ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» You should know these 10 side Effects of Eating Bananas

  જરા સંભાળીને ખાજો આ 1 ફળ, લાભકારી તો છે પણ વધુ ખાશો તો થશે 10 નુકસાન

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 20, 2018, 11:27 AM IST

  આ ફળ સસ્તું હોવાથી વધારે ખાઈ લો છો? તો એકવાર તેના આ 10 નુકસાન પણ જાણી લેજો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કેળા ખાવાના અઢળક સ્વાસ્થ્ય લાભ હોવા છતાં શું તમે જાણો છો કે વધારે પ્રમાણમાં કેળા ખાવાથી સ્વાસ્થ્યને ગંભીર નુકસાન પણ થઈ શકે છે. જી હાં, કેળા સસ્તાં હોવાથી ઘણાં લોકો દિવસમાં 4-5 કેળા ખાઈ જતાં હોય છે. જેનાથી ફાયદા નહીં પણ સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય છે. રોજનું 1 કેળું ખાવું સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી માનવામાં આવે છે. તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ આપણને બીમારીઓથી બચાવે છે. પણ ઘણાં રિસર્ચ પ્રમાણે વધુ કેળા ખાવાથી શરીરને નુકસાન થાય છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો 1 કે 2થી વધારે કેળા ખાવાથી કેવા નુકસાન થવાની સંભાવના વધી જાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કેળા ખાવાના અઢળક સ્વાસ્થ્ય લાભ હોવા છતાં શું તમે જાણો છો કે વધારે પ્રમાણમાં કેળા ખાવાથી સ્વાસ્થ્યને ગંભીર નુકસાન પણ થઈ શકે છે. જી હાં, કેળા સસ્તાં હોવાથી ઘણાં લોકો દિવસમાં 4-5 કેળા ખાઈ જતાં હોય છે. જેનાથી ફાયદા નહીં પણ સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય છે. રોજનું 1 કેળું ખાવું સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી માનવામાં આવે છે. તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ આપણને બીમારીઓથી બચાવે છે. પણ ઘણાં રિસર્ચ પ્રમાણે વધુ કેળા ખાવાથી શરીરને નુકસાન થાય છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો 1 કે 2થી વધારે કેળા ખાવાથી કેવા નુકસાન થવાની સંભાવના વધી જાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કેળા ખાવાના અઢળક સ્વાસ્થ્ય લાભ હોવા છતાં શું તમે જાણો છો કે વધારે પ્રમાણમાં કેળા ખાવાથી સ્વાસ્થ્યને ગંભીર નુકસાન પણ થઈ શકે છે. જી હાં, કેળા સસ્તાં હોવાથી ઘણાં લોકો દિવસમાં 4-5 કેળા ખાઈ જતાં હોય છે. જેનાથી ફાયદા નહીં પણ સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય છે. રોજનું 1 કેળું ખાવું સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી માનવામાં આવે છે. તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ આપણને બીમારીઓથી બચાવે છે. પણ ઘણાં રિસર્ચ પ્રમાણે વધુ કેળા ખાવાથી શરીરને નુકસાન થાય છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો 1 કે 2થી વધારે કેળા ખાવાથી કેવા નુકસાન થવાની સંભાવના વધી જાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કેળા ખાવાના અઢળક સ્વાસ્થ્ય લાભ હોવા છતાં શું તમે જાણો છો કે વધારે પ્રમાણમાં કેળા ખાવાથી સ્વાસ્થ્યને ગંભીર નુકસાન પણ થઈ શકે છે. જી હાં, કેળા સસ્તાં હોવાથી ઘણાં લોકો દિવસમાં 4-5 કેળા ખાઈ જતાં હોય છે. જેનાથી ફાયદા નહીં પણ સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય છે. રોજનું 1 કેળું ખાવું સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી માનવામાં આવે છે. તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ આપણને બીમારીઓથી બચાવે છે. પણ ઘણાં રિસર્ચ પ્રમાણે વધુ કેળા ખાવાથી શરીરને નુકસાન થાય છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો 1 કે 2થી વધારે કેળા ખાવાથી કેવા નુકસાન થવાની સંભાવના વધી જાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કેળા ખાવાના અઢળક સ્વાસ્થ્ય લાભ હોવા છતાં શું તમે જાણો છો કે વધારે પ્રમાણમાં કેળા ખાવાથી સ્વાસ્થ્યને ગંભીર નુકસાન પણ થઈ શકે છે. જી હાં, કેળા સસ્તાં હોવાથી ઘણાં લોકો દિવસમાં 4-5 કેળા ખાઈ જતાં હોય છે. જેનાથી ફાયદા નહીં પણ સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય છે. રોજનું 1 કેળું ખાવું સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી માનવામાં આવે છે. તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ આપણને બીમારીઓથી બચાવે છે. પણ ઘણાં રિસર્ચ પ્રમાણે વધુ કેળા ખાવાથી શરીરને નુકસાન થાય છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો 1 કે 2થી વધારે કેળા ખાવાથી કેવા નુકસાન થવાની સંભાવના વધી જાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કેળા ખાવાના અઢળક સ્વાસ્થ્ય લાભ હોવા છતાં શું તમે જાણો છો કે વધારે પ્રમાણમાં કેળા ખાવાથી સ્વાસ્થ્યને ગંભીર નુકસાન પણ થઈ શકે છે. જી હાં, કેળા સસ્તાં હોવાથી ઘણાં લોકો દિવસમાં 4-5 કેળા ખાઈ જતાં હોય છે. જેનાથી ફાયદા નહીં પણ સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય છે. રોજનું 1 કેળું ખાવું સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી માનવામાં આવે છે. તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ આપણને બીમારીઓથી બચાવે છે. પણ ઘણાં રિસર્ચ પ્રમાણે વધુ કેળા ખાવાથી શરીરને નુકસાન થાય છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો 1 કે 2થી વધારે કેળા ખાવાથી કેવા નુકસાન થવાની સંભાવના વધી જાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કેળા ખાવાના અઢળક સ્વાસ્થ્ય લાભ હોવા છતાં શું તમે જાણો છો કે વધારે પ્રમાણમાં કેળા ખાવાથી સ્વાસ્થ્યને ગંભીર નુકસાન પણ થઈ શકે છે. જી હાં, કેળા સસ્તાં હોવાથી ઘણાં લોકો દિવસમાં 4-5 કેળા ખાઈ જતાં હોય છે. જેનાથી ફાયદા નહીં પણ સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય છે. રોજનું 1 કેળું ખાવું સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી માનવામાં આવે છે. તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ આપણને બીમારીઓથી બચાવે છે. પણ ઘણાં રિસર્ચ પ્રમાણે વધુ કેળા ખાવાથી શરીરને નુકસાન થાય છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો 1 કે 2થી વધારે કેળા ખાવાથી કેવા નુકસાન થવાની સંભાવના વધી જાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કેળા ખાવાના અઢળક સ્વાસ્થ્ય લાભ હોવા છતાં શું તમે જાણો છો કે વધારે પ્રમાણમાં કેળા ખાવાથી સ્વાસ્થ્યને ગંભીર નુકસાન પણ થઈ શકે છે. જી હાં, કેળા સસ્તાં હોવાથી ઘણાં લોકો દિવસમાં 4-5 કેળા ખાઈ જતાં હોય છે. જેનાથી ફાયદા નહીં પણ સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય છે. રોજનું 1 કેળું ખાવું સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી માનવામાં આવે છે. તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ આપણને બીમારીઓથી બચાવે છે. પણ ઘણાં રિસર્ચ પ્રમાણે વધુ કેળા ખાવાથી શરીરને નુકસાન થાય છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો 1 કે 2થી વધારે કેળા ખાવાથી કેવા નુકસાન થવાની સંભાવના વધી જાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કેળા ખાવાના અઢળક સ્વાસ્થ્ય લાભ હોવા છતાં શું તમે જાણો છો કે વધારે પ્રમાણમાં કેળા ખાવાથી સ્વાસ્થ્યને ગંભીર નુકસાન પણ થઈ શકે છે. જી હાં, કેળા સસ્તાં હોવાથી ઘણાં લોકો દિવસમાં 4-5 કેળા ખાઈ જતાં હોય છે. જેનાથી ફાયદા નહીં પણ સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય છે. રોજનું 1 કેળું ખાવું સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી માનવામાં આવે છે. તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ આપણને બીમારીઓથી બચાવે છે. પણ ઘણાં રિસર્ચ પ્રમાણે વધુ કેળા ખાવાથી શરીરને નુકસાન થાય છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો 1 કે 2થી વધારે કેળા ખાવાથી કેવા નુકસાન થવાની સંભાવના વધી જાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કેળા ખાવાના અઢળક સ્વાસ્થ્ય લાભ હોવા છતાં શું તમે જાણો છો કે વધારે પ્રમાણમાં કેળા ખાવાથી સ્વાસ્થ્યને ગંભીર નુકસાન પણ થઈ શકે છે. જી હાં, કેળા સસ્તાં હોવાથી ઘણાં લોકો દિવસમાં 4-5 કેળા ખાઈ જતાં હોય છે. જેનાથી ફાયદા નહીં પણ સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય છે. રોજનું 1 કેળું ખાવું સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી માનવામાં આવે છે. તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ આપણને બીમારીઓથી બચાવે છે. પણ ઘણાં રિસર્ચ પ્રમાણે વધુ કેળા ખાવાથી શરીરને નુકસાન થાય છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો 1 કે 2થી વધારે કેળા ખાવાથી કેવા નુકસાન થવાની સંભાવના વધી જાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કેળા ખાવાના અઢળક સ્વાસ્થ્ય લાભ હોવા છતાં શું તમે જાણો છો કે વધારે પ્રમાણમાં કેળા ખાવાથી સ્વાસ્થ્યને ગંભીર નુકસાન પણ થઈ શકે છે. જી હાં, કેળા સસ્તાં હોવાથી ઘણાં લોકો દિવસમાં 4-5 કેળા ખાઈ જતાં હોય છે. જેનાથી ફાયદા નહીં પણ સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય છે. રોજનું 1 કેળું ખાવું સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી માનવામાં આવે છે. તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ આપણને બીમારીઓથી બચાવે છે. પણ ઘણાં રિસર્ચ પ્રમાણે વધુ કેળા ખાવાથી શરીરને નુકસાન થાય છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો 1 કે 2થી વધારે કેળા ખાવાથી કેવા નુકસાન થવાની સંભાવના વધી જાય છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: You should know these 10 side Effects of Eating Bananas
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `