ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» W sitting position not good for child

  તમારું બાળક તો નથી બેસતુંને આ પોઝિશનમાં, જાણો શું છે ગેરફાયદા

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 29, 2018, 02:21 PM IST

  આ પોઝિશનમાં બેસવાની ખરાબ અસર બાળકના ગ્રોથ અને ડેવલોપમેન્ટ તેમજ હાડકાંઓ પર થાય છે
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે જોવામાં આવ્યું છેકે મોટા ભાગના નાના બાળકો ટીવી જોવે અથવા તો જમીન બર બેઠાં હોય ત્યારે ‘W’ પોઝિશનમાં બેસે છે, એક બાળક તરીકે તેમને ખબર નથી હોતી કે આ રીતે બેસવું લાંબા ગાળે નુક્સાન કારક છે, તેમજ માતા-પિતા પણ એ વાતને લઇને સભાન નથી હોતા. પરંતુ જો બાળક આ પોઝિશનમાં સતત બેસી રહેતો હોય અથવા તો રેગ્લુયર એ આ જ પોઝિશનમાં બેસવાનું કમ્ફર્ટેબલ સમજતો હોય તો એક વાલી તરીકે આપણે તેને રોકવું જોઇએ, કારણ કે આ પોઝિશનમાં બેસવાની ખરાબ અસર બાળકના ગ્રોથ અને ડેવલોપમેન્ટ તેમજ હાડકાંઓ પર થાય છે.

   બેઠકમાં સતત બેસી રહેવાથી ઓર્થોપેડિક પ્રોબ્લેમ્સ, પોસ્ચરલ કન્ટ્રોલ અને સ્ટેબિલિટી ડેવલોપમેન્ટ ડિલે થાય છે. તેમજ હિપ એબ્ડક્ટર્સ, હામસ્ટ્રિંગ, ઇન્ટરનલ રોટેટર્સ, હીલ કોર્ડ્સને સ્ટ્રેસ પહોંચે છે, જેના કારણે લાંબા ગાળે ઓર્થોપેડિક સમસ્યાનો ભોગ એ બાળક બને છે, જે W સિટિંગ પોઝિશનનો ઉપયોગ કરે છે. ઉપરાંત સતત આ પોઝિશનમાં બેસવાથી મસલ્સને સ્ટ્રેસ પહોંચે છે અને તેની ઇફેક્ટ કોઓર્ડિનેશન, બેલેન્સ અને મોટર સ્કિલ્સના ડેવલોપમેન્ટ પર થાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો W સિટિંગ પોઝિશનથી થતું નુક્સાન

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે જોવામાં આવ્યું છેકે મોટા ભાગના નાના બાળકો ટીવી જોવે અથવા તો જમીન બર બેઠાં હોય ત્યારે ‘W’ પોઝિશનમાં બેસે છે, એક બાળક તરીકે તેમને ખબર નથી હોતી કે આ રીતે બેસવું લાંબા ગાળે નુક્સાન કારક છે, તેમજ માતા-પિતા પણ એ વાતને લઇને સભાન નથી હોતા. પરંતુ જો બાળક આ પોઝિશનમાં સતત બેસી રહેતો હોય અથવા તો રેગ્લુયર એ આ જ પોઝિશનમાં બેસવાનું કમ્ફર્ટેબલ સમજતો હોય તો એક વાલી તરીકે આપણે તેને રોકવું જોઇએ, કારણ કે આ પોઝિશનમાં બેસવાની ખરાબ અસર બાળકના ગ્રોથ અને ડેવલોપમેન્ટ તેમજ હાડકાંઓ પર થાય છે.

   બેઠકમાં સતત બેસી રહેવાથી ઓર્થોપેડિક પ્રોબ્લેમ્સ, પોસ્ચરલ કન્ટ્રોલ અને સ્ટેબિલિટી ડેવલોપમેન્ટ ડિલે થાય છે. તેમજ હિપ એબ્ડક્ટર્સ, હામસ્ટ્રિંગ, ઇન્ટરનલ રોટેટર્સ, હીલ કોર્ડ્સને સ્ટ્રેસ પહોંચે છે, જેના કારણે લાંબા ગાળે ઓર્થોપેડિક સમસ્યાનો ભોગ એ બાળક બને છે, જે W સિટિંગ પોઝિશનનો ઉપયોગ કરે છે. ઉપરાંત સતત આ પોઝિશનમાં બેસવાથી મસલ્સને સ્ટ્રેસ પહોંચે છે અને તેની ઇફેક્ટ કોઓર્ડિનેશન, બેલેન્સ અને મોટર સ્કિલ્સના ડેવલોપમેન્ટ પર થાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો W સિટિંગ પોઝિશનથી થતું નુક્સાન

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે જોવામાં આવ્યું છેકે મોટા ભાગના નાના બાળકો ટીવી જોવે અથવા તો જમીન બર બેઠાં હોય ત્યારે ‘W’ પોઝિશનમાં બેસે છે, એક બાળક તરીકે તેમને ખબર નથી હોતી કે આ રીતે બેસવું લાંબા ગાળે નુક્સાન કારક છે, તેમજ માતા-પિતા પણ એ વાતને લઇને સભાન નથી હોતા. પરંતુ જો બાળક આ પોઝિશનમાં સતત બેસી રહેતો હોય અથવા તો રેગ્લુયર એ આ જ પોઝિશનમાં બેસવાનું કમ્ફર્ટેબલ સમજતો હોય તો એક વાલી તરીકે આપણે તેને રોકવું જોઇએ, કારણ કે આ પોઝિશનમાં બેસવાની ખરાબ અસર બાળકના ગ્રોથ અને ડેવલોપમેન્ટ તેમજ હાડકાંઓ પર થાય છે.

   બેઠકમાં સતત બેસી રહેવાથી ઓર્થોપેડિક પ્રોબ્લેમ્સ, પોસ્ચરલ કન્ટ્રોલ અને સ્ટેબિલિટી ડેવલોપમેન્ટ ડિલે થાય છે. તેમજ હિપ એબ્ડક્ટર્સ, હામસ્ટ્રિંગ, ઇન્ટરનલ રોટેટર્સ, હીલ કોર્ડ્સને સ્ટ્રેસ પહોંચે છે, જેના કારણે લાંબા ગાળે ઓર્થોપેડિક સમસ્યાનો ભોગ એ બાળક બને છે, જે W સિટિંગ પોઝિશનનો ઉપયોગ કરે છે. ઉપરાંત સતત આ પોઝિશનમાં બેસવાથી મસલ્સને સ્ટ્રેસ પહોંચે છે અને તેની ઇફેક્ટ કોઓર્ડિનેશન, બેલેન્સ અને મોટર સ્કિલ્સના ડેવલોપમેન્ટ પર થાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો W સિટિંગ પોઝિશનથી થતું નુક્સાન

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે જોવામાં આવ્યું છેકે મોટા ભાગના નાના બાળકો ટીવી જોવે અથવા તો જમીન બર બેઠાં હોય ત્યારે ‘W’ પોઝિશનમાં બેસે છે, એક બાળક તરીકે તેમને ખબર નથી હોતી કે આ રીતે બેસવું લાંબા ગાળે નુક્સાન કારક છે, તેમજ માતા-પિતા પણ એ વાતને લઇને સભાન નથી હોતા. પરંતુ જો બાળક આ પોઝિશનમાં સતત બેસી રહેતો હોય અથવા તો રેગ્લુયર એ આ જ પોઝિશનમાં બેસવાનું કમ્ફર્ટેબલ સમજતો હોય તો એક વાલી તરીકે આપણે તેને રોકવું જોઇએ, કારણ કે આ પોઝિશનમાં બેસવાની ખરાબ અસર બાળકના ગ્રોથ અને ડેવલોપમેન્ટ તેમજ હાડકાંઓ પર થાય છે.

   બેઠકમાં સતત બેસી રહેવાથી ઓર્થોપેડિક પ્રોબ્લેમ્સ, પોસ્ચરલ કન્ટ્રોલ અને સ્ટેબિલિટી ડેવલોપમેન્ટ ડિલે થાય છે. તેમજ હિપ એબ્ડક્ટર્સ, હામસ્ટ્રિંગ, ઇન્ટરનલ રોટેટર્સ, હીલ કોર્ડ્સને સ્ટ્રેસ પહોંચે છે, જેના કારણે લાંબા ગાળે ઓર્થોપેડિક સમસ્યાનો ભોગ એ બાળક બને છે, જે W સિટિંગ પોઝિશનનો ઉપયોગ કરે છે. ઉપરાંત સતત આ પોઝિશનમાં બેસવાથી મસલ્સને સ્ટ્રેસ પહોંચે છે અને તેની ઇફેક્ટ કોઓર્ડિનેશન, બેલેન્સ અને મોટર સ્કિલ્સના ડેવલોપમેન્ટ પર થાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો W સિટિંગ પોઝિશનથી થતું નુક્સાન

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે જોવામાં આવ્યું છેકે મોટા ભાગના નાના બાળકો ટીવી જોવે અથવા તો જમીન બર બેઠાં હોય ત્યારે ‘W’ પોઝિશનમાં બેસે છે, એક બાળક તરીકે તેમને ખબર નથી હોતી કે આ રીતે બેસવું લાંબા ગાળે નુક્સાન કારક છે, તેમજ માતા-પિતા પણ એ વાતને લઇને સભાન નથી હોતા. પરંતુ જો બાળક આ પોઝિશનમાં સતત બેસી રહેતો હોય અથવા તો રેગ્લુયર એ આ જ પોઝિશનમાં બેસવાનું કમ્ફર્ટેબલ સમજતો હોય તો એક વાલી તરીકે આપણે તેને રોકવું જોઇએ, કારણ કે આ પોઝિશનમાં બેસવાની ખરાબ અસર બાળકના ગ્રોથ અને ડેવલોપમેન્ટ તેમજ હાડકાંઓ પર થાય છે.

   બેઠકમાં સતત બેસી રહેવાથી ઓર્થોપેડિક પ્રોબ્લેમ્સ, પોસ્ચરલ કન્ટ્રોલ અને સ્ટેબિલિટી ડેવલોપમેન્ટ ડિલે થાય છે. તેમજ હિપ એબ્ડક્ટર્સ, હામસ્ટ્રિંગ, ઇન્ટરનલ રોટેટર્સ, હીલ કોર્ડ્સને સ્ટ્રેસ પહોંચે છે, જેના કારણે લાંબા ગાળે ઓર્થોપેડિક સમસ્યાનો ભોગ એ બાળક બને છે, જે W સિટિંગ પોઝિશનનો ઉપયોગ કરે છે. ઉપરાંત સતત આ પોઝિશનમાં બેસવાથી મસલ્સને સ્ટ્રેસ પહોંચે છે અને તેની ઇફેક્ટ કોઓર્ડિનેશન, બેલેન્સ અને મોટર સ્કિલ્સના ડેવલોપમેન્ટ પર થાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો W સિટિંગ પોઝિશનથી થતું નુક્સાન

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે જોવામાં આવ્યું છેકે મોટા ભાગના નાના બાળકો ટીવી જોવે અથવા તો જમીન બર બેઠાં હોય ત્યારે ‘W’ પોઝિશનમાં બેસે છે, એક બાળક તરીકે તેમને ખબર નથી હોતી કે આ રીતે બેસવું લાંબા ગાળે નુક્સાન કારક છે, તેમજ માતા-પિતા પણ એ વાતને લઇને સભાન નથી હોતા. પરંતુ જો બાળક આ પોઝિશનમાં સતત બેસી રહેતો હોય અથવા તો રેગ્લુયર એ આ જ પોઝિશનમાં બેસવાનું કમ્ફર્ટેબલ સમજતો હોય તો એક વાલી તરીકે આપણે તેને રોકવું જોઇએ, કારણ કે આ પોઝિશનમાં બેસવાની ખરાબ અસર બાળકના ગ્રોથ અને ડેવલોપમેન્ટ તેમજ હાડકાંઓ પર થાય છે.

   બેઠકમાં સતત બેસી રહેવાથી ઓર્થોપેડિક પ્રોબ્લેમ્સ, પોસ્ચરલ કન્ટ્રોલ અને સ્ટેબિલિટી ડેવલોપમેન્ટ ડિલે થાય છે. તેમજ હિપ એબ્ડક્ટર્સ, હામસ્ટ્રિંગ, ઇન્ટરનલ રોટેટર્સ, હીલ કોર્ડ્સને સ્ટ્રેસ પહોંચે છે, જેના કારણે લાંબા ગાળે ઓર્થોપેડિક સમસ્યાનો ભોગ એ બાળક બને છે, જે W સિટિંગ પોઝિશનનો ઉપયોગ કરે છે. ઉપરાંત સતત આ પોઝિશનમાં બેસવાથી મસલ્સને સ્ટ્રેસ પહોંચે છે અને તેની ઇફેક્ટ કોઓર્ડિનેશન, બેલેન્સ અને મોટર સ્કિલ્સના ડેવલોપમેન્ટ પર થાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો W સિટિંગ પોઝિશનથી થતું નુક્સાન

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: W sitting position not good for child
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `