ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Travel» Things Not to Do When You Travel Abroad

  વિદેશ ફરવા જાવ તો યાદ રાખજો આ 3 વાતો, નહીં તો થશે પસ્તાવો

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Nov 06, 2017, 12:29 PM IST

  દરેક દેશની સંસ્કૃતિ અને પરંપરાઓ અલગ હોય છે. ત્યાં ફરવાની જેટલી મજા છે એટલી જ મજા ત્યાંના કલ્ચર સાથે રૂબરૂ થવામાં પણ છે.
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ તમે ઈન્ડિયા સિવાય કોઈ અન્ય દેશમાં ફરવા ગયા હશો તો તમને ખબર હશે કે દરેક દેશની સંસ્કૃતિ, રીત-રિવાજો અને પરંપરાઓ એકદમ અલગ હોય છે. ત્યાં ફરવાની જેટલી મજા છે એટલી જ મજા ત્યાંના કલ્ચર સાથે રૂબરૂ થવામાં પણ છે. આપણી આજુબાજુ તમને ઘણા એવા લોકો મળી જશે જેમને જુદાં-જુદાં દેશમાં ફરવું ખૂબ જ પસંદ હોય છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુનિયામાં કેટલાક એવા દેશ પણ છે જ્યાંના અમુક મેનર્સ ફોલો કરવા જરૂરી છે નહીં તો તેઓ તમને અસભ્ય પણ સમજી શકે છે. તેમજ કેટલાક દેશોમાં તો પ્રવાસીઓને તેના માટે સજા પણ ફટકારવામાં આવે છે. આજે અમે તમને એવા જ કેટલાક દેશોના Do’s and Don’t વિશે જણાવીશું. જો તમે આ દેશોમાં ફરવા જવાનું વિચારી રહ્યા હોવ તો આ બાબતોનું કાયમ ધ્યાન રાખવું...
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દુનિયાના વિવિધ દેશોના Do’s and Don’t...
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ તમે ઈન્ડિયા સિવાય કોઈ અન્ય દેશમાં ફરવા ગયા હશો તો તમને ખબર હશે કે દરેક દેશની સંસ્કૃતિ, રીત-રિવાજો અને પરંપરાઓ એકદમ અલગ હોય છે. ત્યાં ફરવાની જેટલી મજા છે એટલી જ મજા ત્યાંના કલ્ચર સાથે રૂબરૂ થવામાં પણ છે. આપણી આજુબાજુ તમને ઘણા એવા લોકો મળી જશે જેમને જુદાં-જુદાં દેશમાં ફરવું ખૂબ જ પસંદ હોય છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુનિયામાં કેટલાક એવા દેશ પણ છે જ્યાંના અમુક મેનર્સ ફોલો કરવા જરૂરી છે નહીં તો તેઓ તમને અસભ્ય પણ સમજી શકે છે. તેમજ કેટલાક દેશોમાં તો પ્રવાસીઓને તેના માટે સજા પણ ફટકારવામાં આવે છે. આજે અમે તમને એવા જ કેટલાક દેશોના Do’s and Don’t વિશે જણાવીશું. જો તમે આ દેશોમાં ફરવા જવાનું વિચારી રહ્યા હોવ તો આ બાબતોનું કાયમ ધ્યાન રાખવું...
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દુનિયાના વિવિધ દેશોના Do’s and Don’t...
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ તમે ઈન્ડિયા સિવાય કોઈ અન્ય દેશમાં ફરવા ગયા હશો તો તમને ખબર હશે કે દરેક દેશની સંસ્કૃતિ, રીત-રિવાજો અને પરંપરાઓ એકદમ અલગ હોય છે. ત્યાં ફરવાની જેટલી મજા છે એટલી જ મજા ત્યાંના કલ્ચર સાથે રૂબરૂ થવામાં પણ છે. આપણી આજુબાજુ તમને ઘણા એવા લોકો મળી જશે જેમને જુદાં-જુદાં દેશમાં ફરવું ખૂબ જ પસંદ હોય છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુનિયામાં કેટલાક એવા દેશ પણ છે જ્યાંના અમુક મેનર્સ ફોલો કરવા જરૂરી છે નહીં તો તેઓ તમને અસભ્ય પણ સમજી શકે છે. તેમજ કેટલાક દેશોમાં તો પ્રવાસીઓને તેના માટે સજા પણ ફટકારવામાં આવે છે. આજે અમે તમને એવા જ કેટલાક દેશોના Do’s and Don’t વિશે જણાવીશું. જો તમે આ દેશોમાં ફરવા જવાનું વિચારી રહ્યા હોવ તો આ બાબતોનું કાયમ ધ્યાન રાખવું...
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દુનિયાના વિવિધ દેશોના Do’s and Don’t...
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ તમે ઈન્ડિયા સિવાય કોઈ અન્ય દેશમાં ફરવા ગયા હશો તો તમને ખબર હશે કે દરેક દેશની સંસ્કૃતિ, રીત-રિવાજો અને પરંપરાઓ એકદમ અલગ હોય છે. ત્યાં ફરવાની જેટલી મજા છે એટલી જ મજા ત્યાંના કલ્ચર સાથે રૂબરૂ થવામાં પણ છે. આપણી આજુબાજુ તમને ઘણા એવા લોકો મળી જશે જેમને જુદાં-જુદાં દેશમાં ફરવું ખૂબ જ પસંદ હોય છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુનિયામાં કેટલાક એવા દેશ પણ છે જ્યાંના અમુક મેનર્સ ફોલો કરવા જરૂરી છે નહીં તો તેઓ તમને અસભ્ય પણ સમજી શકે છે. તેમજ કેટલાક દેશોમાં તો પ્રવાસીઓને તેના માટે સજા પણ ફટકારવામાં આવે છે. આજે અમે તમને એવા જ કેટલાક દેશોના Do’s and Don’t વિશે જણાવીશું. જો તમે આ દેશોમાં ફરવા જવાનું વિચારી રહ્યા હોવ તો આ બાબતોનું કાયમ ધ્યાન રાખવું...
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દુનિયાના વિવિધ દેશોના Do’s and Don’t...
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ તમે ઈન્ડિયા સિવાય કોઈ અન્ય દેશમાં ફરવા ગયા હશો તો તમને ખબર હશે કે દરેક દેશની સંસ્કૃતિ, રીત-રિવાજો અને પરંપરાઓ એકદમ અલગ હોય છે. ત્યાં ફરવાની જેટલી મજા છે એટલી જ મજા ત્યાંના કલ્ચર સાથે રૂબરૂ થવામાં પણ છે. આપણી આજુબાજુ તમને ઘણા એવા લોકો મળી જશે જેમને જુદાં-જુદાં દેશમાં ફરવું ખૂબ જ પસંદ હોય છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુનિયામાં કેટલાક એવા દેશ પણ છે જ્યાંના અમુક મેનર્સ ફોલો કરવા જરૂરી છે નહીં તો તેઓ તમને અસભ્ય પણ સમજી શકે છે. તેમજ કેટલાક દેશોમાં તો પ્રવાસીઓને તેના માટે સજા પણ ફટકારવામાં આવે છે. આજે અમે તમને એવા જ કેટલાક દેશોના Do’s and Don’t વિશે જણાવીશું. જો તમે આ દેશોમાં ફરવા જવાનું વિચારી રહ્યા હોવ તો આ બાબતોનું કાયમ ધ્યાન રાખવું...
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દુનિયાના વિવિધ દેશોના Do’s and Don’t...
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ તમે ઈન્ડિયા સિવાય કોઈ અન્ય દેશમાં ફરવા ગયા હશો તો તમને ખબર હશે કે દરેક દેશની સંસ્કૃતિ, રીત-રિવાજો અને પરંપરાઓ એકદમ અલગ હોય છે. ત્યાં ફરવાની જેટલી મજા છે એટલી જ મજા ત્યાંના કલ્ચર સાથે રૂબરૂ થવામાં પણ છે. આપણી આજુબાજુ તમને ઘણા એવા લોકો મળી જશે જેમને જુદાં-જુદાં દેશમાં ફરવું ખૂબ જ પસંદ હોય છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુનિયામાં કેટલાક એવા દેશ પણ છે જ્યાંના અમુક મેનર્સ ફોલો કરવા જરૂરી છે નહીં તો તેઓ તમને અસભ્ય પણ સમજી શકે છે. તેમજ કેટલાક દેશોમાં તો પ્રવાસીઓને તેના માટે સજા પણ ફટકારવામાં આવે છે. આજે અમે તમને એવા જ કેટલાક દેશોના Do’s and Don’t વિશે જણાવીશું. જો તમે આ દેશોમાં ફરવા જવાનું વિચારી રહ્યા હોવ તો આ બાબતોનું કાયમ ધ્યાન રાખવું...
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દુનિયાના વિવિધ દેશોના Do’s and Don’t...
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ તમે ઈન્ડિયા સિવાય કોઈ અન્ય દેશમાં ફરવા ગયા હશો તો તમને ખબર હશે કે દરેક દેશની સંસ્કૃતિ, રીત-રિવાજો અને પરંપરાઓ એકદમ અલગ હોય છે. ત્યાં ફરવાની જેટલી મજા છે એટલી જ મજા ત્યાંના કલ્ચર સાથે રૂબરૂ થવામાં પણ છે. આપણી આજુબાજુ તમને ઘણા એવા લોકો મળી જશે જેમને જુદાં-જુદાં દેશમાં ફરવું ખૂબ જ પસંદ હોય છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુનિયામાં કેટલાક એવા દેશ પણ છે જ્યાંના અમુક મેનર્સ ફોલો કરવા જરૂરી છે નહીં તો તેઓ તમને અસભ્ય પણ સમજી શકે છે. તેમજ કેટલાક દેશોમાં તો પ્રવાસીઓને તેના માટે સજા પણ ફટકારવામાં આવે છે. આજે અમે તમને એવા જ કેટલાક દેશોના Do’s and Don’t વિશે જણાવીશું. જો તમે આ દેશોમાં ફરવા જવાનું વિચારી રહ્યા હોવ તો આ બાબતોનું કાયમ ધ્યાન રાખવું...
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દુનિયાના વિવિધ દેશોના Do’s and Don’t...
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ તમે ઈન્ડિયા સિવાય કોઈ અન્ય દેશમાં ફરવા ગયા હશો તો તમને ખબર હશે કે દરેક દેશની સંસ્કૃતિ, રીત-રિવાજો અને પરંપરાઓ એકદમ અલગ હોય છે. ત્યાં ફરવાની જેટલી મજા છે એટલી જ મજા ત્યાંના કલ્ચર સાથે રૂબરૂ થવામાં પણ છે. આપણી આજુબાજુ તમને ઘણા એવા લોકો મળી જશે જેમને જુદાં-જુદાં દેશમાં ફરવું ખૂબ જ પસંદ હોય છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુનિયામાં કેટલાક એવા દેશ પણ છે જ્યાંના અમુક મેનર્સ ફોલો કરવા જરૂરી છે નહીં તો તેઓ તમને અસભ્ય પણ સમજી શકે છે. તેમજ કેટલાક દેશોમાં તો પ્રવાસીઓને તેના માટે સજા પણ ફટકારવામાં આવે છે. આજે અમે તમને એવા જ કેટલાક દેશોના Do’s and Don’t વિશે જણાવીશું. જો તમે આ દેશોમાં ફરવા જવાનું વિચારી રહ્યા હોવ તો આ બાબતોનું કાયમ ધ્યાન રાખવું...
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દુનિયાના વિવિધ દેશોના Do’s and Don’t...
  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Travel Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Things Not to Do When You Travel Abroad
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top