ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Relationship» ચરક સંહિતા બેડરૂમ લાઇફ | Charak Samhita for fertility

  પ્રાચીન સમયમાં મહારાજાઓ આ નુસખાઓથી વધારતા હતાં તાકાત અને ફર્ટિલિટી

  divyabhaskar.com | Last Modified - May 10, 2018, 04:33 PM IST

  પ્રાચીન સમયમાં રાજા-મહારાજાઓ સ્ટેમિના અને ફર્ટિલિટી વધારવા યૂઝ કરતાં હતા ખાસ જડીબુટ્ટીઓ
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ પ્રાચીન સમયમાં રાજા-મહારાજાઓ સ્ટેમિના અને ફર્ટિલિટી વધારવા કેટલીક ખાસ જડીબુટ્ટીઓનો ઉપયોગ કરતાં હતા. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાનીએ જણાવ્યું છે કે, આ જડીબુટ્ટીઓમાં રહેલાં તાકાત વધારનારા કમ્પાઉન્ડ્સને કારણે રાજા-મહારાજાઓ વર્ષો વર્ષ યંગ અને સ્ટેમિનાથી ભરપૂર રહેતાં હતા.

   શેનો ઉપયોગ કરતા હતા રાજા-મહારાજાઓ? : પ્રાચીન સમયમાં રાજા-મહારાજાઓને ત્યાં વાજીકરણ નુસખાઓ બતાવવા માટે વૈદ્ય અને હકીમ રહેતાં હતા. જે આયુર્વેદિક ગ્રંથોના આધારે જડીબુટ્ટીઓ, રસાયણો અને ધાતુઓથી તાકાત વધારનારી દવાઓ તૈયાર કરતાં હતાં. જોકે આ રાજાઓ માટે તૈયાર થતાં નુસખાઓમાં કેટલીક મોંઘી વસ્તુઓ જેમ કે સોનું, ચાંદી, મોતી વગેરેનો ઉપયોગ પણ થતો હતો. પણ તેઓ સાથે જ એવી જડીબુટ્ટીઓનો પણ ઉપયોગ કરતાં હતા જે સરળતાથી મળી રહેતી હતી. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશુ્ં.

   (સોર્સઃ ચરક સંહિતા, ભાવપ્રકાશ)

   આગળ વાંચો એવા પ્રચીન નુસખાઓ વિશે જેનાથી પુરૂષો ફર્ટિલિટી અને સ્ટેમિના વધારી શકશે

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ પ્રાચીન સમયમાં રાજા-મહારાજાઓ સ્ટેમિના અને ફર્ટિલિટી વધારવા કેટલીક ખાસ જડીબુટ્ટીઓનો ઉપયોગ કરતાં હતા. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાનીએ જણાવ્યું છે કે, આ જડીબુટ્ટીઓમાં રહેલાં તાકાત વધારનારા કમ્પાઉન્ડ્સને કારણે રાજા-મહારાજાઓ વર્ષો વર્ષ યંગ અને સ્ટેમિનાથી ભરપૂર રહેતાં હતા.

   શેનો ઉપયોગ કરતા હતા રાજા-મહારાજાઓ? : પ્રાચીન સમયમાં રાજા-મહારાજાઓને ત્યાં વાજીકરણ નુસખાઓ બતાવવા માટે વૈદ્ય અને હકીમ રહેતાં હતા. જે આયુર્વેદિક ગ્રંથોના આધારે જડીબુટ્ટીઓ, રસાયણો અને ધાતુઓથી તાકાત વધારનારી દવાઓ તૈયાર કરતાં હતાં. જોકે આ રાજાઓ માટે તૈયાર થતાં નુસખાઓમાં કેટલીક મોંઘી વસ્તુઓ જેમ કે સોનું, ચાંદી, મોતી વગેરેનો ઉપયોગ પણ થતો હતો. પણ તેઓ સાથે જ એવી જડીબુટ્ટીઓનો પણ ઉપયોગ કરતાં હતા જે સરળતાથી મળી રહેતી હતી. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશુ્ં.

   (સોર્સઃ ચરક સંહિતા, ભાવપ્રકાશ)

   આગળ વાંચો એવા પ્રચીન નુસખાઓ વિશે જેનાથી પુરૂષો ફર્ટિલિટી અને સ્ટેમિના વધારી શકશે

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ પ્રાચીન સમયમાં રાજા-મહારાજાઓ સ્ટેમિના અને ફર્ટિલિટી વધારવા કેટલીક ખાસ જડીબુટ્ટીઓનો ઉપયોગ કરતાં હતા. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાનીએ જણાવ્યું છે કે, આ જડીબુટ્ટીઓમાં રહેલાં તાકાત વધારનારા કમ્પાઉન્ડ્સને કારણે રાજા-મહારાજાઓ વર્ષો વર્ષ યંગ અને સ્ટેમિનાથી ભરપૂર રહેતાં હતા.

   શેનો ઉપયોગ કરતા હતા રાજા-મહારાજાઓ? : પ્રાચીન સમયમાં રાજા-મહારાજાઓને ત્યાં વાજીકરણ નુસખાઓ બતાવવા માટે વૈદ્ય અને હકીમ રહેતાં હતા. જે આયુર્વેદિક ગ્રંથોના આધારે જડીબુટ્ટીઓ, રસાયણો અને ધાતુઓથી તાકાત વધારનારી દવાઓ તૈયાર કરતાં હતાં. જોકે આ રાજાઓ માટે તૈયાર થતાં નુસખાઓમાં કેટલીક મોંઘી વસ્તુઓ જેમ કે સોનું, ચાંદી, મોતી વગેરેનો ઉપયોગ પણ થતો હતો. પણ તેઓ સાથે જ એવી જડીબુટ્ટીઓનો પણ ઉપયોગ કરતાં હતા જે સરળતાથી મળી રહેતી હતી. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશુ્ં.

   (સોર્સઃ ચરક સંહિતા, ભાવપ્રકાશ)

   આગળ વાંચો એવા પ્રચીન નુસખાઓ વિશે જેનાથી પુરૂષો ફર્ટિલિટી અને સ્ટેમિના વધારી શકશે

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ પ્રાચીન સમયમાં રાજા-મહારાજાઓ સ્ટેમિના અને ફર્ટિલિટી વધારવા કેટલીક ખાસ જડીબુટ્ટીઓનો ઉપયોગ કરતાં હતા. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાનીએ જણાવ્યું છે કે, આ જડીબુટ્ટીઓમાં રહેલાં તાકાત વધારનારા કમ્પાઉન્ડ્સને કારણે રાજા-મહારાજાઓ વર્ષો વર્ષ યંગ અને સ્ટેમિનાથી ભરપૂર રહેતાં હતા.

   શેનો ઉપયોગ કરતા હતા રાજા-મહારાજાઓ? : પ્રાચીન સમયમાં રાજા-મહારાજાઓને ત્યાં વાજીકરણ નુસખાઓ બતાવવા માટે વૈદ્ય અને હકીમ રહેતાં હતા. જે આયુર્વેદિક ગ્રંથોના આધારે જડીબુટ્ટીઓ, રસાયણો અને ધાતુઓથી તાકાત વધારનારી દવાઓ તૈયાર કરતાં હતાં. જોકે આ રાજાઓ માટે તૈયાર થતાં નુસખાઓમાં કેટલીક મોંઘી વસ્તુઓ જેમ કે સોનું, ચાંદી, મોતી વગેરેનો ઉપયોગ પણ થતો હતો. પણ તેઓ સાથે જ એવી જડીબુટ્ટીઓનો પણ ઉપયોગ કરતાં હતા જે સરળતાથી મળી રહેતી હતી. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશુ્ં.

   (સોર્સઃ ચરક સંહિતા, ભાવપ્રકાશ)

   આગળ વાંચો એવા પ્રચીન નુસખાઓ વિશે જેનાથી પુરૂષો ફર્ટિલિટી અને સ્ટેમિના વધારી શકશે

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ પ્રાચીન સમયમાં રાજા-મહારાજાઓ સ્ટેમિના અને ફર્ટિલિટી વધારવા કેટલીક ખાસ જડીબુટ્ટીઓનો ઉપયોગ કરતાં હતા. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાનીએ જણાવ્યું છે કે, આ જડીબુટ્ટીઓમાં રહેલાં તાકાત વધારનારા કમ્પાઉન્ડ્સને કારણે રાજા-મહારાજાઓ વર્ષો વર્ષ યંગ અને સ્ટેમિનાથી ભરપૂર રહેતાં હતા.

   શેનો ઉપયોગ કરતા હતા રાજા-મહારાજાઓ? : પ્રાચીન સમયમાં રાજા-મહારાજાઓને ત્યાં વાજીકરણ નુસખાઓ બતાવવા માટે વૈદ્ય અને હકીમ રહેતાં હતા. જે આયુર્વેદિક ગ્રંથોના આધારે જડીબુટ્ટીઓ, રસાયણો અને ધાતુઓથી તાકાત વધારનારી દવાઓ તૈયાર કરતાં હતાં. જોકે આ રાજાઓ માટે તૈયાર થતાં નુસખાઓમાં કેટલીક મોંઘી વસ્તુઓ જેમ કે સોનું, ચાંદી, મોતી વગેરેનો ઉપયોગ પણ થતો હતો. પણ તેઓ સાથે જ એવી જડીબુટ્ટીઓનો પણ ઉપયોગ કરતાં હતા જે સરળતાથી મળી રહેતી હતી. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશુ્ં.

   (સોર્સઃ ચરક સંહિતા, ભાવપ્રકાશ)

   આગળ વાંચો એવા પ્રચીન નુસખાઓ વિશે જેનાથી પુરૂષો ફર્ટિલિટી અને સ્ટેમિના વધારી શકશે

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ પ્રાચીન સમયમાં રાજા-મહારાજાઓ સ્ટેમિના અને ફર્ટિલિટી વધારવા કેટલીક ખાસ જડીબુટ્ટીઓનો ઉપયોગ કરતાં હતા. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાનીએ જણાવ્યું છે કે, આ જડીબુટ્ટીઓમાં રહેલાં તાકાત વધારનારા કમ્પાઉન્ડ્સને કારણે રાજા-મહારાજાઓ વર્ષો વર્ષ યંગ અને સ્ટેમિનાથી ભરપૂર રહેતાં હતા.

   શેનો ઉપયોગ કરતા હતા રાજા-મહારાજાઓ? : પ્રાચીન સમયમાં રાજા-મહારાજાઓને ત્યાં વાજીકરણ નુસખાઓ બતાવવા માટે વૈદ્ય અને હકીમ રહેતાં હતા. જે આયુર્વેદિક ગ્રંથોના આધારે જડીબુટ્ટીઓ, રસાયણો અને ધાતુઓથી તાકાત વધારનારી દવાઓ તૈયાર કરતાં હતાં. જોકે આ રાજાઓ માટે તૈયાર થતાં નુસખાઓમાં કેટલીક મોંઘી વસ્તુઓ જેમ કે સોનું, ચાંદી, મોતી વગેરેનો ઉપયોગ પણ થતો હતો. પણ તેઓ સાથે જ એવી જડીબુટ્ટીઓનો પણ ઉપયોગ કરતાં હતા જે સરળતાથી મળી રહેતી હતી. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશુ્ં.

   (સોર્સઃ ચરક સંહિતા, ભાવપ્રકાશ)

   આગળ વાંચો એવા પ્રચીન નુસખાઓ વિશે જેનાથી પુરૂષો ફર્ટિલિટી અને સ્ટેમિના વધારી શકશે

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ પ્રાચીન સમયમાં રાજા-મહારાજાઓ સ્ટેમિના અને ફર્ટિલિટી વધારવા કેટલીક ખાસ જડીબુટ્ટીઓનો ઉપયોગ કરતાં હતા. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાનીએ જણાવ્યું છે કે, આ જડીબુટ્ટીઓમાં રહેલાં તાકાત વધારનારા કમ્પાઉન્ડ્સને કારણે રાજા-મહારાજાઓ વર્ષો વર્ષ યંગ અને સ્ટેમિનાથી ભરપૂર રહેતાં હતા.

   શેનો ઉપયોગ કરતા હતા રાજા-મહારાજાઓ? : પ્રાચીન સમયમાં રાજા-મહારાજાઓને ત્યાં વાજીકરણ નુસખાઓ બતાવવા માટે વૈદ્ય અને હકીમ રહેતાં હતા. જે આયુર્વેદિક ગ્રંથોના આધારે જડીબુટ્ટીઓ, રસાયણો અને ધાતુઓથી તાકાત વધારનારી દવાઓ તૈયાર કરતાં હતાં. જોકે આ રાજાઓ માટે તૈયાર થતાં નુસખાઓમાં કેટલીક મોંઘી વસ્તુઓ જેમ કે સોનું, ચાંદી, મોતી વગેરેનો ઉપયોગ પણ થતો હતો. પણ તેઓ સાથે જ એવી જડીબુટ્ટીઓનો પણ ઉપયોગ કરતાં હતા જે સરળતાથી મળી રહેતી હતી. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશુ્ં.

   (સોર્સઃ ચરક સંહિતા, ભાવપ્રકાશ)

   આગળ વાંચો એવા પ્રચીન નુસખાઓ વિશે જેનાથી પુરૂષો ફર્ટિલિટી અને સ્ટેમિના વધારી શકશે

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Relationship Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: ચરક સંહિતા બેડરૂમ લાઇફ | Charak Samhita for fertility
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top