ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Natural ways to improve white blood cells in body

  બોડીમાં વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સ વધારી રહો બીમારીઓથી દૂર, 7 નેચરલ રીતથી વધારો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jan 15, 2018, 02:01 PM IST

  આ 7 રીત અપનાવો, તમારા શરીરમાં ક્યારેય નહીં થાય વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની ઉણપ
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સ આપણા શરીરને વિવિધ સંક્રમણ સામે રક્ષણ પ્રદાન કરે છે, સાથે જ બાહ્ય વિષાક્ત પદાર્થોથી આપણા શરીરની રક્ષા કરીને રોગપ્રતિકારક શક્તિને વધારે છે.

   વ્હાઈટ બ્લડસ સેલ્સને નેચરલી વધારો

   વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સ સતત નષ્ટ થતાં રહે છે અને નવા બનતા રહે છે. વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સનું પ્રમુખ કાર્ય બ્લડમાં રહેલાં વિષાક્ત પદાર્થો અને બેક્ટેરિયાને ખતમ કરીને શરીરની રક્ષા કરવી છે. એઈડ્સ, કેન્સર અને હેપેટાઈટિસ જેવી બીમારીને કારણે વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની સંખ્યા ઓછી થવા લાગે છે. જોકે સારાં ખોરાકની મદદથી વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની સંખ્યાને વધારી શકાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું જેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી તમારા શરીરમાં વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની ઉણપ ક્યારેય નહીં સર્જાય.

   આગળ વાંચો શરીરમાં વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની ઉણપ ન સર્જાય તે માટે આ ખોરાક છે જરૂરી.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સ આપણા શરીરને વિવિધ સંક્રમણ સામે રક્ષણ પ્રદાન કરે છે, સાથે જ બાહ્ય વિષાક્ત પદાર્થોથી આપણા શરીરની રક્ષા કરીને રોગપ્રતિકારક શક્તિને વધારે છે.

   વ્હાઈટ બ્લડસ સેલ્સને નેચરલી વધારો

   વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સ સતત નષ્ટ થતાં રહે છે અને નવા બનતા રહે છે. વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સનું પ્રમુખ કાર્ય બ્લડમાં રહેલાં વિષાક્ત પદાર્થો અને બેક્ટેરિયાને ખતમ કરીને શરીરની રક્ષા કરવી છે. એઈડ્સ, કેન્સર અને હેપેટાઈટિસ જેવી બીમારીને કારણે વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની સંખ્યા ઓછી થવા લાગે છે. જોકે સારાં ખોરાકની મદદથી વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની સંખ્યાને વધારી શકાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું જેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી તમારા શરીરમાં વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની ઉણપ ક્યારેય નહીં સર્જાય.

   આગળ વાંચો શરીરમાં વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની ઉણપ ન સર્જાય તે માટે આ ખોરાક છે જરૂરી.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સ આપણા શરીરને વિવિધ સંક્રમણ સામે રક્ષણ પ્રદાન કરે છે, સાથે જ બાહ્ય વિષાક્ત પદાર્થોથી આપણા શરીરની રક્ષા કરીને રોગપ્રતિકારક શક્તિને વધારે છે.

   વ્હાઈટ બ્લડસ સેલ્સને નેચરલી વધારો

   વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સ સતત નષ્ટ થતાં રહે છે અને નવા બનતા રહે છે. વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સનું પ્રમુખ કાર્ય બ્લડમાં રહેલાં વિષાક્ત પદાર્થો અને બેક્ટેરિયાને ખતમ કરીને શરીરની રક્ષા કરવી છે. એઈડ્સ, કેન્સર અને હેપેટાઈટિસ જેવી બીમારીને કારણે વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની સંખ્યા ઓછી થવા લાગે છે. જોકે સારાં ખોરાકની મદદથી વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની સંખ્યાને વધારી શકાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું જેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી તમારા શરીરમાં વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની ઉણપ ક્યારેય નહીં સર્જાય.

   આગળ વાંચો શરીરમાં વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની ઉણપ ન સર્જાય તે માટે આ ખોરાક છે જરૂરી.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સ આપણા શરીરને વિવિધ સંક્રમણ સામે રક્ષણ પ્રદાન કરે છે, સાથે જ બાહ્ય વિષાક્ત પદાર્થોથી આપણા શરીરની રક્ષા કરીને રોગપ્રતિકારક શક્તિને વધારે છે.

   વ્હાઈટ બ્લડસ સેલ્સને નેચરલી વધારો

   વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સ સતત નષ્ટ થતાં રહે છે અને નવા બનતા રહે છે. વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સનું પ્રમુખ કાર્ય બ્લડમાં રહેલાં વિષાક્ત પદાર્થો અને બેક્ટેરિયાને ખતમ કરીને શરીરની રક્ષા કરવી છે. એઈડ્સ, કેન્સર અને હેપેટાઈટિસ જેવી બીમારીને કારણે વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની સંખ્યા ઓછી થવા લાગે છે. જોકે સારાં ખોરાકની મદદથી વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની સંખ્યાને વધારી શકાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું જેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી તમારા શરીરમાં વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની ઉણપ ક્યારેય નહીં સર્જાય.

   આગળ વાંચો શરીરમાં વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની ઉણપ ન સર્જાય તે માટે આ ખોરાક છે જરૂરી.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સ આપણા શરીરને વિવિધ સંક્રમણ સામે રક્ષણ પ્રદાન કરે છે, સાથે જ બાહ્ય વિષાક્ત પદાર્થોથી આપણા શરીરની રક્ષા કરીને રોગપ્રતિકારક શક્તિને વધારે છે.

   વ્હાઈટ બ્લડસ સેલ્સને નેચરલી વધારો

   વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સ સતત નષ્ટ થતાં રહે છે અને નવા બનતા રહે છે. વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સનું પ્રમુખ કાર્ય બ્લડમાં રહેલાં વિષાક્ત પદાર્થો અને બેક્ટેરિયાને ખતમ કરીને શરીરની રક્ષા કરવી છે. એઈડ્સ, કેન્સર અને હેપેટાઈટિસ જેવી બીમારીને કારણે વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની સંખ્યા ઓછી થવા લાગે છે. જોકે સારાં ખોરાકની મદદથી વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની સંખ્યાને વધારી શકાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું જેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી તમારા શરીરમાં વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની ઉણપ ક્યારેય નહીં સર્જાય.

   આગળ વાંચો શરીરમાં વ્હાઈટ બ્લડ સેલ્સની ઉણપ ન સર્જાય તે માટે આ ખોરાક છે જરૂરી.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Natural ways to improve white blood cells in body
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `