ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Travel» Most Creative Sculptures and Statues from Around the World

  જોવામાં એકદમ રિયલ લાગે છે આ 8 સ્કલ્પચર

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Nov 04, 2017, 01:23 PM IST

  સમગ્ર વિશ્વમાં અનેક એવા સ્ટેચ્યૂ છે જેમાં ન ફક્ત કળા છે પણ તે દાંત નીચે આંગળી દબાવવા તમને મજબૂર કરે છે.
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ દુનિયામાં કેટલીય એવી વસ્તુઓ છે જે કળાને ખૂબ સારી રીતે રજુ કરે છે. ગાંધી, નહેરુ, બોસ વગેરે પુરુષોના સ્ટેચ્યૂ ઇન્ડિયામાં આવેલા છે અને સાથે જ તે લોકોમાં આર્કષણનું કેન્દ્ર છે. એવી જ રીતે સમગ્ર વિશ્વમાં અનેક એવા સ્ટેચ્યૂ છે જેમાં ન ફક્ત કળા છે પણ તે દાંત નીચે આંગળી દબાવવા તમને મજબૂર કરે છે. અહીં આ પ્રકારના કેટલાક સ્કલ્પચરની ઝલક દેખાડી રહ્યા છીએ.
   મિહાઇ એમિનેસ્ક્યૂ, ઓનેસ્ટી, રોમાનિયા
   રોમના કવિ મિહાઇ એમિનેસ્ક્યૂના ચહેરાને અલગ અને ક્રિએટિવિટીની સાથે લાવવામાં આવ્યો છે. વૃક્ષની ડાળીઓથી બનેલા આ સ્ક્લ્પચરમાં તેમના ચહેરાને સારી રીતે જોઇ શકાય છે. સાંજના સમયે તે વધારે સુંદર દેખાય છે.
   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો દુનિયાના અન્ય સ્કલ્પચર્સને વિશે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ દુનિયામાં કેટલીય એવી વસ્તુઓ છે જે કળાને ખૂબ સારી રીતે રજુ કરે છે. ગાંધી, નહેરુ, બોસ વગેરે પુરુષોના સ્ટેચ્યૂ ઇન્ડિયામાં આવેલા છે અને સાથે જ તે લોકોમાં આર્કષણનું કેન્દ્ર છે. એવી જ રીતે સમગ્ર વિશ્વમાં અનેક એવા સ્ટેચ્યૂ છે જેમાં ન ફક્ત કળા છે પણ તે દાંત નીચે આંગળી દબાવવા તમને મજબૂર કરે છે. અહીં આ પ્રકારના કેટલાક સ્કલ્પચરની ઝલક દેખાડી રહ્યા છીએ.
   મિહાઇ એમિનેસ્ક્યૂ, ઓનેસ્ટી, રોમાનિયા
   રોમના કવિ મિહાઇ એમિનેસ્ક્યૂના ચહેરાને અલગ અને ક્રિએટિવિટીની સાથે લાવવામાં આવ્યો છે. વૃક્ષની ડાળીઓથી બનેલા આ સ્ક્લ્પચરમાં તેમના ચહેરાને સારી રીતે જોઇ શકાય છે. સાંજના સમયે તે વધારે સુંદર દેખાય છે.
   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો દુનિયાના અન્ય સ્કલ્પચર્સને વિશે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ દુનિયામાં કેટલીય એવી વસ્તુઓ છે જે કળાને ખૂબ સારી રીતે રજુ કરે છે. ગાંધી, નહેરુ, બોસ વગેરે પુરુષોના સ્ટેચ્યૂ ઇન્ડિયામાં આવેલા છે અને સાથે જ તે લોકોમાં આર્કષણનું કેન્દ્ર છે. એવી જ રીતે સમગ્ર વિશ્વમાં અનેક એવા સ્ટેચ્યૂ છે જેમાં ન ફક્ત કળા છે પણ તે દાંત નીચે આંગળી દબાવવા તમને મજબૂર કરે છે. અહીં આ પ્રકારના કેટલાક સ્કલ્પચરની ઝલક દેખાડી રહ્યા છીએ.
   મિહાઇ એમિનેસ્ક્યૂ, ઓનેસ્ટી, રોમાનિયા
   રોમના કવિ મિહાઇ એમિનેસ્ક્યૂના ચહેરાને અલગ અને ક્રિએટિવિટીની સાથે લાવવામાં આવ્યો છે. વૃક્ષની ડાળીઓથી બનેલા આ સ્ક્લ્પચરમાં તેમના ચહેરાને સારી રીતે જોઇ શકાય છે. સાંજના સમયે તે વધારે સુંદર દેખાય છે.
   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો દુનિયાના અન્ય સ્કલ્પચર્સને વિશે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ દુનિયામાં કેટલીય એવી વસ્તુઓ છે જે કળાને ખૂબ સારી રીતે રજુ કરે છે. ગાંધી, નહેરુ, બોસ વગેરે પુરુષોના સ્ટેચ્યૂ ઇન્ડિયામાં આવેલા છે અને સાથે જ તે લોકોમાં આર્કષણનું કેન્દ્ર છે. એવી જ રીતે સમગ્ર વિશ્વમાં અનેક એવા સ્ટેચ્યૂ છે જેમાં ન ફક્ત કળા છે પણ તે દાંત નીચે આંગળી દબાવવા તમને મજબૂર કરે છે. અહીં આ પ્રકારના કેટલાક સ્કલ્પચરની ઝલક દેખાડી રહ્યા છીએ.
   મિહાઇ એમિનેસ્ક્યૂ, ઓનેસ્ટી, રોમાનિયા
   રોમના કવિ મિહાઇ એમિનેસ્ક્યૂના ચહેરાને અલગ અને ક્રિએટિવિટીની સાથે લાવવામાં આવ્યો છે. વૃક્ષની ડાળીઓથી બનેલા આ સ્ક્લ્પચરમાં તેમના ચહેરાને સારી રીતે જોઇ શકાય છે. સાંજના સમયે તે વધારે સુંદર દેખાય છે.
   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો દુનિયાના અન્ય સ્કલ્પચર્સને વિશે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ દુનિયામાં કેટલીય એવી વસ્તુઓ છે જે કળાને ખૂબ સારી રીતે રજુ કરે છે. ગાંધી, નહેરુ, બોસ વગેરે પુરુષોના સ્ટેચ્યૂ ઇન્ડિયામાં આવેલા છે અને સાથે જ તે લોકોમાં આર્કષણનું કેન્દ્ર છે. એવી જ રીતે સમગ્ર વિશ્વમાં અનેક એવા સ્ટેચ્યૂ છે જેમાં ન ફક્ત કળા છે પણ તે દાંત નીચે આંગળી દબાવવા તમને મજબૂર કરે છે. અહીં આ પ્રકારના કેટલાક સ્કલ્પચરની ઝલક દેખાડી રહ્યા છીએ.
   મિહાઇ એમિનેસ્ક્યૂ, ઓનેસ્ટી, રોમાનિયા
   રોમના કવિ મિહાઇ એમિનેસ્ક્યૂના ચહેરાને અલગ અને ક્રિએટિવિટીની સાથે લાવવામાં આવ્યો છે. વૃક્ષની ડાળીઓથી બનેલા આ સ્ક્લ્પચરમાં તેમના ચહેરાને સારી રીતે જોઇ શકાય છે. સાંજના સમયે તે વધારે સુંદર દેખાય છે.
   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો દુનિયાના અન્ય સ્કલ્પચર્સને વિશે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ દુનિયામાં કેટલીય એવી વસ્તુઓ છે જે કળાને ખૂબ સારી રીતે રજુ કરે છે. ગાંધી, નહેરુ, બોસ વગેરે પુરુષોના સ્ટેચ્યૂ ઇન્ડિયામાં આવેલા છે અને સાથે જ તે લોકોમાં આર્કષણનું કેન્દ્ર છે. એવી જ રીતે સમગ્ર વિશ્વમાં અનેક એવા સ્ટેચ્યૂ છે જેમાં ન ફક્ત કળા છે પણ તે દાંત નીચે આંગળી દબાવવા તમને મજબૂર કરે છે. અહીં આ પ્રકારના કેટલાક સ્કલ્પચરની ઝલક દેખાડી રહ્યા છીએ.
   મિહાઇ એમિનેસ્ક્યૂ, ઓનેસ્ટી, રોમાનિયા
   રોમના કવિ મિહાઇ એમિનેસ્ક્યૂના ચહેરાને અલગ અને ક્રિએટિવિટીની સાથે લાવવામાં આવ્યો છે. વૃક્ષની ડાળીઓથી બનેલા આ સ્ક્લ્પચરમાં તેમના ચહેરાને સારી રીતે જોઇ શકાય છે. સાંજના સમયે તે વધારે સુંદર દેખાય છે.
   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો દુનિયાના અન્ય સ્કલ્પચર્સને વિશે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ દુનિયામાં કેટલીય એવી વસ્તુઓ છે જે કળાને ખૂબ સારી રીતે રજુ કરે છે. ગાંધી, નહેરુ, બોસ વગેરે પુરુષોના સ્ટેચ્યૂ ઇન્ડિયામાં આવેલા છે અને સાથે જ તે લોકોમાં આર્કષણનું કેન્દ્ર છે. એવી જ રીતે સમગ્ર વિશ્વમાં અનેક એવા સ્ટેચ્યૂ છે જેમાં ન ફક્ત કળા છે પણ તે દાંત નીચે આંગળી દબાવવા તમને મજબૂર કરે છે. અહીં આ પ્રકારના કેટલાક સ્કલ્પચરની ઝલક દેખાડી રહ્યા છીએ.
   મિહાઇ એમિનેસ્ક્યૂ, ઓનેસ્ટી, રોમાનિયા
   રોમના કવિ મિહાઇ એમિનેસ્ક્યૂના ચહેરાને અલગ અને ક્રિએટિવિટીની સાથે લાવવામાં આવ્યો છે. વૃક્ષની ડાળીઓથી બનેલા આ સ્ક્લ્પચરમાં તેમના ચહેરાને સારી રીતે જોઇ શકાય છે. સાંજના સમયે તે વધારે સુંદર દેખાય છે.
   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો દુનિયાના અન્ય સ્કલ્પચર્સને વિશે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ દુનિયામાં કેટલીય એવી વસ્તુઓ છે જે કળાને ખૂબ સારી રીતે રજુ કરે છે. ગાંધી, નહેરુ, બોસ વગેરે પુરુષોના સ્ટેચ્યૂ ઇન્ડિયામાં આવેલા છે અને સાથે જ તે લોકોમાં આર્કષણનું કેન્દ્ર છે. એવી જ રીતે સમગ્ર વિશ્વમાં અનેક એવા સ્ટેચ્યૂ છે જેમાં ન ફક્ત કળા છે પણ તે દાંત નીચે આંગળી દબાવવા તમને મજબૂર કરે છે. અહીં આ પ્રકારના કેટલાક સ્કલ્પચરની ઝલક દેખાડી રહ્યા છીએ.
   મિહાઇ એમિનેસ્ક્યૂ, ઓનેસ્ટી, રોમાનિયા
   રોમના કવિ મિહાઇ એમિનેસ્ક્યૂના ચહેરાને અલગ અને ક્રિએટિવિટીની સાથે લાવવામાં આવ્યો છે. વૃક્ષની ડાળીઓથી બનેલા આ સ્ક્લ્પચરમાં તેમના ચહેરાને સારી રીતે જોઇ શકાય છે. સાંજના સમયે તે વધારે સુંદર દેખાય છે.
   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો દુનિયાના અન્ય સ્કલ્પચર્સને વિશે
  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Travel Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Most Creative Sculptures and Statues from Around the World
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top