ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Wearing tight belt is DANGERS for health

  તમે પણ પહેરો છો ટાઇટ બેલ્ટ, તો થઇ શકે છે આ 6 પ્રોબ્લેમ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 03, 2018, 04:17 PM IST

  સંશોધનમાં પણ કહેવામા આવ્યુ છે કે ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી અનેક શારીરિક સમસ્યાઓ થાય છે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ જીન્સ અથવા ટ્રાઉઝર્સ સાથે મોટાભાગે પુરુષ પેલ્ટનો ઉપયોગ કરે છે. એ જરૂરી નથી કે માત્ર જીન્સ લૂઝ હોવાના કારણે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ફેશન તરીકે પણ પહેરવામાં આવે છે. દરરોજ તેનો ઉપયોગ કરવાથી શું સમસ્યા થાય છે એ બહું ઓછા લોકો જાણતા હશે. આપણા શરીર પર ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી તેની ખરાબ અસર આપણા શરીર પર પડે છે અને આ આદત પુરુષો માટે એક મોટી મુશ્કેલી બની શકે છે. સંશોધકોનું કહેવું છે કે જો જરૂરી ન હોય તો બેલ્ટ ન પહેરવો જોઇએ અને તેમ છતાં તમે બેલ્ટ પહેરવા માગતા હોવ તો ટાઇટ બેલ્ટ ન પહેરવો જોઇએ. સંશોધનમાં પણ કહેવામા આવ્યુ છે કે ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી અનેક શારીરિક સમસ્યાઓ થાય છે. આજે અમે અહીં બેલ્ટ બાંધવાથી પુરુષોને થનારા નુક્સાન અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી થાય છે આ 6 સમસ્યાઓ

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ જીન્સ અથવા ટ્રાઉઝર્સ સાથે મોટાભાગે પુરુષ પેલ્ટનો ઉપયોગ કરે છે. એ જરૂરી નથી કે માત્ર જીન્સ લૂઝ હોવાના કારણે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ફેશન તરીકે પણ પહેરવામાં આવે છે. દરરોજ તેનો ઉપયોગ કરવાથી શું સમસ્યા થાય છે એ બહું ઓછા લોકો જાણતા હશે. આપણા શરીર પર ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી તેની ખરાબ અસર આપણા શરીર પર પડે છે અને આ આદત પુરુષો માટે એક મોટી મુશ્કેલી બની શકે છે. સંશોધકોનું કહેવું છે કે જો જરૂરી ન હોય તો બેલ્ટ ન પહેરવો જોઇએ અને તેમ છતાં તમે બેલ્ટ પહેરવા માગતા હોવ તો ટાઇટ બેલ્ટ ન પહેરવો જોઇએ. સંશોધનમાં પણ કહેવામા આવ્યુ છે કે ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી અનેક શારીરિક સમસ્યાઓ થાય છે. આજે અમે અહીં બેલ્ટ બાંધવાથી પુરુષોને થનારા નુક્સાન અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી થાય છે આ 6 સમસ્યાઓ

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ જીન્સ અથવા ટ્રાઉઝર્સ સાથે મોટાભાગે પુરુષ પેલ્ટનો ઉપયોગ કરે છે. એ જરૂરી નથી કે માત્ર જીન્સ લૂઝ હોવાના કારણે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ફેશન તરીકે પણ પહેરવામાં આવે છે. દરરોજ તેનો ઉપયોગ કરવાથી શું સમસ્યા થાય છે એ બહું ઓછા લોકો જાણતા હશે. આપણા શરીર પર ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી તેની ખરાબ અસર આપણા શરીર પર પડે છે અને આ આદત પુરુષો માટે એક મોટી મુશ્કેલી બની શકે છે. સંશોધકોનું કહેવું છે કે જો જરૂરી ન હોય તો બેલ્ટ ન પહેરવો જોઇએ અને તેમ છતાં તમે બેલ્ટ પહેરવા માગતા હોવ તો ટાઇટ બેલ્ટ ન પહેરવો જોઇએ. સંશોધનમાં પણ કહેવામા આવ્યુ છે કે ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી અનેક શારીરિક સમસ્યાઓ થાય છે. આજે અમે અહીં બેલ્ટ બાંધવાથી પુરુષોને થનારા નુક્સાન અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી થાય છે આ 6 સમસ્યાઓ

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ જીન્સ અથવા ટ્રાઉઝર્સ સાથે મોટાભાગે પુરુષ પેલ્ટનો ઉપયોગ કરે છે. એ જરૂરી નથી કે માત્ર જીન્સ લૂઝ હોવાના કારણે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ફેશન તરીકે પણ પહેરવામાં આવે છે. દરરોજ તેનો ઉપયોગ કરવાથી શું સમસ્યા થાય છે એ બહું ઓછા લોકો જાણતા હશે. આપણા શરીર પર ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી તેની ખરાબ અસર આપણા શરીર પર પડે છે અને આ આદત પુરુષો માટે એક મોટી મુશ્કેલી બની શકે છે. સંશોધકોનું કહેવું છે કે જો જરૂરી ન હોય તો બેલ્ટ ન પહેરવો જોઇએ અને તેમ છતાં તમે બેલ્ટ પહેરવા માગતા હોવ તો ટાઇટ બેલ્ટ ન પહેરવો જોઇએ. સંશોધનમાં પણ કહેવામા આવ્યુ છે કે ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી અનેક શારીરિક સમસ્યાઓ થાય છે. આજે અમે અહીં બેલ્ટ બાંધવાથી પુરુષોને થનારા નુક્સાન અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી થાય છે આ 6 સમસ્યાઓ

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ જીન્સ અથવા ટ્રાઉઝર્સ સાથે મોટાભાગે પુરુષ પેલ્ટનો ઉપયોગ કરે છે. એ જરૂરી નથી કે માત્ર જીન્સ લૂઝ હોવાના કારણે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ફેશન તરીકે પણ પહેરવામાં આવે છે. દરરોજ તેનો ઉપયોગ કરવાથી શું સમસ્યા થાય છે એ બહું ઓછા લોકો જાણતા હશે. આપણા શરીર પર ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી તેની ખરાબ અસર આપણા શરીર પર પડે છે અને આ આદત પુરુષો માટે એક મોટી મુશ્કેલી બની શકે છે. સંશોધકોનું કહેવું છે કે જો જરૂરી ન હોય તો બેલ્ટ ન પહેરવો જોઇએ અને તેમ છતાં તમે બેલ્ટ પહેરવા માગતા હોવ તો ટાઇટ બેલ્ટ ન પહેરવો જોઇએ. સંશોધનમાં પણ કહેવામા આવ્યુ છે કે ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી અનેક શારીરિક સમસ્યાઓ થાય છે. આજે અમે અહીં બેલ્ટ બાંધવાથી પુરુષોને થનારા નુક્સાન અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી થાય છે આ 6 સમસ્યાઓ

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ જીન્સ અથવા ટ્રાઉઝર્સ સાથે મોટાભાગે પુરુષ પેલ્ટનો ઉપયોગ કરે છે. એ જરૂરી નથી કે માત્ર જીન્સ લૂઝ હોવાના કારણે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ફેશન તરીકે પણ પહેરવામાં આવે છે. દરરોજ તેનો ઉપયોગ કરવાથી શું સમસ્યા થાય છે એ બહું ઓછા લોકો જાણતા હશે. આપણા શરીર પર ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી તેની ખરાબ અસર આપણા શરીર પર પડે છે અને આ આદત પુરુષો માટે એક મોટી મુશ્કેલી બની શકે છે. સંશોધકોનું કહેવું છે કે જો જરૂરી ન હોય તો બેલ્ટ ન પહેરવો જોઇએ અને તેમ છતાં તમે બેલ્ટ પહેરવા માગતા હોવ તો ટાઇટ બેલ્ટ ન પહેરવો જોઇએ. સંશોધનમાં પણ કહેવામા આવ્યુ છે કે ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી અનેક શારીરિક સમસ્યાઓ થાય છે. આજે અમે અહીં બેલ્ટ બાંધવાથી પુરુષોને થનારા નુક્સાન અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી થાય છે આ 6 સમસ્યાઓ

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ જીન્સ અથવા ટ્રાઉઝર્સ સાથે મોટાભાગે પુરુષ પેલ્ટનો ઉપયોગ કરે છે. એ જરૂરી નથી કે માત્ર જીન્સ લૂઝ હોવાના કારણે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ફેશન તરીકે પણ પહેરવામાં આવે છે. દરરોજ તેનો ઉપયોગ કરવાથી શું સમસ્યા થાય છે એ બહું ઓછા લોકો જાણતા હશે. આપણા શરીર પર ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી તેની ખરાબ અસર આપણા શરીર પર પડે છે અને આ આદત પુરુષો માટે એક મોટી મુશ્કેલી બની શકે છે. સંશોધકોનું કહેવું છે કે જો જરૂરી ન હોય તો બેલ્ટ ન પહેરવો જોઇએ અને તેમ છતાં તમે બેલ્ટ પહેરવા માગતા હોવ તો ટાઇટ બેલ્ટ ન પહેરવો જોઇએ. સંશોધનમાં પણ કહેવામા આવ્યુ છે કે ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી અનેક શારીરિક સમસ્યાઓ થાય છે. આજે અમે અહીં બેલ્ટ બાંધવાથી પુરુષોને થનારા નુક્સાન અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી થાય છે આ 6 સમસ્યાઓ

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ જીન્સ અથવા ટ્રાઉઝર્સ સાથે મોટાભાગે પુરુષ પેલ્ટનો ઉપયોગ કરે છે. એ જરૂરી નથી કે માત્ર જીન્સ લૂઝ હોવાના કારણે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ફેશન તરીકે પણ પહેરવામાં આવે છે. દરરોજ તેનો ઉપયોગ કરવાથી શું સમસ્યા થાય છે એ બહું ઓછા લોકો જાણતા હશે. આપણા શરીર પર ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી તેની ખરાબ અસર આપણા શરીર પર પડે છે અને આ આદત પુરુષો માટે એક મોટી મુશ્કેલી બની શકે છે. સંશોધકોનું કહેવું છે કે જો જરૂરી ન હોય તો બેલ્ટ ન પહેરવો જોઇએ અને તેમ છતાં તમે બેલ્ટ પહેરવા માગતા હોવ તો ટાઇટ બેલ્ટ ન પહેરવો જોઇએ. સંશોધનમાં પણ કહેવામા આવ્યુ છે કે ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી અનેક શારીરિક સમસ્યાઓ થાય છે. આજે અમે અહીં બેલ્ટ બાંધવાથી પુરુષોને થનારા નુક્સાન અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો ટાઇટ બેલ્ટ બાંધવાથી થાય છે આ 6 સમસ્યાઓ

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Wearing tight belt is DANGERS for health
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `