ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» What is anesthesia, Know How Does Anesthesia Work

  શું છે એનેસ્થેસિયા? ક્યારે પડે છે તેની જરૂર અને ડોક્ટર અને દર્દીએ શું ધ્યાન રાખવું?

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jan 19, 2018, 02:04 PM IST

  ઓપરેશનને સરળ બનાવે છે એનેસ્થેસિયા, જાણો શું છે એનેસ્થેસિયા
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ એનેસ્થેશિયા વિશે આપણને એવો ખ્યાલ હોય છે કે તેમાં દર્દીને કાં તો બેભાન કરવામાં આ‌વે છે અથવા શરીરના જે ભાગનું ઓપરેશન કરવાનું હોય તેને બહેરો કરવા માટે લોકલ એનેસ્થેશિયા આપવામાં આવે છે. આ સિવાય ત્રીજી રીતે આપવામાં આવતાં એનેસ્થેશિયાને રિજિયોનલ એનેસ્થેશિયા કહે છે.

   સોયની અણી વાગે તો પણ ચીસ નીકળી જાય એવા આપણા શરીર પર ડોક્ટર વિવિધ પ્રકારનાં સાધનોથી વાઢકાપ (ઓપરેશન) કરી રહ્યાં હોય તો પણ ખબર ન પડે એ કમાલ હોય છે એનેસ્થેશિયાની.

   કલ્પના કરો કે, તમારો જીવતો નખ કોઇ પક્કડથી ખેંચી કાઢે તો! નખ નીકળે તે પહેલાં જીવ નીકળી જાય. સોયની અણી ભોંકાય તો પણ ભેંકડો તાણે એવા આપણા સંવેદનશીલ શરીર ઉપર ડોક્ટર છરીથી કાપો મૂકે તો પણ શરીર ઉપર પીછું સરકતું હોય એટલો અણસાર પણ ન આવે. તો આ જાદુ કેવો? એવાં તે કેવાં ઇન્જેક્શન હશે કે જે દર્દીને તેના ઓપરેશન વખતે આપવાથી ઓપરેશનની ખબર પણ ન પડે! અને ઓપરેશન પૂરું થાય એટલે દર્દી વોર્ડમાં વાતો કરતો હોય. આ કમાલ એનેસ્થેસિયાની છે. જેથી આજે અમે તમને એનેસ્થેસિયાના પ્રકાર, ક્યારે એનેસ્થેસિયાની જરૂર પડે અને ડોક્ટર તથા દર્દીએ એનેસ્થેસિયામાં શું ધ્યાન રાખવું તે વિશે જણાવીશું.

   આગળ વાંચો શું છે એનેસ્થેસિયા, કયા સંજોગોમાં તેની જરૂર પડે છે, એનેસ્થેસિયાના પ્રકાર, શું ધ્યાન રાખવું છે જરૂરી.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ એનેસ્થેશિયા વિશે આપણને એવો ખ્યાલ હોય છે કે તેમાં દર્દીને કાં તો બેભાન કરવામાં આ‌વે છે અથવા શરીરના જે ભાગનું ઓપરેશન કરવાનું હોય તેને બહેરો કરવા માટે લોકલ એનેસ્થેશિયા આપવામાં આવે છે. આ સિવાય ત્રીજી રીતે આપવામાં આવતાં એનેસ્થેશિયાને રિજિયોનલ એનેસ્થેશિયા કહે છે.

   સોયની અણી વાગે તો પણ ચીસ નીકળી જાય એવા આપણા શરીર પર ડોક્ટર વિવિધ પ્રકારનાં સાધનોથી વાઢકાપ (ઓપરેશન) કરી રહ્યાં હોય તો પણ ખબર ન પડે એ કમાલ હોય છે એનેસ્થેશિયાની.

   કલ્પના કરો કે, તમારો જીવતો નખ કોઇ પક્કડથી ખેંચી કાઢે તો! નખ નીકળે તે પહેલાં જીવ નીકળી જાય. સોયની અણી ભોંકાય તો પણ ભેંકડો તાણે એવા આપણા સંવેદનશીલ શરીર ઉપર ડોક્ટર છરીથી કાપો મૂકે તો પણ શરીર ઉપર પીછું સરકતું હોય એટલો અણસાર પણ ન આવે. તો આ જાદુ કેવો? એવાં તે કેવાં ઇન્જેક્શન હશે કે જે દર્દીને તેના ઓપરેશન વખતે આપવાથી ઓપરેશનની ખબર પણ ન પડે! અને ઓપરેશન પૂરું થાય એટલે દર્દી વોર્ડમાં વાતો કરતો હોય. આ કમાલ એનેસ્થેસિયાની છે. જેથી આજે અમે તમને એનેસ્થેસિયાના પ્રકાર, ક્યારે એનેસ્થેસિયાની જરૂર પડે અને ડોક્ટર તથા દર્દીએ એનેસ્થેસિયામાં શું ધ્યાન રાખવું તે વિશે જણાવીશું.

   આગળ વાંચો શું છે એનેસ્થેસિયા, કયા સંજોગોમાં તેની જરૂર પડે છે, એનેસ્થેસિયાના પ્રકાર, શું ધ્યાન રાખવું છે જરૂરી.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ એનેસ્થેશિયા વિશે આપણને એવો ખ્યાલ હોય છે કે તેમાં દર્દીને કાં તો બેભાન કરવામાં આ‌વે છે અથવા શરીરના જે ભાગનું ઓપરેશન કરવાનું હોય તેને બહેરો કરવા માટે લોકલ એનેસ્થેશિયા આપવામાં આવે છે. આ સિવાય ત્રીજી રીતે આપવામાં આવતાં એનેસ્થેશિયાને રિજિયોનલ એનેસ્થેશિયા કહે છે.

   સોયની અણી વાગે તો પણ ચીસ નીકળી જાય એવા આપણા શરીર પર ડોક્ટર વિવિધ પ્રકારનાં સાધનોથી વાઢકાપ (ઓપરેશન) કરી રહ્યાં હોય તો પણ ખબર ન પડે એ કમાલ હોય છે એનેસ્થેશિયાની.

   કલ્પના કરો કે, તમારો જીવતો નખ કોઇ પક્કડથી ખેંચી કાઢે તો! નખ નીકળે તે પહેલાં જીવ નીકળી જાય. સોયની અણી ભોંકાય તો પણ ભેંકડો તાણે એવા આપણા સંવેદનશીલ શરીર ઉપર ડોક્ટર છરીથી કાપો મૂકે તો પણ શરીર ઉપર પીછું સરકતું હોય એટલો અણસાર પણ ન આવે. તો આ જાદુ કેવો? એવાં તે કેવાં ઇન્જેક્શન હશે કે જે દર્દીને તેના ઓપરેશન વખતે આપવાથી ઓપરેશનની ખબર પણ ન પડે! અને ઓપરેશન પૂરું થાય એટલે દર્દી વોર્ડમાં વાતો કરતો હોય. આ કમાલ એનેસ્થેસિયાની છે. જેથી આજે અમે તમને એનેસ્થેસિયાના પ્રકાર, ક્યારે એનેસ્થેસિયાની જરૂર પડે અને ડોક્ટર તથા દર્દીએ એનેસ્થેસિયામાં શું ધ્યાન રાખવું તે વિશે જણાવીશું.

   આગળ વાંચો શું છે એનેસ્થેસિયા, કયા સંજોગોમાં તેની જરૂર પડે છે, એનેસ્થેસિયાના પ્રકાર, શું ધ્યાન રાખવું છે જરૂરી.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ એનેસ્થેશિયા વિશે આપણને એવો ખ્યાલ હોય છે કે તેમાં દર્દીને કાં તો બેભાન કરવામાં આ‌વે છે અથવા શરીરના જે ભાગનું ઓપરેશન કરવાનું હોય તેને બહેરો કરવા માટે લોકલ એનેસ્થેશિયા આપવામાં આવે છે. આ સિવાય ત્રીજી રીતે આપવામાં આવતાં એનેસ્થેશિયાને રિજિયોનલ એનેસ્થેશિયા કહે છે.

   સોયની અણી વાગે તો પણ ચીસ નીકળી જાય એવા આપણા શરીર પર ડોક્ટર વિવિધ પ્રકારનાં સાધનોથી વાઢકાપ (ઓપરેશન) કરી રહ્યાં હોય તો પણ ખબર ન પડે એ કમાલ હોય છે એનેસ્થેશિયાની.

   કલ્પના કરો કે, તમારો જીવતો નખ કોઇ પક્કડથી ખેંચી કાઢે તો! નખ નીકળે તે પહેલાં જીવ નીકળી જાય. સોયની અણી ભોંકાય તો પણ ભેંકડો તાણે એવા આપણા સંવેદનશીલ શરીર ઉપર ડોક્ટર છરીથી કાપો મૂકે તો પણ શરીર ઉપર પીછું સરકતું હોય એટલો અણસાર પણ ન આવે. તો આ જાદુ કેવો? એવાં તે કેવાં ઇન્જેક્શન હશે કે જે દર્દીને તેના ઓપરેશન વખતે આપવાથી ઓપરેશનની ખબર પણ ન પડે! અને ઓપરેશન પૂરું થાય એટલે દર્દી વોર્ડમાં વાતો કરતો હોય. આ કમાલ એનેસ્થેસિયાની છે. જેથી આજે અમે તમને એનેસ્થેસિયાના પ્રકાર, ક્યારે એનેસ્થેસિયાની જરૂર પડે અને ડોક્ટર તથા દર્દીએ એનેસ્થેસિયામાં શું ધ્યાન રાખવું તે વિશે જણાવીશું.

   આગળ વાંચો શું છે એનેસ્થેસિયા, કયા સંજોગોમાં તેની જરૂર પડે છે, એનેસ્થેસિયાના પ્રકાર, શું ધ્યાન રાખવું છે જરૂરી.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ એનેસ્થેશિયા વિશે આપણને એવો ખ્યાલ હોય છે કે તેમાં દર્દીને કાં તો બેભાન કરવામાં આ‌વે છે અથવા શરીરના જે ભાગનું ઓપરેશન કરવાનું હોય તેને બહેરો કરવા માટે લોકલ એનેસ્થેશિયા આપવામાં આવે છે. આ સિવાય ત્રીજી રીતે આપવામાં આવતાં એનેસ્થેશિયાને રિજિયોનલ એનેસ્થેશિયા કહે છે.

   સોયની અણી વાગે તો પણ ચીસ નીકળી જાય એવા આપણા શરીર પર ડોક્ટર વિવિધ પ્રકારનાં સાધનોથી વાઢકાપ (ઓપરેશન) કરી રહ્યાં હોય તો પણ ખબર ન પડે એ કમાલ હોય છે એનેસ્થેશિયાની.

   કલ્પના કરો કે, તમારો જીવતો નખ કોઇ પક્કડથી ખેંચી કાઢે તો! નખ નીકળે તે પહેલાં જીવ નીકળી જાય. સોયની અણી ભોંકાય તો પણ ભેંકડો તાણે એવા આપણા સંવેદનશીલ શરીર ઉપર ડોક્ટર છરીથી કાપો મૂકે તો પણ શરીર ઉપર પીછું સરકતું હોય એટલો અણસાર પણ ન આવે. તો આ જાદુ કેવો? એવાં તે કેવાં ઇન્જેક્શન હશે કે જે દર્દીને તેના ઓપરેશન વખતે આપવાથી ઓપરેશનની ખબર પણ ન પડે! અને ઓપરેશન પૂરું થાય એટલે દર્દી વોર્ડમાં વાતો કરતો હોય. આ કમાલ એનેસ્થેસિયાની છે. જેથી આજે અમે તમને એનેસ્થેસિયાના પ્રકાર, ક્યારે એનેસ્થેસિયાની જરૂર પડે અને ડોક્ટર તથા દર્દીએ એનેસ્થેસિયામાં શું ધ્યાન રાખવું તે વિશે જણાવીશું.

   આગળ વાંચો શું છે એનેસ્થેસિયા, કયા સંજોગોમાં તેની જરૂર પડે છે, એનેસ્થેસિયાના પ્રકાર, શું ધ્યાન રાખવું છે જરૂરી.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: What is anesthesia, Know How Does Anesthesia Work
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `