ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Travel» Top destination for snorkeling in india

  Snorkelingના શોખીન માટે બેસ્ટ છે આ 6 પ્લેસ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 12, 2018, 02:02 PM IST

  ભાગ્યેજ ટૂર પ્લાનિંગ કરવામાં આવે ત્યારે તેમાં ખાસ એડ્વેન્ચરથી ભરેલા સ્પોટને સ્થાન આપવામાં આવે છે
  • હેવલોક આઇલેન્ડ, આંદમાન-નિકોબાર
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેવલોક આઇલેન્ડ, આંદમાન-નિકોબાર

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ભાગ્યેજ એવું બનતું હશે કે જ્યારે ટૂર પ્લાનિંગ કરવામાં આવે ત્યારે તેમાં ખાસ એડ્વેન્ચરથી ભરેલા સ્પોટને સ્થાન આપવામાં આવે. જો તમે અન્ડર વોટર એક્ટિવિટી અને એડ્વેન્ચર કરવાનો શોખ ધરાવો છો અથવા તો તમારી ઇચ્છા દરિયાના પાણી નીચેની દુનિયાને નિહાળવાની અને તેનો અનેરો રોમાંચ ઉઠાવવાની ઇચ્છા ધારવો છો તો તેના માટે વિદેશના જવાની જરૂર નથી ભારતમાં જ એવા ઘણા સ્પોટ છે, જ્યાં તમે આ પ્રકારની અન્ડર વોટર એક્ટિવિટી અને સ્પોર્ટ્સનો આનુંદ ઉઠાવી શકો છો. આજે અમે સ્નોર્કલિંગ કરવા ઇચ્છતા ટૂરિસ્ટો માટે ખાસ એવા સ્થળો અંગે માહિતી આપી રહ્યાં છીએ જે સ્થળો અન્ય સ્પોર્ટ એક્ટિવિટી કરતા સ્નોર્કલિંગ માટે જાણીતા છે. આ સ્થળોમાં સ્નોર્કલિંગ કરવાનો ચાર્જ 500થી લઇને 2 હજાર રૂપિયા સુધીનો છે, બની શકે પીક સિઝનમાં ભાવ અલગ પણ હોય. ચાલો આ સ્થળો અંગે જાણીએ.

   હેવલોક આઇલેન્ડ, આંદમાન-નિકોબાર


   જો તમે આંદમાન નિકોબારની ટૂર પ્લાન કરી રહ્યા છો અને તમને સ્નોર્કલિંગનો શોખ છે તો અહી હેવલોક આઇલેન્ડ તેના માટે ખાસ જાણીતું છે. એ માટે અહી જવાનો બેસ્ટ સમય ડિસેમ્બરથી એપ્રિલ માનવામાં આવે છે. હેવલોક આઇલેન્ડમાં તમે મરિન લાઇફને નજીકથી નિહાળી શકો છો.

   સ્નોર્કલિંગ માટેના અન્ય સ્થળો અંગે જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • કાદ્માત, લક્સદ્વીપ
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   કાદ્માત, લક્સદ્વીપ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ભાગ્યેજ એવું બનતું હશે કે જ્યારે ટૂર પ્લાનિંગ કરવામાં આવે ત્યારે તેમાં ખાસ એડ્વેન્ચરથી ભરેલા સ્પોટને સ્થાન આપવામાં આવે. જો તમે અન્ડર વોટર એક્ટિવિટી અને એડ્વેન્ચર કરવાનો શોખ ધરાવો છો અથવા તો તમારી ઇચ્છા દરિયાના પાણી નીચેની દુનિયાને નિહાળવાની અને તેનો અનેરો રોમાંચ ઉઠાવવાની ઇચ્છા ધારવો છો તો તેના માટે વિદેશના જવાની જરૂર નથી ભારતમાં જ એવા ઘણા સ્પોટ છે, જ્યાં તમે આ પ્રકારની અન્ડર વોટર એક્ટિવિટી અને સ્પોર્ટ્સનો આનુંદ ઉઠાવી શકો છો. આજે અમે સ્નોર્કલિંગ કરવા ઇચ્છતા ટૂરિસ્ટો માટે ખાસ એવા સ્થળો અંગે માહિતી આપી રહ્યાં છીએ જે સ્થળો અન્ય સ્પોર્ટ એક્ટિવિટી કરતા સ્નોર્કલિંગ માટે જાણીતા છે. આ સ્થળોમાં સ્નોર્કલિંગ કરવાનો ચાર્જ 500થી લઇને 2 હજાર રૂપિયા સુધીનો છે, બની શકે પીક સિઝનમાં ભાવ અલગ પણ હોય. ચાલો આ સ્થળો અંગે જાણીએ.

   હેવલોક આઇલેન્ડ, આંદમાન-નિકોબાર


   જો તમે આંદમાન નિકોબારની ટૂર પ્લાન કરી રહ્યા છો અને તમને સ્નોર્કલિંગનો શોખ છે તો અહી હેવલોક આઇલેન્ડ તેના માટે ખાસ જાણીતું છે. એ માટે અહી જવાનો બેસ્ટ સમય ડિસેમ્બરથી એપ્રિલ માનવામાં આવે છે. હેવલોક આઇલેન્ડમાં તમે મરિન લાઇફને નજીકથી નિહાળી શકો છો.

   સ્નોર્કલિંગ માટેના અન્ય સ્થળો અંગે જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • નેત્રાણી, કર્ણાટક
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   નેત્રાણી, કર્ણાટક

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ભાગ્યેજ એવું બનતું હશે કે જ્યારે ટૂર પ્લાનિંગ કરવામાં આવે ત્યારે તેમાં ખાસ એડ્વેન્ચરથી ભરેલા સ્પોટને સ્થાન આપવામાં આવે. જો તમે અન્ડર વોટર એક્ટિવિટી અને એડ્વેન્ચર કરવાનો શોખ ધરાવો છો અથવા તો તમારી ઇચ્છા દરિયાના પાણી નીચેની દુનિયાને નિહાળવાની અને તેનો અનેરો રોમાંચ ઉઠાવવાની ઇચ્છા ધારવો છો તો તેના માટે વિદેશના જવાની જરૂર નથી ભારતમાં જ એવા ઘણા સ્પોટ છે, જ્યાં તમે આ પ્રકારની અન્ડર વોટર એક્ટિવિટી અને સ્પોર્ટ્સનો આનુંદ ઉઠાવી શકો છો. આજે અમે સ્નોર્કલિંગ કરવા ઇચ્છતા ટૂરિસ્ટો માટે ખાસ એવા સ્થળો અંગે માહિતી આપી રહ્યાં છીએ જે સ્થળો અન્ય સ્પોર્ટ એક્ટિવિટી કરતા સ્નોર્કલિંગ માટે જાણીતા છે. આ સ્થળોમાં સ્નોર્કલિંગ કરવાનો ચાર્જ 500થી લઇને 2 હજાર રૂપિયા સુધીનો છે, બની શકે પીક સિઝનમાં ભાવ અલગ પણ હોય. ચાલો આ સ્થળો અંગે જાણીએ.

   હેવલોક આઇલેન્ડ, આંદમાન-નિકોબાર


   જો તમે આંદમાન નિકોબારની ટૂર પ્લાન કરી રહ્યા છો અને તમને સ્નોર્કલિંગનો શોખ છે તો અહી હેવલોક આઇલેન્ડ તેના માટે ખાસ જાણીતું છે. એ માટે અહી જવાનો બેસ્ટ સમય ડિસેમ્બરથી એપ્રિલ માનવામાં આવે છે. હેવલોક આઇલેન્ડમાં તમે મરિન લાઇફને નજીકથી નિહાળી શકો છો.

   સ્નોર્કલિંગ માટેના અન્ય સ્થળો અંગે જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • અરવિંદ્સ વોલ, પોન્ડેચરી
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અરવિંદ્સ વોલ, પોન્ડેચરી

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ભાગ્યેજ એવું બનતું હશે કે જ્યારે ટૂર પ્લાનિંગ કરવામાં આવે ત્યારે તેમાં ખાસ એડ્વેન્ચરથી ભરેલા સ્પોટને સ્થાન આપવામાં આવે. જો તમે અન્ડર વોટર એક્ટિવિટી અને એડ્વેન્ચર કરવાનો શોખ ધરાવો છો અથવા તો તમારી ઇચ્છા દરિયાના પાણી નીચેની દુનિયાને નિહાળવાની અને તેનો અનેરો રોમાંચ ઉઠાવવાની ઇચ્છા ધારવો છો તો તેના માટે વિદેશના જવાની જરૂર નથી ભારતમાં જ એવા ઘણા સ્પોટ છે, જ્યાં તમે આ પ્રકારની અન્ડર વોટર એક્ટિવિટી અને સ્પોર્ટ્સનો આનુંદ ઉઠાવી શકો છો. આજે અમે સ્નોર્કલિંગ કરવા ઇચ્છતા ટૂરિસ્ટો માટે ખાસ એવા સ્થળો અંગે માહિતી આપી રહ્યાં છીએ જે સ્થળો અન્ય સ્પોર્ટ એક્ટિવિટી કરતા સ્નોર્કલિંગ માટે જાણીતા છે. આ સ્થળોમાં સ્નોર્કલિંગ કરવાનો ચાર્જ 500થી લઇને 2 હજાર રૂપિયા સુધીનો છે, બની શકે પીક સિઝનમાં ભાવ અલગ પણ હોય. ચાલો આ સ્થળો અંગે જાણીએ.

   હેવલોક આઇલેન્ડ, આંદમાન-નિકોબાર


   જો તમે આંદમાન નિકોબારની ટૂર પ્લાન કરી રહ્યા છો અને તમને સ્નોર્કલિંગનો શોખ છે તો અહી હેવલોક આઇલેન્ડ તેના માટે ખાસ જાણીતું છે. એ માટે અહી જવાનો બેસ્ટ સમય ડિસેમ્બરથી એપ્રિલ માનવામાં આવે છે. હેવલોક આઇલેન્ડમાં તમે મરિન લાઇફને નજીકથી નિહાળી શકો છો.

   સ્નોર્કલિંગ માટેના અન્ય સ્થળો અંગે જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • તકરાલી, મહારાષ્ટ્ર
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   તકરાલી, મહારાષ્ટ્ર

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ભાગ્યેજ એવું બનતું હશે કે જ્યારે ટૂર પ્લાનિંગ કરવામાં આવે ત્યારે તેમાં ખાસ એડ્વેન્ચરથી ભરેલા સ્પોટને સ્થાન આપવામાં આવે. જો તમે અન્ડર વોટર એક્ટિવિટી અને એડ્વેન્ચર કરવાનો શોખ ધરાવો છો અથવા તો તમારી ઇચ્છા દરિયાના પાણી નીચેની દુનિયાને નિહાળવાની અને તેનો અનેરો રોમાંચ ઉઠાવવાની ઇચ્છા ધારવો છો તો તેના માટે વિદેશના જવાની જરૂર નથી ભારતમાં જ એવા ઘણા સ્પોટ છે, જ્યાં તમે આ પ્રકારની અન્ડર વોટર એક્ટિવિટી અને સ્પોર્ટ્સનો આનુંદ ઉઠાવી શકો છો. આજે અમે સ્નોર્કલિંગ કરવા ઇચ્છતા ટૂરિસ્ટો માટે ખાસ એવા સ્થળો અંગે માહિતી આપી રહ્યાં છીએ જે સ્થળો અન્ય સ્પોર્ટ એક્ટિવિટી કરતા સ્નોર્કલિંગ માટે જાણીતા છે. આ સ્થળોમાં સ્નોર્કલિંગ કરવાનો ચાર્જ 500થી લઇને 2 હજાર રૂપિયા સુધીનો છે, બની શકે પીક સિઝનમાં ભાવ અલગ પણ હોય. ચાલો આ સ્થળો અંગે જાણીએ.

   હેવલોક આઇલેન્ડ, આંદમાન-નિકોબાર


   જો તમે આંદમાન નિકોબારની ટૂર પ્લાન કરી રહ્યા છો અને તમને સ્નોર્કલિંગનો શોખ છે તો અહી હેવલોક આઇલેન્ડ તેના માટે ખાસ જાણીતું છે. એ માટે અહી જવાનો બેસ્ટ સમય ડિસેમ્બરથી એપ્રિલ માનવામાં આવે છે. હેવલોક આઇલેન્ડમાં તમે મરિન લાઇફને નજીકથી નિહાળી શકો છો.

   સ્નોર્કલિંગ માટેના અન્ય સ્થળો અંગે જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • ગોવા
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ગોવા

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ભાગ્યેજ એવું બનતું હશે કે જ્યારે ટૂર પ્લાનિંગ કરવામાં આવે ત્યારે તેમાં ખાસ એડ્વેન્ચરથી ભરેલા સ્પોટને સ્થાન આપવામાં આવે. જો તમે અન્ડર વોટર એક્ટિવિટી અને એડ્વેન્ચર કરવાનો શોખ ધરાવો છો અથવા તો તમારી ઇચ્છા દરિયાના પાણી નીચેની દુનિયાને નિહાળવાની અને તેનો અનેરો રોમાંચ ઉઠાવવાની ઇચ્છા ધારવો છો તો તેના માટે વિદેશના જવાની જરૂર નથી ભારતમાં જ એવા ઘણા સ્પોટ છે, જ્યાં તમે આ પ્રકારની અન્ડર વોટર એક્ટિવિટી અને સ્પોર્ટ્સનો આનુંદ ઉઠાવી શકો છો. આજે અમે સ્નોર્કલિંગ કરવા ઇચ્છતા ટૂરિસ્ટો માટે ખાસ એવા સ્થળો અંગે માહિતી આપી રહ્યાં છીએ જે સ્થળો અન્ય સ્પોર્ટ એક્ટિવિટી કરતા સ્નોર્કલિંગ માટે જાણીતા છે. આ સ્થળોમાં સ્નોર્કલિંગ કરવાનો ચાર્જ 500થી લઇને 2 હજાર રૂપિયા સુધીનો છે, બની શકે પીક સિઝનમાં ભાવ અલગ પણ હોય. ચાલો આ સ્થળો અંગે જાણીએ.

   હેવલોક આઇલેન્ડ, આંદમાન-નિકોબાર


   જો તમે આંદમાન નિકોબારની ટૂર પ્લાન કરી રહ્યા છો અને તમને સ્નોર્કલિંગનો શોખ છે તો અહી હેવલોક આઇલેન્ડ તેના માટે ખાસ જાણીતું છે. એ માટે અહી જવાનો બેસ્ટ સમય ડિસેમ્બરથી એપ્રિલ માનવામાં આવે છે. હેવલોક આઇલેન્ડમાં તમે મરિન લાઇફને નજીકથી નિહાળી શકો છો.

   સ્નોર્કલિંગ માટેના અન્ય સ્થળો અંગે જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Travel Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Top destination for snorkeling in india
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `