ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » America» This couple got married at 400 feet height with amazing view from top

  હવામાં 400 ફુટ ઊંચાઈએ લગ્ન, જુઓ ક્યારેય નહીં જોયેલો AMAZING નજારો

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 24, 2018, 03:46 PM IST

  કેલિફોર્નિયાના એક કપલે જમીન પર નહીં પણ પહાડો વચ્ચે જાળી પાથરીને લગ્ન કર્યા છે
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: અત્યાર સુધી તમે સામાન્ય લગ્ન જોયા હશે, જ્યાં ઘર કે બહાર વેન્યુ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવે છે. અથવા તો ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ તમે જોઈ હશે જ્યાં તમારા શહેરથી દૂર સમુદ્રના કિનારે કે પછી વિરાટ-અનુષ્કાની જેમ આખું એક ગામ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવતા હોય છે. પણ અહીં તમને એક એવા લગ્ન બતાવવા જય રહ્યા છીએ જેને તમે પહેલા ક્યારેય નહીં જોયા હોય.

   કેલિફોર્નિયાના એક કપલે જમીન પર નહીં પણ પહાડો વચ્ચે જાળી પાથરીને લગ્ન કર્યા છે. દુલ્હા રયાન જેન્ક્સ અને દુલ્હન કીમ્બરલે વેગલિનએ ઉથાહ શહેરના માઓબ નામના પહાડ પર લગ્ન કર્યા. આ પહાડ જમીનથી 400 ફુટ ઉપર છે. બંનેએ અહીં એકબીજાને રિંગ પહેરાવી.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: અત્યાર સુધી તમે સામાન્ય લગ્ન જોયા હશે, જ્યાં ઘર કે બહાર વેન્યુ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવે છે. અથવા તો ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ તમે જોઈ હશે જ્યાં તમારા શહેરથી દૂર સમુદ્રના કિનારે કે પછી વિરાટ-અનુષ્કાની જેમ આખું એક ગામ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવતા હોય છે. પણ અહીં તમને એક એવા લગ્ન બતાવવા જય રહ્યા છીએ જેને તમે પહેલા ક્યારેય નહીં જોયા હોય.

   કેલિફોર્નિયાના એક કપલે જમીન પર નહીં પણ પહાડો વચ્ચે જાળી પાથરીને લગ્ન કર્યા છે. દુલ્હા રયાન જેન્ક્સ અને દુલ્હન કીમ્બરલે વેગલિનએ ઉથાહ શહેરના માઓબ નામના પહાડ પર લગ્ન કર્યા. આ પહાડ જમીનથી 400 ફુટ ઉપર છે. બંનેએ અહીં એકબીજાને રિંગ પહેરાવી.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: અત્યાર સુધી તમે સામાન્ય લગ્ન જોયા હશે, જ્યાં ઘર કે બહાર વેન્યુ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવે છે. અથવા તો ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ તમે જોઈ હશે જ્યાં તમારા શહેરથી દૂર સમુદ્રના કિનારે કે પછી વિરાટ-અનુષ્કાની જેમ આખું એક ગામ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવતા હોય છે. પણ અહીં તમને એક એવા લગ્ન બતાવવા જય રહ્યા છીએ જેને તમે પહેલા ક્યારેય નહીં જોયા હોય.

   કેલિફોર્નિયાના એક કપલે જમીન પર નહીં પણ પહાડો વચ્ચે જાળી પાથરીને લગ્ન કર્યા છે. દુલ્હા રયાન જેન્ક્સ અને દુલ્હન કીમ્બરલે વેગલિનએ ઉથાહ શહેરના માઓબ નામના પહાડ પર લગ્ન કર્યા. આ પહાડ જમીનથી 400 ફુટ ઉપર છે. બંનેએ અહીં એકબીજાને રિંગ પહેરાવી.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: અત્યાર સુધી તમે સામાન્ય લગ્ન જોયા હશે, જ્યાં ઘર કે બહાર વેન્યુ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવે છે. અથવા તો ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ તમે જોઈ હશે જ્યાં તમારા શહેરથી દૂર સમુદ્રના કિનારે કે પછી વિરાટ-અનુષ્કાની જેમ આખું એક ગામ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવતા હોય છે. પણ અહીં તમને એક એવા લગ્ન બતાવવા જય રહ્યા છીએ જેને તમે પહેલા ક્યારેય નહીં જોયા હોય.

   કેલિફોર્નિયાના એક કપલે જમીન પર નહીં પણ પહાડો વચ્ચે જાળી પાથરીને લગ્ન કર્યા છે. દુલ્હા રયાન જેન્ક્સ અને દુલ્હન કીમ્બરલે વેગલિનએ ઉથાહ શહેરના માઓબ નામના પહાડ પર લગ્ન કર્યા. આ પહાડ જમીનથી 400 ફુટ ઉપર છે. બંનેએ અહીં એકબીજાને રિંગ પહેરાવી.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: અત્યાર સુધી તમે સામાન્ય લગ્ન જોયા હશે, જ્યાં ઘર કે બહાર વેન્યુ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવે છે. અથવા તો ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ તમે જોઈ હશે જ્યાં તમારા શહેરથી દૂર સમુદ્રના કિનારે કે પછી વિરાટ-અનુષ્કાની જેમ આખું એક ગામ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવતા હોય છે. પણ અહીં તમને એક એવા લગ્ન બતાવવા જય રહ્યા છીએ જેને તમે પહેલા ક્યારેય નહીં જોયા હોય.

   કેલિફોર્નિયાના એક કપલે જમીન પર નહીં પણ પહાડો વચ્ચે જાળી પાથરીને લગ્ન કર્યા છે. દુલ્હા રયાન જેન્ક્સ અને દુલ્હન કીમ્બરલે વેગલિનએ ઉથાહ શહેરના માઓબ નામના પહાડ પર લગ્ન કર્યા. આ પહાડ જમીનથી 400 ફુટ ઉપર છે. બંનેએ અહીં એકબીજાને રિંગ પહેરાવી.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: અત્યાર સુધી તમે સામાન્ય લગ્ન જોયા હશે, જ્યાં ઘર કે બહાર વેન્યુ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવે છે. અથવા તો ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ તમે જોઈ હશે જ્યાં તમારા શહેરથી દૂર સમુદ્રના કિનારે કે પછી વિરાટ-અનુષ્કાની જેમ આખું એક ગામ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવતા હોય છે. પણ અહીં તમને એક એવા લગ્ન બતાવવા જય રહ્યા છીએ જેને તમે પહેલા ક્યારેય નહીં જોયા હોય.

   કેલિફોર્નિયાના એક કપલે જમીન પર નહીં પણ પહાડો વચ્ચે જાળી પાથરીને લગ્ન કર્યા છે. દુલ્હા રયાન જેન્ક્સ અને દુલ્હન કીમ્બરલે વેગલિનએ ઉથાહ શહેરના માઓબ નામના પહાડ પર લગ્ન કર્યા. આ પહાડ જમીનથી 400 ફુટ ઉપર છે. બંનેએ અહીં એકબીજાને રિંગ પહેરાવી.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: અત્યાર સુધી તમે સામાન્ય લગ્ન જોયા હશે, જ્યાં ઘર કે બહાર વેન્યુ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવે છે. અથવા તો ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ તમે જોઈ હશે જ્યાં તમારા શહેરથી દૂર સમુદ્રના કિનારે કે પછી વિરાટ-અનુષ્કાની જેમ આખું એક ગામ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવતા હોય છે. પણ અહીં તમને એક એવા લગ્ન બતાવવા જય રહ્યા છીએ જેને તમે પહેલા ક્યારેય નહીં જોયા હોય.

   કેલિફોર્નિયાના એક કપલે જમીન પર નહીં પણ પહાડો વચ્ચે જાળી પાથરીને લગ્ન કર્યા છે. દુલ્હા રયાન જેન્ક્સ અને દુલ્હન કીમ્બરલે વેગલિનએ ઉથાહ શહેરના માઓબ નામના પહાડ પર લગ્ન કર્યા. આ પહાડ જમીનથી 400 ફુટ ઉપર છે. બંનેએ અહીં એકબીજાને રિંગ પહેરાવી.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: અત્યાર સુધી તમે સામાન્ય લગ્ન જોયા હશે, જ્યાં ઘર કે બહાર વેન્યુ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવે છે. અથવા તો ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ તમે જોઈ હશે જ્યાં તમારા શહેરથી દૂર સમુદ્રના કિનારે કે પછી વિરાટ-અનુષ્કાની જેમ આખું એક ગામ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવતા હોય છે. પણ અહીં તમને એક એવા લગ્ન બતાવવા જય રહ્યા છીએ જેને તમે પહેલા ક્યારેય નહીં જોયા હોય.

   કેલિફોર્નિયાના એક કપલે જમીન પર નહીં પણ પહાડો વચ્ચે જાળી પાથરીને લગ્ન કર્યા છે. દુલ્હા રયાન જેન્ક્સ અને દુલ્હન કીમ્બરલે વેગલિનએ ઉથાહ શહેરના માઓબ નામના પહાડ પર લગ્ન કર્યા. આ પહાડ જમીનથી 400 ફુટ ઉપર છે. બંનેએ અહીં એકબીજાને રિંગ પહેરાવી.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: અત્યાર સુધી તમે સામાન્ય લગ્ન જોયા હશે, જ્યાં ઘર કે બહાર વેન્યુ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવે છે. અથવા તો ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ તમે જોઈ હશે જ્યાં તમારા શહેરથી દૂર સમુદ્રના કિનારે કે પછી વિરાટ-અનુષ્કાની જેમ આખું એક ગામ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવતા હોય છે. પણ અહીં તમને એક એવા લગ્ન બતાવવા જય રહ્યા છીએ જેને તમે પહેલા ક્યારેય નહીં જોયા હોય.

   કેલિફોર્નિયાના એક કપલે જમીન પર નહીં પણ પહાડો વચ્ચે જાળી પાથરીને લગ્ન કર્યા છે. દુલ્હા રયાન જેન્ક્સ અને દુલ્હન કીમ્બરલે વેગલિનએ ઉથાહ શહેરના માઓબ નામના પહાડ પર લગ્ન કર્યા. આ પહાડ જમીનથી 400 ફુટ ઉપર છે. બંનેએ અહીં એકબીજાને રિંગ પહેરાવી.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: અત્યાર સુધી તમે સામાન્ય લગ્ન જોયા હશે, જ્યાં ઘર કે બહાર વેન્યુ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવે છે. અથવા તો ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ તમે જોઈ હશે જ્યાં તમારા શહેરથી દૂર સમુદ્રના કિનારે કે પછી વિરાટ-અનુષ્કાની જેમ આખું એક ગામ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવતા હોય છે. પણ અહીં તમને એક એવા લગ્ન બતાવવા જય રહ્યા છીએ જેને તમે પહેલા ક્યારેય નહીં જોયા હોય.

   કેલિફોર્નિયાના એક કપલે જમીન પર નહીં પણ પહાડો વચ્ચે જાળી પાથરીને લગ્ન કર્યા છે. દુલ્હા રયાન જેન્ક્સ અને દુલ્હન કીમ્બરલે વેગલિનએ ઉથાહ શહેરના માઓબ નામના પહાડ પર લગ્ન કર્યા. આ પહાડ જમીનથી 400 ફુટ ઉપર છે. બંનેએ અહીં એકબીજાને રિંગ પહેરાવી.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: અત્યાર સુધી તમે સામાન્ય લગ્ન જોયા હશે, જ્યાં ઘર કે બહાર વેન્યુ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવે છે. અથવા તો ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ તમે જોઈ હશે જ્યાં તમારા શહેરથી દૂર સમુદ્રના કિનારે કે પછી વિરાટ-અનુષ્કાની જેમ આખું એક ગામ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવતા હોય છે. પણ અહીં તમને એક એવા લગ્ન બતાવવા જય રહ્યા છીએ જેને તમે પહેલા ક્યારેય નહીં જોયા હોય.

   કેલિફોર્નિયાના એક કપલે જમીન પર નહીં પણ પહાડો વચ્ચે જાળી પાથરીને લગ્ન કર્યા છે. દુલ્હા રયાન જેન્ક્સ અને દુલ્હન કીમ્બરલે વેગલિનએ ઉથાહ શહેરના માઓબ નામના પહાડ પર લગ્ન કર્યા. આ પહાડ જમીનથી 400 ફુટ ઉપર છે. બંનેએ અહીં એકબીજાને રિંગ પહેરાવી.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: અત્યાર સુધી તમે સામાન્ય લગ્ન જોયા હશે, જ્યાં ઘર કે બહાર વેન્યુ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવે છે. અથવા તો ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ તમે જોઈ હશે જ્યાં તમારા શહેરથી દૂર સમુદ્રના કિનારે કે પછી વિરાટ-અનુષ્કાની જેમ આખું એક ગામ બુક કરાવીને લગ્ન કરવામાં આવતા હોય છે. પણ અહીં તમને એક એવા લગ્ન બતાવવા જય રહ્યા છીએ જેને તમે પહેલા ક્યારેય નહીં જોયા હોય.

   કેલિફોર્નિયાના એક કપલે જમીન પર નહીં પણ પહાડો વચ્ચે જાળી પાથરીને લગ્ન કર્યા છે. દુલ્હા રયાન જેન્ક્સ અને દુલ્હન કીમ્બરલે વેગલિનએ ઉથાહ શહેરના માઓબ નામના પહાડ પર લગ્ન કર્યા. આ પહાડ જમીનથી 400 ફુટ ઉપર છે. બંનેએ અહીં એકબીજાને રિંગ પહેરાવી.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (America Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: This couple got married at 400 feet height with amazing view from top
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `