ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Women should never do these 9 Mistakes During Periods

  પીરિયડ્સ વખતે મહિલાઓએ ક્યારેય ન કરવી જોઈએ આ 9 ભૂલો, થશે નુકસાન

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Feb 21, 2018, 11:14 AM IST

  સાવધાનઃ કોઈપણ મહિલાએ પીરિયડ્સ દરમ્યાન ન કરવા જોઈએ આ 9 કામ
  • પીરિયડ્સ દરમ્યાન કેટલીક સાવધાની રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે.
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પીરિયડ્સ દરમ્યાન કેટલીક સાવધાની રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે.

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દર મહિને મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ શું તમે જાણો છો કે કેટલીક એવી અગત્યની સાવધાનીઓ હોય છે જે પીરિયડ્સ દરમ્યાન ચોક્કસથી ધ્યાન રાખવી પડે નહીંતર નુકસાન થઈ શકે છે. ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. સભ્યતા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે એવી ભૂલો વિશે જેનાથી પીરિયડ્સ દરમ્યાન સ્ત્રીઓએ બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ ભૂલો મહિલાઓએ પીરિયડ્સ દરમ્યાન ભૂલથી પણ ન કરવી.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દર મહિને મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ શું તમે જાણો છો કે કેટલીક એવી અગત્યની સાવધાનીઓ હોય છે જે પીરિયડ્સ દરમ્યાન ચોક્કસથી ધ્યાન રાખવી પડે નહીંતર નુકસાન થઈ શકે છે. ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. સભ્યતા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે એવી ભૂલો વિશે જેનાથી પીરિયડ્સ દરમ્યાન સ્ત્રીઓએ બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ ભૂલો મહિલાઓએ પીરિયડ્સ દરમ્યાન ભૂલથી પણ ન કરવી.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દર મહિને મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ શું તમે જાણો છો કે કેટલીક એવી અગત્યની સાવધાનીઓ હોય છે જે પીરિયડ્સ દરમ્યાન ચોક્કસથી ધ્યાન રાખવી પડે નહીંતર નુકસાન થઈ શકે છે. ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. સભ્યતા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે એવી ભૂલો વિશે જેનાથી પીરિયડ્સ દરમ્યાન સ્ત્રીઓએ બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ ભૂલો મહિલાઓએ પીરિયડ્સ દરમ્યાન ભૂલથી પણ ન કરવી.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દર મહિને મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ શું તમે જાણો છો કે કેટલીક એવી અગત્યની સાવધાનીઓ હોય છે જે પીરિયડ્સ દરમ્યાન ચોક્કસથી ધ્યાન રાખવી પડે નહીંતર નુકસાન થઈ શકે છે. ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. સભ્યતા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે એવી ભૂલો વિશે જેનાથી પીરિયડ્સ દરમ્યાન સ્ત્રીઓએ બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ ભૂલો મહિલાઓએ પીરિયડ્સ દરમ્યાન ભૂલથી પણ ન કરવી.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દર મહિને મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ શું તમે જાણો છો કે કેટલીક એવી અગત્યની સાવધાનીઓ હોય છે જે પીરિયડ્સ દરમ્યાન ચોક્કસથી ધ્યાન રાખવી પડે નહીંતર નુકસાન થઈ શકે છે. ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. સભ્યતા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે એવી ભૂલો વિશે જેનાથી પીરિયડ્સ દરમ્યાન સ્ત્રીઓએ બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ ભૂલો મહિલાઓએ પીરિયડ્સ દરમ્યાન ભૂલથી પણ ન કરવી.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દર મહિને મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ શું તમે જાણો છો કે કેટલીક એવી અગત્યની સાવધાનીઓ હોય છે જે પીરિયડ્સ દરમ્યાન ચોક્કસથી ધ્યાન રાખવી પડે નહીંતર નુકસાન થઈ શકે છે. ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. સભ્યતા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે એવી ભૂલો વિશે જેનાથી પીરિયડ્સ દરમ્યાન સ્ત્રીઓએ બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ ભૂલો મહિલાઓએ પીરિયડ્સ દરમ્યાન ભૂલથી પણ ન કરવી.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દર મહિને મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ શું તમે જાણો છો કે કેટલીક એવી અગત્યની સાવધાનીઓ હોય છે જે પીરિયડ્સ દરમ્યાન ચોક્કસથી ધ્યાન રાખવી પડે નહીંતર નુકસાન થઈ શકે છે. ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. સભ્યતા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે એવી ભૂલો વિશે જેનાથી પીરિયડ્સ દરમ્યાન સ્ત્રીઓએ બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ ભૂલો મહિલાઓએ પીરિયડ્સ દરમ્યાન ભૂલથી પણ ન કરવી.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દર મહિને મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ શું તમે જાણો છો કે કેટલીક એવી અગત્યની સાવધાનીઓ હોય છે જે પીરિયડ્સ દરમ્યાન ચોક્કસથી ધ્યાન રાખવી પડે નહીંતર નુકસાન થઈ શકે છે. ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. સભ્યતા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે એવી ભૂલો વિશે જેનાથી પીરિયડ્સ દરમ્યાન સ્ત્રીઓએ બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ ભૂલો મહિલાઓએ પીરિયડ્સ દરમ્યાન ભૂલથી પણ ન કરવી.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દર મહિને મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ શું તમે જાણો છો કે કેટલીક એવી અગત્યની સાવધાનીઓ હોય છે જે પીરિયડ્સ દરમ્યાન ચોક્કસથી ધ્યાન રાખવી પડે નહીંતર નુકસાન થઈ શકે છે. ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. સભ્યતા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે એવી ભૂલો વિશે જેનાથી પીરિયડ્સ દરમ્યાન સ્ત્રીઓએ બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ ભૂલો મહિલાઓએ પીરિયડ્સ દરમ્યાન ભૂલથી પણ ન કરવી.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દર મહિને મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ શું તમે જાણો છો કે કેટલીક એવી અગત્યની સાવધાનીઓ હોય છે જે પીરિયડ્સ દરમ્યાન ચોક્કસથી ધ્યાન રાખવી પડે નહીંતર નુકસાન થઈ શકે છે. ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. સભ્યતા ગુપ્તા જણાવી રહ્યાં છે એવી ભૂલો વિશે જેનાથી પીરિયડ્સ દરમ્યાન સ્ત્રીઓએ બચવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ ભૂલો મહિલાઓએ પીરિયડ્સ દરમ્યાન ભૂલથી પણ ન કરવી.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Women should never do these 9 Mistakes During Periods
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `