ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Vaginal itching: causes, symptoms and treatments

  ઘણી મહિલાઓને સતાવે છે ખુજલીની સમસ્યા, દૂર કરશે આ 10 સરળ ઉપાય

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jan 17, 2018, 01:36 PM IST

  ખંજવાળને કુદરતી રીતે દૂર કરવા, 10 ઘરેલૂ ઉપચાર
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખંજવાળ સ્ત્રીઓમાં એક સામાન્ય સમસ્યા છે અને એવી કોઈપણ સ્ત્રી નહીં હોય જેને તેના જીવનકાળમાં જનનાંગોમાં ખુજલીની સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડ્યો હોય. જનનાંગ કે પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં આવતી ખુજલી તમને શરમજનક પરિસ્થિતિમાં મૂકે છે ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે તમે કામને કારણે ઘરની બહાર હોવ, કારણ કે ખુજલી આવે એટલે ઘણીવાર તેની પર નિયંત્રણ રહેતો નથી.

   પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખંજવાળ આવવાના અનેક કારણો હોઈ શકે છે. તેનું સૌથી મોટું કારણ સંક્રમણ અથવા માસિક ધર્મના સમયે ઉપયોગમાં લેવાતા પેડ્સમાં રહેલું કેમિકલ પણ હોઈ શકે છે. બહુ વધારે ટાઈટ કપડા પહેરવાથી પણ આ સમસ્યા થતી હોય છે. આ સાથે જાતીય સંબંધ બાદ સ્વચ્છતાના અભાવને કારણે પણ પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખુજલીની સમસ્યા પ્રસરે છે અને જ્યારે લાંબા સમય સુધી ખંજવાળ રહે છે તો પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં દુઃખાવો શરૂ થઈ જાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવા સસ્તા અને અસરકારક ઉપચાર જણાવીશું જેનાથી આ સમસ્યા દૂર થશે.

   આગળ વાંચો પ્રાઈવેટ પાર્ટમાંમાં આવતી ભયંકર ખંજવાળને દૂર કરવાના ઉપાય.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખંજવાળ સ્ત્રીઓમાં એક સામાન્ય સમસ્યા છે અને એવી કોઈપણ સ્ત્રી નહીં હોય જેને તેના જીવનકાળમાં જનનાંગોમાં ખુજલીની સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડ્યો હોય. જનનાંગ કે પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં આવતી ખુજલી તમને શરમજનક પરિસ્થિતિમાં મૂકે છે ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે તમે કામને કારણે ઘરની બહાર હોવ, કારણ કે ખુજલી આવે એટલે ઘણીવાર તેની પર નિયંત્રણ રહેતો નથી.

   પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખંજવાળ આવવાના અનેક કારણો હોઈ શકે છે. તેનું સૌથી મોટું કારણ સંક્રમણ અથવા માસિક ધર્મના સમયે ઉપયોગમાં લેવાતા પેડ્સમાં રહેલું કેમિકલ પણ હોઈ શકે છે. બહુ વધારે ટાઈટ કપડા પહેરવાથી પણ આ સમસ્યા થતી હોય છે. આ સાથે જાતીય સંબંધ બાદ સ્વચ્છતાના અભાવને કારણે પણ પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખુજલીની સમસ્યા પ્રસરે છે અને જ્યારે લાંબા સમય સુધી ખંજવાળ રહે છે તો પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં દુઃખાવો શરૂ થઈ જાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવા સસ્તા અને અસરકારક ઉપચાર જણાવીશું જેનાથી આ સમસ્યા દૂર થશે.

   આગળ વાંચો પ્રાઈવેટ પાર્ટમાંમાં આવતી ભયંકર ખંજવાળને દૂર કરવાના ઉપાય.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખંજવાળ સ્ત્રીઓમાં એક સામાન્ય સમસ્યા છે અને એવી કોઈપણ સ્ત્રી નહીં હોય જેને તેના જીવનકાળમાં જનનાંગોમાં ખુજલીની સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડ્યો હોય. જનનાંગ કે પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં આવતી ખુજલી તમને શરમજનક પરિસ્થિતિમાં મૂકે છે ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે તમે કામને કારણે ઘરની બહાર હોવ, કારણ કે ખુજલી આવે એટલે ઘણીવાર તેની પર નિયંત્રણ રહેતો નથી.

   પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખંજવાળ આવવાના અનેક કારણો હોઈ શકે છે. તેનું સૌથી મોટું કારણ સંક્રમણ અથવા માસિક ધર્મના સમયે ઉપયોગમાં લેવાતા પેડ્સમાં રહેલું કેમિકલ પણ હોઈ શકે છે. બહુ વધારે ટાઈટ કપડા પહેરવાથી પણ આ સમસ્યા થતી હોય છે. આ સાથે જાતીય સંબંધ બાદ સ્વચ્છતાના અભાવને કારણે પણ પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખુજલીની સમસ્યા પ્રસરે છે અને જ્યારે લાંબા સમય સુધી ખંજવાળ રહે છે તો પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં દુઃખાવો શરૂ થઈ જાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવા સસ્તા અને અસરકારક ઉપચાર જણાવીશું જેનાથી આ સમસ્યા દૂર થશે.

   આગળ વાંચો પ્રાઈવેટ પાર્ટમાંમાં આવતી ભયંકર ખંજવાળને દૂર કરવાના ઉપાય.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખંજવાળ સ્ત્રીઓમાં એક સામાન્ય સમસ્યા છે અને એવી કોઈપણ સ્ત્રી નહીં હોય જેને તેના જીવનકાળમાં જનનાંગોમાં ખુજલીની સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડ્યો હોય. જનનાંગ કે પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં આવતી ખુજલી તમને શરમજનક પરિસ્થિતિમાં મૂકે છે ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે તમે કામને કારણે ઘરની બહાર હોવ, કારણ કે ખુજલી આવે એટલે ઘણીવાર તેની પર નિયંત્રણ રહેતો નથી.

   પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખંજવાળ આવવાના અનેક કારણો હોઈ શકે છે. તેનું સૌથી મોટું કારણ સંક્રમણ અથવા માસિક ધર્મના સમયે ઉપયોગમાં લેવાતા પેડ્સમાં રહેલું કેમિકલ પણ હોઈ શકે છે. બહુ વધારે ટાઈટ કપડા પહેરવાથી પણ આ સમસ્યા થતી હોય છે. આ સાથે જાતીય સંબંધ બાદ સ્વચ્છતાના અભાવને કારણે પણ પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખુજલીની સમસ્યા પ્રસરે છે અને જ્યારે લાંબા સમય સુધી ખંજવાળ રહે છે તો પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં દુઃખાવો શરૂ થઈ જાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવા સસ્તા અને અસરકારક ઉપચાર જણાવીશું જેનાથી આ સમસ્યા દૂર થશે.

   આગળ વાંચો પ્રાઈવેટ પાર્ટમાંમાં આવતી ભયંકર ખંજવાળને દૂર કરવાના ઉપાય.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખંજવાળ સ્ત્રીઓમાં એક સામાન્ય સમસ્યા છે અને એવી કોઈપણ સ્ત્રી નહીં હોય જેને તેના જીવનકાળમાં જનનાંગોમાં ખુજલીની સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડ્યો હોય. જનનાંગ કે પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં આવતી ખુજલી તમને શરમજનક પરિસ્થિતિમાં મૂકે છે ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે તમે કામને કારણે ઘરની બહાર હોવ, કારણ કે ખુજલી આવે એટલે ઘણીવાર તેની પર નિયંત્રણ રહેતો નથી.

   પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખંજવાળ આવવાના અનેક કારણો હોઈ શકે છે. તેનું સૌથી મોટું કારણ સંક્રમણ અથવા માસિક ધર્મના સમયે ઉપયોગમાં લેવાતા પેડ્સમાં રહેલું કેમિકલ પણ હોઈ શકે છે. બહુ વધારે ટાઈટ કપડા પહેરવાથી પણ આ સમસ્યા થતી હોય છે. આ સાથે જાતીય સંબંધ બાદ સ્વચ્છતાના અભાવને કારણે પણ પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખુજલીની સમસ્યા પ્રસરે છે અને જ્યારે લાંબા સમય સુધી ખંજવાળ રહે છે તો પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં દુઃખાવો શરૂ થઈ જાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવા સસ્તા અને અસરકારક ઉપચાર જણાવીશું જેનાથી આ સમસ્યા દૂર થશે.

   આગળ વાંચો પ્રાઈવેટ પાર્ટમાંમાં આવતી ભયંકર ખંજવાળને દૂર કરવાના ઉપાય.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખંજવાળ સ્ત્રીઓમાં એક સામાન્ય સમસ્યા છે અને એવી કોઈપણ સ્ત્રી નહીં હોય જેને તેના જીવનકાળમાં જનનાંગોમાં ખુજલીની સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડ્યો હોય. જનનાંગ કે પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં આવતી ખુજલી તમને શરમજનક પરિસ્થિતિમાં મૂકે છે ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે તમે કામને કારણે ઘરની બહાર હોવ, કારણ કે ખુજલી આવે એટલે ઘણીવાર તેની પર નિયંત્રણ રહેતો નથી.

   પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખંજવાળ આવવાના અનેક કારણો હોઈ શકે છે. તેનું સૌથી મોટું કારણ સંક્રમણ અથવા માસિક ધર્મના સમયે ઉપયોગમાં લેવાતા પેડ્સમાં રહેલું કેમિકલ પણ હોઈ શકે છે. બહુ વધારે ટાઈટ કપડા પહેરવાથી પણ આ સમસ્યા થતી હોય છે. આ સાથે જાતીય સંબંધ બાદ સ્વચ્છતાના અભાવને કારણે પણ પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં ખુજલીની સમસ્યા પ્રસરે છે અને જ્યારે લાંબા સમય સુધી ખંજવાળ રહે છે તો પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં દુઃખાવો શરૂ થઈ જાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવા સસ્તા અને અસરકારક ઉપચાર જણાવીશું જેનાથી આ સમસ્યા દૂર થશે.

   આગળ વાંચો પ્રાઈવેટ પાર્ટમાંમાં આવતી ભયંકર ખંજવાળને દૂર કરવાના ઉપાય.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Vaginal itching: causes, symptoms and treatments
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `