ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Why you waking up in night here is the reason

  શા માટે અડધી રાત્રે ઉડી જાય છે ઉંઘ, જાણો શું હોઇ શકે છે કારણ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 30, 2018, 06:49 PM IST

  દિવસ દરમિયાનના તણાવો અને નેગટિવ વિચારો રાત્રે આપણા મગજ પર કબજો જમાવી બેસે છે.
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ શ્રેષ્ઠ ઉંઘ સારા સ્વાસ્થ્ય માટે અતિ જરૂરી છે, પરંતુ હાલના સમયમાં બહુ ઓછા લોકો હશે કે જેમને આવી ઉંઘ લેવા મળતી હશે, કારણ કે દિવસ દરમિયાનના તણાવો અને નેગટિવ વિચારો રાત્રે આપણા મગજ પર કબજો જમાવી બેસે છે. તેમાં પણ કેટલાક લોકોની ઉંઘ અચાનક રાત્રે તુટી જાય છે. સતત આ પ્રકારની સમસ્યા રહેવાથી તેની અસર સવારે આપણા વર્ક અને નેચર પર પડતી હોય છે. આમ થવાથી આપણે ડિપ્રેશનમાં રહીએ છીએ અને આપણું એનર્જી લેવલ પણ ઘટી જાય છે. જો આપણને સારી ઉંઘ ન મળે તો તેની અસર જીવનશૈલી અને સ્વાસ્થ્યને ગંભીર રીતે થતી હોય છે. આજે અમે અહી મધરાત્રે અચનાક ઉંઘમાંથી ઉઠી જવા પાછળ કયા કારણ જવાબદાર છે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.


   અડધી રાત્રે ઉંઘ ઉડી જવાના કારણો જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ શ્રેષ્ઠ ઉંઘ સારા સ્વાસ્થ્ય માટે અતિ જરૂરી છે, પરંતુ હાલના સમયમાં બહુ ઓછા લોકો હશે કે જેમને આવી ઉંઘ લેવા મળતી હશે, કારણ કે દિવસ દરમિયાનના તણાવો અને નેગટિવ વિચારો રાત્રે આપણા મગજ પર કબજો જમાવી બેસે છે. તેમાં પણ કેટલાક લોકોની ઉંઘ અચાનક રાત્રે તુટી જાય છે. સતત આ પ્રકારની સમસ્યા રહેવાથી તેની અસર સવારે આપણા વર્ક અને નેચર પર પડતી હોય છે. આમ થવાથી આપણે ડિપ્રેશનમાં રહીએ છીએ અને આપણું એનર્જી લેવલ પણ ઘટી જાય છે. જો આપણને સારી ઉંઘ ન મળે તો તેની અસર જીવનશૈલી અને સ્વાસ્થ્યને ગંભીર રીતે થતી હોય છે. આજે અમે અહી મધરાત્રે અચનાક ઉંઘમાંથી ઉઠી જવા પાછળ કયા કારણ જવાબદાર છે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.


   અડધી રાત્રે ઉંઘ ઉડી જવાના કારણો જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ શ્રેષ્ઠ ઉંઘ સારા સ્વાસ્થ્ય માટે અતિ જરૂરી છે, પરંતુ હાલના સમયમાં બહુ ઓછા લોકો હશે કે જેમને આવી ઉંઘ લેવા મળતી હશે, કારણ કે દિવસ દરમિયાનના તણાવો અને નેગટિવ વિચારો રાત્રે આપણા મગજ પર કબજો જમાવી બેસે છે. તેમાં પણ કેટલાક લોકોની ઉંઘ અચાનક રાત્રે તુટી જાય છે. સતત આ પ્રકારની સમસ્યા રહેવાથી તેની અસર સવારે આપણા વર્ક અને નેચર પર પડતી હોય છે. આમ થવાથી આપણે ડિપ્રેશનમાં રહીએ છીએ અને આપણું એનર્જી લેવલ પણ ઘટી જાય છે. જો આપણને સારી ઉંઘ ન મળે તો તેની અસર જીવનશૈલી અને સ્વાસ્થ્યને ગંભીર રીતે થતી હોય છે. આજે અમે અહી મધરાત્રે અચનાક ઉંઘમાંથી ઉઠી જવા પાછળ કયા કારણ જવાબદાર છે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.


   અડધી રાત્રે ઉંઘ ઉડી જવાના કારણો જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ શ્રેષ્ઠ ઉંઘ સારા સ્વાસ્થ્ય માટે અતિ જરૂરી છે, પરંતુ હાલના સમયમાં બહુ ઓછા લોકો હશે કે જેમને આવી ઉંઘ લેવા મળતી હશે, કારણ કે દિવસ દરમિયાનના તણાવો અને નેગટિવ વિચારો રાત્રે આપણા મગજ પર કબજો જમાવી બેસે છે. તેમાં પણ કેટલાક લોકોની ઉંઘ અચાનક રાત્રે તુટી જાય છે. સતત આ પ્રકારની સમસ્યા રહેવાથી તેની અસર સવારે આપણા વર્ક અને નેચર પર પડતી હોય છે. આમ થવાથી આપણે ડિપ્રેશનમાં રહીએ છીએ અને આપણું એનર્જી લેવલ પણ ઘટી જાય છે. જો આપણને સારી ઉંઘ ન મળે તો તેની અસર જીવનશૈલી અને સ્વાસ્થ્યને ગંભીર રીતે થતી હોય છે. આજે અમે અહી મધરાત્રે અચનાક ઉંઘમાંથી ઉઠી જવા પાછળ કયા કારણ જવાબદાર છે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.


   અડધી રાત્રે ઉંઘ ઉડી જવાના કારણો જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ શ્રેષ્ઠ ઉંઘ સારા સ્વાસ્થ્ય માટે અતિ જરૂરી છે, પરંતુ હાલના સમયમાં બહુ ઓછા લોકો હશે કે જેમને આવી ઉંઘ લેવા મળતી હશે, કારણ કે દિવસ દરમિયાનના તણાવો અને નેગટિવ વિચારો રાત્રે આપણા મગજ પર કબજો જમાવી બેસે છે. તેમાં પણ કેટલાક લોકોની ઉંઘ અચાનક રાત્રે તુટી જાય છે. સતત આ પ્રકારની સમસ્યા રહેવાથી તેની અસર સવારે આપણા વર્ક અને નેચર પર પડતી હોય છે. આમ થવાથી આપણે ડિપ્રેશનમાં રહીએ છીએ અને આપણું એનર્જી લેવલ પણ ઘટી જાય છે. જો આપણને સારી ઉંઘ ન મળે તો તેની અસર જીવનશૈલી અને સ્વાસ્થ્યને ગંભીર રીતે થતી હોય છે. આજે અમે અહી મધરાત્રે અચનાક ઉંઘમાંથી ઉઠી જવા પાછળ કયા કારણ જવાબદાર છે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.


   અડધી રાત્રે ઉંઘ ઉડી જવાના કારણો જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ શ્રેષ્ઠ ઉંઘ સારા સ્વાસ્થ્ય માટે અતિ જરૂરી છે, પરંતુ હાલના સમયમાં બહુ ઓછા લોકો હશે કે જેમને આવી ઉંઘ લેવા મળતી હશે, કારણ કે દિવસ દરમિયાનના તણાવો અને નેગટિવ વિચારો રાત્રે આપણા મગજ પર કબજો જમાવી બેસે છે. તેમાં પણ કેટલાક લોકોની ઉંઘ અચાનક રાત્રે તુટી જાય છે. સતત આ પ્રકારની સમસ્યા રહેવાથી તેની અસર સવારે આપણા વર્ક અને નેચર પર પડતી હોય છે. આમ થવાથી આપણે ડિપ્રેશનમાં રહીએ છીએ અને આપણું એનર્જી લેવલ પણ ઘટી જાય છે. જો આપણને સારી ઉંઘ ન મળે તો તેની અસર જીવનશૈલી અને સ્વાસ્થ્યને ગંભીર રીતે થતી હોય છે. આજે અમે અહી મધરાત્રે અચનાક ઉંઘમાંથી ઉઠી જવા પાછળ કયા કારણ જવાબદાર છે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.


   અડધી રાત્રે ઉંઘ ઉડી જવાના કારણો જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Why you waking up in night here is the reason
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `