ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Never took milk just eat orange or other food

  સંતરું ખાધાં બાદ ન પીવું જોઇએ દૂધ, બની શકે છે ઝેર

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 17, 2018, 01:49 PM IST

  દૂધ પીધાં બાદ ક્યારેય ન ખાવા જોઇએ આ ફૂડ, અનેકરીતે છે નુક્સાન
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણે જ્યારે પણ કંઇક ખાઇએ છીએ ત્યારે તેનો જે સ્વભાવ હોય છે, તેની સીધી અસર આપણા સ્વાસ્થ્ય પર પડે છે. અલગ-અલગ ફૂડ અલગ-અલગ નેચર ધરાવતા હોય છે. બે અલગ પ્રકારનું ખાવાનું ખાવાથી તેનું નેચર બદલાય છે. કયા ફૂડ પછી શું ખાવું જોઇએ અને ક્યા ફૂડ પછી શું ન ખાવું જોઇએ તેના માટે નિયમો છે, જે તેના કારણે ઉદ્ભવતી સમસ્યાઓના નિરાકરણ હેતું બનાવવામાં આવ્યા છે. આયુર્વેદમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કયા ફૂડને કોના પહેલાં અને કોના પછી ખાવું જોઇએ અથવા એવોઇડ કરવું જોઇએ. તેનાથી શું નુક્સાન થઇ શકે છે અને ફાયદો પણ. આ જ પ્રકારે દૂઘ પીવાના પણ કેટલાક નિયમ છે, કેટલાક લોકો રાત્રે દૂધ પીવે છે તો કેટલાક લોકો સવારે નાસ્તામાં, કેટલાક લોકો ગરમ દૂધ પીવે છે તો કેટલાક ઠંડુ. આ દરેકની અલગ-અલગ અસર થાય છે અને અલગ-અલગ ફાયદો, પરંતુ દૂધ પીતા પહેલા તમે શું ખાધું છે, તેનાથી દૂધનું નેચર બદલાય છે. જેમાં ખાટાં ફળ પછી તુરંત દૂધ પીવો તો ઘણું નુક્સાન થાય છે. આજે અમે અહી એવા જ કેટલાક ફૂડ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ જેને દૂધ પીધા પછી ખાવાથી નુક્સાન થઇ શકે છે. તો ચાલો આ કયા ફૂડ છે એ અંગે જાણીએ.

   દૂધ પીધાં બાદ કયા ફૂડ ન લેવા જોઇએ જાણવા આગળ ક્લિક કરો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણે જ્યારે પણ કંઇક ખાઇએ છીએ ત્યારે તેનો જે સ્વભાવ હોય છે, તેની સીધી અસર આપણા સ્વાસ્થ્ય પર પડે છે. અલગ-અલગ ફૂડ અલગ-અલગ નેચર ધરાવતા હોય છે. બે અલગ પ્રકારનું ખાવાનું ખાવાથી તેનું નેચર બદલાય છે. કયા ફૂડ પછી શું ખાવું જોઇએ અને ક્યા ફૂડ પછી શું ન ખાવું જોઇએ તેના માટે નિયમો છે, જે તેના કારણે ઉદ્ભવતી સમસ્યાઓના નિરાકરણ હેતું બનાવવામાં આવ્યા છે. આયુર્વેદમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કયા ફૂડને કોના પહેલાં અને કોના પછી ખાવું જોઇએ અથવા એવોઇડ કરવું જોઇએ. તેનાથી શું નુક્સાન થઇ શકે છે અને ફાયદો પણ. આ જ પ્રકારે દૂઘ પીવાના પણ કેટલાક નિયમ છે, કેટલાક લોકો રાત્રે દૂધ પીવે છે તો કેટલાક લોકો સવારે નાસ્તામાં, કેટલાક લોકો ગરમ દૂધ પીવે છે તો કેટલાક ઠંડુ. આ દરેકની અલગ-અલગ અસર થાય છે અને અલગ-અલગ ફાયદો, પરંતુ દૂધ પીતા પહેલા તમે શું ખાધું છે, તેનાથી દૂધનું નેચર બદલાય છે. જેમાં ખાટાં ફળ પછી તુરંત દૂધ પીવો તો ઘણું નુક્સાન થાય છે. આજે અમે અહી એવા જ કેટલાક ફૂડ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ જેને દૂધ પીધા પછી ખાવાથી નુક્સાન થઇ શકે છે. તો ચાલો આ કયા ફૂડ છે એ અંગે જાણીએ.

   દૂધ પીધાં બાદ કયા ફૂડ ન લેવા જોઇએ જાણવા આગળ ક્લિક કરો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણે જ્યારે પણ કંઇક ખાઇએ છીએ ત્યારે તેનો જે સ્વભાવ હોય છે, તેની સીધી અસર આપણા સ્વાસ્થ્ય પર પડે છે. અલગ-અલગ ફૂડ અલગ-અલગ નેચર ધરાવતા હોય છે. બે અલગ પ્રકારનું ખાવાનું ખાવાથી તેનું નેચર બદલાય છે. કયા ફૂડ પછી શું ખાવું જોઇએ અને ક્યા ફૂડ પછી શું ન ખાવું જોઇએ તેના માટે નિયમો છે, જે તેના કારણે ઉદ્ભવતી સમસ્યાઓના નિરાકરણ હેતું બનાવવામાં આવ્યા છે. આયુર્વેદમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કયા ફૂડને કોના પહેલાં અને કોના પછી ખાવું જોઇએ અથવા એવોઇડ કરવું જોઇએ. તેનાથી શું નુક્સાન થઇ શકે છે અને ફાયદો પણ. આ જ પ્રકારે દૂઘ પીવાના પણ કેટલાક નિયમ છે, કેટલાક લોકો રાત્રે દૂધ પીવે છે તો કેટલાક લોકો સવારે નાસ્તામાં, કેટલાક લોકો ગરમ દૂધ પીવે છે તો કેટલાક ઠંડુ. આ દરેકની અલગ-અલગ અસર થાય છે અને અલગ-અલગ ફાયદો, પરંતુ દૂધ પીતા પહેલા તમે શું ખાધું છે, તેનાથી દૂધનું નેચર બદલાય છે. જેમાં ખાટાં ફળ પછી તુરંત દૂધ પીવો તો ઘણું નુક્સાન થાય છે. આજે અમે અહી એવા જ કેટલાક ફૂડ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ જેને દૂધ પીધા પછી ખાવાથી નુક્સાન થઇ શકે છે. તો ચાલો આ કયા ફૂડ છે એ અંગે જાણીએ.

   દૂધ પીધાં બાદ કયા ફૂડ ન લેવા જોઇએ જાણવા આગળ ક્લિક કરો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણે જ્યારે પણ કંઇક ખાઇએ છીએ ત્યારે તેનો જે સ્વભાવ હોય છે, તેની સીધી અસર આપણા સ્વાસ્થ્ય પર પડે છે. અલગ-અલગ ફૂડ અલગ-અલગ નેચર ધરાવતા હોય છે. બે અલગ પ્રકારનું ખાવાનું ખાવાથી તેનું નેચર બદલાય છે. કયા ફૂડ પછી શું ખાવું જોઇએ અને ક્યા ફૂડ પછી શું ન ખાવું જોઇએ તેના માટે નિયમો છે, જે તેના કારણે ઉદ્ભવતી સમસ્યાઓના નિરાકરણ હેતું બનાવવામાં આવ્યા છે. આયુર્વેદમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કયા ફૂડને કોના પહેલાં અને કોના પછી ખાવું જોઇએ અથવા એવોઇડ કરવું જોઇએ. તેનાથી શું નુક્સાન થઇ શકે છે અને ફાયદો પણ. આ જ પ્રકારે દૂઘ પીવાના પણ કેટલાક નિયમ છે, કેટલાક લોકો રાત્રે દૂધ પીવે છે તો કેટલાક લોકો સવારે નાસ્તામાં, કેટલાક લોકો ગરમ દૂધ પીવે છે તો કેટલાક ઠંડુ. આ દરેકની અલગ-અલગ અસર થાય છે અને અલગ-અલગ ફાયદો, પરંતુ દૂધ પીતા પહેલા તમે શું ખાધું છે, તેનાથી દૂધનું નેચર બદલાય છે. જેમાં ખાટાં ફળ પછી તુરંત દૂધ પીવો તો ઘણું નુક્સાન થાય છે. આજે અમે અહી એવા જ કેટલાક ફૂડ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ જેને દૂધ પીધા પછી ખાવાથી નુક્સાન થઇ શકે છે. તો ચાલો આ કયા ફૂડ છે એ અંગે જાણીએ.

   દૂધ પીધાં બાદ કયા ફૂડ ન લેવા જોઇએ જાણવા આગળ ક્લિક કરો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આપણે જ્યારે પણ કંઇક ખાઇએ છીએ ત્યારે તેનો જે સ્વભાવ હોય છે, તેની સીધી અસર આપણા સ્વાસ્થ્ય પર પડે છે. અલગ-અલગ ફૂડ અલગ-અલગ નેચર ધરાવતા હોય છે. બે અલગ પ્રકારનું ખાવાનું ખાવાથી તેનું નેચર બદલાય છે. કયા ફૂડ પછી શું ખાવું જોઇએ અને ક્યા ફૂડ પછી શું ન ખાવું જોઇએ તેના માટે નિયમો છે, જે તેના કારણે ઉદ્ભવતી સમસ્યાઓના નિરાકરણ હેતું બનાવવામાં આવ્યા છે. આયુર્વેદમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કયા ફૂડને કોના પહેલાં અને કોના પછી ખાવું જોઇએ અથવા એવોઇડ કરવું જોઇએ. તેનાથી શું નુક્સાન થઇ શકે છે અને ફાયદો પણ. આ જ પ્રકારે દૂઘ પીવાના પણ કેટલાક નિયમ છે, કેટલાક લોકો રાત્રે દૂધ પીવે છે તો કેટલાક લોકો સવારે નાસ્તામાં, કેટલાક લોકો ગરમ દૂધ પીવે છે તો કેટલાક ઠંડુ. આ દરેકની અલગ-અલગ અસર થાય છે અને અલગ-અલગ ફાયદો, પરંતુ દૂધ પીતા પહેલા તમે શું ખાધું છે, તેનાથી દૂધનું નેચર બદલાય છે. જેમાં ખાટાં ફળ પછી તુરંત દૂધ પીવો તો ઘણું નુક્સાન થાય છે. આજે અમે અહી એવા જ કેટલાક ફૂડ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ જેને દૂધ પીધા પછી ખાવાથી નુક્સાન થઇ શકે છે. તો ચાલો આ કયા ફૂડ છે એ અંગે જાણીએ.

   દૂધ પીધાં બાદ કયા ફૂડ ન લેવા જોઇએ જાણવા આગળ ક્લિક કરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Never took milk just eat orange or other food
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `