ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Morning Walk good for Lowers Risk Of Miscarriages, know other Health Benefit

  માતૃત્વ ધારણ કરવા માગતી મહિલાઓ માટે બેસ્ટ મોર્નિંગ વોક, જાણો અન્ય ફાયદા

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 25, 2018, 06:37 PM IST

  આ ઉપરાંત પણ અનેક ફાયદા સવારમાં વોકિંગ કરવામાં આવે તો થાય છે
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સવારમાં 30 મિનિટ ચાલવામાં આવે તો તમારું જીવન બદલાય જાય છે. ખાસ કરીને એ લોકો કે જેઓ લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ બીમારી જેમ કે, ડાયાબિટિસ, ઓબેસિટી, હૃદયની બીમારીથી પીડાઇ છે તેમના માટે ખાસ ફાયદાકારક છે. મોર્નિંગ વોકથી આપણા જોઇન્ટ્સ અને હાર્ટ સારું થાય છે અને સવારની ફ્રેશ હવા આપણનો મૂડ સારો કરે છે, એનર્જેટિક બનાવે છે અને દિવસ દરમિયાન આપણે પોઝિટિવ રહીએ છીએ. આ ઉપરાંત પણ અનેક ફાયદા સવારમાં વોકિંગ કરવામાં આવે તો થાય છે. આજે અમે મોર્નિંગ વોક કરવાથી શું-શું ફાયદા થાય છે એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   મોર્નિંગ વોક કરવાથી થાય છે આ ફાયદા

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સવારમાં 30 મિનિટ ચાલવામાં આવે તો તમારું જીવન બદલાય જાય છે. ખાસ કરીને એ લોકો કે જેઓ લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ બીમારી જેમ કે, ડાયાબિટિસ, ઓબેસિટી, હૃદયની બીમારીથી પીડાઇ છે તેમના માટે ખાસ ફાયદાકારક છે. મોર્નિંગ વોકથી આપણા જોઇન્ટ્સ અને હાર્ટ સારું થાય છે અને સવારની ફ્રેશ હવા આપણનો મૂડ સારો કરે છે, એનર્જેટિક બનાવે છે અને દિવસ દરમિયાન આપણે પોઝિટિવ રહીએ છીએ. આ ઉપરાંત પણ અનેક ફાયદા સવારમાં વોકિંગ કરવામાં આવે તો થાય છે. આજે અમે મોર્નિંગ વોક કરવાથી શું-શું ફાયદા થાય છે એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   મોર્નિંગ વોક કરવાથી થાય છે આ ફાયદા

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સવારમાં 30 મિનિટ ચાલવામાં આવે તો તમારું જીવન બદલાય જાય છે. ખાસ કરીને એ લોકો કે જેઓ લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ બીમારી જેમ કે, ડાયાબિટિસ, ઓબેસિટી, હૃદયની બીમારીથી પીડાઇ છે તેમના માટે ખાસ ફાયદાકારક છે. મોર્નિંગ વોકથી આપણા જોઇન્ટ્સ અને હાર્ટ સારું થાય છે અને સવારની ફ્રેશ હવા આપણનો મૂડ સારો કરે છે, એનર્જેટિક બનાવે છે અને દિવસ દરમિયાન આપણે પોઝિટિવ રહીએ છીએ. આ ઉપરાંત પણ અનેક ફાયદા સવારમાં વોકિંગ કરવામાં આવે તો થાય છે. આજે અમે મોર્નિંગ વોક કરવાથી શું-શું ફાયદા થાય છે એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   મોર્નિંગ વોક કરવાથી થાય છે આ ફાયદા

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સવારમાં 30 મિનિટ ચાલવામાં આવે તો તમારું જીવન બદલાય જાય છે. ખાસ કરીને એ લોકો કે જેઓ લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ બીમારી જેમ કે, ડાયાબિટિસ, ઓબેસિટી, હૃદયની બીમારીથી પીડાઇ છે તેમના માટે ખાસ ફાયદાકારક છે. મોર્નિંગ વોકથી આપણા જોઇન્ટ્સ અને હાર્ટ સારું થાય છે અને સવારની ફ્રેશ હવા આપણનો મૂડ સારો કરે છે, એનર્જેટિક બનાવે છે અને દિવસ દરમિયાન આપણે પોઝિટિવ રહીએ છીએ. આ ઉપરાંત પણ અનેક ફાયદા સવારમાં વોકિંગ કરવામાં આવે તો થાય છે. આજે અમે મોર્નિંગ વોક કરવાથી શું-શું ફાયદા થાય છે એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   મોર્નિંગ વોક કરવાથી થાય છે આ ફાયદા

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સવારમાં 30 મિનિટ ચાલવામાં આવે તો તમારું જીવન બદલાય જાય છે. ખાસ કરીને એ લોકો કે જેઓ લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ બીમારી જેમ કે, ડાયાબિટિસ, ઓબેસિટી, હૃદયની બીમારીથી પીડાઇ છે તેમના માટે ખાસ ફાયદાકારક છે. મોર્નિંગ વોકથી આપણા જોઇન્ટ્સ અને હાર્ટ સારું થાય છે અને સવારની ફ્રેશ હવા આપણનો મૂડ સારો કરે છે, એનર્જેટિક બનાવે છે અને દિવસ દરમિયાન આપણે પોઝિટિવ રહીએ છીએ. આ ઉપરાંત પણ અનેક ફાયદા સવારમાં વોકિંગ કરવામાં આવે તો થાય છે. આજે અમે મોર્નિંગ વોક કરવાથી શું-શું ફાયદા થાય છે એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   મોર્નિંગ વોક કરવાથી થાય છે આ ફાયદા

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સવારમાં 30 મિનિટ ચાલવામાં આવે તો તમારું જીવન બદલાય જાય છે. ખાસ કરીને એ લોકો કે જેઓ લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ બીમારી જેમ કે, ડાયાબિટિસ, ઓબેસિટી, હૃદયની બીમારીથી પીડાઇ છે તેમના માટે ખાસ ફાયદાકારક છે. મોર્નિંગ વોકથી આપણા જોઇન્ટ્સ અને હાર્ટ સારું થાય છે અને સવારની ફ્રેશ હવા આપણનો મૂડ સારો કરે છે, એનર્જેટિક બનાવે છે અને દિવસ દરમિયાન આપણે પોઝિટિવ રહીએ છીએ. આ ઉપરાંત પણ અનેક ફાયદા સવારમાં વોકિંગ કરવામાં આવે તો થાય છે. આજે અમે મોર્નિંગ વોક કરવાથી શું-શું ફાયદા થાય છે એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   મોર્નિંગ વોક કરવાથી થાય છે આ ફાયદા

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સવારમાં 30 મિનિટ ચાલવામાં આવે તો તમારું જીવન બદલાય જાય છે. ખાસ કરીને એ લોકો કે જેઓ લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ બીમારી જેમ કે, ડાયાબિટિસ, ઓબેસિટી, હૃદયની બીમારીથી પીડાઇ છે તેમના માટે ખાસ ફાયદાકારક છે. મોર્નિંગ વોકથી આપણા જોઇન્ટ્સ અને હાર્ટ સારું થાય છે અને સવારની ફ્રેશ હવા આપણનો મૂડ સારો કરે છે, એનર્જેટિક બનાવે છે અને દિવસ દરમિયાન આપણે પોઝિટિવ રહીએ છીએ. આ ઉપરાંત પણ અનેક ફાયદા સવારમાં વોકિંગ કરવામાં આવે તો થાય છે. આજે અમે મોર્નિંગ વોક કરવાથી શું-શું ફાયદા થાય છે એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   મોર્નિંગ વોક કરવાથી થાય છે આ ફાયદા

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સવારમાં 30 મિનિટ ચાલવામાં આવે તો તમારું જીવન બદલાય જાય છે. ખાસ કરીને એ લોકો કે જેઓ લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ બીમારી જેમ કે, ડાયાબિટિસ, ઓબેસિટી, હૃદયની બીમારીથી પીડાઇ છે તેમના માટે ખાસ ફાયદાકારક છે. મોર્નિંગ વોકથી આપણા જોઇન્ટ્સ અને હાર્ટ સારું થાય છે અને સવારની ફ્રેશ હવા આપણનો મૂડ સારો કરે છે, એનર્જેટિક બનાવે છે અને દિવસ દરમિયાન આપણે પોઝિટિવ રહીએ છીએ. આ ઉપરાંત પણ અનેક ફાયદા સવારમાં વોકિંગ કરવામાં આવે તો થાય છે. આજે અમે મોર્નિંગ વોક કરવાથી શું-શું ફાયદા થાય છે એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   મોર્નિંગ વોક કરવાથી થાય છે આ ફાયદા

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સવારમાં 30 મિનિટ ચાલવામાં આવે તો તમારું જીવન બદલાય જાય છે. ખાસ કરીને એ લોકો કે જેઓ લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ બીમારી જેમ કે, ડાયાબિટિસ, ઓબેસિટી, હૃદયની બીમારીથી પીડાઇ છે તેમના માટે ખાસ ફાયદાકારક છે. મોર્નિંગ વોકથી આપણા જોઇન્ટ્સ અને હાર્ટ સારું થાય છે અને સવારની ફ્રેશ હવા આપણનો મૂડ સારો કરે છે, એનર્જેટિક બનાવે છે અને દિવસ દરમિયાન આપણે પોઝિટિવ રહીએ છીએ. આ ઉપરાંત પણ અનેક ફાયદા સવારમાં વોકિંગ કરવામાં આવે તો થાય છે. આજે અમે મોર્નિંગ વોક કરવાથી શું-શું ફાયદા થાય છે એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   મોર્નિંગ વોક કરવાથી થાય છે આ ફાયદા

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સવારમાં 30 મિનિટ ચાલવામાં આવે તો તમારું જીવન બદલાય જાય છે. ખાસ કરીને એ લોકો કે જેઓ લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ બીમારી જેમ કે, ડાયાબિટિસ, ઓબેસિટી, હૃદયની બીમારીથી પીડાઇ છે તેમના માટે ખાસ ફાયદાકારક છે. મોર્નિંગ વોકથી આપણા જોઇન્ટ્સ અને હાર્ટ સારું થાય છે અને સવારની ફ્રેશ હવા આપણનો મૂડ સારો કરે છે, એનર્જેટિક બનાવે છે અને દિવસ દરમિયાન આપણે પોઝિટિવ રહીએ છીએ. આ ઉપરાંત પણ અનેક ફાયદા સવારમાં વોકિંગ કરવામાં આવે તો થાય છે. આજે અમે મોર્નિંગ વોક કરવાથી શું-શું ફાયદા થાય છે એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   મોર્નિંગ વોક કરવાથી થાય છે આ ફાયદા

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ સવારમાં 30 મિનિટ ચાલવામાં આવે તો તમારું જીવન બદલાય જાય છે. ખાસ કરીને એ લોકો કે જેઓ લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ બીમારી જેમ કે, ડાયાબિટિસ, ઓબેસિટી, હૃદયની બીમારીથી પીડાઇ છે તેમના માટે ખાસ ફાયદાકારક છે. મોર્નિંગ વોકથી આપણા જોઇન્ટ્સ અને હાર્ટ સારું થાય છે અને સવારની ફ્રેશ હવા આપણનો મૂડ સારો કરે છે, એનર્જેટિક બનાવે છે અને દિવસ દરમિયાન આપણે પોઝિટિવ રહીએ છીએ. આ ઉપરાંત પણ અનેક ફાયદા સવારમાં વોકિંગ કરવામાં આવે તો થાય છે. આજે અમે મોર્નિંગ વોક કરવાથી શું-શું ફાયદા થાય છે એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   મોર્નિંગ વોક કરવાથી થાય છે આ ફાયદા

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Morning Walk good for Lowers Risk Of Miscarriages, know other Health Benefit
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `