ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Which Milk is best for health, cow or buffalo

  હેલ્થ માટે કયું દૂધ છે બેસ્ટ, ગાયનું કે ભેંસનું? જાણો 10 ખાસ વાતો

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 24, 2018, 06:10 PM IST

  આ પ્રશ્ન હંમેશાં સતાવતો રહે છે કે, આખરે કયું દૂધ બેસ્ટ ગણાય, ગાયનું કે ભેંસનું?
  • ભેંસનું દૂધ મસલ્સ બનાવવા માટે બેસ્ટ
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ભેંસનું દૂધ મસલ્સ બનાવવા માટે બેસ્ટ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આપણા દેશમાં ગાય અને ભેંસ બંન્નેનું દૂધ વપરાય છે. જોકે આ પ્રશ્ન હંમેશાં સતાવતો રહે છે કે, આખરે કયું દૂધ બેસ્ટ ગણાય, ગાયનું કે ભેંસનું? કયા દૂધમાંથી મહત્તમ ફાયદા મળે? ફોર્ટિસ હેલ્થકેર હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ગુલજીત કૌર જણાવે છે કે ગાય અને ભેંસ બંનેનું દૂધ વ્યક્તિ-વ્યક્તિએ જરૂર મુજબ ફાયદાકારક છે. પરંતુ જો વાત મસલ્સ બનાવવાની હોય તો ભેંસનું દૂધ જ વધુ સારું હોય છે.


   ભેંસનું દૂધ મસલ્સ બનાવવા માટે બેસ્ટ:


   ગુલજીત કૌરના જણાવ્યા અનુસાર ભેંસના દૂધમાં ગાયના દુધ કરતાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. ગાયનું દૂધ બાળકો અને સરળતાથી પાચન ન કરી શકતા હોય એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે. હેલ્થ બનાવવા માટે તો ભેંસનું દૂધ જ યોગ્ય છે.


   (અન્ય સોર્સઃ સોર્સ નેશનલ સેન્ટર ફોર બાયોટેક્નોલોજિકલ ઈન્ફોર્મેશન, યૂએસએ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગાય અને ભેંસના દૂધમાં ક્યું દૂધ વધુ બેસ્ટ છે અને કેમ...

  • મસલ્સ બ્લિડિંગ માટે જરૂરી ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   મસલ્સ બ્લિડિંગ માટે જરૂરી ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આપણા દેશમાં ગાય અને ભેંસ બંન્નેનું દૂધ વપરાય છે. જોકે આ પ્રશ્ન હંમેશાં સતાવતો રહે છે કે, આખરે કયું દૂધ બેસ્ટ ગણાય, ગાયનું કે ભેંસનું? કયા દૂધમાંથી મહત્તમ ફાયદા મળે? ફોર્ટિસ હેલ્થકેર હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ગુલજીત કૌર જણાવે છે કે ગાય અને ભેંસ બંનેનું દૂધ વ્યક્તિ-વ્યક્તિએ જરૂર મુજબ ફાયદાકારક છે. પરંતુ જો વાત મસલ્સ બનાવવાની હોય તો ભેંસનું દૂધ જ વધુ સારું હોય છે.


   ભેંસનું દૂધ મસલ્સ બનાવવા માટે બેસ્ટ:


   ગુલજીત કૌરના જણાવ્યા અનુસાર ભેંસના દૂધમાં ગાયના દુધ કરતાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. ગાયનું દૂધ બાળકો અને સરળતાથી પાચન ન કરી શકતા હોય એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે. હેલ્થ બનાવવા માટે તો ભેંસનું દૂધ જ યોગ્ય છે.


   (અન્ય સોર્સઃ સોર્સ નેશનલ સેન્ટર ફોર બાયોટેક્નોલોજિકલ ઈન્ફોર્મેશન, યૂએસએ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગાય અને ભેંસના દૂધમાં ક્યું દૂધ વધુ બેસ્ટ છે અને કેમ...

  • 100ML દૂધમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   100ML દૂધમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આપણા દેશમાં ગાય અને ભેંસ બંન્નેનું દૂધ વપરાય છે. જોકે આ પ્રશ્ન હંમેશાં સતાવતો રહે છે કે, આખરે કયું દૂધ બેસ્ટ ગણાય, ગાયનું કે ભેંસનું? કયા દૂધમાંથી મહત્તમ ફાયદા મળે? ફોર્ટિસ હેલ્થકેર હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ગુલજીત કૌર જણાવે છે કે ગાય અને ભેંસ બંનેનું દૂધ વ્યક્તિ-વ્યક્તિએ જરૂર મુજબ ફાયદાકારક છે. પરંતુ જો વાત મસલ્સ બનાવવાની હોય તો ભેંસનું દૂધ જ વધુ સારું હોય છે.


   ભેંસનું દૂધ મસલ્સ બનાવવા માટે બેસ્ટ:


   ગુલજીત કૌરના જણાવ્યા અનુસાર ભેંસના દૂધમાં ગાયના દુધ કરતાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. ગાયનું દૂધ બાળકો અને સરળતાથી પાચન ન કરી શકતા હોય એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે. હેલ્થ બનાવવા માટે તો ભેંસનું દૂધ જ યોગ્ય છે.


   (અન્ય સોર્સઃ સોર્સ નેશનલ સેન્ટર ફોર બાયોટેક્નોલોજિકલ ઈન્ફોર્મેશન, યૂએસએ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગાય અને ભેંસના દૂધમાં ક્યું દૂધ વધુ બેસ્ટ છે અને કેમ...

  • 100ML દૂધમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   100ML દૂધમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આપણા દેશમાં ગાય અને ભેંસ બંન્નેનું દૂધ વપરાય છે. જોકે આ પ્રશ્ન હંમેશાં સતાવતો રહે છે કે, આખરે કયું દૂધ બેસ્ટ ગણાય, ગાયનું કે ભેંસનું? કયા દૂધમાંથી મહત્તમ ફાયદા મળે? ફોર્ટિસ હેલ્થકેર હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ગુલજીત કૌર જણાવે છે કે ગાય અને ભેંસ બંનેનું દૂધ વ્યક્તિ-વ્યક્તિએ જરૂર મુજબ ફાયદાકારક છે. પરંતુ જો વાત મસલ્સ બનાવવાની હોય તો ભેંસનું દૂધ જ વધુ સારું હોય છે.


   ભેંસનું દૂધ મસલ્સ બનાવવા માટે બેસ્ટ:


   ગુલજીત કૌરના જણાવ્યા અનુસાર ભેંસના દૂધમાં ગાયના દુધ કરતાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. ગાયનું દૂધ બાળકો અને સરળતાથી પાચન ન કરી શકતા હોય એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે. હેલ્થ બનાવવા માટે તો ભેંસનું દૂધ જ યોગ્ય છે.


   (અન્ય સોર્સઃ સોર્સ નેશનલ સેન્ટર ફોર બાયોટેક્નોલોજિકલ ઈન્ફોર્મેશન, યૂએસએ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગાય અને ભેંસના દૂધમાં ક્યું દૂધ વધુ બેસ્ટ છે અને કેમ...

  • કેમ ભેંસનું દૂધ મસલ્સ બ્લિડિંગ માટે બેસ્ટ છે
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   કેમ ભેંસનું દૂધ મસલ્સ બ્લિડિંગ માટે બેસ્ટ છે

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આપણા દેશમાં ગાય અને ભેંસ બંન્નેનું દૂધ વપરાય છે. જોકે આ પ્રશ્ન હંમેશાં સતાવતો રહે છે કે, આખરે કયું દૂધ બેસ્ટ ગણાય, ગાયનું કે ભેંસનું? કયા દૂધમાંથી મહત્તમ ફાયદા મળે? ફોર્ટિસ હેલ્થકેર હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ગુલજીત કૌર જણાવે છે કે ગાય અને ભેંસ બંનેનું દૂધ વ્યક્તિ-વ્યક્તિએ જરૂર મુજબ ફાયદાકારક છે. પરંતુ જો વાત મસલ્સ બનાવવાની હોય તો ભેંસનું દૂધ જ વધુ સારું હોય છે.


   ભેંસનું દૂધ મસલ્સ બનાવવા માટે બેસ્ટ:


   ગુલજીત કૌરના જણાવ્યા અનુસાર ભેંસના દૂધમાં ગાયના દુધ કરતાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. ગાયનું દૂધ બાળકો અને સરળતાથી પાચન ન કરી શકતા હોય એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે. હેલ્થ બનાવવા માટે તો ભેંસનું દૂધ જ યોગ્ય છે.


   (અન્ય સોર્સઃ સોર્સ નેશનલ સેન્ટર ફોર બાયોટેક્નોલોજિકલ ઈન્ફોર્મેશન, યૂએસએ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગાય અને ભેંસના દૂધમાં ક્યું દૂધ વધુ બેસ્ટ છે અને કેમ...

  • ભેંસના દૂધમાં ગાયના દૂધ કરતા વધુ પ્રોટીન હોય છે
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ભેંસના દૂધમાં ગાયના દૂધ કરતા વધુ પ્રોટીન હોય છે

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આપણા દેશમાં ગાય અને ભેંસ બંન્નેનું દૂધ વપરાય છે. જોકે આ પ્રશ્ન હંમેશાં સતાવતો રહે છે કે, આખરે કયું દૂધ બેસ્ટ ગણાય, ગાયનું કે ભેંસનું? કયા દૂધમાંથી મહત્તમ ફાયદા મળે? ફોર્ટિસ હેલ્થકેર હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ગુલજીત કૌર જણાવે છે કે ગાય અને ભેંસ બંનેનું દૂધ વ્યક્તિ-વ્યક્તિએ જરૂર મુજબ ફાયદાકારક છે. પરંતુ જો વાત મસલ્સ બનાવવાની હોય તો ભેંસનું દૂધ જ વધુ સારું હોય છે.


   ભેંસનું દૂધ મસલ્સ બનાવવા માટે બેસ્ટ:


   ગુલજીત કૌરના જણાવ્યા અનુસાર ભેંસના દૂધમાં ગાયના દુધ કરતાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. ગાયનું દૂધ બાળકો અને સરળતાથી પાચન ન કરી શકતા હોય એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે. હેલ્થ બનાવવા માટે તો ભેંસનું દૂધ જ યોગ્ય છે.


   (અન્ય સોર્સઃ સોર્સ નેશનલ સેન્ટર ફોર બાયોટેક્નોલોજિકલ ઈન્ફોર્મેશન, યૂએસએ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગાય અને ભેંસના દૂધમાં ક્યું દૂધ વધુ બેસ્ટ છે અને કેમ...

  • ભેંસના દૂધમાં ગાયના દૂધ કરતા વધુ કેલરી હોય છે
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ભેંસના દૂધમાં ગાયના દૂધ કરતા વધુ કેલરી હોય છે

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આપણા દેશમાં ગાય અને ભેંસ બંન્નેનું દૂધ વપરાય છે. જોકે આ પ્રશ્ન હંમેશાં સતાવતો રહે છે કે, આખરે કયું દૂધ બેસ્ટ ગણાય, ગાયનું કે ભેંસનું? કયા દૂધમાંથી મહત્તમ ફાયદા મળે? ફોર્ટિસ હેલ્થકેર હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ગુલજીત કૌર જણાવે છે કે ગાય અને ભેંસ બંનેનું દૂધ વ્યક્તિ-વ્યક્તિએ જરૂર મુજબ ફાયદાકારક છે. પરંતુ જો વાત મસલ્સ બનાવવાની હોય તો ભેંસનું દૂધ જ વધુ સારું હોય છે.


   ભેંસનું દૂધ મસલ્સ બનાવવા માટે બેસ્ટ:


   ગુલજીત કૌરના જણાવ્યા અનુસાર ભેંસના દૂધમાં ગાયના દુધ કરતાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. ગાયનું દૂધ બાળકો અને સરળતાથી પાચન ન કરી શકતા હોય એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે. હેલ્થ બનાવવા માટે તો ભેંસનું દૂધ જ યોગ્ય છે.


   (અન્ય સોર્સઃ સોર્સ નેશનલ સેન્ટર ફોર બાયોટેક્નોલોજિકલ ઈન્ફોર્મેશન, યૂએસએ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગાય અને ભેંસના દૂધમાં ક્યું દૂધ વધુ બેસ્ટ છે અને કેમ...

  • ભેંસના દૂધમાં ગાયના દૂધ કરતા આશરે ડબલ ફેટ હોય છે
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ભેંસના દૂધમાં ગાયના દૂધ કરતા આશરે ડબલ ફેટ હોય છે

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આપણા દેશમાં ગાય અને ભેંસ બંન્નેનું દૂધ વપરાય છે. જોકે આ પ્રશ્ન હંમેશાં સતાવતો રહે છે કે, આખરે કયું દૂધ બેસ્ટ ગણાય, ગાયનું કે ભેંસનું? કયા દૂધમાંથી મહત્તમ ફાયદા મળે? ફોર્ટિસ હેલ્થકેર હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ગુલજીત કૌર જણાવે છે કે ગાય અને ભેંસ બંનેનું દૂધ વ્યક્તિ-વ્યક્તિએ જરૂર મુજબ ફાયદાકારક છે. પરંતુ જો વાત મસલ્સ બનાવવાની હોય તો ભેંસનું દૂધ જ વધુ સારું હોય છે.


   ભેંસનું દૂધ મસલ્સ બનાવવા માટે બેસ્ટ:


   ગુલજીત કૌરના જણાવ્યા અનુસાર ભેંસના દૂધમાં ગાયના દુધ કરતાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. ગાયનું દૂધ બાળકો અને સરળતાથી પાચન ન કરી શકતા હોય એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે. હેલ્થ બનાવવા માટે તો ભેંસનું દૂધ જ યોગ્ય છે.


   (અન્ય સોર્સઃ સોર્સ નેશનલ સેન્ટર ફોર બાયોટેક્નોલોજિકલ ઈન્ફોર્મેશન, યૂએસએ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગાય અને ભેંસના દૂધમાં ક્યું દૂધ વધુ બેસ્ટ છે અને કેમ...

  • ભેંસના દૂધમાં ગાયના દૂધ કરતા ઓછું કોલેસ્ટ્રોલ હોય છે
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ભેંસના દૂધમાં ગાયના દૂધ કરતા ઓછું કોલેસ્ટ્રોલ હોય છે

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આપણા દેશમાં ગાય અને ભેંસ બંન્નેનું દૂધ વપરાય છે. જોકે આ પ્રશ્ન હંમેશાં સતાવતો રહે છે કે, આખરે કયું દૂધ બેસ્ટ ગણાય, ગાયનું કે ભેંસનું? કયા દૂધમાંથી મહત્તમ ફાયદા મળે? ફોર્ટિસ હેલ્થકેર હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ગુલજીત કૌર જણાવે છે કે ગાય અને ભેંસ બંનેનું દૂધ વ્યક્તિ-વ્યક્તિએ જરૂર મુજબ ફાયદાકારક છે. પરંતુ જો વાત મસલ્સ બનાવવાની હોય તો ભેંસનું દૂધ જ વધુ સારું હોય છે.


   ભેંસનું દૂધ મસલ્સ બનાવવા માટે બેસ્ટ:


   ગુલજીત કૌરના જણાવ્યા અનુસાર ભેંસના દૂધમાં ગાયના દુધ કરતાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. ગાયનું દૂધ બાળકો અને સરળતાથી પાચન ન કરી શકતા હોય એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે. હેલ્થ બનાવવા માટે તો ભેંસનું દૂધ જ યોગ્ય છે.


   (અન્ય સોર્સઃ સોર્સ નેશનલ સેન્ટર ફોર બાયોટેક્નોલોજિકલ ઈન્ફોર્મેશન, યૂએસએ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગાય અને ભેંસના દૂધમાં ક્યું દૂધ વધુ બેસ્ટ છે અને કેમ...

  • ભેંસના દૂધમાં ગાયના દૂધ કરતા કેલ્શિયમ, આયર્ન, મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ જેવા મિનરલ્સ વધુ પ્રમાણમાં હોય છે
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ભેંસના દૂધમાં ગાયના દૂધ કરતા કેલ્શિયમ, આયર્ન, મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ જેવા મિનરલ્સ વધુ પ્રમાણમાં હોય છે

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આપણા દેશમાં ગાય અને ભેંસ બંન્નેનું દૂધ વપરાય છે. જોકે આ પ્રશ્ન હંમેશાં સતાવતો રહે છે કે, આખરે કયું દૂધ બેસ્ટ ગણાય, ગાયનું કે ભેંસનું? કયા દૂધમાંથી મહત્તમ ફાયદા મળે? ફોર્ટિસ હેલ્થકેર હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ગુલજીત કૌર જણાવે છે કે ગાય અને ભેંસ બંનેનું દૂધ વ્યક્તિ-વ્યક્તિએ જરૂર મુજબ ફાયદાકારક છે. પરંતુ જો વાત મસલ્સ બનાવવાની હોય તો ભેંસનું દૂધ જ વધુ સારું હોય છે.


   ભેંસનું દૂધ મસલ્સ બનાવવા માટે બેસ્ટ:


   ગુલજીત કૌરના જણાવ્યા અનુસાર ભેંસના દૂધમાં ગાયના દુધ કરતાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. ગાયનું દૂધ બાળકો અને સરળતાથી પાચન ન કરી શકતા હોય એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે. હેલ્થ બનાવવા માટે તો ભેંસનું દૂધ જ યોગ્ય છે.


   (અન્ય સોર્સઃ સોર્સ નેશનલ સેન્ટર ફોર બાયોટેક્નોલોજિકલ ઈન્ફોર્મેશન, યૂએસએ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગાય અને ભેંસના દૂધમાં ક્યું દૂધ વધુ બેસ્ટ છે અને કેમ...

  • ભેંસના દૂધમાં રાઇબોફ્લેવિન, વિટામિન B12, વિટામિન A, વિટામિન C અને થાઇમીન વધુ પ્રમાણમાં હોય છે
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ભેંસના દૂધમાં રાઇબોફ્લેવિન, વિટામિન B12, વિટામિન A, વિટામિન C અને થાઇમીન વધુ પ્રમાણમાં હોય છે

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આપણા દેશમાં ગાય અને ભેંસ બંન્નેનું દૂધ વપરાય છે. જોકે આ પ્રશ્ન હંમેશાં સતાવતો રહે છે કે, આખરે કયું દૂધ બેસ્ટ ગણાય, ગાયનું કે ભેંસનું? કયા દૂધમાંથી મહત્તમ ફાયદા મળે? ફોર્ટિસ હેલ્થકેર હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ગુલજીત કૌર જણાવે છે કે ગાય અને ભેંસ બંનેનું દૂધ વ્યક્તિ-વ્યક્તિએ જરૂર મુજબ ફાયદાકારક છે. પરંતુ જો વાત મસલ્સ બનાવવાની હોય તો ભેંસનું દૂધ જ વધુ સારું હોય છે.


   ભેંસનું દૂધ મસલ્સ બનાવવા માટે બેસ્ટ:


   ગુલજીત કૌરના જણાવ્યા અનુસાર ભેંસના દૂધમાં ગાયના દુધ કરતાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. ગાયનું દૂધ બાળકો અને સરળતાથી પાચન ન કરી શકતા હોય એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે. હેલ્થ બનાવવા માટે તો ભેંસનું દૂધ જ યોગ્ય છે.


   (અન્ય સોર્સઃ સોર્સ નેશનલ સેન્ટર ફોર બાયોટેક્નોલોજિકલ ઈન્ફોર્મેશન, યૂએસએ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગાય અને ભેંસના દૂધમાં ક્યું દૂધ વધુ બેસ્ટ છે અને કેમ...

  • ભેંસના દૂધમાં અનેક હેલ્ધી એમિનો એસિડ્સ હોય છે, જે ગાયના દૂધ કરતા વધુ હોય છે
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ભેંસના દૂધમાં અનેક હેલ્ધી એમિનો એસિડ્સ હોય છે, જે ગાયના દૂધ કરતા વધુ હોય છે

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આપણા દેશમાં ગાય અને ભેંસ બંન્નેનું દૂધ વપરાય છે. જોકે આ પ્રશ્ન હંમેશાં સતાવતો રહે છે કે, આખરે કયું દૂધ બેસ્ટ ગણાય, ગાયનું કે ભેંસનું? કયા દૂધમાંથી મહત્તમ ફાયદા મળે? ફોર્ટિસ હેલ્થકેર હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ગુલજીત કૌર જણાવે છે કે ગાય અને ભેંસ બંનેનું દૂધ વ્યક્તિ-વ્યક્તિએ જરૂર મુજબ ફાયદાકારક છે. પરંતુ જો વાત મસલ્સ બનાવવાની હોય તો ભેંસનું દૂધ જ વધુ સારું હોય છે.


   ભેંસનું દૂધ મસલ્સ બનાવવા માટે બેસ્ટ:


   ગુલજીત કૌરના જણાવ્યા અનુસાર ભેંસના દૂધમાં ગાયના દુધ કરતાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. ગાયનું દૂધ બાળકો અને સરળતાથી પાચન ન કરી શકતા હોય એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે. હેલ્થ બનાવવા માટે તો ભેંસનું દૂધ જ યોગ્ય છે.


   (અન્ય સોર્સઃ સોર્સ નેશનલ સેન્ટર ફોર બાયોટેક્નોલોજિકલ ઈન્ફોર્મેશન, યૂએસએ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગાય અને ભેંસના દૂધમાં ક્યું દૂધ વધુ બેસ્ટ છે અને કેમ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Which Milk is best for health, cow or buffalo
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `