ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Travel» Best tourists destinations of India became Ugly Indian Tourist Place

  ભારતના આ 12 ટૂરિસ્ટ ડેસ્ટિનેશન્સ, જે ખૂબસૂરત હોવાના ભોગવી રહ્યા છે સજા

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Jun 05, 2018, 02:06 PM IST

  આ ખૂબસૂરત જગ્યાઓની આવી તસવીર તમે ક્યારેય નહી જોઈ હોય
  • 1-શિમલા
   +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   1-શિમલા

   હિન્દુસ્તાનને પ્રકૃતિએ બહુ જ સુંદર રીતે શણગાર્યુ છે. ઉત્તરમાં ઘરતીનું સ્વર્ગ કાશ્મીર તો દક્ષિણમાં ભગવાનનો દેશ કરેલ બીજી બાજુ રણ છે તો ઉત્તર હરિયાળીથી સુસજ્જિતવેકેશનના ટાઇમમાં આપણે નવી નવી જગ્યાઓ ફરવા જઈએ છીએ. ફરીએ છીએ રહીએ છીએ અને ત્યાંની યાદો લઈને પાછા આવીએ છીએ...પણ આપણે જતા જતા તે શહેરને શું આપતા જઈએ છીએ .મફતનો કચરો

   શિમલાના ઘણા બધા વિસ્તારમાં પીવા માટે પાણી નથી. કેફે અને રેસ્ટરાંમાં પ્રવાસીઓને વોશરૂમનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી નથી. આમ આદમીની સમસ્યા નજર અંદાજ કરવામાં આવે છે

  • 2-નેનીતાલ
   +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   2-નેનીતાલ

   હિન્દુસ્તાનને પ્રકૃતિએ બહુ જ સુંદર રીતે શણગાર્યુ છે. ઉત્તરમાં ઘરતીનું સ્વર્ગ કાશ્મીર તો દક્ષિણમાં ભગવાનનો દેશ કરેલ બીજી બાજુ રણ છે તો ઉત્તર હરિયાળીથી સુસજ્જિતવેકેશનના ટાઇમમાં આપણે નવી નવી જગ્યાઓ ફરવા જઈએ છીએ. ફરીએ છીએ રહીએ છીએ અને ત્યાંની યાદો લઈને પાછા આવીએ છીએ...પણ આપણે જતા જતા તે શહેરને શું આપતા જઈએ છીએ .મફતનો કચરો

   શિમલાના ઘણા બધા વિસ્તારમાં પીવા માટે પાણી નથી. કેફે અને રેસ્ટરાંમાં પ્રવાસીઓને વોશરૂમનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી નથી. આમ આદમીની સમસ્યા નજર અંદાજ કરવામાં આવે છે

  • 3-દાર્જીલિંગ
   +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   3-દાર્જીલિંગ

   હિન્દુસ્તાનને પ્રકૃતિએ બહુ જ સુંદર રીતે શણગાર્યુ છે. ઉત્તરમાં ઘરતીનું સ્વર્ગ કાશ્મીર તો દક્ષિણમાં ભગવાનનો દેશ કરેલ બીજી બાજુ રણ છે તો ઉત્તર હરિયાળીથી સુસજ્જિતવેકેશનના ટાઇમમાં આપણે નવી નવી જગ્યાઓ ફરવા જઈએ છીએ. ફરીએ છીએ રહીએ છીએ અને ત્યાંની યાદો લઈને પાછા આવીએ છીએ...પણ આપણે જતા જતા તે શહેરને શું આપતા જઈએ છીએ .મફતનો કચરો

   શિમલાના ઘણા બધા વિસ્તારમાં પીવા માટે પાણી નથી. કેફે અને રેસ્ટરાંમાં પ્રવાસીઓને વોશરૂમનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી નથી. આમ આદમીની સમસ્યા નજર અંદાજ કરવામાં આવે છે

  • 4-જયપુર
   +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   4-જયપુર

   હિન્દુસ્તાનને પ્રકૃતિએ બહુ જ સુંદર રીતે શણગાર્યુ છે. ઉત્તરમાં ઘરતીનું સ્વર્ગ કાશ્મીર તો દક્ષિણમાં ભગવાનનો દેશ કરેલ બીજી બાજુ રણ છે તો ઉત્તર હરિયાળીથી સુસજ્જિતવેકેશનના ટાઇમમાં આપણે નવી નવી જગ્યાઓ ફરવા જઈએ છીએ. ફરીએ છીએ રહીએ છીએ અને ત્યાંની યાદો લઈને પાછા આવીએ છીએ...પણ આપણે જતા જતા તે શહેરને શું આપતા જઈએ છીએ .મફતનો કચરો

   શિમલાના ઘણા બધા વિસ્તારમાં પીવા માટે પાણી નથી. કેફે અને રેસ્ટરાંમાં પ્રવાસીઓને વોશરૂમનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી નથી. આમ આદમીની સમસ્યા નજર અંદાજ કરવામાં આવે છે

  • 4-વારાણસી
   +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   4-વારાણસી

   હિન્દુસ્તાનને પ્રકૃતિએ બહુ જ સુંદર રીતે શણગાર્યુ છે. ઉત્તરમાં ઘરતીનું સ્વર્ગ કાશ્મીર તો દક્ષિણમાં ભગવાનનો દેશ કરેલ બીજી બાજુ રણ છે તો ઉત્તર હરિયાળીથી સુસજ્જિતવેકેશનના ટાઇમમાં આપણે નવી નવી જગ્યાઓ ફરવા જઈએ છીએ. ફરીએ છીએ રહીએ છીએ અને ત્યાંની યાદો લઈને પાછા આવીએ છીએ...પણ આપણે જતા જતા તે શહેરને શું આપતા જઈએ છીએ .મફતનો કચરો

   શિમલાના ઘણા બધા વિસ્તારમાં પીવા માટે પાણી નથી. કેફે અને રેસ્ટરાંમાં પ્રવાસીઓને વોશરૂમનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી નથી. આમ આદમીની સમસ્યા નજર અંદાજ કરવામાં આવે છે

  • 5-ગોવા
   +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   5-ગોવા

   હિન્દુસ્તાનને પ્રકૃતિએ બહુ જ સુંદર રીતે શણગાર્યુ છે. ઉત્તરમાં ઘરતીનું સ્વર્ગ કાશ્મીર તો દક્ષિણમાં ભગવાનનો દેશ કરેલ બીજી બાજુ રણ છે તો ઉત્તર હરિયાળીથી સુસજ્જિતવેકેશનના ટાઇમમાં આપણે નવી નવી જગ્યાઓ ફરવા જઈએ છીએ. ફરીએ છીએ રહીએ છીએ અને ત્યાંની યાદો લઈને પાછા આવીએ છીએ...પણ આપણે જતા જતા તે શહેરને શું આપતા જઈએ છીએ .મફતનો કચરો

   શિમલાના ઘણા બધા વિસ્તારમાં પીવા માટે પાણી નથી. કેફે અને રેસ્ટરાંમાં પ્રવાસીઓને વોશરૂમનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી નથી. આમ આદમીની સમસ્યા નજર અંદાજ કરવામાં આવે છે

  • 6-આગરા
   +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   6-આગરા

   હિન્દુસ્તાનને પ્રકૃતિએ બહુ જ સુંદર રીતે શણગાર્યુ છે. ઉત્તરમાં ઘરતીનું સ્વર્ગ કાશ્મીર તો દક્ષિણમાં ભગવાનનો દેશ કરેલ બીજી બાજુ રણ છે તો ઉત્તર હરિયાળીથી સુસજ્જિતવેકેશનના ટાઇમમાં આપણે નવી નવી જગ્યાઓ ફરવા જઈએ છીએ. ફરીએ છીએ રહીએ છીએ અને ત્યાંની યાદો લઈને પાછા આવીએ છીએ...પણ આપણે જતા જતા તે શહેરને શું આપતા જઈએ છીએ .મફતનો કચરો

   શિમલાના ઘણા બધા વિસ્તારમાં પીવા માટે પાણી નથી. કેફે અને રેસ્ટરાંમાં પ્રવાસીઓને વોશરૂમનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી નથી. આમ આદમીની સમસ્યા નજર અંદાજ કરવામાં આવે છે

  • 7-મસૂરી
   +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   7-મસૂરી

   હિન્દુસ્તાનને પ્રકૃતિએ બહુ જ સુંદર રીતે શણગાર્યુ છે. ઉત્તરમાં ઘરતીનું સ્વર્ગ કાશ્મીર તો દક્ષિણમાં ભગવાનનો દેશ કરેલ બીજી બાજુ રણ છે તો ઉત્તર હરિયાળીથી સુસજ્જિતવેકેશનના ટાઇમમાં આપણે નવી નવી જગ્યાઓ ફરવા જઈએ છીએ. ફરીએ છીએ રહીએ છીએ અને ત્યાંની યાદો લઈને પાછા આવીએ છીએ...પણ આપણે જતા જતા તે શહેરને શું આપતા જઈએ છીએ .મફતનો કચરો

   શિમલાના ઘણા બધા વિસ્તારમાં પીવા માટે પાણી નથી. કેફે અને રેસ્ટરાંમાં પ્રવાસીઓને વોશરૂમનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી નથી. આમ આદમીની સમસ્યા નજર અંદાજ કરવામાં આવે છે

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Travel Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Best tourists destinations of India became Ugly Indian Tourist Place
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `