ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 5 essencial vitamins for women know where you can get it

  ઘરની મહિલાએ રોજ ડાયટમાં લેવા આ ખાસ વિટામિન્સ, રહેશો એનર્જેટિક

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 19, 2018, 10:34 AM IST

  દરેક મહિલાએ રોજ લેવા જોઇએ આ 5 વિટામિન્સ, જાણો કયા ફૂડમાંથી મળશે?
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક : જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય તેમ તેમ મહિલાઓને અનેક પ્રકારની હેલ્થ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ સમસ્યા ત્યારે વધારે વધે છે જ્યારે બોડીમાં કેટલાક વિટામિન્સની ખામી આવે છે. જો ડાયટ પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો અનેક સમસ્યા અને બીમારીઓને કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડૉ. અમિતા સિંહ જણાવે છે એવા 5 વિટામિન્સ વિશે જે યુવતીઓને અને મહિલાઓને માટે ઘણા જરૂરી હોય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો કયા વિટામિન જરૂરી છે અને તેને મેળવવાના સોર્સ શું છે..

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક : જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય તેમ તેમ મહિલાઓને અનેક પ્રકારની હેલ્થ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ સમસ્યા ત્યારે વધારે વધે છે જ્યારે બોડીમાં કેટલાક વિટામિન્સની ખામી આવે છે. જો ડાયટ પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો અનેક સમસ્યા અને બીમારીઓને કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડૉ. અમિતા સિંહ જણાવે છે એવા 5 વિટામિન્સ વિશે જે યુવતીઓને અને મહિલાઓને માટે ઘણા જરૂરી હોય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો કયા વિટામિન જરૂરી છે અને તેને મેળવવાના સોર્સ શું છે..

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક : જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય તેમ તેમ મહિલાઓને અનેક પ્રકારની હેલ્થ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ સમસ્યા ત્યારે વધારે વધે છે જ્યારે બોડીમાં કેટલાક વિટામિન્સની ખામી આવે છે. જો ડાયટ પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો અનેક સમસ્યા અને બીમારીઓને કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડૉ. અમિતા સિંહ જણાવે છે એવા 5 વિટામિન્સ વિશે જે યુવતીઓને અને મહિલાઓને માટે ઘણા જરૂરી હોય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો કયા વિટામિન જરૂરી છે અને તેને મેળવવાના સોર્સ શું છે..

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક : જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય તેમ તેમ મહિલાઓને અનેક પ્રકારની હેલ્થ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ સમસ્યા ત્યારે વધારે વધે છે જ્યારે બોડીમાં કેટલાક વિટામિન્સની ખામી આવે છે. જો ડાયટ પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો અનેક સમસ્યા અને બીમારીઓને કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડૉ. અમિતા સિંહ જણાવે છે એવા 5 વિટામિન્સ વિશે જે યુવતીઓને અને મહિલાઓને માટે ઘણા જરૂરી હોય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો કયા વિટામિન જરૂરી છે અને તેને મેળવવાના સોર્સ શું છે..

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક : જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય તેમ તેમ મહિલાઓને અનેક પ્રકારની હેલ્થ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ સમસ્યા ત્યારે વધારે વધે છે જ્યારે બોડીમાં કેટલાક વિટામિન્સની ખામી આવે છે. જો ડાયટ પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો અનેક સમસ્યા અને બીમારીઓને કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડૉ. અમિતા સિંહ જણાવે છે એવા 5 વિટામિન્સ વિશે જે યુવતીઓને અને મહિલાઓને માટે ઘણા જરૂરી હોય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો કયા વિટામિન જરૂરી છે અને તેને મેળવવાના સોર્સ શું છે..

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક : જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય તેમ તેમ મહિલાઓને અનેક પ્રકારની હેલ્થ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ સમસ્યા ત્યારે વધારે વધે છે જ્યારે બોડીમાં કેટલાક વિટામિન્સની ખામી આવે છે. જો ડાયટ પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો અનેક સમસ્યા અને બીમારીઓને કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડૉ. અમિતા સિંહ જણાવે છે એવા 5 વિટામિન્સ વિશે જે યુવતીઓને અને મહિલાઓને માટે ઘણા જરૂરી હોય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો કયા વિટામિન જરૂરી છે અને તેને મેળવવાના સોર્સ શું છે..

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક : જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય તેમ તેમ મહિલાઓને અનેક પ્રકારની હેલ્થ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ સમસ્યા ત્યારે વધારે વધે છે જ્યારે બોડીમાં કેટલાક વિટામિન્સની ખામી આવે છે. જો ડાયટ પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો અનેક સમસ્યા અને બીમારીઓને કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડૉ. અમિતા સિંહ જણાવે છે એવા 5 વિટામિન્સ વિશે જે યુવતીઓને અને મહિલાઓને માટે ઘણા જરૂરી હોય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો કયા વિટામિન જરૂરી છે અને તેને મેળવવાના સોર્સ શું છે..

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક : જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય તેમ તેમ મહિલાઓને અનેક પ્રકારની હેલ્થ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ સમસ્યા ત્યારે વધારે વધે છે જ્યારે બોડીમાં કેટલાક વિટામિન્સની ખામી આવે છે. જો ડાયટ પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો અનેક સમસ્યા અને બીમારીઓને કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડૉ. અમિતા સિંહ જણાવે છે એવા 5 વિટામિન્સ વિશે જે યુવતીઓને અને મહિલાઓને માટે ઘણા જરૂરી હોય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો કયા વિટામિન જરૂરી છે અને તેને મેળવવાના સોર્સ શું છે..

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક : જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય તેમ તેમ મહિલાઓને અનેક પ્રકારની હેલ્થ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ સમસ્યા ત્યારે વધારે વધે છે જ્યારે બોડીમાં કેટલાક વિટામિન્સની ખામી આવે છે. જો ડાયટ પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો અનેક સમસ્યા અને બીમારીઓને કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડૉ. અમિતા સિંહ જણાવે છે એવા 5 વિટામિન્સ વિશે જે યુવતીઓને અને મહિલાઓને માટે ઘણા જરૂરી હોય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો કયા વિટામિન જરૂરી છે અને તેને મેળવવાના સોર્સ શું છે..

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક : જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય તેમ તેમ મહિલાઓને અનેક પ્રકારની હેલ્થ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ સમસ્યા ત્યારે વધારે વધે છે જ્યારે બોડીમાં કેટલાક વિટામિન્સની ખામી આવે છે. જો ડાયટ પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો અનેક સમસ્યા અને બીમારીઓને કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડૉ. અમિતા સિંહ જણાવે છે એવા 5 વિટામિન્સ વિશે જે યુવતીઓને અને મહિલાઓને માટે ઘણા જરૂરી હોય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો કયા વિટામિન જરૂરી છે અને તેને મેળવવાના સોર્સ શું છે..

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 5 essencial vitamins for women know where you can get it
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `