર્લ્ડ કિડની ડે. આજના ખાસ દિવસે આ અહેવાલ સાથે દિવ્યભાસ્કર.કોમ તમને જણાવશે કે કિડની જેવા કિંમતી અંગનું દાન ક્યારે થઇ શકે છે. વિશેષમાં ઘણા ઓછા લોકો જાણતા હશે કે કિડની સિવાય પણ શરીરના ઘણા એવા કિંમતી અંગો છે, જેનું જીવતા-જીવ, કુદરતી મોત કે બ્રેઈન ડેથ થયા બાદ દાન કરી શકાય છે.

   સમગ્ર વિશ્વમાં અને દેશમાં દરરોજ 'અંગદાન'ના અભાવે કેટલાયે લોકો મોતને ભેટતા હોય છે અને આ મૃતકોની સંખ્યામાં સતત વધારો જોવા મળ્યો છે. સામાજિક દ્રષ્ટિએ ઘણા એવા વ્યક્તિઓ છે જે પોતે અથવા પોતાના કોઈ સ્વજનના અંગોનું દાન કરીને બીજાને નવજીવન આપવા માંગતા હોય છે પણ માહિતીના અભાવે આવું કરી શકતા નથી. આજે આ અહેવાલ સાથે અમે તમને જણાવીશું ક્યારે અને કેવા સંજોગોમાં એક સામાન્ય વ્યક્તિ પોતાના શરીરના કયા-કયા અંગોનું દાન કરી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જાણો, કોઈ વ્યક્તિ કુદરતી મૃત્યુ બાદ કયા-કયા અંગોનું દાન કરી શકે છે?....

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે 8 માર્ચ એટલે કે વર્લ્ડ કિડની ડે. આજના ખાસ દિવસે આ અહેવાલ સાથે દિવ્યભાસ્કર.કોમ તમને જણાવશે કે કિડની જેવા કિંમતી અંગનું દાન ક્યારે થઇ શકે છે. વિશેષમાં ઘણા ઓછા લોકો જાણતા હશે કે કિડની સિવાય પણ શરીરના ઘણા એવા કિંમતી અંગો છે, જેનું જીવતા-જીવ, કુદરતી મોત કે બ્રેઈન ડેથ થયા બાદ દાન કરી શકાય છે.

   સમગ્ર વિશ્વમાં અને દેશમાં દરરોજ 'અંગદાન'ના અભાવે કેટલાયે લોકો મોતને ભેટતા હોય છે અને આ મૃતકોની સંખ્યામાં સતત વધારો જોવા મળ્યો છે. સામાજિક દ્રષ્ટિએ ઘણા એવા વ્યક્તિઓ છે જે પોતે અથવા પોતાના કોઈ સ્વજનના અંગોનું દાન કરીને બીજાને નવજીવન આપવા માંગતા હોય છે પણ માહિતીના અભાવે આવું કરી શકતા નથી. આજે આ અહેવાલ સાથે અમે તમને જણાવીશું ક્યારે અને કેવા સંજોગોમાં એક સામાન્ય વ્યક્તિ પોતાના શરીરના કયા-કયા અંગોનું દાન કરી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જાણો, કોઈ વ્યક્તિ કુદરતી મૃત્યુ બાદ કયા-કયા અંગોનું દાન કરી શકે છે?....

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે 8 માર્ચ એટલે કે વર્લ્ડ કિડની ડે. આજના ખાસ દિવસે આ અહેવાલ સાથે દિવ્યભાસ્કર.કોમ તમને જણાવશે કે કિડની જેવા કિંમતી અંગનું દાન ક્યારે થઇ શકે છે. વિશેષમાં ઘણા ઓછા લોકો જાણતા હશે કે કિડની સિવાય પણ શરીરના ઘણા એવા કિંમતી અંગો છે, જેનું જીવતા-જીવ, કુદરતી મોત કે બ્રેઈન ડેથ થયા બાદ દાન કરી શકાય છે.

   સમગ્ર વિશ્વમાં અને દેશમાં દરરોજ 'અંગદાન'ના અભાવે કેટલાયે લોકો મોતને ભેટતા હોય છે અને આ મૃતકોની સંખ્યામાં સતત વધારો જોવા મળ્યો છે. સામાજિક દ્રષ્ટિએ ઘણા એવા વ્યક્તિઓ છે જે પોતે અથવા પોતાના કોઈ સ્વજનના અંગોનું દાન કરીને બીજાને નવજીવન આપવા માંગતા હોય છે પણ માહિતીના અભાવે આવું કરી શકતા નથી. આજે આ અહેવાલ સાથે અમે તમને જણાવીશું ક્યારે અને કેવા સંજોગોમાં એક સામાન્ય વ્યક્તિ પોતાના શરીરના કયા-કયા અંગોનું દાન કરી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જાણો, કોઈ વ્યક્તિ કુદરતી મૃત્યુ બાદ કયા-કયા અંગોનું દાન કરી શકે છે?....

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે 8 માર્ચ એટલે કે વર્લ્ડ કિડની ડે. આજના ખાસ દિવસે આ અહેવાલ સાથે દિવ્યભાસ્કર.કોમ તમને જણાવશે કે કિડની જેવા કિંમતી અંગનું દાન ક્યારે થઇ શકે છે. વિશેષમાં ઘણા ઓછા લોકો જાણતા હશે કે કિડની સિવાય પણ શરીરના ઘણા એવા કિંમતી અંગો છે, જેનું જીવતા-જીવ, કુદરતી મોત કે બ્રેઈન ડેથ થયા બાદ દાન કરી શકાય છે.

   સમગ્ર વિશ્વમાં અને દેશમાં દરરોજ 'અંગદાન'ના અભાવે કેટલાયે લોકો મોતને ભેટતા હોય છે અને આ મૃતકોની સંખ્યામાં સતત વધારો જોવા મળ્યો છે. સામાજિક દ્રષ્ટિએ ઘણા એવા વ્યક્તિઓ છે જે પોતે અથવા પોતાના કોઈ સ્વજનના અંગોનું દાન કરીને બીજાને નવજીવન આપવા માંગતા હોય છે પણ માહિતીના અભાવે આવું કરી શકતા નથી. આજે આ અહેવાલ સાથે અમે તમને જણાવીશું ક્યારે અને કેવા સંજોગોમાં એક સામાન્ય વ્યક્તિ પોતાના શરીરના કયા-કયા અંગોનું દાન કરી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જાણો, કોઈ વ્યક્તિ કુદરતી મૃત્યુ બાદ કયા-કયા અંગોનું દાન કરી શકે છે?....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Bhaskar Gyan Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: How many and which body parts can a human donate
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `