ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Relationship» 9 things you should never do while making love

  પ્રેમની હસીન પળોને યાદગાર બનાવવા ઈચ્છતા હોવ તો ન કરતા આ 9 ભૂલો!

  divyabhaskar.com | Last Modified - Dec 24, 2015, 12:10 AM IST

  પ્રેમની એ હસીન પળોમાં ન કરી બેસતા આવી 9 ભૂલો, થઈ જશે પાર્ટનર નારાજ
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ પ્રેમની હસીન પળોને યાદગાર બનાવવાની ઈચ્છા દરેક વ્યક્તિના મનમાં હોય છે. આ પળોમાં શું કરવું જોઈએ એ જાણવું જેટલું જરૂરી છે એટલું જ મહત્વપૂર્ણ એ વાતથી વાકેફ થવું પણ છે કે શું ન કરવું જોઈએ. તે નાજુક પળોમાં તમારા દ્વારા કરેલી કોઈ પણ એક ભૂલ મજા બગાડવાનું કામ કરી શકે છે. આજે અમે તમને જણાવીશું એ 9 બાબતો વિશે જે તમારે રોમેન્ટિક પળો દરમિયાન જરાય ન કરવી જોઈએ.
   1. કિસ પણ છે જરૂરી
   તમે તમારા પાર્ટનરને પ્રેમ કરતી વખતે ઉતાવળમાં ન રહો. કેટલાય લોકો પ્રેમની તે પળોમાં પોતાના પાર્ટનરને જરાય કિસ નથી કરતા. કેટલીક વખત તમારી પોઝિશન એવી હોય છે કે કિસ કરવી મુશ્કેલ બની જાય છે તો કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જે કિસ કરવાને લય ભંગ થવા જેવું માને છે. કિસ જેટલી ફોરપ્લે વખતે જરૂરી છે એટલી જ લાસ્ટ સ્ટેજ દરમિયાન પણ જરૂરી છે.
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો અન્ય બાબતો જે રોમેન્ટિક પળો દરમિયાન જરાય ન કરવી જોઈએ...
   (તસવીરોનો ઉપયોગ માત્ર પ્રસ્તુતીકરણ માટે કરવામાં આવ્યો છે)
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ પ્રેમની હસીન પળોને યાદગાર બનાવવાની ઈચ્છા દરેક વ્યક્તિના મનમાં હોય છે. આ પળોમાં શું કરવું જોઈએ એ જાણવું જેટલું જરૂરી છે એટલું જ મહત્વપૂર્ણ એ વાતથી વાકેફ થવું પણ છે કે શું ન કરવું જોઈએ. તે નાજુક પળોમાં તમારા દ્વારા કરેલી કોઈ પણ એક ભૂલ મજા બગાડવાનું કામ કરી શકે છે. આજે અમે તમને જણાવીશું એ 9 બાબતો વિશે જે તમારે રોમેન્ટિક પળો દરમિયાન જરાય ન કરવી જોઈએ.
   1. કિસ પણ છે જરૂરી
   તમે તમારા પાર્ટનરને પ્રેમ કરતી વખતે ઉતાવળમાં ન રહો. કેટલાય લોકો પ્રેમની તે પળોમાં પોતાના પાર્ટનરને જરાય કિસ નથી કરતા. કેટલીક વખત તમારી પોઝિશન એવી હોય છે કે કિસ કરવી મુશ્કેલ બની જાય છે તો કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જે કિસ કરવાને લય ભંગ થવા જેવું માને છે. કિસ જેટલી ફોરપ્લે વખતે જરૂરી છે એટલી જ લાસ્ટ સ્ટેજ દરમિયાન પણ જરૂરી છે.
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો અન્ય બાબતો જે રોમેન્ટિક પળો દરમિયાન જરાય ન કરવી જોઈએ...
   (તસવીરોનો ઉપયોગ માત્ર પ્રસ્તુતીકરણ માટે કરવામાં આવ્યો છે)
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ પ્રેમની હસીન પળોને યાદગાર બનાવવાની ઈચ્છા દરેક વ્યક્તિના મનમાં હોય છે. આ પળોમાં શું કરવું જોઈએ એ જાણવું જેટલું જરૂરી છે એટલું જ મહત્વપૂર્ણ એ વાતથી વાકેફ થવું પણ છે કે શું ન કરવું જોઈએ. તે નાજુક પળોમાં તમારા દ્વારા કરેલી કોઈ પણ એક ભૂલ મજા બગાડવાનું કામ કરી શકે છે. આજે અમે તમને જણાવીશું એ 9 બાબતો વિશે જે તમારે રોમેન્ટિક પળો દરમિયાન જરાય ન કરવી જોઈએ.
   1. કિસ પણ છે જરૂરી
   તમે તમારા પાર્ટનરને પ્રેમ કરતી વખતે ઉતાવળમાં ન રહો. કેટલાય લોકો પ્રેમની તે પળોમાં પોતાના પાર્ટનરને જરાય કિસ નથી કરતા. કેટલીક વખત તમારી પોઝિશન એવી હોય છે કે કિસ કરવી મુશ્કેલ બની જાય છે તો કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જે કિસ કરવાને લય ભંગ થવા જેવું માને છે. કિસ જેટલી ફોરપ્લે વખતે જરૂરી છે એટલી જ લાસ્ટ સ્ટેજ દરમિયાન પણ જરૂરી છે.
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો અન્ય બાબતો જે રોમેન્ટિક પળો દરમિયાન જરાય ન કરવી જોઈએ...
   (તસવીરોનો ઉપયોગ માત્ર પ્રસ્તુતીકરણ માટે કરવામાં આવ્યો છે)
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ પ્રેમની હસીન પળોને યાદગાર બનાવવાની ઈચ્છા દરેક વ્યક્તિના મનમાં હોય છે. આ પળોમાં શું કરવું જોઈએ એ જાણવું જેટલું જરૂરી છે એટલું જ મહત્વપૂર્ણ એ વાતથી વાકેફ થવું પણ છે કે શું ન કરવું જોઈએ. તે નાજુક પળોમાં તમારા દ્વારા કરેલી કોઈ પણ એક ભૂલ મજા બગાડવાનું કામ કરી શકે છે. આજે અમે તમને જણાવીશું એ 9 બાબતો વિશે જે તમારે રોમેન્ટિક પળો દરમિયાન જરાય ન કરવી જોઈએ.
   1. કિસ પણ છે જરૂરી
   તમે તમારા પાર્ટનરને પ્રેમ કરતી વખતે ઉતાવળમાં ન રહો. કેટલાય લોકો પ્રેમની તે પળોમાં પોતાના પાર્ટનરને જરાય કિસ નથી કરતા. કેટલીક વખત તમારી પોઝિશન એવી હોય છે કે કિસ કરવી મુશ્કેલ બની જાય છે તો કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જે કિસ કરવાને લય ભંગ થવા જેવું માને છે. કિસ જેટલી ફોરપ્લે વખતે જરૂરી છે એટલી જ લાસ્ટ સ્ટેજ દરમિયાન પણ જરૂરી છે.
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો અન્ય બાબતો જે રોમેન્ટિક પળો દરમિયાન જરાય ન કરવી જોઈએ...
   (તસવીરોનો ઉપયોગ માત્ર પ્રસ્તુતીકરણ માટે કરવામાં આવ્યો છે)
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ પ્રેમની હસીન પળોને યાદગાર બનાવવાની ઈચ્છા દરેક વ્યક્તિના મનમાં હોય છે. આ પળોમાં શું કરવું જોઈએ એ જાણવું જેટલું જરૂરી છે એટલું જ મહત્વપૂર્ણ એ વાતથી વાકેફ થવું પણ છે કે શું ન કરવું જોઈએ. તે નાજુક પળોમાં તમારા દ્વારા કરેલી કોઈ પણ એક ભૂલ મજા બગાડવાનું કામ કરી શકે છે. આજે અમે તમને જણાવીશું એ 9 બાબતો વિશે જે તમારે રોમેન્ટિક પળો દરમિયાન જરાય ન કરવી જોઈએ.
   1. કિસ પણ છે જરૂરી
   તમે તમારા પાર્ટનરને પ્રેમ કરતી વખતે ઉતાવળમાં ન રહો. કેટલાય લોકો પ્રેમની તે પળોમાં પોતાના પાર્ટનરને જરાય કિસ નથી કરતા. કેટલીક વખત તમારી પોઝિશન એવી હોય છે કે કિસ કરવી મુશ્કેલ બની જાય છે તો કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જે કિસ કરવાને લય ભંગ થવા જેવું માને છે. કિસ જેટલી ફોરપ્લે વખતે જરૂરી છે એટલી જ લાસ્ટ સ્ટેજ દરમિયાન પણ જરૂરી છે.
   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો અન્ય બાબતો જે રોમેન્ટિક પળો દરમિયાન જરાય ન કરવી જોઈએ...
   (તસવીરોનો ઉપયોગ માત્ર પ્રસ્તુતીકરણ માટે કરવામાં આવ્યો છે)
  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Relationship Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 9 things you should never do while making love
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `