ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Use kari patta it is good for 10 disease

  દરરોજ ખાઓ મીઠો લીમડો, થશે દૂર આ 10 બીમારીઓ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 18, 2018, 12:47 PM IST

  આપણે ત્યાં એક યા બીજી રીતે મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ થયો હોય છે
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણે ત્યાં એક યા બીજી રીતે મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ થયો હોય છે, પરંતુ આપણે તેના ઔષધીય મહત્વને જાણતા હોતા નથી. ઔષધીય રીતે મીઠો લીમડો ખાવાથી 10 જેટલી બીમારીઓ સામે લડવાની શક્તિ મળે છે અથવા તો આ બીમારીઓને દૂર રાખે છે. આજે અમે મીઠા લીમડા સાથે જોડાયેલા હેલ્થ બેનિફિટ અને કઇ 10 બીમારીઓ સામે મીઠો લીમડો રક્ષણ આપશે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   એનેમિયા થતો અટકાવે છે


   જો તમને એનીમિયા થયો હોય તો ખાલી પેટ એક ખજૂર અને બે કડી પત્તા નિયમીત રીતે ખાવો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાચો મીઠા લીબડાથી દૂર થતી 10 બીમારીઓ અંગે...

  • બ્લડ સુગર લેવલને નિયત્રિંત કરે છે
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બ્લડ સુગર લેવલને નિયત્રિંત કરે છે

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણે ત્યાં એક યા બીજી રીતે મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ થયો હોય છે, પરંતુ આપણે તેના ઔષધીય મહત્વને જાણતા હોતા નથી. ઔષધીય રીતે મીઠો લીમડો ખાવાથી 10 જેટલી બીમારીઓ સામે લડવાની શક્તિ મળે છે અથવા તો આ બીમારીઓને દૂર રાખે છે. આજે અમે મીઠા લીમડા સાથે જોડાયેલા હેલ્થ બેનિફિટ અને કઇ 10 બીમારીઓ સામે મીઠો લીમડો રક્ષણ આપશે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   એનેમિયા થતો અટકાવે છે


   જો તમને એનીમિયા થયો હોય તો ખાલી પેટ એક ખજૂર અને બે કડી પત્તા નિયમીત રીતે ખાવો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાચો મીઠા લીબડાથી દૂર થતી 10 બીમારીઓ અંગે...

  • લીવરની બીમારી માટે ઉપયોગી
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લીવરની બીમારી માટે ઉપયોગી

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણે ત્યાં એક યા બીજી રીતે મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ થયો હોય છે, પરંતુ આપણે તેના ઔષધીય મહત્વને જાણતા હોતા નથી. ઔષધીય રીતે મીઠો લીમડો ખાવાથી 10 જેટલી બીમારીઓ સામે લડવાની શક્તિ મળે છે અથવા તો આ બીમારીઓને દૂર રાખે છે. આજે અમે મીઠા લીમડા સાથે જોડાયેલા હેલ્થ બેનિફિટ અને કઇ 10 બીમારીઓ સામે મીઠો લીમડો રક્ષણ આપશે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   એનેમિયા થતો અટકાવે છે


   જો તમને એનીમિયા થયો હોય તો ખાલી પેટ એક ખજૂર અને બે કડી પત્તા નિયમીત રીતે ખાવો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાચો મીઠા લીબડાથી દૂર થતી 10 બીમારીઓ અંગે...

  • પાચનક્રિયા સુધારે છે
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પાચનક્રિયા સુધારે છે

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણે ત્યાં એક યા બીજી રીતે મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ થયો હોય છે, પરંતુ આપણે તેના ઔષધીય મહત્વને જાણતા હોતા નથી. ઔષધીય રીતે મીઠો લીમડો ખાવાથી 10 જેટલી બીમારીઓ સામે લડવાની શક્તિ મળે છે અથવા તો આ બીમારીઓને દૂર રાખે છે. આજે અમે મીઠા લીમડા સાથે જોડાયેલા હેલ્થ બેનિફિટ અને કઇ 10 બીમારીઓ સામે મીઠો લીમડો રક્ષણ આપશે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   એનેમિયા થતો અટકાવે છે


   જો તમને એનીમિયા થયો હોય તો ખાલી પેટ એક ખજૂર અને બે કડી પત્તા નિયમીત રીતે ખાવો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાચો મીઠા લીબડાથી દૂર થતી 10 બીમારીઓ અંગે...

  • હૃદય સંબંધી બીમારીમાં રક્ષા કરે છે
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હૃદય સંબંધી બીમારીમાં રક્ષા કરે છે

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણે ત્યાં એક યા બીજી રીતે મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ થયો હોય છે, પરંતુ આપણે તેના ઔષધીય મહત્વને જાણતા હોતા નથી. ઔષધીય રીતે મીઠો લીમડો ખાવાથી 10 જેટલી બીમારીઓ સામે લડવાની શક્તિ મળે છે અથવા તો આ બીમારીઓને દૂર રાખે છે. આજે અમે મીઠા લીમડા સાથે જોડાયેલા હેલ્થ બેનિફિટ અને કઇ 10 બીમારીઓ સામે મીઠો લીમડો રક્ષણ આપશે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   એનેમિયા થતો અટકાવે છે


   જો તમને એનીમિયા થયો હોય તો ખાલી પેટ એક ખજૂર અને બે કડી પત્તા નિયમીત રીતે ખાવો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાચો મીઠા લીબડાથી દૂર થતી 10 બીમારીઓ અંગે...

  • દસ્તના લક્ષણોમાં આરામ આપે છે
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   દસ્તના લક્ષણોમાં આરામ આપે છે

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણે ત્યાં એક યા બીજી રીતે મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ થયો હોય છે, પરંતુ આપણે તેના ઔષધીય મહત્વને જાણતા હોતા નથી. ઔષધીય રીતે મીઠો લીમડો ખાવાથી 10 જેટલી બીમારીઓ સામે લડવાની શક્તિ મળે છે અથવા તો આ બીમારીઓને દૂર રાખે છે. આજે અમે મીઠા લીમડા સાથે જોડાયેલા હેલ્થ બેનિફિટ અને કઇ 10 બીમારીઓ સામે મીઠો લીમડો રક્ષણ આપશે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   એનેમિયા થતો અટકાવે છે


   જો તમને એનીમિયા થયો હોય તો ખાલી પેટ એક ખજૂર અને બે કડી પત્તા નિયમીત રીતે ખાવો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાચો મીઠા લીબડાથી દૂર થતી 10 બીમારીઓ અંગે...

  • કેમોથેરેપીના સાઇડ ઇફેક્ટ્સને ઓછું કરે છે
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   કેમોથેરેપીના સાઇડ ઇફેક્ટ્સને ઓછું કરે છે

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણે ત્યાં એક યા બીજી રીતે મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ થયો હોય છે, પરંતુ આપણે તેના ઔષધીય મહત્વને જાણતા હોતા નથી. ઔષધીય રીતે મીઠો લીમડો ખાવાથી 10 જેટલી બીમારીઓ સામે લડવાની શક્તિ મળે છે અથવા તો આ બીમારીઓને દૂર રાખે છે. આજે અમે મીઠા લીમડા સાથે જોડાયેલા હેલ્થ બેનિફિટ અને કઇ 10 બીમારીઓ સામે મીઠો લીમડો રક્ષણ આપશે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   એનેમિયા થતો અટકાવે છે


   જો તમને એનીમિયા થયો હોય તો ખાલી પેટ એક ખજૂર અને બે કડી પત્તા નિયમીત રીતે ખાવો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાચો મીઠા લીબડાથી દૂર થતી 10 બીમારીઓ અંગે...

  • છાતી અને નાકના કન્જેશનથી રાહત
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   છાતી અને નાકના કન્જેશનથી રાહત

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણે ત્યાં એક યા બીજી રીતે મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ થયો હોય છે, પરંતુ આપણે તેના ઔષધીય મહત્વને જાણતા હોતા નથી. ઔષધીય રીતે મીઠો લીમડો ખાવાથી 10 જેટલી બીમારીઓ સામે લડવાની શક્તિ મળે છે અથવા તો આ બીમારીઓને દૂર રાખે છે. આજે અમે મીઠા લીમડા સાથે જોડાયેલા હેલ્થ બેનિફિટ અને કઇ 10 બીમારીઓ સામે મીઠો લીમડો રક્ષણ આપશે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   એનેમિયા થતો અટકાવે છે


   જો તમને એનીમિયા થયો હોય તો ખાલી પેટ એક ખજૂર અને બે કડી પત્તા નિયમીત રીતે ખાવો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાચો મીઠા લીબડાથી દૂર થતી 10 બીમારીઓ અંગે...

  • અનિદ્રામાં રાહત
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અનિદ્રામાં રાહત

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણે ત્યાં એક યા બીજી રીતે મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ થયો હોય છે, પરંતુ આપણે તેના ઔષધીય મહત્વને જાણતા હોતા નથી. ઔષધીય રીતે મીઠો લીમડો ખાવાથી 10 જેટલી બીમારીઓ સામે લડવાની શક્તિ મળે છે અથવા તો આ બીમારીઓને દૂર રાખે છે. આજે અમે મીઠા લીમડા સાથે જોડાયેલા હેલ્થ બેનિફિટ અને કઇ 10 બીમારીઓ સામે મીઠો લીમડો રક્ષણ આપશે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   એનેમિયા થતો અટકાવે છે


   જો તમને એનીમિયા થયો હોય તો ખાલી પેટ એક ખજૂર અને બે કડી પત્તા નિયમીત રીતે ખાવો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાચો મીઠા લીબડાથી દૂર થતી 10 બીમારીઓ અંગે...

  • સ્કિન ઇન્ફેક્શનથી શરીરને બચાવે છે
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સ્કિન ઇન્ફેક્શનથી શરીરને બચાવે છે

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણે ત્યાં એક યા બીજી રીતે મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ થયો હોય છે, પરંતુ આપણે તેના ઔષધીય મહત્વને જાણતા હોતા નથી. ઔષધીય રીતે મીઠો લીમડો ખાવાથી 10 જેટલી બીમારીઓ સામે લડવાની શક્તિ મળે છે અથવા તો આ બીમારીઓને દૂર રાખે છે. આજે અમે મીઠા લીમડા સાથે જોડાયેલા હેલ્થ બેનિફિટ અને કઇ 10 બીમારીઓ સામે મીઠો લીમડો રક્ષણ આપશે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   એનેમિયા થતો અટકાવે છે


   જો તમને એનીમિયા થયો હોય તો ખાલી પેટ એક ખજૂર અને બે કડી પત્તા નિયમીત રીતે ખાવો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાચો મીઠા લીબડાથી દૂર થતી 10 બીમારીઓ અંગે...

  • વાળના ગ્રોથ માટે ઉપયોગી
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   વાળના ગ્રોથ માટે ઉપયોગી

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણે ત્યાં એક યા બીજી રીતે મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ થયો હોય છે, પરંતુ આપણે તેના ઔષધીય મહત્વને જાણતા હોતા નથી. ઔષધીય રીતે મીઠો લીમડો ખાવાથી 10 જેટલી બીમારીઓ સામે લડવાની શક્તિ મળે છે અથવા તો આ બીમારીઓને દૂર રાખે છે. આજે અમે મીઠા લીમડા સાથે જોડાયેલા હેલ્થ બેનિફિટ અને કઇ 10 બીમારીઓ સામે મીઠો લીમડો રક્ષણ આપશે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   એનેમિયા થતો અટકાવે છે


   જો તમને એનીમિયા થયો હોય તો ખાલી પેટ એક ખજૂર અને બે કડી પત્તા નિયમીત રીતે ખાવો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાચો મીઠા લીબડાથી દૂર થતી 10 બીમારીઓ અંગે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Use kari patta it is good for 10 disease
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `