ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» રોજા ખોલવા માટે માત્ર ખજૂર જ કેમ ખાવામાં આવે છે? । Why Dates To Eat In Iftar During Ramadan?

  રોજા ખોલવા માટે માત્ર ખજૂર જ કેમ ખાવામાં આવે છે, જાણો કારણ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 28, 2018, 05:59 PM IST

  રમજાનમાં સેહરી અને ઇફ્તારના સમયે ખજૂર ખાવી ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ રમજાનમાં સેહરી અને ઇફ્તારના સમયે ખજૂર ખાવી ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ખજૂરમાં એમિનો એસિડ, ગ્લૂકોઝ, ફોસ્ફરસ, મિનરલ, આયર્ન, કેલ્શિયમની માત્રા ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે, તેનાથી શરીરને અનેક પ્રકારના ફાયદા મળે છે. તેથી રોજામાં ખજૂરનું સેવન ચોક્કસપણે કરવું જોઈએ.

   ખજૂર જ શા માટે?


   રોજા અથવા કોઈ વ્રત રાખ્યા પછી કેટલાક લોકોને ખૂબ તેજ ભૂખ લાગે છે જેના કારણે તેઓ એક સાથે વધારે ખાય લે છે. આવી સ્થિતિમાં પેટ ખરાબ થઈ જાય છે. ખજૂરમાં એવા ગુણ હોય છે જેનાથી તે ભૂખ ઘટાડે છે. ખજૂર ખાવાથી વધુ ભૂખ નથી લાગતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ખજૂર ખાવાના ફાયદા...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ રમજાનમાં સેહરી અને ઇફ્તારના સમયે ખજૂર ખાવી ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ખજૂરમાં એમિનો એસિડ, ગ્લૂકોઝ, ફોસ્ફરસ, મિનરલ, આયર્ન, કેલ્શિયમની માત્રા ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે, તેનાથી શરીરને અનેક પ્રકારના ફાયદા મળે છે. તેથી રોજામાં ખજૂરનું સેવન ચોક્કસપણે કરવું જોઈએ.

   ખજૂર જ શા માટે?


   રોજા અથવા કોઈ વ્રત રાખ્યા પછી કેટલાક લોકોને ખૂબ તેજ ભૂખ લાગે છે જેના કારણે તેઓ એક સાથે વધારે ખાય લે છે. આવી સ્થિતિમાં પેટ ખરાબ થઈ જાય છે. ખજૂરમાં એવા ગુણ હોય છે જેનાથી તે ભૂખ ઘટાડે છે. ખજૂર ખાવાથી વધુ ભૂખ નથી લાગતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ખજૂર ખાવાના ફાયદા...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ રમજાનમાં સેહરી અને ઇફ્તારના સમયે ખજૂર ખાવી ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ખજૂરમાં એમિનો એસિડ, ગ્લૂકોઝ, ફોસ્ફરસ, મિનરલ, આયર્ન, કેલ્શિયમની માત્રા ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે, તેનાથી શરીરને અનેક પ્રકારના ફાયદા મળે છે. તેથી રોજામાં ખજૂરનું સેવન ચોક્કસપણે કરવું જોઈએ.

   ખજૂર જ શા માટે?


   રોજા અથવા કોઈ વ્રત રાખ્યા પછી કેટલાક લોકોને ખૂબ તેજ ભૂખ લાગે છે જેના કારણે તેઓ એક સાથે વધારે ખાય લે છે. આવી સ્થિતિમાં પેટ ખરાબ થઈ જાય છે. ખજૂરમાં એવા ગુણ હોય છે જેનાથી તે ભૂખ ઘટાડે છે. ખજૂર ખાવાથી વધુ ભૂખ નથી લાગતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ખજૂર ખાવાના ફાયદા...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ રમજાનમાં સેહરી અને ઇફ્તારના સમયે ખજૂર ખાવી ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ખજૂરમાં એમિનો એસિડ, ગ્લૂકોઝ, ફોસ્ફરસ, મિનરલ, આયર્ન, કેલ્શિયમની માત્રા ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે, તેનાથી શરીરને અનેક પ્રકારના ફાયદા મળે છે. તેથી રોજામાં ખજૂરનું સેવન ચોક્કસપણે કરવું જોઈએ.

   ખજૂર જ શા માટે?


   રોજા અથવા કોઈ વ્રત રાખ્યા પછી કેટલાક લોકોને ખૂબ તેજ ભૂખ લાગે છે જેના કારણે તેઓ એક સાથે વધારે ખાય લે છે. આવી સ્થિતિમાં પેટ ખરાબ થઈ જાય છે. ખજૂરમાં એવા ગુણ હોય છે જેનાથી તે ભૂખ ઘટાડે છે. ખજૂર ખાવાથી વધુ ભૂખ નથી લાગતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ખજૂર ખાવાના ફાયદા...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ રમજાનમાં સેહરી અને ઇફ્તારના સમયે ખજૂર ખાવી ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ખજૂરમાં એમિનો એસિડ, ગ્લૂકોઝ, ફોસ્ફરસ, મિનરલ, આયર્ન, કેલ્શિયમની માત્રા ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે, તેનાથી શરીરને અનેક પ્રકારના ફાયદા મળે છે. તેથી રોજામાં ખજૂરનું સેવન ચોક્કસપણે કરવું જોઈએ.

   ખજૂર જ શા માટે?


   રોજા અથવા કોઈ વ્રત રાખ્યા પછી કેટલાક લોકોને ખૂબ તેજ ભૂખ લાગે છે જેના કારણે તેઓ એક સાથે વધારે ખાય લે છે. આવી સ્થિતિમાં પેટ ખરાબ થઈ જાય છે. ખજૂરમાં એવા ગુણ હોય છે જેનાથી તે ભૂખ ઘટાડે છે. ખજૂર ખાવાથી વધુ ભૂખ નથી લાગતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ખજૂર ખાવાના ફાયદા...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ રમજાનમાં સેહરી અને ઇફ્તારના સમયે ખજૂર ખાવી ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ખજૂરમાં એમિનો એસિડ, ગ્લૂકોઝ, ફોસ્ફરસ, મિનરલ, આયર્ન, કેલ્શિયમની માત્રા ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે, તેનાથી શરીરને અનેક પ્રકારના ફાયદા મળે છે. તેથી રોજામાં ખજૂરનું સેવન ચોક્કસપણે કરવું જોઈએ.

   ખજૂર જ શા માટે?


   રોજા અથવા કોઈ વ્રત રાખ્યા પછી કેટલાક લોકોને ખૂબ તેજ ભૂખ લાગે છે જેના કારણે તેઓ એક સાથે વધારે ખાય લે છે. આવી સ્થિતિમાં પેટ ખરાબ થઈ જાય છે. ખજૂરમાં એવા ગુણ હોય છે જેનાથી તે ભૂખ ઘટાડે છે. ખજૂર ખાવાથી વધુ ભૂખ નથી લાગતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ખજૂર ખાવાના ફાયદા...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ રમજાનમાં સેહરી અને ઇફ્તારના સમયે ખજૂર ખાવી ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ખજૂરમાં એમિનો એસિડ, ગ્લૂકોઝ, ફોસ્ફરસ, મિનરલ, આયર્ન, કેલ્શિયમની માત્રા ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે, તેનાથી શરીરને અનેક પ્રકારના ફાયદા મળે છે. તેથી રોજામાં ખજૂરનું સેવન ચોક્કસપણે કરવું જોઈએ.

   ખજૂર જ શા માટે?


   રોજા અથવા કોઈ વ્રત રાખ્યા પછી કેટલાક લોકોને ખૂબ તેજ ભૂખ લાગે છે જેના કારણે તેઓ એક સાથે વધારે ખાય લે છે. આવી સ્થિતિમાં પેટ ખરાબ થઈ જાય છે. ખજૂરમાં એવા ગુણ હોય છે જેનાથી તે ભૂખ ઘટાડે છે. ખજૂર ખાવાથી વધુ ભૂખ નથી લાગતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ખજૂર ખાવાના ફાયદા...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ રમજાનમાં સેહરી અને ઇફ્તારના સમયે ખજૂર ખાવી ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ખજૂરમાં એમિનો એસિડ, ગ્લૂકોઝ, ફોસ્ફરસ, મિનરલ, આયર્ન, કેલ્શિયમની માત્રા ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે, તેનાથી શરીરને અનેક પ્રકારના ફાયદા મળે છે. તેથી રોજામાં ખજૂરનું સેવન ચોક્કસપણે કરવું જોઈએ.

   ખજૂર જ શા માટે?


   રોજા અથવા કોઈ વ્રત રાખ્યા પછી કેટલાક લોકોને ખૂબ તેજ ભૂખ લાગે છે જેના કારણે તેઓ એક સાથે વધારે ખાય લે છે. આવી સ્થિતિમાં પેટ ખરાબ થઈ જાય છે. ખજૂરમાં એવા ગુણ હોય છે જેનાથી તે ભૂખ ઘટાડે છે. ખજૂર ખાવાથી વધુ ભૂખ નથી લાગતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ખજૂર ખાવાના ફાયદા...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ રમજાનમાં સેહરી અને ઇફ્તારના સમયે ખજૂર ખાવી ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ખજૂરમાં એમિનો એસિડ, ગ્લૂકોઝ, ફોસ્ફરસ, મિનરલ, આયર્ન, કેલ્શિયમની માત્રા ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે, તેનાથી શરીરને અનેક પ્રકારના ફાયદા મળે છે. તેથી રોજામાં ખજૂરનું સેવન ચોક્કસપણે કરવું જોઈએ.

   ખજૂર જ શા માટે?


   રોજા અથવા કોઈ વ્રત રાખ્યા પછી કેટલાક લોકોને ખૂબ તેજ ભૂખ લાગે છે જેના કારણે તેઓ એક સાથે વધારે ખાય લે છે. આવી સ્થિતિમાં પેટ ખરાબ થઈ જાય છે. ખજૂરમાં એવા ગુણ હોય છે જેનાથી તે ભૂખ ઘટાડે છે. ખજૂર ખાવાથી વધુ ભૂખ નથી લાગતી.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ખજૂર ખાવાના ફાયદા...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: રોજા ખોલવા માટે માત્ર ખજૂર જ કેમ ખાવામાં આવે છે? । Why Dates To Eat In Iftar During Ramadan?
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `