ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Know importance and benefits of Vaccination of a child

  બાળકોમાં રસીકરણ શા માટે જરૂરી છે? જાણો નિયમિત રસીકરણના ફાયદાઓ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Feb 16, 2018, 12:12 PM IST

  બાળકના સર્વાંગી વિકાસ માટે રસીકરણ જરૂરી છે
  • ભારતમાં રસીકરણનું પ્રમાણ ઓછું છે.
   +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ભારતમાં રસીકરણનું પ્રમાણ ઓછું છે.

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ 2015ના સર્વે પ્રમાણે ભારતમાં બાળમૃત્યુનો દર વર્ષે 1.2 મિલિયન છે, જે દુનિયાના 20% જેટલો છે. જ્યારે ભારતમાં પાંચ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકનો મૃત્યુદર એક હજારે 48નો અને ગુજરાતમાં દર એક હજારે 45નો છે.


   ભારતમાં પાંચ વર્ષથી ઓછી ઉંમરનાં બાળકોનાં મૃત્યુનાં મુખ્ય કારણો છે-


   1. ઇન્ફેક્શન (ચેપ) જેમાં ન્યુમોનિયા, ઓરી, રોટા વાઇરસને લીધે થતા ઝાડા, મગજનો તાવ, મલેરિયા
   2. કુપોષણ
   3. પ્રિમેચ્યોરિટી (અધૂરા માસે જન્મેલ નવજાત શિશુ)
   4. નવજાત શિશુમાં શ્વાસોશ્વાસની તકલીફ (ઈજાથી) ઇન્જરી અથવા ચેપ.


   બાળમૃત્યુના તથા ખોડખાંપણના મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં વિવિધ પ્રકારના ચેપ કારણભૂત હોય છે. આ ચેપ સામે રક્ષણ મેળવવા માટે બાળક જન્મે ત્યારથી લઈને ઉંમર પ્રમાણે અન્ય રસીઓ તબક્કાવાર અપાવવી જોઈએ. ભારતમાં અત્યારે બાળકોમાં રસીકરણનું પ્રમાણ લગભગ સરેરાશ 60% જેટલું છે, જે 80%થી વધારે દરેક જિલ્લામાં હોવું જરૂરી છે.


   આગળ વાંચો રસીકરણનું મહત્વ અને નિયમિત રસીકરણના ફાયદાઓ વિશે.

  • રસીકરણથી બાળક શારીરિક અને માનસિક રીતે તંદુરસ્ત બને છે.
   +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   રસીકરણથી બાળક શારીરિક અને માનસિક રીતે તંદુરસ્ત બને છે.

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ 2015ના સર્વે પ્રમાણે ભારતમાં બાળમૃત્યુનો દર વર્ષે 1.2 મિલિયન છે, જે દુનિયાના 20% જેટલો છે. જ્યારે ભારતમાં પાંચ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકનો મૃત્યુદર એક હજારે 48નો અને ગુજરાતમાં દર એક હજારે 45નો છે.


   ભારતમાં પાંચ વર્ષથી ઓછી ઉંમરનાં બાળકોનાં મૃત્યુનાં મુખ્ય કારણો છે-


   1. ઇન્ફેક્શન (ચેપ) જેમાં ન્યુમોનિયા, ઓરી, રોટા વાઇરસને લીધે થતા ઝાડા, મગજનો તાવ, મલેરિયા
   2. કુપોષણ
   3. પ્રિમેચ્યોરિટી (અધૂરા માસે જન્મેલ નવજાત શિશુ)
   4. નવજાત શિશુમાં શ્વાસોશ્વાસની તકલીફ (ઈજાથી) ઇન્જરી અથવા ચેપ.


   બાળમૃત્યુના તથા ખોડખાંપણના મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં વિવિધ પ્રકારના ચેપ કારણભૂત હોય છે. આ ચેપ સામે રક્ષણ મેળવવા માટે બાળક જન્મે ત્યારથી લઈને ઉંમર પ્રમાણે અન્ય રસીઓ તબક્કાવાર અપાવવી જોઈએ. ભારતમાં અત્યારે બાળકોમાં રસીકરણનું પ્રમાણ લગભગ સરેરાશ 60% જેટલું છે, જે 80%થી વધારે દરેક જિલ્લામાં હોવું જરૂરી છે.


   આગળ વાંચો રસીકરણનું મહત્વ અને નિયમિત રસીકરણના ફાયદાઓ વિશે.

  • ભારતમાં રસીકરણનું પ્રમાણ વધારવા માટે બાળકનાં પેરેન્ટ્સને રસીકરણની યોગ્ય માહિતી આપવી જોઈએ
   +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ભારતમાં રસીકરણનું પ્રમાણ વધારવા માટે બાળકનાં પેરેન્ટ્સને રસીકરણની યોગ્ય માહિતી આપવી જોઈએ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ 2015ના સર્વે પ્રમાણે ભારતમાં બાળમૃત્યુનો દર વર્ષે 1.2 મિલિયન છે, જે દુનિયાના 20% જેટલો છે. જ્યારે ભારતમાં પાંચ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકનો મૃત્યુદર એક હજારે 48નો અને ગુજરાતમાં દર એક હજારે 45નો છે.


   ભારતમાં પાંચ વર્ષથી ઓછી ઉંમરનાં બાળકોનાં મૃત્યુનાં મુખ્ય કારણો છે-


   1. ઇન્ફેક્શન (ચેપ) જેમાં ન્યુમોનિયા, ઓરી, રોટા વાઇરસને લીધે થતા ઝાડા, મગજનો તાવ, મલેરિયા
   2. કુપોષણ
   3. પ્રિમેચ્યોરિટી (અધૂરા માસે જન્મેલ નવજાત શિશુ)
   4. નવજાત શિશુમાં શ્વાસોશ્વાસની તકલીફ (ઈજાથી) ઇન્જરી અથવા ચેપ.


   બાળમૃત્યુના તથા ખોડખાંપણના મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં વિવિધ પ્રકારના ચેપ કારણભૂત હોય છે. આ ચેપ સામે રક્ષણ મેળવવા માટે બાળક જન્મે ત્યારથી લઈને ઉંમર પ્રમાણે અન્ય રસીઓ તબક્કાવાર અપાવવી જોઈએ. ભારતમાં અત્યારે બાળકોમાં રસીકરણનું પ્રમાણ લગભગ સરેરાશ 60% જેટલું છે, જે 80%થી વધારે દરેક જિલ્લામાં હોવું જરૂરી છે.


   આગળ વાંચો રસીકરણનું મહત્વ અને નિયમિત રસીકરણના ફાયદાઓ વિશે.

  • રસીકરણથી થતા ફાયદાઓની જાણકારી હોવી જોઈએ.
   +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   રસીકરણથી થતા ફાયદાઓની જાણકારી હોવી જોઈએ.

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ 2015ના સર્વે પ્રમાણે ભારતમાં બાળમૃત્યુનો દર વર્ષે 1.2 મિલિયન છે, જે દુનિયાના 20% જેટલો છે. જ્યારે ભારતમાં પાંચ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકનો મૃત્યુદર એક હજારે 48નો અને ગુજરાતમાં દર એક હજારે 45નો છે.


   ભારતમાં પાંચ વર્ષથી ઓછી ઉંમરનાં બાળકોનાં મૃત્યુનાં મુખ્ય કારણો છે-


   1. ઇન્ફેક્શન (ચેપ) જેમાં ન્યુમોનિયા, ઓરી, રોટા વાઇરસને લીધે થતા ઝાડા, મગજનો તાવ, મલેરિયા
   2. કુપોષણ
   3. પ્રિમેચ્યોરિટી (અધૂરા માસે જન્મેલ નવજાત શિશુ)
   4. નવજાત શિશુમાં શ્વાસોશ્વાસની તકલીફ (ઈજાથી) ઇન્જરી અથવા ચેપ.


   બાળમૃત્યુના તથા ખોડખાંપણના મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં વિવિધ પ્રકારના ચેપ કારણભૂત હોય છે. આ ચેપ સામે રક્ષણ મેળવવા માટે બાળક જન્મે ત્યારથી લઈને ઉંમર પ્રમાણે અન્ય રસીઓ તબક્કાવાર અપાવવી જોઈએ. ભારતમાં અત્યારે બાળકોમાં રસીકરણનું પ્રમાણ લગભગ સરેરાશ 60% જેટલું છે, જે 80%થી વધારે દરેક જિલ્લામાં હોવું જરૂરી છે.


   આગળ વાંચો રસીકરણનું મહત્વ અને નિયમિત રસીકરણના ફાયદાઓ વિશે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Know importance and benefits of Vaccination of a child
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `